Тема 20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації Метою


Скачати 60.03 Kb.
НазваТема 20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації Метою
Дата23.04.2013
Розмір60.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Тема 20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації
Метою вивчення цієї теми є засвоєння студентами сукупності знань, які дозволять їм розуміти мету та сутність правового регулювання господарських відносин у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації. Завданнями вивчення теми є знання студентами відповідних понять та норм господарського права, набуття ними вмінь щодо коректного їх застосування, оволодіння студентами навичками роботи по прикладному застосуванню вивченого матеріалу до вирішення практичних ситуацій та для тлумачення положень законодавства, що регулює господарські відносини у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації.

Студент повинен знати такі поняття як «транспорт», «зв’язок», «телерадіомовлення», «телебачення», «Інтернет», «друковані засоби масової інформації (преса») у їх господарсько-правовому розумінні, орієнтуватись у законодавстві, що стосується господарської діяльності у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації, вміти аналізувати та тлумачити відповідні нормативні приписи.

Міжпредметні зв’язки: для успішного вивчення даної теми необхідно знати положення адміністративного права в частині системи та повноважень органів, що контролюють дотримання законодавства у сфері у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації, а також відповідні положення економічної теорії («комунікаційна інфраструктура ринку», «інформація як фактор виробництва та споживання» тощо).
План лекції

1. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту.

2. Правове регулювання господарської діяльності у галузі зв’язку.

3. Особливості господарсько-правового регулювання діяльності телебачення, радіомовлення та засобів масової інформації у мережі «Інтернет».

4. Специфіка господарсько-правового регулювання діяльності друкованих засобів масової інформації
План практичного заняття

1. Практичні питання оплати телекомунікаційних послуг.

Вирішення завдання. У ст. 68 Закону України «Про телекомунікації» встановлено порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги. Проаналізуйте зміст цієї статті та вкажіть: чи можливо у договорах про надання телекомунікаційних послуг зазначати, що оплата телекомунікаційних послуг здійснюється не тільки як передоплата, а також як оплата уже наданих телекомунікаційних послуг?

2. Практичні питання вирішення господарських спорів, що виникають у сфері міжнародних перевезень автомобільним транспортом.

Розв’язання задачі. Замовник та перевізник (резиденти України) звернулися до господарського суду із взаємними позовами. Замовник просив суд стягнути з перевізника (який прострочив доставку автомобільним транспортом продукції з України в Німеччину), передбачені договором перевезення штрафні санкції (пеню). Перевізник проти стягнення штрафних санкцій заперечував, вказуючи, що Замовник не дотримався процедури, що описана у п. 3 ст. 30 Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення від 19 травня 1956 р., учасниками якої є Україна та Німеччина (тобто не звернувся до перевізника із заявою про сплату компенсації протягом 21 дня від дня передачі вантажу у розпорядження одержувача). В свою чергу, перевізник у своєму позові вимагав стягнути із замовника заборгованість по оплаті його послуг (оскільки замовник в якості оперативно-господарських санкцій відмовився сплачувати 50 % договірної суми з причини того, що одержувач вантажу стягнув із замовника збитки, понесені внаслідок прострочення терміну поставки).

Проаналізуйте правові позиції сторін спору.

3. Практичні питання застосування законодавства України про друковані засоби масової інформації

Аналіз практичної ситуації. Правління об’єднання підприємств (галузевої асоціації) вирішило заснувати друкований засіб масової інформації. Однак під час прийняття відповідного рішення між членами правління виникла дискусія з низки питань, зокрема, стосовно того, чи зможе асоціація з метою економії коштів самостійно виконувати функції редакції, а також одночасно і видавця майбутнього друкованого видання. Проаналізуйте зміст статей 21, 22, 28 та інші положення Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та надайте свої висновки стосовно вказаного питання.
План семінарського заняття

1. Договірне оформлення перевезень вантажу, багажу та пасажирів.

2. Правила надання телекомунікаційних послуг.

3. Особливості господарсько-правового регулювання діяльності засобів масової інформації у мережі «Інтернет».

4. Правове становища суб'єктів діяльності друкованих засобів масової інформації.
Теми індивідуальних завдань для підготовки студентів до семінарського заняття

1. Проаналізуйте «Правила надання послуг поштового зв'язку», що затверджені постановою КМ України від 5 березня 2009 р. № 270. Дослідіть особливості відправки та отримання кореспонденції в якості «простого поштового відправлення», «рекомендованного поштового відправлення», «поштового відправлення з оголошеною цінністю», а також правила використання повідомлення про вручення поштового відправлення. Вкажіть на доцільність використання тих чи інших видів поштових відправлень при здійсненні листування, пов’язаного з господарськими та господарсько-процесуальними відносинами.

2. Дослідіть особливості становлення законодавства України, що регулює відносини у сфері господарсько-транспортної діяльності. Зокрема, поясніть, чому види (галузі) транспорту історично отримали своє регулювання у вигляді нормативно-правових актів, що іменуються «статутами», а також поясніть специфіку їх прийняття та застосування.
Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Законодавство, що регулює перевезення вантажів;

2. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні;

3. Строки позовної давності у спорах щодо перевезень;

4. Законодавчі вимоги до забезпечення універсального доступу споживачів до телекомунікаційних мереж загального користування;

5. Особливості державного регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій;

6. Державне регулювання та контроль у сфері поштового зв’язку;

7. Права та обов’язки редакційної ради і творчого колективу телерадіоорганізації;

8. Відповідальність за порушення законодавства України про друковані засоби масової інформації.
Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Законодавство, що регулює перевезення вантажів;

2. Характеристика договору перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні та договору експедирування;

3. Порядок вирішення спорів стосовно перевезень;

4. Правила надання телекомунікаційних послуг;

5. Особливості державного регулювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій;

6. Інформаційна безпека телекомунікацій;

7. Державне регулювання та контроль у сфері поштового зв’язку;

8. Особливості правового регулювання організаційних взаємовідносин власника телерадіоорганізації, її творчого колективу та телерадіожурналістів;

9. Порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;

10. Відповідальність за порушення законодавства України про друковані засоби масової інформації.
Проблемні питання:

1. Згідно з визначенням, що приведене у ст. 1 Закону України «Про іпотеку» іпотека – це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця. Чим, на Вашу думку, обгрунтовується розповсюдження режиму іпотеки на заставу морських суден (глава 3 «Морська іпотека» Кодексу торговельного мореплавства України)1.

2. Як, на Вашу думку, відрізнити цензуру масової інформації від заходів з попередження та припинення зловживання свободою діяльності засобів масової інформації?Додаткові завдання:

Проаналізуйте тенденції судової практики у справах про захист ділової репутації фізичної та юридичної особи, приниженої у мережі «Інтернет». Використайте постанову Пленуму ВС України від 27 лютого 2009 р. № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», а також публікації у юридичній періодиці (як-от, статтю Т.Третьякової «Механізми захисту честі та гідності особи, зганьбленої в мережі Інтернет» //Юридична газета. – 2013. - № 01-02. – С. 35-36).1 Крім законодавства, при підготовці відповіді на це питання використайте роботу Г.Ф. Шершеневича «Курс торгового права. Том III: Вексельное право. Морское право». – М.: «Статут», 2003. – 412 с. (Классика российской цивилистикм.) - С. 258-260.

Схожі:

20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту,...
Тема 20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Воронов Віктор Романович, головний спеціаліст Департаменту регулювання діяльності у сфері ТЗІ Адміністрації Держспецзв’язку, кандидат...
Правове регулювання господарських відносин
Правове регулювання діяльності у сфері виробництва виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
Після Жовтневої революції 1917 р правове регулювання господарської...
ЦК РРФСР 1922 р. У той період з'явилися нормативні акти, які відносились до торгових товариств, договірних відносин. Проте надалі...
ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ВИСВІТЛЕННЯ...
Акредитація журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації (далі – акредитовані особи) на матчі (заходи)...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”...
Діяльність дозвільного центру Ульяновської районної державної адміністрації
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи...
1 Правове регулювання ощадної справи і лотерейної діяльності
При цьому держава, як публічна влада, стимулювала накопичення заощаджень в спеціалізованих установах, що було обумовлено низкою державних...
Тема 19. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності та реклами Метою
«торговельна діяльність на організованому ринку», «торговельна діяльність на неорганізованому ринку», «агентська діяльність», «реклама»...
25 червня 2011 року в м. Синельникове було відкрито міськрайонний...
Тему у сфері господарської діяльності. Відтепер юридичні особи та фізичні особи – підприємці міста та району саме тут можуть отримати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка