Тема уроку. Енергетичний обмін в клітині


Скачати 62.53 Kb.
НазваТема уроку. Енергетичний обмін в клітині
Дата16.12.2013
Розмір62.53 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Тема уроку. Енергетичний обмін в клітині.

Задачі.

Освітня. Розширити знання учнів про обмін речовин та енергії, набуті у 9 класі;розкрити суть енергетичного обміну як складової метаболізму;

Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати реакції пластичного та енергетичного обмінів та уміння розкривати взаємозв’язок між ними; розвивати увагу, пам’ять, спостережливість та впевненість у своїх поглядах.

Виховна. Виховувати екологічне мислення, в основі якого є розуміння того, що всі живі системи пов’язані між собою за допомогою обміну речовин та енергії.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Форма уроку. Синтетична.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно - рецептивний:
а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда,
повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація.
2.Репродуктивний. 
 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: хімія, екологія, історія.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.

Основні поняття та терміни: метаболізм, анаболізм, катаболізм, пластичний обмін, енергетичний обмін, автотрофи, гетеротрофи, міксотрофи, аероби, анаероби.

СТРУКТУРА УРОКУ

І.Організаційна частина.

Психологічна розминка:»Я вірю в свої сили.З кожним уроком я стаю розумнішим.Я можу помилятися,бо я вчуся».

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Поясніть вислови.

  1. «Рослина – посередник між Сонцем і Землею».

  2. «Рослина виправляє повітря» Прістлі.

  3. «Хлорофіл – це Прометей, який викрав вогонь з небес і подарував його людям».

  4. «Фотосинтез – це процес, від якого залежить життя на планеті».

  5. Які органели приймають участь у обміні речовин?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ми вже згадували, що функціонування біологічної системи можливе лише за умови,

коли витрачена енергія постійно поновлюється.

Що є джерелом енергії для життєдіяльності клітини та організму в цілому?

ІV.Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Епіграф уроку: «Усі живі організми – діти Сонця»

К.А.Тимірязєв

 Більшість клітин тіла і організми належать до відкритих біологічних систем. Їхнє існування можливе лише завдяки надходженню в них із зовнішнього середовища поживних речовин, їхніх перетворень та виведення назовні продуктів життєдіяльності. Сукупність цих процесів називається обміном речовин або метаболізмом. Обмін речовин – загальна властивість, характерна для всіх живих організмів, що полягає в обміні речовинами, енергією та інформацією із середовищем. Умовно обмін поділяють на дві частини – зовнішній обмін, що здійснюється через поверхневий апарат та внутрішній обмін – метаболізм.
 Обмін речовин поділяють на два взаємозалежних процеси:
- анаболіз (асиміляція), що протікає із затратами енергії;
- катаболізм (дисиміляція), що протікає із звільненням енергії. 
Завдяки процесам обміну речовин та перетворення енергії забезпечується підтримання гомеостазу за змін умов навколишнього середовища. Підтримання гомеостазу – необхідна умова нормального функціонування будь-якої біологічної системи.
Для живих організмів нашої планети основним джерелом є сонячне світло, завдяки якому задовольняються всі енергетичні потреби. Розповідь з повідомленнями учнів про автотрофів, гетеротрофів та міксотрофів.

Опорна схема №1.

Гетеротрофи ЕНЕРГІЯ

 Робота з підручником над етапами енергетичного обміну: підготовчим, безкисневим, кисневим.

Опорна схема №2.

Етапи енергетичного обміну: - підготовчий

- без кисневий

-кисневий

Початковий етап енергетичного обміну - підготовчий. У більшості багатоклітинних тварин, у тому числі й людини, цей етап відбувається в шлунково-кишковому тракті, а також у цитоплазмі клітин. На підготовчому етапі органічні макромолекули під дією ферментів розщеплюються до мономерів: білки - до амінокислот, жири - до гліцерину і жирних кислот, полісахариди - до моносахаридів, нуклеїнові кислоти - до нуклеотидів. Ці процеси відбуваються з вивільненням енергії, але її кількість незначна і вона розсіюється у вигляді тепла.

Проте це тепло може використовуватись організмами для підтримання температури власного тіла.
  Найважливішим на безкисневому етапі енергетичного обміну є розщеплення в клітинах молекул глюкози шляхом гліколізу на дві молекули піровиноградної (С3Н4О3) або молочної кислоти (С3Н6О3) у м'язових клітинах.

Опорна схема №3.

Безкисневе (анаеробне) розщеплення глюкози, гліколіз.


У процесі розпаду глюкози беруть участь 13 різних ферментів, фосфорна кислота і АДФ. Під час гліколізу виділяється 200 кДж енергії . 84 кДж використовується на синтез 2х молекул АТФ, а решта (116 кДж) використовується у вигляді теплоти.
Значення гліколізу: організм дістає енергію в умовах дефіциту кисню.
  Після завершення гліколізу настає друга стадія - кисневе розщеплення. Процес кисневого розщеплення описується рівнянням.

Опорна схема №4.

Кисневе (аеробне) розщеплення глюкози.
Це дихання. При цьому виділяється енергія (2600 кДж) частина якої розсіюється у вигляді тепла (45%), 55% перетворюється в енергію хімічних зв'язків АТФ (1440 кДж).

Опорна схема №5

АМФ+Ф АДФ

АДФ+Ф АТФ

Опорна схема №6

Е

Н світлова

Е хімічна

Р механічна

Г теплова

І електрична

Я

V. Закріплення знань. Заповнення таблиці. Самостійна робота.

Етапи енергетичного обміну

Характеристика

Значення


VI Рефлексія. Застосування знань.

1.Як ви розумієте епіграф уроку?

2. Виберіть із переліку процесів, що відбуваються із затратами енергії та із вивільненням:
рух тіла, біосинтез білка, фотоліз води, скорочення м язів,анаеробне дихання.

3.Задачі.

-Унаслідок дисиміляції виділилося 240 моль С02 і 80 моль молочної ки­слоти. Яка маса глюкози зазнала розщеплення і скільки енергії при цьому акумулювалось в молекулах АТФ?

-За 1 хв бігун витрачає 24 кДж енергії. Яка маса глюкози потрібна для забезпечення м'язів енергією протягом години, якщо протягом 20 хв у його організмі відбувається повне засвоєння глюкози, а протягом 40 хв — неповне?

I. Підведення підсумків уроку 

Таким чином, процеси дисиміляції в клітині відбуваються за рахунок органічних речовин,

раніше синтезованих клітиною, і вільного кисню, що поступає із зовнішнього середовища

завдяки диханню. При цьому в клітині накопичуються багаті енергією молекули АТФ, а

в зовнішнє середовище виводяться вуглекислий газ і надмірна кількість води.


Обмін речовин-основа життя, який забезпечує зв’язок організму із зовнішнім середовищем.

IІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Схожі:

«Клітина як цілісна система»
Методична розробка уроку з теми: «Обмін речовин і енергії в клітині. Енергетичний обмін» з використанням інтерактивних, проектних...
І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь
«паливно-енергетичний комплекс», «паливно-енергетичний баланс»; продовжити формувати вміння та навички роботи з географічними та...
Тема: Обмін інформацією у локальній мережі
Мета: Навчити учнів здійснювати встановлення доступу до середовища передачі даних та здійснювати обмін даними
Тема: Обмін інформацією у локальній мережі
Мета: Навчити учнів здійснювати встановлення доступу до середовища передачі даних та здійснювати обмін даними
Стоматологічний факультет Ферменти і біологічне окиснення
Дослідженнями останніх десятиріч встановлено, що безпосередніми «виконавцями» апоптозу в клітині є особливі ферменти каспази. В утворенні...
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
1. При дослідженні амніотичної рідини, одержаної в результаті амніо
У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка