Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад


Скачати 493.08 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад
Сторінка1/5
Дата05.03.2016
Розмір493.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Приазовський державний технічний університет

Факультет металургійний

Кафедра «Теорія металургійних процесів»

Затверджую:

Декан металургійного факультету

ДВНЗ «ПДТУ»

проф., докт.техн.наук

________________Харлашин П.С.

«____»_____________ 2014р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

підготовки до вступних екзаменів у магістратуру

напрям підготовки: 6.050401 – металургія;

спеціальність: 805040101 – металургія чорних металів (фізико-хімічні дослідження металургійних процесів)

2013-2014 навчальний рік

Робоча програма підготовки до вступних екзаменів у магістратуру за напрямом підготовки 6.050401 Металургія, спеціальністю 8.05040101 – Металургія чорних металів. «28»__11__2013 р., 3с.
Розробник: Тарасюк Л.І., доцент, канд..техн.наук, доцент
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії металургійних процесів

Протокол від 28 листопада 2013 року, №8

Завідувач кафедри ТМП______________Тарасюк Л.І.

«_29_» _11___ 2013 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.050401 – Металургія, спеціальністю 8.05040101- «Металургія чорних металів»

Протокол від « 13 » 02. 2014 року, №6 .

«__14__»____02_______2014 року

Голова________________(Григор’єва М.О.)

@ДВНЗ “ПДТУ», 2013 рік

@Тарасюк Л.І., 2013 рік
1.Мета проведення комплексного екзамену з спеціальності
. Дисципліни, які викладались кафедрою теорії металургійних процесів студентам впродовж навчання для здобуття кваліфікацїї бакалавра-металурга являють собою теоретичну та кваліфікаційну база для подальшого підвищення свого теоретичного та кваліфікаційного рівня під час навчання на п’ятому курсі у магістратурі. Для реалізації можливості вступу до магістратури передбачено проходження комплексного екзамену з спеціальності, який відбувається у тестовому режимі. Для цього викладачами кафедри підготовлені тестові завдання, які базуються на наступних дисциплінах:

1.Фізична хімія.

2.Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини.

3.Теорія металургійних процесів,

4.Теорія металургійних процесів (додаткові глави).

5.Фізична хімія рафінування металів та сплавів.

6.Теоретичні основи одержання металів та сплаві.

7.Фізико-хімічні методи досліджень металургійних процесів.

8.Корозія та захист металів.

9.Електрометалургія сталі та феросплавів.

Кожен білет містить десять питань з різних дисциплін, на кожне питання надається п’ять відповідей і лише одна правильна. Задача здобувача вибрати правільні відповіді та отримати високий бал з комплексного тестування. Окрім цього ще передбачено пройти тестування з іноземної мови.
Мета проведення комплексного екзамену у режимі тестування – створити умови для відбору тих здобувачів, які мають високий рівень теоретичної та кваліфікаційної підготовки для подальшого здобуття ступеню магістру 8.05040101 «Металургія чорних металів».
2. Програми навчальних дисциплін
2.1.Програма навчальної дисципліни «Фізична хімія»

1 Вступ (4 години)Предмет і завдання фізичної хімії. Зв'язок курсу з суміжними дисциплінами. Історія розвитку фізичної хімії. Методи фізичної хімії: молекулярно-кінетичний, термодинамічний і квантово-механічний. Значення фізичної хімії для розвитку металургії і ливарного виробництва.

2 Хімічна термодинаміка (27 годин)Перший закон термодинаміки. Загальна характеристика термодинамічного методу. Закон збереження матерії. Внутрішня енергія. Математичний вираз першого закону термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до зміни стану ідеального газу. Ентальпія. Теплоємність. Теплоємності газів і твердих тіл. Емпіричні рівняння залежності теплоємності від температури. Поняття про квантову теорії теплоємності. Обчислення теплоємкостей твердих тіл. Теплові ефекти. Зв'язок між тепловими ефектами при постійному об'ємі і постійному тиску. Закон Гесса і його приложення до розрахунку теплових ефектів хімічних перетворень. Залежність теплового ефекту від температури. Другий закон термодинаміки. Спрямування мимовільних процесів. Оборотні і необоротні процеси. Коефіцієнт корисної дії ідеального циклу. Математичний вираз другого закону термодинаміки. Ентропія і її зростання в ізольованій системі. Обчислення зміни ентропії для ідеальних процесів. Молекулярно-статистичне тлумачення другого закону термодинаміки. Ентропія як функція вірогідності стану. Вільна енергія при постійному об'ємі (енергія Гельмгольця) і постійному тиску (енергія Гіббса), як міра працездатності системи і критерій направлення процесу. Рівновага в неізольованих системах. Застосування другого закону термодинаміки до процесів зміни агрегатного стану: випаровування, сублімація, плавлення, поліморфні перетворення. Залежність тиску насиченої пари від температури. Рівняння Клаузіуса-Клайперона. Рівняння Гіббса-Гельмгольца.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
«Мови і літератури»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №323 від 17. 10. 2005р., чинних програм «Рідна мова. 5­–11...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
«Мови і літератури»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №323 від 17. 10. 2005р., чинних програм «Рідна мова. 5­–11...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Програму з української мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту”...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Програму з української мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту”...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними числами
Міністерство освіти і науки України
України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та для належної...
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад
Робоча програма підготовки до вступних екзаменів у магістратуру за напрямом підготовки 050401 Металургія, спеціальністю 05040101...
Уроку з «ФІЗИКИ» Тема: «Хвильові та квантові властивості світла»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний навчальний заклад
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка