Урок найважливіша організаціійна форма процесу пізнання світу учнями


Скачати 278.75 Kb.
НазваУрок найважливіша організаціійна форма процесу пізнання світу учнями
Дата15.12.2013
Розмір278.75 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Відділ Суворовської районної адміністрації

ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №66 І-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДРУКУ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ

Укладач:

вчитель вищої категорії, методист

Щеглакова Джульєтта Володимирівна

Одеса - 2013-1014 н.р.

Дякую шановному журналу за можливість співпраці!

Пропоную статтю »Сучасний урок – основна форма навчально-виховного процесу в школі» та авторську розробку уроку хімії, як додаток до неї.

З повагою до видавництва

вчитель вищої категорії методист

Щеглакова Джульєтта Володимирівна.

Вітаю з Днем інформації!

26.11.13

Сучасний урок – основна форма навчально-виховного процесу в школі.

Урок - найважливіша організаціійна форма процесу пізнання світу учнями

. В.Сухомлинський*

Яким же повинен бути сучасний урок? Це питання цікавить вчителів, учнів, батьків. Ми живемо у світі, який стрімко змінюється. Зрозуміло, що і формати цього життя мають мінятися. Але стабільності так хочеться. Сьогодні таким гармонійним куточком у нашому житті є школа, а в ній - урок. Звичайно, і в ньому відбуваються зміни: за рахунок нової інформації, нових освітніх технологій. Батьки часто чекають від сучасного уроку відкритості, виходу його за межі класу, школи. Учням хочеться пізнавальних, цікавих уроків. В той же час всі розуміють, що сьогодні на уроці не можна навчити всьому, всіх і відразу - на все життя.В нашій країні потреби в самореалізації та розвитку здібностей людини визначені суспільством пріоритетними. Бути потрібним у високотехнічному та конкурентному світі – непроста задача сьогодення. Саме цю пролему – навчити вчитися протягом всього життя, пізнавати світ, діяти і довіряти ділам, вибираючи добро – намагається вирішити наша школа №66, загальноосвітній навчальний заклад Одеської міської ради Одеської області. В ній є добра традиція: пам`ятати славне минуле, цінувати сучасне, мріяти про майбутнє. В процесі пошуку сенсу навчання, активної діяльності, мислення, співбуття набувається досвід духовного переживання, живого людського спілкування, успішності в житті. В освітянських колах одні вважають, що сучасний урок повинен зацікавити учнів новинками техніки, технічними засобами. Інші вважають сучасний урок певною сферою послуг, де важливим стає отримання учнем певних компетентностей, що і реалізує сенс сучасного уроку. На мою думку, сучасний урок – це ще зустріч вчителя і учня, як рівних партнерів у процесі вирішення певних проблем. Звичайно, знання у нас можуть бути різними, але світ цінностей життя, людські погляди у нас рівні. З цієї точки зору сучасний урок – це співіснування, відповіді на питання, що цікавлять дитину, проживання разом з нею певного відрізку часу у спільному просторі. Ніякі технічні засоби цього не замінять. Сучасний урок удосконалюється, розвивається, гармонізується. Методологічною основою сучасного уроку вважаю Концепцію «Я». Пропоную власну розробку уроку хімії за темою: «Корозія металів, захист від корозії». Організація уроку починається тематично-календарним плануванням (див. додаток .1), проектуванням (див. додаток 2) технологічною карткою уроку та конспектом (див.додатки 3-4 ), закінчується мультимедійною презентацією.

Дякую за використані інтернет-ресурси*

(картинний ряд, цитати, Програма «Хімія. 10 клас-рівень стандарту, Держстандарт, підручник, вірші, тощо)

Додаток 1.Тематично-календарне планування. 10 клас. Хімія. Тема №2.

№з\п


Зміст навчального матеріалу:

(Програма*)

Дата

10А

план

Дата

10А

факт

Тип уроку.


Основні поняття, вміння, навички; компетентності

Організація дидактичного забезпечення

Держстандарт*22.1

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки (14)Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали – прості речовини.1

називає сполуки металічних елементів за сучасною українською номенклатурою;основні металічні руди, їх родовища та металургійні виробництва в Україні;наводить приклади:сплавів алюмінію та заліза;

описує:поширеність та загальні методи добування металів; явище корозії;складає: формули оксидів, гідроксидів, солей Натрію, Калію, Кальцію, Магнію, Алюмінію, Феруму;рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості лужних, лужноземельних металів, магнію, алюмінію, заліза;характеризує:металічні елементи за їх місцем у періодичній системі та будовою атома; фізичні та хімічні властивості лужних, лужноземельних металів, магнію, алюмінію, заліза;пояснюєутворення металічного зв’язку;обґрунтовує:причини твердості води та способи її усунення;застосування металів і сплавів; роль калійних добрив; необхідність запобігання корозії металів, охорони середовища у металургійному виробництві;оцінюєзначення металургії в суспільному господарстві України;висловлює судження:про біологічну роль металічних елементів, у тому числі радіоактивних — Стронцію та Цезію;про значення твердості води у промисловості та побуті, наслідки корозії металів;робить висновокпро зумовленість властивостей металів будовою їх атомів;дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.


Демонстрації:
10. Моделі кристалічних ґраток металів Лабораторні досліди:9. Ознайомлення зі зразками металів Інструктаж БЖ

23.2

Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів у природі.Загальні хімічні властивості металів.6
24.3

Корозія металів, захист від корозії. Інструктаж БЖ6

Демонстрації:16. Наслідки корозії металів та засоби захисту металів від корозії.

25.4

Лужні, лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів. Інструктаж БЖ2

Демонстрації: 11. Взаємодія натрію і кальцію з водою. 12. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Лабораторна 10. Ознайомлення зі зразками сполук Натрію і Калію 11. Ознайомлення зі зразками сполук Кальцію, Магнію.

26.5

Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення) Інструктаж БЖ

4

Лабораторна робота 12. Усунення накипу з поверхні побутових приладів.27.6

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію.3

ТО4

28.7

Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду Інструктаж БЖ4

Лабораторніа робота13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності

29.8

Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ). Інструктаж БЖ6

Демонстрації114. Зразки сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ). 15. Взаємодія заліза з розчинами хлоридної, сульфатної та нітратної кислот.. Лабораторна робота14. Добування ферум(II) гідроксиду та ферум(III) гідроксиду реакцією обміну

30.9


Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави в сучасній техніці. Інструктаж БЖ2

Лабораторна робота 15. Ознайомлення зі зразками сплавів металів

31.10

Застосування алюмінію, заліза та їхніх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні.Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.3
32.11

Практичні роботи:№ 2. Розв’язування експериментальних задач.4

Інструктаж БЖ

33.12

Контрольна робота 2. (Аналіз)5
34.13


Орієнтовні об’єкти екскурсій.Лабораторія аналітичної хімії. Завод із виробництва мінеральних добрив. Магазин (склад) мінеральних добрив. Заводи з виробництва будівельних матеріалів, скла. Виробництво чавуну і сталі. Гірничо-збагачувальний комбінат.
6

Інструктаж БЖ

35.14

Підсумковий урок. Значення хімії в житті людини.3

Тематичне оцінювання 4

Додаток 2.Проект уроку № 24.2.3 ****

Предмет

Вчитель

вищої категорії, методист

Клас

Тематичне планування

За календ

планом

урок №

Тема уроку

Тип уроку

Обладнання.

Наочно-технічне оснащення

Хімія

Щеглакова Джульєтта Володими

рівна

10-А

Тема №2

(14 годин)

Металічні елементи та їхні сполуки

24.2.3

Корозія металів, захист від корозії.

Комбінований ( за дидактичними цілями) Особистісно орієнтований ( за технологією),

Інтерактивний(співпраця),

(комп. урок,ігрові форми, тести…)

Колекція «Метали»

Картки «Рольова гра»

Вправи, тести, схеми

Демонстрація 16. Наслідки корозії металів та засоби захисту металів від корозії(картинний ряд-інтернетресурс- ІР*)

ТЗН-мультимедійна дошка.

Провідні

(за Програмою, підручником, посібником) положення та ідеї, практичний матеріал.

(особистісно - компетентнісна): навчатися вчитися; (регуляторно-компетентнісна) застосовувати знання про метали для розпізнавання корозії та способів захисту від неї (пізнавально – компетентнісна): теоретично обґрунтовувати чинники корозії(творчо-комунікативно-аналітична): характеризувати та творчо застосовувати знання про корозію металів у повсякденному житті.

Розкриваються на уроці.

Внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки (гармонія)

«каталізатор», «інгібітор», «швидкість реакції», «металевий зв язок» , «охорона середовища», «протектори», «економія», худ. Картини, вірші - хімія, екологія, фізика, економіка, поезія, худ. мистецтво, біологія, основи здоров я.

Реалізуються. Опорні поняття повторюються, удосконалюються,

застосовуються.

Новий зміст, нові факти

Мультим. презентації – проекти: «Метали»; «Корозія металів у природі»; домашня газета учнів, демонстрація індивідуальних, парних, групових, фронтальних форм роботи учнів; інтерактивних методів – «рольова гра», «проблемно-пошукова діяльність», «дослідження»; концепції «Я»; процесуальності «Комунікативна дія»; усних, письмових та практичних видів контролю вчителя; рефлексії,самооцінки результатів співпраці.

Практичні вміння

Розвиток інтересу

Розвиток здібностей

Виховний потенціал

Цілі уроку

Мета педдослідження вчителя

Навчитися розпізнавати корозію та способи захисту від неї в ході само

стійної роботи з колекцією металів;

визначати чинники корозії в ході індивідуальної роботи з підручником (с.128-131);

розвивати комунікативно-мовленнєві компетентності, вміння вчитися, аналізувати інформацію в процесі рольової гри,

виховувати власну активну позицію в навчанні через результативну співпрацю з вчителем, класом, творчими групами.
Формування образу компетентнісного «Я» через уявлення про гармонію процесів природи, пов` язаних із корозією металів.


Досягнута повністю

Навчально-методична проблема вчителя (самоосвіта)


МЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ БІОЛОГІЇ

МЕТОДИ

ФОРМИ

ПРИЙОМИ

1.Інформаційно-

рецептивний

Розповідь-пояснення, лекція, опис, бесіда, інструктаж,повідомлення учнів, робота з підручником, ілюстрація, демонстрація наочних посібників, ТЗН

Виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, одержання з тексту чи ілюстрації підручника нових знань, робота з додатковим матеріалом

2.Репродуктивний

словесні, наочні і практичні методи, робота за зразком

подання матеріалу в готовому вигляді, контроль, самоконтроль,конкретизація і закріплення вже набутих знань

3.Проблемно-

пошуковий

проблемний виклад знань,пошукова діяльність учнів (постановка проблемного питання, розв’язаня проблеми і проблемних завдань), евристична бесіда

постанова взаємозв’язаних проблемних запитань,здобуття нових знань у процесі проблемного викладу знань, активізація уваги та мислення, різноманітна самостійна робота учнів

4.Навчально –

дослідницький

самостійна творча (дослід-

ницька) робота учнів на

здобуття та розширення

знань

активізація уваги та мислення, здобуття нових знань у процесі самостійної роботи учнів, формування висновків, пізнання закономірності

Додаток 3.Технологічна картка комбінованого уроку (шаблон) .

Урок №…… Клас: …

Обладнання: таблиці, схеми виставка колекцій, літератури,малюнків, поробок, моделей… Підручник зошит щоденник «Критерії оцінювання», ТЗН

Навчальні цілі:1.розпізнають (називають основні поняття):

2.розуміють(пояснюють)терміни

3.застосовують(висновки)):

4.створюють,)аналізують


Розвиваючі: розвивати самостійність суджень;усвідомленість запам'ятовування; вміння використовувати наявні знання для закріплення (застосування знань у нестандартних ситуаціях), для роботи з підручником, обґрунтовувати відповіді..

Виховуючі: соцiально-психологiчні якості: органiзованість, дисциплiнованість, вiдповiдальність, сумлiнність, працьовитість, дбайливість, охайність, наполегливість.

Особистісна персональна ціль: міжособистісна : надавати допомогу; висловлювати думку; спілкуватися, брати участь, співпрацювати; творча: передбачати; видозмінювати, запитувати;


Структура комбінованого уроку (тип№6)


Етапи уроку

Діяльність вчителя(методи, форми, прийоми)

Діяльність учня(поетапна)

1 хв.- організація учнів до занять;

Привітання. Налаштування на роботу кожного учня (індивідуальний контроль). Епіграф.

Чи готові до уроку? Робоче місце? Рапортичка? Засоби навчання? Оцінка жестом готовності до уроку

7 хв.- повторення І перевірка знань учнів, виявлення глибини розуміння і ступеня тривалості всього вивченого на попередніх заняттях та актуалізація необхідних знань і способів діяльності для наступної роботи, спрямованої на осмислення нового навчального матеріалу; мотивація вивчення теми

Проблема уроку? Організація перевірки ДЗ (див.щод.) Бесіда. Повторення опорних понять. (Попередній усний, фронтальний контроль)

Визначення проблеми уроку. Взаємоперевірка ДЗ Гра «Інтелектуальний футбол». Презентація ДЗ(проекти) Корекція та самооцінка ДЗ.

8 хв.- пояснення вчителем нового матеріалу і організація роботи учнів з метою його осмислення і засвоєння;

Проект теми. Повідом-ня теми, мети і завдань, бесіда , демонстрації, Інструктаж (БЖ)

організація рольової гри

Визначення теми, персональної мети Вибір способів дій, форм діяльності:письмово, усно; індик. чи в групі; рівень досягнень; націлитись на результат, різнорівневі вправи ст… полілоги

10хв- первинне закріплення нового матеріалу і організація роботи, спрямованої на вироблення в учнів умінь і навичок застосування знань на практиці;

Консультації, допомога учням, лови підказку, організація читань, слухань, змагань, розповідь, особистісний контроль за діями учнів, диференційний підхід, проведення рольової гри

Читання, перетворення тексту в схеми, таблиці; реалізація плану дій

10хв- Осмислення зв’язків і залежностей

Організація виступів учнів (груп)

Груповий або індивідуальний контроль Релаксація.

Ключові питання: «1.Що це…?2. Як це працює?3. Моя оцінка…?4.Де можна використати в житті?

5хв.- визначення домашнього завдання та інструктаж щодо його виконання;

ДЗ:для всіх: повт…опан.пар… впр(пис) для бажаючих -повідомлення

- Вибір варіанту ДЗ У щоденник запис д\з

4 хв.- Підсумки уроку:

Мета досягнута? Якість знань? Оцінки вчителя. : … Заключне слово вчителя Аналіз уроку


Самооцінка. Рефлексія «Сонечко».
Додаток 4. Конспект уроку.

Урок хімії.

1 етап уроку – організаійний – 1 хв.

Налаштування на роботу кожного учня (контроль, самоконтроль).

Вчитель: « Доброго дня! Рада Вас бачити!» Робоче місце в порядку? Засоби навчання на столі? Постава? Хто відсутній? 1.Психологічна хвилинка. «Почуття - настрій» -

1 Чи готові до уроку?(оцінка жестом)

2. Які почуття у Вас викликають вірші клубу поетів (ІР*)?(оцініть жестом)

Корозія мозку.Брат, дай папіроску,пусти мені диму гіркого в лице.

Корозія слова.З'їдає основи, й папір із віршами беру я в клозет.

Корозія думки. Горілкою з рюмки,я квіти поллю, що стоять на вікні…

2 етап уроку – орієнтаційний – 7 хв.

Повторення і перевірка знань учнів, виявлення глибини розуміння і ступеня тривалості всього вивченого на попередніх заняттях та актуалізація необхідних знань і способів діяльності для наступної роботи, спрямованої на осмислення нового навчального матеріалу; Актуалізація опорних знань, вмінь, навичок.

-Що вивчали на минулому уроці? Що треба було зробити дома, готуючись до сьогоднішнього уроку?

1.ВЗАЄМОПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ: учні обмінюються зошитами і переглядають ДЗ один одного.


2.ДИДАКТИЧНА ГРА “Інтелектуальна розминка”:

( за правильну відповідь учень у зошиті на полях ставе +, першим запитується учень, що швидше підняв руку, перемагає той, хто більше набрав +плюсів). Вчитель ставить питання для повторення опорних понять(фронтальний контроль в ході бесіди- полілогу):

1. Наведіть приклади металів. Які фізичні властивості мають метали?

2. З якими речовинами реагують метали?

3. Метали в хімічних реакціях відновники чи окисники?

4. Яке положення мають метали в таблиці Д.І. Менделєєва?

5. Яких елементів в природі більше: металів чи неметалів?

6.Від яких чинників залежить швидкість хімічної реакції?

( активність речовин, концентрація, перемішування розчинів, тиск, … )

7. Що таке “каталізатор, інгібітор?

3 етап уроку – практично-дослідницький – 8 хв.

Пояснення вчителем нового матеріалу і організація роботи учнів з метою його осмислення і засвоєння .

1.Самостійна практична робота з колекцією металів- 5 хв.

Проблема:

-Розгляньте зразки металів та сплавів. На поверхні різних металів видно плями. Що це таке? Корисні вони чи шкідливі для людини? Якщо шкідливі - як з цим явищем боротися?

--Які гіпотези? Які асоціації з власного досвіду виникають?

-Яка, на Вашу думку, головна ідея нашого уроку - тема? Що будемо вивчати сьогодні?

-Якою буде особистісна, навчальна, розвивальна та виховна мета уроку?

Висновки співпраці з учнями:ТЕМА. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ. ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ.

МЕТА: навчитися розпізнавати корозію та способи захисту від неї ; визначати чинники корозії.

Особистісна ціль: міжособистісна : надавати допомогу; висловлювати думку; спілкуватися, брати участь, співпрацювати; творча: передбачати; видозмінювати, запитувати;(персональний вибір кожного учня)
2. Пояснення вчителем нового матеріалу. Мінілекція – 3 хв..

«Корозія (від лат. corrosio - Роз'їдання) - це мимовільне руйнування металів в результаті хімічної або фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем. У загальному випадку це руйнування будь-якого матеріалу, будь то метал або кераміка, дерево або полімер. Причиною корозії служить термодинамічна нестійкість конструкційних матеріалів до впливу речовин, що знаходяться в контактує з ними середовищі. Приклад - киснева корозія заліза у воді: 4Fe + 6Н 2 О + ЗО 2 = 4Fe (OH) 3. Гідратований оксид заліза Fe (OН) 3 і є тим, що називають іржею. У повсякденному житті для сплавів заліза ( сталей) частіше використовують термін "іржавіння". Менш відомі випадки корозії полімерів. Стосовно до них існує поняття "старіння", аналогічне терміну "корозія" для металів. Наприклад, старіння гуми через взаємодію з киснем повітря або руйнування деяких пластиков під впливом атмосферних опадів, а також біологічна корозія. Швидкість корозії, як і всякої хімічної реакції, дуже сильно залежить від температури. Підвищення температури на 100 градусів може збільшити швидкість корозії на кілька порядків.

1. Класифікація видів корозії. Корозійні процеси відрізняються широким розповсюдженням і різноманітністю умов і середовищ, в яких вони протікають. Тому поки що немає єдиної та всеосяжної класифікації. За типом агресивних середовищ, в яких протікає процес руйнування, корозія може бути наступних видів: газова корозія; атмосферна корозія; корозія в неелектроліту; корозія в електролітах; підземна корозія; біокорозія; корозія під впливом блукаючих струмів. За умовами протікання корозійного процесу розрізняють такі види: онтактна корозія; щілинна корозія; корозія при неповному зануренні; корозія при повному зануренні; корозія при змінному зануренні; корозія при терті; межкристаллітна корозія; корозія під напругою. За характером руйнування: суцільна корозія, що охоплює всю поверхню: рівномірна; нерівномірна; виборча ; локальна (місцева) корозія, що охоплює окремі ділянки: плямами; виразкова; точкова (або піттінг); наскрізна; межкристаллітна. Головна класифікація проводиться за механізмом протікання процесу. Розрізняють два види: хімічну корозію; електрохімічну корозію.

2. Корозія неметалічних матеріалів У міру ускладнення умов експлуатації (підвищення температури, механічних напружень, агресивності середовища тощо) та неметалеві матеріали схильні до дії середовища. У зв'язку з чим термін "корозія" став застосовуватися і по відношенню до цих матеріалів, наприклад "корозії бетонних і залізобетонних", "корозія пластмас і гум". При цьому мається на увазі їх руйнування і втрата експлуатаційних властивостей внаслідок хімічного або фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем. Але слід враховувати, що механізми і кінетика процесів для неметалів і металів будуть різними.А про «корозію людини» були вірші на початку уроку.

4. Демонстрація 16. Увага на екран!(картинний ряд ІР*)

Корозія металів. Іржа

Корозія металів - руйнування металів внаслідок хімічного або електрохімічного взаємодії їх з корозійної середовищем. Для процесу корозії слід застосовувати термін "корозійний процес", а для результату процесу - "корозійне руйнування". Найбільш часто при корозії метал окислюється з утворенням іонів металу, які при подальших перетвореннях дають різні продукти корозії. Корозія може бути викликана як хімічними, так і електрохімічним процесом. Відповідно, розрізняють хімічну й електрохімічну корозію металів».

4-5 етапи уроку- Вивчення нового матеріалу. Первинне закріплення - 20 хв.

Організація роботи, спрямованої на вироблення в учнів умінь і навичок застосування знань на практиці. Осмислення зв’язків і залежностей ;

1.Рольова гра (за картками учні отримують роль фахівця - певну професію, відповідно до неї виконують завдання)

ЕКОНОМІСТИ, ХІМІКИ, ЕКОЛОГИ, ТЕХНОЛОГИ, РЕСТАВРАТОРИ-художники, ВИНАХІДНИКИ,ФІЗИКИ.

Творче завдання : «Опишіть явище корозії металів як фахівець та презентуйте свій мікропроект».

КолективноТворчаСправа-10хв. Учні складають та захищають міні проекти, користуючись підручником, довідниками, додатковою літературою, Інтернетресурсом(ІР).

Зразки учнівських проектів.

Економісти: «Корозія приводить щорічно до мільярдних збитків, і вирішення цієї проблеми є важливим завданням. Основний збиток, що заподіюється корозією, полягає не у втраті металу як такого, а у величезній вартості виробів, що руйнуються корозією. Ось чому щорічні втрати від неї в промислово розвинених країнах настільки великі. Справжні збитки від неї не можна визначити, оцінивши лише прямі втрати, до яких відносяться вартість зруйнованої конструкції, вартість заміни обладнання, витрати на заходи по захисту від корозії. Ще більшої шкоди становлять непрямі втрати. Це простої устаткування при заміні прокоррозіровавшіх деталей і вузлів, витік продуктів, порушення технологічних процесів. Економічні втрати від корозії металів величезні. В США за останніми даними NACE [6] збиток від корозії і витрати на боротьбу з нею склали 3,1% від ВВП (276 млрд доларів). В Німеччині цей збиток склав 2,8% від ВВП. За оцінками фахівців різних країн ці втрати в промислово розвинених країнах становлять від 2 до 4% валового національного продукту. При цьому втрати металу, що включають масу вийшли з ладу металевих конструкцій, виробів, обладнання, складають від 10 до 20% річного виробництва сталі».

Технологи: «Ідеальний захист від корозії на 80% забезпечується правильною підготовкою поверхні, і лише на 20% якістю використовуваних лакофарбових матеріалів і способом їх нанесення. Найбільш продуктивним і ефективним методом підготовки поверхні перед подальшим захистом субстрату є абразивоструйне очищення «.

Хіміки-екологи: «Зазвичай виділяють три напрями методів захисту від корозії: Конструкційний , Активний, Пасивний. Для запобігання корозії в якості конструкційних матеріалів застосовують нержавіючі сталі, кольорові метали. При проектуванні конструкції намагаються максимально ізолювати від попадання корозійного середовища, застосовуючи клеї, герметики, гумові прокладки. Активні методи боротьби з корозією спрямовані на зміну структури подвійного електричного шару. Застосовується накладення постійного електричного поля за допомогою джерела постійного струму, напруга вибирається з метою підвищення електродного потенціалу зах. металу. Інший метод - використання жертовного анода, більш активного матеріалу, який буде руйнуватися, оберігаючи виріб. Як захист від корозії може застосовуватися нанесення будь-якої покриття, яке перешкоджає утворенню корозійного елемента (пасивний метод).

Винахідники

Для боротьби з корозією використовують також методи газотермічного напилення. За допомогою газотермічного напилення на поверхні металу створюється шар з іншого металу / сплаву, що володіє більш високою стійкістю до корозії (ізолюючий) або навпаки менш стійкий (протекторний). Такий шар дозволяє зупинити корозію . Суть методу така: газо струменем на поверхню виробу на величезній швидкості наносять частки металевої суміші, в результаті чого утворюється захисний шар товщиною від десятків до сотень мікрон. Газотермічне напилення також застосовується для продовження життя зношених вузлів устаткування: від відновлення рульової рейки в автосервісі до нафтовидобувних компаній .»

Екологи

Обвалення Срібного моста відбулося через корозію.«Іржа є однією з найбільш поширених причин аварій мостів. Так як іржа має набагато більший обсяг, ніж початкова маса заліза, її нарощування може привести до нерівномірного прилягання один до одного конструкційних деталей. Це стало причиною руйнування моста через річку Міанус в 1983, коли підшипники підйомного механізму проржавіли всередині. Три водії загинули при падінні в річку. Дослідження показали, що стік дороги було перекрито і не був почищений, а стічні води проникли в опори моста. 15 грудня 1967 Срібний міст, що з'єднує Поінт Плезант, штат Західна Вірджинія, і Канауга, штат Огайо, несподівано звалився в річку Огайо. У момент обвалення 37 автомобілів рухалися по мосту, і 31 з них впали разом з мостом. Сорок шість чоловік загинули, і дев'ять серйозно постраждали. Крім людських жертв і травм, був зруйнований основний транспортний шлях між Західна Вірджинія і Огайо. Причиною обвалення стала корозія»

2.Вправи (див. презентацію, слайди №№:5-11- 5 хв.)
3.Релаксація. Зарядка для очей (за методикою Єремєєвої – ІР*) з використанням витворів національного мистецтва(укр. худ.*)-2 хв.4.Контроль і самоперевірка знань за ключем - Тестування (див. презентацію уроку, слайди №№12- 19)-5 хв.

6 етап уроку – інструктаж ДЗ - 2 хвилини.

Визначення домашнього завдання та інструктаж щодо його виконання:

Для всіх: опанувати параграф 18, вправи 172, 173 (письмово)

Індивідуально: вправа 168.

Творче завдання (для тих,хто хоче знати більше, глибше): проект “ Лужні метали ”(за бажанням).

План проекту:1. Що це означає? 2. Як це працює? 3. Моя оцінка? 4. Де і як можна використати лужні метали у житті?

7 етап уроку – підсумковий – 6 хвилин

1.Рефлексійні вправи (3 хв.):

1.1.Закінчіть речення:

Корозія – це …

ЇЇ швидкість залежить від чинників:…, …, … .

Метали захищають від корозії способами: …

1.2.Мінібесіда (з невстигаючими учнями- 1 хв.)

- Якою була тема уроку? Чи реалізували персональну мету?

1.3.Психологічна хвилинка. Самооцінка досягнень?(Намалюй «Сонечко» власних досягнень на уроці) – 1 хв.

(( («Сонечко» учнів посміхається-позитивний результат!

2.Заключне слово вчителя. Підбиття підсумків виконання роботи. Увага! В цілому роботою класу задоволена. Клас впорався із освітніми диференційними задачами уроку, реалізував триєдину мету повністю:Навчилися розпізнавати корозію та способи захисту від неї,визначили чинники корозії; розвивали комунікативно-мовленнєві компетентності, вміння вчитися, аналізувати інформацію; виховували власну активну позицію в навчанні через результативну співпрацю з вчителем, класом, творчими группами.Якісну творчу роботу показали учні: автори проектів, презентацій, усних відповідей, тестів. Добре засвоєні поняття корозії, чинників корозії металів, способів захисту від неї. Треба ще попрацювати над вправами ДЗ для розвитку розуміння теми та індивідуальної самоперевірки знань теми. Аналіз результатів уроку. Урок був нестандартний, відкритий. Творчі групи «фахівців» змагалися між собою, досягли якісних результатів (називаються імена та прізвища учнів, виставляються оцінки в журнал). Радує те, що всі учні проявили активність, вміння працювати разом; виявили достатні пізнавальні можливості, високий рівень вихованості; розвивали в собі персональні людські якості: доброзичливість, чемність, ділову активність, відповідальність, толерантність.

Бажаю запобігти корозії мозку, слова і думки! Будьте здорові! Дякую за співпрацю! Урок закінчено.До нових зустрічей!

(урок мав позитивні відгуки учнів,адміністрації, гостей (РМК), вчителів)

Схожі:

Урок як основна форма процесу навчання в школі
Особливості засвоєння навчального матеріалу учнями з різною успішністю. Труднощі які виникають під час навчання у сучасного учня
Як і кожна наука, історіографія повинна визначити свій об'єкт пізнання...
Об'єктом пізнання вважається та річ або явище реальної дійсності, на яке спрямовані пізнавальні зусилля дослідника. Предметом пізнання...
Емоції пронизують життя людини, супроводжують будь-яку її діяльність....
Емоції пронизують життя людини, супроводжують будь-яку її діяльність. Вони – найважливіша сторона людського існування. Багатство...
План Природа і призначення процесу пізнання. Пізнання як процес відображення...
Пізнання, як і свідомість в цілому, реально існує за допомогою мови. Пізнавальний процес відображає не тільки наявні у дійсності...
«Мені зірка впала на долоню!» Вчитель фізики та астрономії СЗШ №36...
Мета. Розкрити перед учнями красу Природи, її законів. Показати, що розподіл творчих людей на “фізиків” і “ліриків” не є абсолютним....
ЗМ Твір – опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі (письмово)
Обладнання: роздатковий матеріал, словник іншомовних слів, запис музичного твору, відео – ролик, паперові зірки. Тип уроку: урок...
100 базових філософських понять”
Теорія пізнання, розділ філософії, вивчаючий можливості пізнання, досліджуючий джерела, форми та методи пізнання, умови його достовірності...
Головне завдання сучасної системи освіти ─ створення умов для якісної...
Ться у різних формах та методах роботи. Особливістю компетентнісного підходу є нова мета навчання, відповідно до неї мають бути адаптованими...
Закономірності, принципи та прийоми організації процесу взаємодії педагога з учнями
Мета та завдання навчальної дисципліни – формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної...
МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА Контрольна робота це важлива форма навчального...
Контрольна робота – це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню інформаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка