8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. Правила техніки


Скачати 65.96 Kb.
Назва8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. Правила техніки
Дата21.03.2013
Розмір65.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі. Програмне забезпечення з курсу інформатики.

стандартним можна вважати наявність 9-15 робочих місць учнів і робочого місця вчителя, об'єднаних у локальну мережу. На робочому місці вчителя повинен бути також принтер. Додаткове обла- І днання: магнітофон, діапроектор, телевізор, мультимедійний проектор, І сканер, відеокамера, модем.Крім того, кабінет інформатики повинен бути оснащеним навчаль­ними і наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями, І оргтехнікою для проведення теоретичних і практичних, класних, І позакласних і факультативних занять з інформатики.У кабінеті можуть бути різні варіанти розміщення комп'ютерів, але будь-який з них повинен забезпечувати:

безпеку роботи учнів і вчителя з обладнанням;зручність роботи для учнів;зручність роботи для вчителя з точки зору управління уроком, поєднання різних форм навчання, організації контролю та оці­нювання знань і вмінь;зручність для обслуговування і ремонту;5) раціональне використання площі приміщення.

Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього.

Деякі технічні характеристики шкільних комп'ютерів та вимоги до програмного забезпечення

Мінімальні вимоги до комп'ютерного обладнання для нормальної роботи операційної системи Windows 2000 Professional:

- Рentium-сумісний процесор з частотою 133 МГц та вище;

- 64 Мб оперативної пам'яті — рекомендований мінімум;

— жорсткий диск обсягом 2 Гб, на якому є не менше 650 Мб віль­ного місця;

- операційна система Windows 2000 Professional підтримує одно-і двопроцесорні системи.

Для роботи пакета програм Microsoft Office ХР рекомендується використовувати комп'ютер з процесором Pentium III, 128 Мб ОЗП із встановленою операційною системою Microsoft Windows 2000 Professional.

Для використання деяких розширених можливостей необхідне до­даткове обладнання і програмне забезпечення:

- при роботі з мультимедіа і звуком для кращого відображення гра­фіки вимагається відеоплата, яка підтримує прискорення графіки, або процесор ММХ;

- Microsoft Exchange, Internet SМТР/РОР З, ІМАР 4 або інша МАРІ-сумісна система для роботи з електронною поштою;

- модем із швидкістю 14400 бод та вище;

- для реалізації можливостей рукописного введення рекоменду­ється графічний планшет;

- відеокамера, що сумісна з кодувальником Microsoft Word Media; сервер Microsoft Exchange Chat для підтримки розмов при «живо­му» мовленні;

- додатково 100 Мб місця на жорсткому диску для встановлення

мультимедійних матеріалів Office ХР тощо.

Надійність комп'ютерів, які використовуються в навчальному про­цесі середніх закладів освіти, можна розглядати не лише як технічну вимогу, а здебільшого психолого-дидактичну, оскільки втрати навчаль­ного часу на перезавантаження, втрата результатів роботи учнів при збоях комп'ютера при виконанні самостійної чи лабораторної робо­ти автоматично знижують інтерес учня до предмета. Тому до школи повинна постачатися досить потужна і надійна сучасна комп'ютерна техніка.

Правила техніки безпеки при роботі в комп'ютер. класі. Перед початком роботи в класі на початку навчального року вчи­тель інформатики проводить учням інструктаж з техніки безпеки, після чого заповнює журнал, у якому розписуються учні і той, хто проводив інструктаж.

Під час роботи з комп'ютером у комп'ютерному класі учням категочно забороняється:

самостійно намагатися усунути будь-які неполадки в роботі ком­п'ютера, незалежно від того, коли і з чиєї вини вони сталися;

• від'єднувати і під'еднувати будь-які пристрої комп'ютера;• доторкатися до будь-яких деталей на задній панелі системного блоку;• знімати кришку корпуса системного блоку;• вставляти чи виймати диски (магнітні й оптичні) під час роботи дисководів, коли світиться індикатор на дисководі;• вручну перемішувати підставку для лазерного диска в отвір для нього чи назовні;

Крім того, під час роботи за комп'ютером необхідно дотримуватися певних правил. Основні з них:

1. Дисплей повинен бути розвернений від вікон під кутом, не мен­шим 90°, з метою запобігання потрапляння на екран прямих сонячних променів та уникнення відблиску, що значно ускладнює читання ін­формації з екрана дисплея.

2. Екран дисплея повинен бути очищений від пилу, оскільки пил спричинює появу шкідливих впливів при роботі за дисплеєм.

5. Через кожні 10 хв роботи за екраном дисплея слід зробити перер-ву на кілька хвилин, під час якої записати отримані результати, підго­тувати дані для продовження роботи чи її план, або просто відпочити.

6. Якщо використовується мишка, то під неї слід покласти спеці­альний килимок для запобігання забруднення, що може призвести до виходу з ладу.

7. Якщо клавіатура не використовується, вона має бути накрита спеціальною прозорою кришкою для запобігання попадання пилу чи якихось предметів під клавіші, що може призвести до ушкодження кла­віатури.

Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері.

Згідно з санітарними правилами і нормами для учнів 10-11-х класів повинно бути не більше двох уроків на тиждень з інформатики з вико­ристанням ПЕОМ, а для інших класів — не більше одного уроку на тиждень. Безперервна тривалість роботи на ПЕОМ не повинна пере­вищувати для учнів:

• 6 - 7-х класів — 20 хв; • 8 - 9-х класів — 25 хв; • 10 - 11 -х класів на першій годині — 30 хв, на другій — 20 хв.

Робота з комп'ютером повинна проводитись в індивідуальному темпі.

Після встановленої тривалості роботи на комп'ютері повинен проводитися комплекс вправ для очей, а після кожного уроку на пере­рвах — фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

Комплекси вправ для очей повинні бути представлені на плакаті в кабінеті (класі), а ще краще їх роздрукувати і покласти на кожне робоче місце учня для індивідуального користування. Комплекси вправ Для очей потрібно проводити після закінчення роботи на ПЕОМ з Учнями 6 - 7-х класів, а учням старших класів — через 15-20 хв.

Для зняття локального стомлення м'язів, які підтримують тіло і голову у вертикальному положенні, рук і ніг доцільно проводити фізкультхвилинки, а для зняття загальної втоми — фізкультпаузи, які сприяють поліпшенню функціонального стану нервової, серцевосудинної і дихальної систем. Фізкультхвилинки бажано проводити на уроках, а фізкультпаузи — на перервах.

Час виробничої практики учнів старших класів в позаурочний час з використанням комп'ютера повинен бути обмеженим для учнів, стар. ших 16 років — 3 год, а для учнів, молодших 16 років — 2 год з обо­в'язковим дотриманням режиму роботи і проведенням профілактичних заходів: гімнастики для очей через 20-25 хв і фізичних вправ через 45 хв під час перерви.

Заняття в гуртках з використанням комп'ютера повинні організову­ватися не раніше, як через 1 год після закінчення навчальних занять у школі. Такі заняття повинні проводитися не частіше, як двічі на тиждень.

Програмне забезпечення з курсу інформатики.

Програмне забезпечення (ПЗ) ПЕОМ - сукупність програм, мов програ­мування, спеціальних процедур, правил і документації, необхідних для ви­користання програмних продуктів.

Усі програми, з якими працюють на сучасних комп'ютерах, можна розді­лити на три категорії:

 • Системні програми - призначені для управління пристроями комп’ютера та обчислювальними процесами;

 • Інструментальні системи - призначені для створення нових програм, до цих систем входять різноманітні мови програмування;

 • Прикладні програми - до них належить програмне забезпечення, що не входить до перших двох категорій.

Системні програми.

 1. Операційна система - комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами обчислювальної системи й процесами, що використовують ці ре­сурси при виконанні обчислень. (MS-DOS, Windows);

 2. Драйвери, що розширюють можливості ОС та дають можливість їй працювати із зовнішніми пристроями.

 3. Програми-оболонки (файлові менеджери) забезпечують більш зручний та наочний спосіб спілкування користувача з комп’ютером. (Norton Comander, FAR, Windows Navigator).

 4. Утиліти. Це системні програми допоміжного призначення. Серед них можна виділити:

  • архіватори, програми створення резервних копій, які дозволяють швидко копіювати інформацію з жорсткого диску комп'ютера на дискети. (Norton Backup)антивірусні програми,

  • Прикладні програми.

Загального призначення:

 • Програми обробки тексту - введення та редагування тексту, перевірка (Word, Блокнот)

 • Табличні процесори - забезпечують зручну роботу з великими масивами чисел та іншої інформації, наданої у вигляді таблиць. (MS Excel)

 • СУБД - створення БД, обробка та управління даними. (Access)

 • Графічні редактори - прикладні програми, що дозволяють створювати та редагувати малюнки на екрані комп'ютера. (Paint)

Спеціального призначення:

Математичні пакети - виконання наукових, економічних розрахунків, підготовка документів, що містять текст, графіки, формули. (Gran, Mathcad, Maple)Програми для Web-дизайну - створення Web-сторінок, (FrontPage, Dreamweaver)Графічні редактори (Photoshop, CorelDraw)

Інструментальні системи. Така система обов’язково містить такі мови програмування (Pascal, Visual Basic), а також середовище для розробки додатків.

Схожі:

3. Засоби обчислювальної техніки та історія їх розвитку
...
Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог до організації...
Наявність завіреного санепідемстанцією акту-дозволу на експлуатацію кабінету комп’ютерної техніки
Поняття комп’ютерної публікації
Розвивальна: Розвивати вміння, навички роботи у програмі MS Publisher, пізнавальний інтерес до предмету інформатики, комп’ютерної...
Урок №1 Тема. Техніка безпеки під час роботи з комп'ю­тером і правила...
Мета: ознайомити дітей з правилами техніки безпе­ки й поведінки в кабінеті інформатики; розвивати вміння і навички роботи з комп'ютером;...
Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Мета
Привітання з класом. Перевірка присутності учнів, організація класу до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери
Урок №3. Тема: Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика...
Мета: ознайомити з історією появи і розвитку обчислювальної техніки; ознайомлення з основними характерними рисами поколінь ЕОМ
Правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером
Під час роботи на комп'ютерах можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори, як
Тема уроку
Розвивати практичні навички користувача комп’ютера. Виховувати бережне ставлення до комп’ютерної техніки
Правила техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп'ютерною технікою
Навчальна дисципліна "Комп'ютери і комп'ютерні технології" дозволяє успішно використовувати комп'ютерну техніку та сучасне програмне...
Навчальна діяльність Тема: ©
Мета: продемонструвати основні складові частини комп'ютера, розповісти про їхнє призначення. Вчити правильно вимовляти терміни. Провести...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка