Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»


Скачати 238.58 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»
Дата27.08.2013
Розмір238.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни
Київський національний університет

технологій та дизайну

Затверджую

Ректор КНУТД

____________ І.М.Грищенко

«___»____________2012р.


програма фахових

вступних випробувань
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»


Рекомендовано

вченою радою факультету

технологій легкої промисловості

________________________

від «___» ___________2012 р.

Протокол №______

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

ергономіки і проектування одягу

________________________

від «___» ___________2012 р.

Протокол №______

Київ-2012

Вступ

Задачею фахового вступного випробування на ступінь магістра є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які мають достатній рівень теоретичної та практичної підготовки для подальшого підвищення свого кваліфікаційного рівня.

Фахове вступне випробування на ступінь магістра проводиться кафедрою після складання студентами державних іспитів на отримання ступеня бакалавра. На ступінь магістра також можуть складати випробування особи, які мають ступінь спеціаліста.

Випробування проводиться за єдиним білетом, який складається з теоретичної та практичної частин. Кожна частина являє собою комплексне завдання, виконання якого вимагає знань усього циклу конструкторських та технологічних дисциплін. Відповідь на теоретичне питання єдиного білету вимагає наявності попередніх напрацювань за певним науковим напрямком, вміння виявляти наукову новизну та актуальність проблеми, формулювати кінцеву мету та задачі досліджень, які планується провести під час виконання магістерської атестаційної роботи.

В даній програмі наведено опис та короткий зміст основних розділів спеціальних дисциплін, єдиний екзаменаційний білет фахового вступного випробування на ступінь магістра, критерії оцінювання відповідей та список літературних джерел для підготовки до випробування, який розділено на дві частини: до конструкторських дисциплін та технологічних відповідно.

Основні розділи та перелік питань, що виносяться

на фахове вступне випробування

Конструювання виробів

Загальна характеристика процесу конструювання одягу. Структура існуючого процесу проектування, місце конструктора в цій структурі. Вимоги до проектування одягу. Прибавки, які використовуються при конструюванні одягу. Класифікація прибавок та припусків. Класифікація та характеристика методів формоутворення одягу. Класифікація та характеристика методів конструювання одягу. Розрахунково-графічний метод одержання первинних креслень деталей одягу. Аналіз формотворних елементів конструкцій одягу. Конструювання поясних виробів. Конструкція спідниць різних типів, брюк класичних. Оцінка якості креслення конструкції. Вимоги до виготовлення макету виробу. Балансова характеристика одягу. Передньо-задній, опорний, боковий баланси плечових виробів. Передній та задній баланс поясних виробів. Класифікація дефектів одягу. Конструктивні дефекти та способи їх усунення. Правила проведення примірок макету або зразка одягу. Класифікація комірів. Принципи конструювання комірів та для закритої і відкритої горловини. Конструювання кишень, манжет та інших дрібних деталей одягу.

Конструктивне моделювання одягу

Характеристика методу типового проектування одягу. Розробка нових моделей одягу за ескізами. Характеристика способів подачі нової моделі. Виконання технічного ескізу моделі відповідно до пропорцій типової фігури. Послідовність виконання художньо-конструктивного аналізу ескізу моделі та визначення параметричної характеристики конструкції за результатами аналізу. Методи формоутворення одягу та вплив властивостей матеріалів на їх застосування при створенні об’ємно-просторової форми виробу за ескізом.

Види перетворень вихідних конструкцій відповідно до форми, конструктивного устрою і складності моделей. Характеристика видів конструктивного моделювання. Основні принципи конструктивного моделювання та критерії вибору вихідної конструкції. Прийоми конструктивного моделювання I та II видів: способи переносу виточок та їх моделювання, оформлення лінії горловини та краю борту, моделювання кишені, паралельне й конічне розширення деталей.

Характеристика конструкцій похідних покроїв. Особливості конструктивного устрою виробів покрою реглан та суцільнокроєний. Способи розробки конструкцій похідних покроїв графічним способом. Послідовність перетворення вихідної конструкції для виконання модифікації похідних покроїв.

Характеристика прийомів конструктивного моделювання верхнього чоловічого одягу. Особливості конструктивного моделювання жіночого верхнього одягу.

Асортимент корсетних виробів. Методи конструювання корсетних виробів. Вихідні дані до побудови конструкцій корсетних виробів. Характеристика конструкцій корсетних виробів бюстгальтерної, поясної та корпусної груп.

Асортимент трикотажних виробів. Характеристика властивостей трикотажу та їх врахування у конструюванні виробів. Врахування деформації розтягу трикотажу при конструюванні виробів. Характеристика методів формоутворення трикотажних виробів. Характеристика конструктивно-декоративних елементів трикотажних виробів.

Види й товарні найменування шкіряної сировини. Гістологочна будова шкіряної тканини. Характеристика властивостей, за якими визначають товарну цінність та призначення шкіри. Принципи розподілу шкури на топографічні ділянки.

Класифікація пушно-хутрових товарів. Види пушно-хутрової сировини. Характеристика одиничних показників оцінки товарних властивостей шкіряної тканини пушно-хутрового напівфабрикату. Характеристика одиничних показників оцінки товарних властивостей волосяного покриву пушно-хутрового напівфабрикату. Характеристика комплексних показників оцінки товарних властивостей пушно-хутрового напівфабрикату. Дефекти пушно-хутрового напівфабрикату та способи їх усунення. Прості і складні способи розкрою хутрових шкурок. Схеми підбору хутряних скроїв.

Поняття, типи, призначення колекцій моделей одягу. Системний підхід до проектування колекцій. Етапи проектування та їх характеристика. Принципи вибору та методи розробки концепції проектування системи колекції. Розробка символ-форми. Фактори гармонізації структури системи колекції моделей одягу.

Класифікація дитячого одягу. Функції і вимоги до одягу для дітей. Основні методи і системи конструювання дитячого одягу. Типи будови тіла дитячих фігур та їх антропоморфологічні особливості. Характеристика розмірної типології дітей. Характеристика та принципи побудови креслень конструкцій плечових виробів для дівчат різних вікових груп. Характеристика та принципи побудови конструкцій плечових виробів для хлопчиків різних вікових груп. Характеристика типової конструкції дитячого плечового одягу: форма, основні деталі, конструктивні точки, конструктивні лінії, формотворні елементи. Характеристика типової конструкції дитячого поясного одягу. Характеристика та величини прибавок, які використовують при конструюванні дитячого одягу. Принципи побудови первинного креслення базової конструкції дитячого плечового одягу. Вихідні дані до побудови конструкції та характеристика конструкцій дитячого одягу.

Конструкторська підготовка виробництва

Характеристика конструкторської підготовки виробництва на підприємствах різних типів: проектних організаціях, швейних підприємствах, підприємствах індивідуального виготовлення одягу. Основні функції підрозділів виробництва. Послідовність виконання конструкторських робіт при розробці нових моделей та підготовці їх до впровадження у виробництво.

Розробка і оформлення проектно-конструкторської документації. Вимоги до проектно-конструкторської документації. Види промислових лекал, послідовність їх розробки та вимоги до оформлення лекал-еталонів. Вихідні дані до розробки лекал-еталонів. Етапи розробки лекал-еталонів на основні деталі виробу. Розрахунок і вибір величин технологічних припусків та порядок їх внесення в лекала. Принципи побудови лекал похідних деталей з матеріалів верху, підкладки та прокладки. Види допоміжних лекал, вимоги до них та принципи побудови. Зміст та склад технічного опису на модель. Правила виготовлення, відбору та затвердження зразків-еталонів.

Сутність процесу технічного розмноження лекал. Способи технічного розмноження лекал. Умови виконання і правила технічного розмноження лекал. Виконання технічного розмноження лекал за схемами. Застосування пропорційно-розрахункового способу технічного розмноження лекал для моделей одягу не типового конструктивного рішення. Способи розрахунку приростів в конструктивних точках при складанні схем технічного розмноження лекал для виробів не типового конструктивного рішення.

Характеристика технічної підготовки виробництва на підприємствах масового виготовлення одягу. Вимоги до технологічності моделей. Правила і засоби відпрацювання конструкцій одягу на технологічність. Показники технологічності моделей, що розраховуються на стадіях проектування виробів. Комплексні та одиничні показники технологічності моделей одягу. Виконання порівняльного аналізу базових і нормативних показників технологічності з фактичними. Аналіз матеріалоємності і трудомісткості конструкцій моделей одягу.

Уніфікація швейних виробів. Характеристика об’єктів уніфікації. Методи оцінки рівня уніфікації моделей одягу.

Основи комп’ютерного проектування одягу

Структура САПР швейного виробництва. Поняття АРМ. Класифікація САПР. Технічне забезпечення САПР швейних виробів. Способи математичного опису контурів лекал швейних виробів в автоматизованому режимі. Афінні перетворення, які застосовують в комп’ютерних технологіях конструювання швейних виробів. Особливості розробки ескізів і технічних рисунків моделей одягу в автоматизованому режимі. Особливості розробки базових конструкцій одягу в автоматизованому режимі. Особливості розробки модельних конструкцій одягу в автоматизованому режимі. Розробка лекал швейних виробів в САПР. Особливості градації лекал деталей одягу в автоматизованому режимі. Критерії вибору САПР для швейного підприємства. Характеристика систем бодісканування. Тривимірні електронні манекени фігури людини. Характеристика САПР одягу з параметричним представленням лекал. Характеристика САПР одягу з графічним представленням лекал. Характеристика САПР одягу вітчизняних виробників. Характеристика САПР одягу закордонних виробників.

Основи прикладної антропології

Визначення основних понять курсу прикладної антропології: анатомія, морфологія, соматологія, соматометрія тощо. Структурна схема складових частин антропології та їх характеристика. Характеристика біосоціальних ознак особистості для цілей проектування одягу. Загальна характеристика скелета людини та види з’єднання кісток. Загальна характеристика м’язової системи людини. Антропометрія як наука. Визначення та класифікація антропометричних точок та рівнів. Розміщення основних антропометричних точок, які застосовуються для цілей проектування одягу. Визначення основних понять: морфологія, соматотип, конституція, тип будови. Ознаки будови тіла та їх характеристика. Загальна характеристика типів будови тіла дітей, чоловіків та жінок. Характеристика зовнішньої форми тіла людини та її ділянок для цілей проектування одягу. Визначення індивідуальних характеристик людини для цілей проектування одягу та їх варіанти. Характеристика тотальних та парціальних розмірів тіла людини. Характеристика основних типів пропорцій тіла людини. Визначення постави людини, рівноваги, центру тяжіння. Зальна характеристика класифікацій постави людини. Фактори впливу на поставу фігури людини. Розмірні ознаки, що визначають поставу. Правила вимірювання фігури людини. Пристрої та інструменти для параметризації фігури людини для цілей проектування одягу. Класифікація антропометричних пристроїв. Характеристика безконтактних пристроїв. Види антропометричної інформації для сучасних сапр.Характеристика динамічної антропометрії. Принципи побудови розмірної типології населення для цілей проектування одягу. Основні етапи розвитку прикладної антропології. Основні принципи проведення масових обмірів. Основні теоретичні положення розробки розмірної типології. Структура існуючих антропометричних стандартів для цілей проектування одягу. Класифікація типів будови тіла людини за стандартами. Особливості побудови розмірної типології для одягу різних видів. Аналіз методів побудови розгорток поверхні фігури людини для цілей проектування одягу. Основні вимоги до вибору вихідних ліній розгортання. Основні вимоги до визначення ведучих розмірних ознак. Характеристика величини та залежності інтервалу байдужості ведучих розмірних ознак для різних видів одягу. Види маркування одягу різних видів. Види манекенів та їх класифікації. Характеристика антропометричної інформації для проектування манекенів.

Ергономіка

Поняття науки «ергономіка». Періоди розвитку ергономіки. Предмет та задачі ергономіки. Поняття ергономіки як дисципліни. Основні напрямки дисципліни ергономіки. Основні поняття та визначення згідно ДСТУ 3899-99. Характеристика ергономічних вимог. Визначення антропометричних, гігієнічних та фізіологічних вимог до швейних виробів в залежності від їх призначення. Номенклатура показників якості швейних виробів згідно ДСТУ 3998-2000. Методи контролю та оцінки ергономічних показників антропометричної відповідності. Характеристика трудової діяльності людини. Структура трудової діяльності. Типи переробки інформації. Дії людини в процесі трудової діяльності. Характеристика діяльності за часовою структурою. Фактори, які обумовлюють комплекс рухів у трудовій діяльності. Характеристика основних характерних рухів людини. Визначення сумарної величини основних витрат тепла у відповідності до різних видів діяльності людини

Ергономічна контрольна карта та її використання. Принципи постановки ергономічного експерименту. Врахування ергономічних факторів на стадіях проектування. Визначення динамічних приростів до розмірних ознак в різних видах діяльності. Поняття соматометрії. Класифікація робочих місць. Обладнання робочих місць. Принципи організації робочого місця. Проектування робочого місця. Визначення класу умов праці на робочому місці користувача ПК за показниками важкості та напруженості трудового процесу.

Гігієна одягу

Чинники навколишнього середовища та їх вплив на організм людини. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники та їх вплив на організм людини. Зміна фізіологічних функцій організму при впливі високих температур. Зміна фізіологічних функцій організму при впливі низьких температур. Механізми та фази адаптації людини. Гігієнічні критерії та класифікація умов праці. Вимоги до параметрів мікроклімату. Оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови. Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень. Тепловий баланс організму людини. Теплообмін між поверхнею тіла людини і оточуючим середовищем. Фізична і хімічна терморегуляція організму людини. Показники теплового стану організму людини та їх характеристика. Класифікація теплових станів організму людини за різними показниками. Способи вимірювання температури тіла. Основні гігієнічні вимоги до матеріалів та виробів текстильних і шкіряних побутового призначення. Гігієнічні показники верхнього одягу пальтово-костюмного асортименту. Гігієнічні показники верхнього одягу платтяно-блузкового асортименту. Основні принципи проектування одягу для захисту людини від небезпечних факторів оточуючого середовища.

Основи творчої діяльності

Колективні методи пошуку нових технічних рішень. Використання методу фокальних об’єктів для пошуку нових модельних рішень. Типові прийоми зняття технічних протиріч. Поняття «ідеальний кінцевий результат» і «технічне протиріччя». Закономірності розвитку технічних об’єктів. Порядок складання формули винаходу. Структура опису нового технічного рішення. Структура заявки на винахід. Права власника патенту на винахід і корисну модель. Структура та індекси поділу Міжнародної класифікації винаходів. Психологічна інерція та її вплив на ефективність технічної творчості.

Клейові та зварювальні з’єднання

Фізична сутність та стадії процесу ВТО. Параметри ВТО, їх взаємозв'язок. Призначення ВТО швейних виробів. Операції ВТО. Параметри процесу та показники якості операцій ВТО. Характеристика обладнання для ВТО. Область використання обладнання.

Стадії технологічного процесу утворення клейових з’єднань. Вимоги до клейових з’єднань. Характеристика клейових матеріалів та обладнання. Фізико-механічні властивості клейових з’єднань.

Технологія процесу зварювання термопластичних матеріалів, умови та можливості його використання при виготовленні швейних виробів. Способи зварювання, характеристика обладнання. Характеристика зварювальних швів та їх фізико-механічні властивості.

Процеси хімічної технології швейного виробництва. Характеристика допоміжних матеріалів при виготовленні швейних виробів. Характеристика адгезійних явищ.

Швейне обладнання та ниткові з’єднання

Процеси утворення човникових стібків ( коди 301 та 304). Види швів, особливості та область застосування строчок човникових стібків при виготовленні швейних виробів. Способи отримання строчок без посадки матеріалу, а також з посадкою верхнього або нижнього шарів матеріалу. Характеристика швейних машин та машин-напівавтоматів човникового стібка.

Процеси утворення ланцюгових стібків ( коди 401, 401х2 та 406). Види швів, особливості та область застосування строчок двохниткового ланцюгового стібка. Характеристика швейних машин ланцюгового стібка

Процеси утворення обметувальних ланцюгових стібків ( коди 503 та 504). Види швів, особливості та область застосування строчок дво- та триниткового обметувального ланцюгового стібків. Характеристика швейних машин обметувального ланцюгового стібка.

Процеси утворення зшивально-обметувальних ланцюгових стібків ( коди 515 та 516). Види швів, особливості та область застосування зшивально-обметувальних строчок. Характеристика швейних машин, що виконують зшивально-обметувальні строчки.

Особливості, фізико-механічні властивості та область використання човникових та ланцюгових зшивальних строчок (коди 301 та 401). Характеристика швейних машин, що виконують човникові та ланцюгові зшивальні строчки. Фактори, що впливають на якість ниткових з’єднань.

Процеси утворення потайних стібків (коди 103 та 105). Область використання потайних стібків. Характеристика швейних машин, що виконують потайні стібки. Особливості виконання потайних стібків при виготовленні піджаків, жакетів та пальт.

Технологічні параметри ниткових з’єднань та їх вплив на якість швейних виробів. Підбір голок та ниток при виготовленні жакета жіночого з оздоблювальними строчками.
Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни
Київський національний університет технологій та дизайну
Кафедра ергономіки і проектування одягу


Затверджую

Ректор КНУТД

_____________ І.М.Грищенко

«___»____________2011р.Завдання для фахового вступного випробування
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»
Теоретична частина: Визначити концепцію індивідуальної наукової розробки в рамках обраного об’єкта проектування, обґрунтувати її актуальність, ціль і завдання наукових досліджень.
Практична частина: Виконати конструкторську розробку об’єкту проектування; запропонувати нове художньо-технічне рішення вузла виробу, скласти формулу і надати його схематичне зображення.


Затверджено на засіданні кафедри

ергономіки і проектування одягу

Протокол № ____ від «____»___________2011 року


Зав. кафедри ______________проф. М.В.Колосніченко
Критерії оцінювання відповідей

Проведення фахових вступних випробувань дає можливість виявити ступінь засвоєння програмних знань студентами та вміння їх практичного застосування. Оцінювання здійснюється за шкалою ECTS.

Відповідь на теоретичне питання єдиного білету фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр має містити наступне:

  • визначення об’єкта й предмета дослідження та області використання результатів;

  • обґрунтування актуальності теми дослідження (формулювання проблеми, мети та задач дослідження);

  • розкриття основних відомостей щодо предмету дослідження.

При виконанні практичного завдання єдиного білету для фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр потрібно:

  • надати ескіз та опис художньо-технічного рішення моделі;

  • виконати конструктивну розробку моделі з урахуванням особливостей об’єкту досліджень.

Відмінно (5; А; 90–100 балів) – студент надав повну відповідь на питання білету з наявністю необхідних схем, рисунків, чим виявив глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому він легко орієнтується, володіння понятійним апаратом, уміння пов’язувати теорію з практикою, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої судження (як в усній, так і в письмовій формі), творчий підхід до вирішення практичного завдання, якісне зовнішнє оформлення відповіді з наданням пропорційних зображень виробу та деталей конструкції, графічних схем з відображенням всіх етапів моделювання вихідної конструкції, дотримуючись правил технічного креслення з вказанням всіх параметрів перетворень та нанесенням конструктивних ліній та позначок.

Добре (4; ВС; 75-89 балів) – має місце повне засвоєння студентом навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді трапляються окремі неточності (похибки).

Задовільно (3; DE; 60-74 балів) – студентом продемонстровані знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, при цьому виклад його неповний і непослідовний; мають місце неточності у визначенні понять, при використанні знань для виконання практичних завдань виявлено нездатність доказово обґрунтувати свої судження.

Незадовільно з можливістю повторного складання (2; FX; 35-59 балів) – студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускає помилки у визначенні понять, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання для практичного вирішення завдань.

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом (2; F; 1-34 балів) – виявлено повне незнання і нерозуміння студентом навчального матеріалу або відмову від відповіді.

Літературні джерела

Агошков Л.О. Методи побудови розгорток при проектуванні одягу. К.: УМКВО, 1991. – 84 с.

Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисленко И.А. Конструирование верхней женской одежды. К: КНУТД, 2003.

Акилова З.Т. Проектирование корсетных изделий. М.: Легкая индустрия, 1979.-168с.

Амирова Э.К., Сакулина О.В. Конструирование одежды. М.: Академия, 2005. – 495 с.

Антипова А.И.. Конструирование и технология корсетных изделий; М.: Легкая и пищевая промышленность,1984.

Антипова А.И., Бойцова А.М., Рогатюк Т.М. Конструирование корсетных изделий на основе развертки манекенов. М: Легкая индустрия, 1976. – 112с.

Антипова А.И., Виноградова З.М. и др. Моделирование, конструирование и технология корсетных изделий. М.: Легкая индустрия, 1971. – 152 с.

А.И.Антипова и др. Моделирование, конструирование и технология корсетных изделий; М.: Легкая индустрия, 1971.

Бажанов В.И., Бабинец С.В. Материаловедение трикотажно-швейного производства. М.: Легкая индустрия, 1971. – 304с.

Березненко Н.П., Комиссаров О.Ю. Системы автоматизированного проектирования в легкой промышленности. К., 1992. – 93с.

Бескоровайная Г.П., Куренова С.В. Проектирование детской одежды: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2000. – 96с.

Білевич А.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування пластичної форми одягу» для студентів спеціальності 7.09.1801. К., КНУТД - 2007.

Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по моделированию женской одежды. М.: Легпромбытиздат, 1992. – 256с.

Введение в эргономику / Под ред. Зинченко В.П. – М.: Советское радио, - 1974. – 352с.

Галанина О.Д., Вольман И.И. Одежда из трикотажа. М.: Легкая индустрия, 1961. – 149с.

Горина Т.С. Моделирование форм одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981.

ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». – М.: Изд-во стандартов, 1972.

ГОСТ 17917-86 «Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды». – М.: Изд-во стандартов, 1986.

ГОСТ 29097-91 «Изделия корсетные». – М.: Изд-во стандартов, 1991.

Делль Р.А., Афанасьева Р.Ф., Чубакова З.С. Гигиена одежды. – М.: Легкая индустрия, 1970. – 144с.

Дианич М.М., Кушнир Н.К., Семак Б.Д. Ассортимент и качество одежды для детей. К.: Техника, 1988 – 173с.

Дрожжин В.И., Орещенкова Н.В. Справочник по швейно-трикотажному производству. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 208с.

ДСТУ ГОСТ 25294:2005 Одежда верхняя пальтово-блузочного ассортимента. Общие технические условия.

ДСТУ ГОСТ 25295:2005 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия.

ДСТУ ГОСТ 25296:2005 Изделия швейные бельевые. Общие технические условия.

ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення.

ДСТУ 3998-2000. Матеріали та вироби текстильні, трикотажні, швейні та шкіряні. Показники якості. Терміни та визначення.

Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С.. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологи: [Учебник для вузов] – М.: Легкая индустрия, 1980. – 216с.

Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Том 1. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 165 с.

Ермакова К.И. Основные, производные и подсобные лекала для женского пальто. М., 1968. -115с.

Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. – М: Академия, 2000.

Зурабян К.М. и др. Материаловедение изделий из кожи: Учебник для вузов/Зурабян К.М., Краснов Б.Я., Берштейн М.М. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 74-77с.

Козлова Т.В. Основы проектирования изделий из кожи. М.: Легпромбытиздат, 1987.

Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. М.: Легпромбытиздат, 1988. – 350 с.

Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. – М.:Легпромбытиздат, 1990.-320с.

Комиссаржевский Ф. История костюма. – Минск: Современный литератор, 1999.

Комиссаров О.Ю., Скирута М.А. Одежда и компьютер. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 208 с.

Конструирование одежды с элементами САПР./Под ред. Е.Б.Кобляковой. М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

Корнева Н.Ф. Новая классификация типовых фигур для проектирования корсетных изделий. Журнал «Швейная промышленность» №4, 1991.

Корнева Н.Ф., Краснухина Г.С. Рекомендации по конструированию корсетных изделий. М.: Легкая пром-сть, 1998.

Кощеев В.С., Кузнец Е.И. Физиология и гигиена индивидуальной защиты человека в условиях высоких температур. М.: Медицина, 1986. – 255с.

Куликов Б.П., Шингарев Р.В., Стебельский М.В. Проектирование одежды с заданной теплозащитной способностью: Текст лекций. – Иваново: ИХТИ, - 1984. – 47с.

Марсакова З.П. Технология меховых скроев одежды. М.: Легпромбытиздат, 1987. – 272с.

Матвеева Н.А., Леонов А.В., Грачева М.П. Гигиена и экология человека. Учебник для студ. мед. училищ России. М.: Академия, 2008. – 304с.

Мерцалова М.Н. История костюма. М.: Просвещение, 1976.

Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.Н. Разработка конструкции изделий по моделям. М.: Легкая индустрия, 1975. – 248 с.

Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Разработка конструкций швейных изделий по моделям: 2-е изд., испр. и доп. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 224 с.

Методика конструирования женской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980. – 127 с.

Методика конструирования корсетных изделий. 1992. Государственный комитет по легкой промышленности научно-производственное обьединение швейной промышленности «ОДЕЖДА», ЦНИИШП.

Методологические указания. Корсетные изделия. Новая классификация типовых фигур женщин. Размерные признаки для проектирования. М. 1990. Государственный комитет по легкой промышленности «ОДЕЖА». ЦНИИШП.

Методологические указания по оформлению лекал-эталонов и технической документации. КТИЛП, 1989.

Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Конструювання виробів» для студентів спеціальності 6.091801 – Швейні вироби всіх форм навчання. Частина 1. / Упор. О.І.Поліщук та ін. – К: КНУТД, 2007. – 98 с.

Основи прикладної антропології та біомеханіки. Конспект лекцій для студ. спец. 7.091801 «Швейні вироби» напрямку 0918 «Легка промисловість» денної та заочної форм навчання. І частина /Упор.: Т.А.Пурченошвілі, О.В.Гладких, О.П.Сидоренко – К.: КНУТД, 2006. – 48 с.Укр.мовою.

Основи прикладної антропології та біомеханіки. Конспект лекцій для студ.спец. 7.091801 «Швейні вироби»напрямку 0918 «Легка промисловість» денної та заочної форм навчання. ІІ частина /Упор.:Т.А.Пурченошвілі, О.В.Гладких, О.П.Сидоренко – К.: КНУТД, 2006. – 36 с.Укр.мовою.

Основи технічної творчості та патентознавства: конспект лекцій з дисципліни «Основи творчої діяльності та патентознавства» для студ. спец. 7.091801 - «Швейні вироби» та 7.0918.20 – «Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби»./ І.П.Остапчук, Н.В.Первая – К.: КНУТД, 2006. – 108с. – Укр.мовою.

Основи технічної творчості та патентознавства: Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів спеціальності «Швейні вироби» / Упор.: І.П.Остапчук, М.С.Винничук, Л.П.Марченко. – К.: КНУТД, 2007. – 24с. – Укр.мовою.

ОСТ 17-67-71 «Изделия швейные. Измерения типовых фигур мальчиков» - М.: Изд-во стандартов, 1971.

ОСТ 17-291-84 «Изделия для новорожденных и детей ясельной группы» - М.: Изд-во стандартов, 1984.

ОСТ 17-325-86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды» - М.: Изд-во стандартов, 1986.

ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» - М.: Изд-во стандартов, 1981.

ОСТ 17-497-83 Изделия швейные. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования корсетных изделий. М.- ЦНИИТЭИлегпром 1983.

Пармон Ф.М.. Композиция костюма. М.: Легпромбытиздат, 1982.

Пармон Ф.М. Проектирование и изготовление изделий из шубной овчины. М.: Легпромбытиздат, 1989.

Поплавська О.М. Ергономіка. Навч. посіб. – К.: КНЕУ. – 2006. – 320 с.

Питенин Д.М. Изготовление меховой одежды. Изд. «Техника» Киев, 1975. – 86-102с.

Поліщук О.І. Дизайн одягу промислового виробництва. К.:КНУТД,2001.– 59 с.

Размерная типология населения стран-членов СЭВ/ Ю.С.Куршакова, П.И.Зенкевич, Т.Н.Дунаевская и др. – М.: Легкая индустрия, 1974. – 440с.

Рахманов Н.А., Стаханова С.И. Устранение дефектов одежды. М.: Легкая индустрия, 1985. – 128с.

Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа. Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 416с.

Рогова А.П., Табакова А.И. Изготовление одежды повышенной формоустойчивости. М.: Легкая индустрия, 1979. – 184 с.

Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 272 с.

Славінська А.Л.. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 116с.

Справочник по конструированию одежды. Под ред. Кокеткина П.М. Легкая и пищевая пром-сть. 1982. - 376с.

Сухарев М.И., Бойцова А.М. Принципы инженерного проектирования одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 272с.

Стефанович М.П. и др. Товароведение меховых и овчинно-шубных полуфабрикатов и изделий, М.: «Легкая индустрия», 1972. – 288с.

Сушан А.Т. Технічне моделювання креслень конструкцій деталей одягу. - К.: КДУТД, 1999. – 55с.

Сушан А.Т. Типові конструкції одягу. Уч. посібник. - К.: КНУТД, 1999.

Сушан А.Т. Типові похідні конструкції одягу. – К.: КНУТД, 2001. – 39 с.

Сушан А.Т., Поліщук О.І., Трунова О.Л. Конструктивне моделювання деталей одягу. Уч. посібник. - К.: КНУТД, 2003 – 54 с.

Сушан А.Т., Поліщук О.І., Трунова О.Л. Конструктивне моделювання деталей одягу. К.: КНУТД, 2003. – 68с.

Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении женского пальто. М.1983.

Цепкина И.А. Моделирование и художественное оформление меховых изделий. М.: Легкая индустрия, 1973. – 37-45, 117-134с.

Цимбал Т.В. Антропометрична стандартизація проектування одягу: Монографія. – К.: КНУТД, 2004. – 148с.

Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. М.: Лег. и пищ. пром-ть, 1983.

Шалов И.И., Далидович А.С., Кудрявин Л.А. Технология трикотажа. М.: Легпромбытиздат, 1986. – 376с.

Шалов И.И., Кудрявин Л.А. Основы проектирования трикотажного производства с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1989. – 288с.

Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 256 с.

Шершнева Л.П. Основы конструирования женской и детской одежды. М.: Легпромбытиздат, 1987.

Шершнева Л.П., Ларкина Л.В., Пирязева Т.В. Основы морфологии и биомеханики человека. – М.: РЗИТЛП, 2002. – 142с.

Шершнева Л.П., Рогова А.Н. Проектирование и производство женского платья. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – С-286.

Эргономика / Под ред. Тонина В.Н. – М.: Мир, 1971. – 421с.

Эткин Я.С. Товароведение пушно-мехового сырья и готовой продукции. – М.: Легпромбытиздат,1990. – 299-306с.

Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИЛП, 1986. – 444с.
Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення спідниць. К.: КНУТД, 2002. – 32 с.

Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення штанів. К.: КНУТД, 2002. – 28 с.

Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення кишень. К.: КНУТД, 2003. – 60с.

Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи обробки чоловічих сорочок. К.: КНУТД, 2004. – 32 с.

Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення суконь з корсетами. – К.: КНУТД, 2005. – 43 с.

Білоусова Г.Г., Масловська Л.О. Методи виготовлення суконь. К.: КНУТД, 2006. – 86с.

Білоусова Г.Г., Літвіненко Г.Є. Організація робочих місць у швейних потоках. Навчальний посібник, К.: КНУТД, 2003.- 40 с.

Борецька Є.Я. Легкий жіночий і дитячий одяг. К.: Вища шк., 1995. – 384 с.

Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. - 314 с.

Вакула В.Л., Притыкин Л.М. Физическая химия адгезии полимеров. М.: Химия, 1984. - 224 с.

Веселов В.В., Колотилова Г.В. Химизация технологических процессов швейного производства. М.: Легпромбытиздат, 1985. - 128 с.

Веселов В.В., Кузьмичев В.Е. Химизация технологических процессов швейного производства. Иваново: ИвТИ, 1990. - 71с.

ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1988. – 42 с.

ДСТУ 2162-93. Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1993. – 13 с.

ДСТУ 2023-91. Деталі швейних виробів. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1993. – 9 с.

ДСТУ 2027 – 92. Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України, 1993.

Зак И.С. и др. Справочник по швейному оборудованию. М.: Легкая индустрия, 1981. – 272 с.

Кокеткин П.П. Промышленная технология одежды. М.: Легпромбытиздат, 1982. – 640с.

Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 384 с.

Кузьмичев В.Е., Веселов В.В. Управление процессами клеевых соединений деталей одежды. Текст лекций. - Иваново: ИХТИ, 1989. - 64 с.

Конструювання швейних виробів з елементами САПР: конспект лекцій з дисципліни „Конструювання швейних виробів з елементами САПР” для студентів спеціальності 7.091801 - Швейні вироби, напряму 0918 Легка промисловість, заочної та дистанційної форм навчання / Упор.: К.Л. Процик – К.: КНУТД, 2007. – 44 с.

Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. Под ред. Меликова Е.Х. – М.: Легкая индустрия, 1988. – 272 с.

Мигальцо И.И. и др. Термические процессы в швейной промышленности. К.: Техника.- Б.: Мюсаки, 1977. – 211 с.

Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды. М.: Легкая индустрия, 1978. – 560 с.

Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской одежды.- М.: Легкая индустрия, 1975.

Основы промышленной технологии поузловой обработки верхних сорочек и белья.- М.: Легкая индустрия, 1975.

Остапенко Н.В., Колосніченко М.В. Нормативне забезпечення з оцінювання відповідності К.: КНУТД, 2007 (НД6В)

Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. М: Легпромбытиздат, 1991.- 416 с.

Промышленная технология одежды: Справочник /П.П.Кокеткин и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 640 с.

Процик К.Л. Современные САПР одежды. Чем они могут помочь конструктору? //Ателье. - 2007. - № 10 - С. 4 – 5.

Рябуха В., Хиврина Е. САПР одежды становится доступной для всех: недорогая компьютерная периферия для швейного предприятия // В мире оборудования. – 2006. – № 6 – С. 24 - 25.

Савчук Н.Г., Березненко С.М., Березненко М.П. Квалітологія швейного виробництва. К.: Арістей, 2006.

Савостицкий А.В. и др. Технология швейных изделий. М.: Легкая промышленность, 1982. – 439 с.

Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М.: Высш.шк., 2002. – 336 с.

Тимашева З.Н. Технология швейного производства. М.: МТИЛП, 1985, - 383с.

Третьякова Л.И. и др. Поузловая обработка легкой женской и детской одежды. К.: Техника, 1981. - 345 с.

Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. М.: Высш.шк., 1985.


Схожі:

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ...
ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ “ПСИХОЛОГІЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
ПРОГРАМА фахових вступних випробувань з політології для вступників...
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...
Скоригований список вступників, рекомендованих до зарахування до...
...
Список вступників, рекомендованих до зарахування до Львівського інституту...
...
Список вступників, рекомендованих до зарахування до Львівського інституту...
...
Список вступників, рекомендованих до зарахування до Львівського інституту...
...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський...
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Консультації з фаху та іноземної мови для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційних...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Консультації з фаху та іноземної мови для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (денна та заочна форма...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка