Тема уроку. Ступінь електролітичної дисоціації


Скачати 58.51 Kb.
НазваТема уроку. Ступінь електролітичної дисоціації
Дата06.01.2014
Розмір58.51 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Тема уроку. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти.

Мета уроку. Закріпити навички запису рівнянь електролітичної дисоціації,сформувати поняття "ступінь електролітичної дисоціації", "сильні" та "слабкі" електроліти,з`ясувати, чому кислоти мають різний ступінь дисоціації у розчинах. Розвати пізнавальний інтерес до дисципліни, вміння роботи в групах,міркувати,виділяти головне,робити висновки. Формувати культуру хімічного мовлення,спілкування в колективі та з учителем,виховувати бережне ставлення до навчального обладнання.

Тип уроку. Комбінований.

Методи роботи. Індивідуальна,групова робота,хімічний експеримент,розповідь вчителя ,ігри «Світлофор», «Хто швидше?», методика «Продовж фразу».
Хід уроку

І.Організація класу.

Учитель: Доброго дня! Я рада бачити вас знову у нашому затишному класі. На нас чекає напружена і цікава робота, дивізом якої нехай буде арабське прислів`я: "Ніколи не соромся запитати про те, чого не знаєш."

Подаруйте одне одному посмішку, а я бажаю кожному із вас, щоби на цьому уроці ви були...

"У"-УВАЖНИМИ;

"С"-СПОКІЙНИМИ;

"П"-ПРАЦЕЛЮБНИМИ;

"І"-ІНІЦІАТИВНИМИ;

"Х"- ХІМІКАМИ

Я бажаю вам УСПІХУ в процесі пізнання! Підніміть руку ті,хто бажає досягти успіху. Молодці! Ви – найкращі мої учні!
ІІ.Актуалізація опорних знань.

1.Індивідуальні завдання за картками (диференційовані)

"Високий рівень"

Визначити кількість речовини йонів Алюмінію ,які утворилися при повній дисоціації 2 моль алюміній сульфату у водному розчині.

"Достатній рівень"

1.Напишіть рівняння дисоціації таких речовин: кальцій хлориду,купрум (ІІ) гідроксиду,нітратної кислоти.

2.Яка кислота дисоціює ступінчасто:НВr , H2S , HNO3? Напишіть рівняння її електролітичної дисоціації.

"Середній рівень"

1.Дайте означення солей як електролітів.

2.Позначте речовину,яка дисоціює в водному розчині:

А. ZnSO4, Б. ZnS.
2.Робота в групі "Впізнай мене" (хімічний експеримент).

Інструктаж з БЖД під час виконання досліду:безпечне поводження з розчинами кислот і лугів.

Завдання. Вам видано три пронумеровані пробірки з речовинами: хлоридна кислота,натрій гідроксид, вода. Визначте у якій пробірці міститься кожна з цих речовин.

3.Гра "Світлофор". Учні отримують картки, які з одного боку червоні,а з іншого -зелені. Якщо учень знає відповідь на запитання, повертає карточку зеленим боком, а коли ні - червоним.

1.Які речовини проводять електричний струм в твердому стані?

2.Назвіть частинки,що зумовлюють електропровідність цих речовин.

3.Що таке електролітична дисоціація?

4.Які речовини називаються електролітами?

5.Які речовини називаються неелектролітами?

6.Назвіть частинки,що зумовлюють електропровідність електролітів.

7.Який тип зв`язку найбільш характерний для електролітів?

8.Що таке йони?

9.Які речовини утворюють катіони одного виду-Гідроген-іони?

10.Дайте означення лугів з точки зору електролітичної дисоціації.

11.Які зарядженні частинки називаються катіонами і аніонами?

12.Хто з вчених є основоположник теорії електролітичної дисоціації?

Учитель вказує на результати отримані під час гри "Світлофор". Результати роботи групи оголошує один з учнів біля дошки.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчаючи розчини ми з`ясували його кількісний склад за допомогою фізичної величини-масової частки розчиненої речовини,а сьогодні на уроці ми дізнаємось як кількісно характеризувати дисоціацію речовин у водних розчинах.
ІV. Вивчення нового матеріалу. Розповідь вчителя.

1.Для кількісної характеристики електролітичної дисоціації вводиться величина-ступінь електролітичної дисоціації. Ступінь дисоціації дорівнює відношенню кількості молекул ,що розпалися на йони, до загальної кількості його молекул перед дисоціацією. Ступінь дисоціації позначається грецькою α(альфа)

n (дисоц.)

α = -------------- × 100%

N (загальн.)

Ступінь дисоціації – безрозмірна величина. Його виражають в одиницях або відсотках. При повній дисоціації електроліту на йони α =1 або 100% ,а неелектроліту α =0.
2.Речовини, ступінь дисоціації яких високий (α =1), називаються сильними електролітами. Речовини ступінь дисоціації яких низький, - це слабкі електроліти. До сильних електролітів належать речовини, які складаються з йонів, тобто солі та луги. Серед кислот є як сильні ,так і слабкі електроліти.
3. Кислоти - це електроліти, які дисоціюють в розчині на йони Гідрогену та кислотні залишки. Чим міцніший зв'язок атомів Гідрогену з кислотним залишком, тим важче розірвати його і тим слабшою є кислота.

Проблемне питання: чому в ряді HF-HCl-HBr-HI сила кислот збільшується? Зверніть увагу на радіус атомів галогенів. В молекулі HF зв'язок між атомами найслабший і ця кислота є найсильнішою.

Отже, хімічна активність кислот залежить від кількості йонів Гідрогену у розчині.

Робота з підручником. Учні розглядають ряд кислот за їх силою. У робочих зошитах записують сильні кислоти, кислоти середньої сили ,слабкі кислоти.
V. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота в групах. Гра «Хто швидше?» . Розв'язати задачу. Обчисліть стіпінь дисоціації речовини, якщо із кожних

І ГРУПА 200 молекул 50 продисоціювали.

ІІ ГРУПА 150 молекул 50 продисоціювали.

ІІІ ГРУПА 300 молекул 30 продисоціювали.

ІV ГРУПА 120молекул 40 продисоціювали.

Представник групи ,яка найшвидше виконала завдання ,розв'зує задачу на дошці.
VІ. Домашнє завдання.

Попель П.П. Хімія: підруч. Для 9 кл. загальноосвітн. навч. закл./ П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 232с.

Вивчити § 9 Ступінь електролітичної дисоціації.

Виконати вправи 81, 83, 84 (коротке пояснення до розв'язку) стор.54.

Повторити §8 Електролітична дисоціація кислот ,лугів ,солей; реакції обміну.
VІІ. Рефлексія. Ви сьогодні добре попрацювали,одержали продукт своєї діяльності- нові знання. Спробуйте оцінити свою роботу на уроці. Методика «Продовж фразу»:

  1. Сьогодні я дізналась…

  2. Було цікаво…

  3. Було важко…

  4. Тепер я можу…

  5. Я відчув, що…

  6. Я навчився…

  7. Урок дав мені для життя…

Підсумки уроку . Оцінення роботи учнів на уроці. Дякую за співпрацю! Усім успіхів!

Схожі:

1. Напишіть можливі рівняння електролітичної дисоціації речовин магній...
...
Яка із реакцій відбувається в розчині за такою схемою
Виберіть електроліти, які внаслідок дисоціації у водних розчинах утворюють карбонат-йони
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Задачею фахового вступного випробування на ступінь магістра є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які мають...
9 кл. Тема. Ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції. Варіант №1
Визначте можливі ступені окиснення Стануму: а +6; б +2; в –4; г –2; д +4; е +1
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка