Використання мультимедійних технологій на уроках історії


Скачати 91.92 Kb.
НазваВикористання мультимедійних технологій на уроках історії
Дата11.12.2013
Розмір91.92 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Використання мультимедійних технологій на уроках історії

Сучасне життя досить складно уявити без використання комп'ютерної техніки. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід не спроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення змісту освіти, забезпечення особово-орієнтованого навчання, активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок учнів, застосування набутих знань для розв'язування нетрадиційних завдань. Сучасні комп'ютерні технології дають можливість учителю у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу. Насамперед, актуальним є питання реалізації ідеї «педагогіки співпраці». Об'єднання зусиль учнів і вчителів надає можливість якнайкраще розкрити індивідуальні особливості кожної дитини, зацікавити її, визначити сутність досліджуваної проблеми, досягти взаєморозуміння.


Де

Для чого

Що

Як

На уроці контролю знань, повторення і закріплення.

Для автоматизації процесу і економії часу обробки даних

Контролюючі і тестуючі програми

Компютерний клас та відповідне ПЗ

На уроці пояснення нового матеріалу, повторення і закріплення

Для навчання

Навчальні програми

Комп’ютерний клас

На уроці пояснення нового матеріалу, повторення і узагальнення

Для демонстрації при поясненні нового матеріалу

Готові програмні засоби: показ дослідів, моделей, лекцій

Один комп’ютер та проектор

На позакласних заходах

Для демонстрації матеріалу

Мультимедійні засоби

Один комп’ютер та проектор

На позакласних заходах

Для розвитку творчих здібностей учнів

Компьютерные версии интеллектуальных и развивающих игр

Комп'ютерний клас


Педагогічні програмні засоби

Програмне оснащення. Всю сукупність педагогічних програмних засобів можна поділити на

1) електронні підручники, енциклопедії, бази даних - набори даних (текстових, графічних, звукових, відео) і засобів для перегляду або прослуховування цих даних, об'єднаних смисловими зв'язками. Приклади: Велика енциклопедія До & М, енциклопедії, WWW. Відвідування різних тематичних сайтів і сайтів провідних бібліотек.

1) програми, що моделюють процес або явище

2) контролюючі програми

3) програми-тренажери зазвичай контролюють правильність відповіді і час, витрачений учнем

4) розвиваючі ігри

5) навчальні програми

Особливий інтерес представляють собою ресурси глобальної мережі Інтернет: всілякі банки знань, сайти, бібліотеки. Особливої ​​уваги заслуговують роботи Федерації Інтернет-освіти з навчання вчителів.

Демонстраційно - моделюючі засоби навчання.

Характерними ознаками демонстраційно - моделюючих програмних засобів є їх використання на етапах пояснення нового матеріалу, фронтальна демонстрація моделі об'єкту вивчення. На уроці в 10-му класі з теми "Німеччина" використовую науково - популярний фільм "Гітлер", в 10 класі з теми "Росія перед революцією 1917 року" - фільм "Династія Романових в 1917 році", в 11 класі при вивченні теми "Окупаційний рух в Україні" - стрічку "Квіти часу окупації". До цих мультимедійних засобів я застосовую вимоги, сформульовані для демонстраційного експерименту - вимоги науковості, доступності, видимості.
Педагогічні програмні засоби, призначені для визначення рівня навчальних досягнень.

Педагогічні програмні засоби, призначені для визначення рівня навчальних досягнень, використовуються для індивідуальної роботи учнів і можуть мати реалізації, які відрізняються за способом організації і подання результатів. Як правило, ці програмні засоби використовую і для самоконтролю, і в режимі тренування. Створення в Microsoft Excel завдання підсумкового оцінювання з теми "Перша світова війна" (10 клас), кросвордів та таблиць, які б використовувалися як роздатковий дидактичний матеріал. Приділяю увагу на CD - енциклопедію "Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия", за допомогою якої можна перевірити знання учнів не тільки з історії, а й інших предметів. А використання контрольно-діагностичної системи «TEST-W» дозволяє мені самому складати тести для учнів, враховуючи їх вікові і інтелектуальні здібності.
Педагогічні програмні засоби довідниково - інформаційного призначення.

Ці мультимедійні засоби навчання створюються для доповнення підручників та навчальних посібників як засоби діяльності учня і вчителя. За формою ці засоби можуть бути декількох видів: 1) гіпертекстовими або гіпермедійними системами "Атлас з історії України" (8 клас), 3) базами знань CD-rom "Всесвітня історія 11 клас" під редакцією Віднянського., «Історія України 10 клас», «Всесвітня історія 9 клас»

Водночас варто зазначити, що існує проблема у використанні таких посібників: майже всі комп’ютерні навчальні програми з історії розраховані на індивідуальне опрацювання. Відео та фотодокументи, розміщені у таких електронних підручниках, неможливо використовувати на уроках у предметних кабінетах, обладнаних одним комп’ютером та декількома демонстраційними моніторами – вони мають малий формат, а система захисту не дозволяє вилучити їх з електронного носія для збільшення на весь екран. Саме це є проблемним моментом у систематичному використанні педагогічних програмних засобів на уроках суспільних дисциплін.

Комп'ютерна презентація

Комп'ютерна презентація-це набір слайдів, об'єднаних можливістю переходу від одного слайда до іншого та зберігаються в загальному файлі.

Слайд - логічно автономна інформаційна структура, яка містить різні об'єкти, які представляються на загальному екрані монітора, аркуші паперу або на аркуші кольорової плівки у вигляді єдиної композиції.

Демонстрація - процес проведення комп'ютерної презентації.

Розробку і подальшу демонстрацію презентації можна, а найчастіше потрібно, розбити на кілька етапів:

1 етап. Постановка завдання

На цьому етапі нам необхідно відповісти на наступні питання:

1) Для якого заходу призначена презентація (від цього залежить форма подачі матеріалу, шрифтове оформлення, наявність або відсутність звуку, діаграм і т.п):

• для проведення уроку;

• для позакласного заходу;

• виступ.

2) Тип уроку, на якому використовується презентація (від цього залежить складність структурування презентації, необхідність використання додаткових можливостей Power Point):

• лекція;

• самостійна робота;

• експеримент;

• контроль знань.

3) У якій формі відбуватиметься демонстрація:

• керована доповідачем;

• автоматична.

4) Як відбуватиметься демонстрація (від цього залежить масштаб елементів на слайдах, колірні рішення, яскравість і контрастність презентації):

• на моніторі вчительського комп'ютера;

• за допомогою проектора;

• на всіх моніторах;

• на екрані телевізора;

• за допомогою роздрукованих слайдів;

• за допомогою 35 мм слайдів.

5) чи необхідний друкований звіт (іноді необхідно мати друковану копію презентації, але одна і та ж презентація на екрані і на папері - дві великі різниці):

• да;

• немає.

2 етап. Планування презентації

• Цей етап починається з відбору медіаматеріала: текстових, звукових, графічних файлів, web-сторінок, які містять потрібний матеріал. При необхідності скануються й обробляються в графічному редакторі вибрані зображення. У книгах, журналах, газетах підбирається текстовий матеріал.

• Потім отриманий матеріал необхідно розділити на логічно закінчені блоки (розділи). Таким чином, ми отримаємо зміст нашої презентації.

• Далі необхідно вирішити, хоча б приблизно, скільки слайдів буде міститися в кожному розділі. Це залежить від обсягу матеріалу.

3 етап. Створення презентації

Вашу презентацію побачите не тільки Ви, але й інші люди

Етап створення презентації характерний, перш за все, тим, що необхідно за дуже короткий час створити грамотний, з дизайнерської точки зору, проект.

Кілька рекомендацій щодо оформлення презентацій:

• Вставити будь-який об'єкт, який зберігається як окремий файл на диску, можна за допомогою пункту Вставка

• Вставити окремий фрагмент якогось файлу можна відкривши цей файл у відповідній програмі, виділивши його та скопіювавши в буфер обміну (Редагування / Копіювання), а потім вставивши на потрібний слайд (Редагування / Вставити).

• Фон слайдів можна встановити за допомогою пункту меню Сервіс / Фон. Бажано, щоб фон був однаковим на всіх слайдах, виняток можна зробити для титульного, останнього аркуша та змісту. Для того щоб встановити однаковий фон, служить кнопка Застосувати для всіх ...

• Переходи між слайдами можна встановити за допомогою пункту меню Показ слайдів / Зміна слайдів. Бажано, щоб переходи були однаковими на всіх слайдах (або чергувалися два однотипних переходу). Для того щоб встановити однакові переходи, служить кнопка Застосувати для всіх ...

• Раджу звернути увагу на вже готові кольорові схеми та оформлення слайдів. При цьому необхідно, щоб презентація мала індивідуальні риси. Це не взаємовиключні вимоги, цього можна домогтися, додаючи свої елементи оформлення або змінюючи готове оформлення. Вибрати оформлення та кольорову схему можна за допомогою пункту меню Формат / Оформлення слайду.

• Розташування об'єктів на слайді має бути однотипним. Для цього краще використовувати готові макети сторінок Формат / Розмітка слайдів.

• Дозвіл картинок і фотографій може бути надлишковим, що призведе до великого розміру презентації на диску і до зменшення швидкості роботи. Зменшіть дозвіл картинок і обріжте їх за допомогою пункту Стиск малюнків на панелі Настройка зображення.

• Якщо ви використовуйте нестандартні шрифти, то збережіть їх разом із презентацією за допомогою пункту меню Сервіс / Параметри / Збереження / Впровадити шрифти TrueType.

• Визначте, як будуть змінюватися слайди: автоматично і (або) по натисненню клавіш.

• Навігацію можна реалізувати за допомогою керуючих кнопок Автофігури / Керуючі кнопки, хоча можна використовувати в якості кнопок будь-який об'єкт слайда. Для цього треба виділити об'єкт і налаштувати його дію за допомогою пункту меню Показ слайдів / Настройка дії.

• Часто на всіх слайдах присутні однакові об'єкти, наприклад кнопка Далі. Для того, щоб швидко вносити зміни для таких об'єктів, їх краще розташувати на зразку слайдів (Вид / зразок слайдів).

4 етап. Управління презентацією

При демонстрації презентації необхідно враховувати наступне

• На різних екранах при різній освітленості з іншого акустичною системою в приміщеннях іншого об'єму презентація може виглядати абсолютно інакше. Тому намагайтеся використовувати ту ж техніку, на якій презентація розроблялася. Якщо це неможливо, то необхідно провести репетицію, бажано в реальному часі і з глядачами (навіть з одним!).

• Навіть якщо Ви дуже добре знаєте свою презентацію (а як інакше!), Бажано роздрукувати видачі, тобто зменшені зображення слайдів. Це можна зробити за допомогою пункту меню Файл / Друк / Друкувати :/ Видачі.

• Після того як презентація готова, збережіть її як демонстрацію Файл / Зберегти як ... / Тип файлу / Демонстрація PowerPoint. Це дозволить відразу запустити презентацію в режимі демонстрації.

• Зверніть увагу на механізми керування презентацією. Вирішіть, ніж буде управлятися презентація: мишею, клавіатурою або пультом. Іноді зручніше управляти клавіатурою:

N, ENTER, PAGE DOWN, СТРІЛКА ВПРАВО, СТРІЛКА ВНИЗ - показ наступного ефекту анімації або перехід до наступного слайду;

P, PAGE UP, СТРІЛКА ВЛІВО, СТРІЛКА ВГОРУ - показ попереднього ефекту анімації або перехід до попереднього слайду;

номер + ENTER - перехід до слайду номер;

S або ПЛЮС - зупинка або відновлення автоматичного показу;

ESC, CTRL + BREAK або МІНУС - завершення показу слайдів.

Я повністю розділяю загальновизнану оцінку особово-орієнтованого вчення як провідній тенденції в сучасній освіті. Сьогодні важливою є не лише сума засвоєння інформації, але і здатність людини діяти самостійно в різних проблемних ситуаціях.

У курсі вивчення гуманітарних предметів важливо також зберегти проблемні уроки з елементами дискусії. Усі прийоми, які успішно розроблені в нашій дидактиці, не повинні бути відкинуті й забуті, а якісно удосконалені на основі використання ІКТ з метою підвищення пізнавальної активності учнів на уроках історії, що є однією із моїх цілей як учителя на уроці.

Схожі:

Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Урок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»
Застосування інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій на уроках географії
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ ФІЗИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено...
Використання нових інформаційних технологій на уроках історії
Уроки історії сприяють формуванню в учнів історичної свідомості, критичного мислення, сучасному прогнозуванню майбутнього, а так...
«Використання інтерактивних технологій у викладанні історії»
Розділ Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку сучасних технологій навчання у викладанні історії
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
В. В. Вертипорох Використання мультимедійних технологій у проектній...
Використання мультимедійних технологій у проектній діяльності гуртківців позашкільних навчальних закладів. Методичний посібник. –...
Розділ І. Теоретичні основи застосування інноваційних технологій в процесі вивчення історії
Враховуючи всі переваги новітніх технологій, у мене виникло бажання застосувати їх на своїх уроках історії для того, щоб створити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка