1 година на тиждень, разом 35


Скачати 108.44 Kb.
Назва1 година на тиждень, разом 35
Дата29.03.2013
Розмір108.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

7 клас (1 година на тиждень, разом 35 годин, із них 5 годин – резервний час)

№ уроку

Дата

Зміст навчального матеріалу

Дидактична мета

Демонстрації,

лабораторні досліди

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

Вступ (3 години)

1
Хімія - природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Повторити відомості про речовини, що вивчалися в курсі природознавства, вивчити основні етапи становлення хімії як науки. Сформувати знання про роль хімічної науки для розвитку народного господарства, повсякденного життя людини

Демонстрації:

1.Взаємодія натрій гідроген карбонату з розчином оцтової кислоти.

2.Утворення амоній хлориду („дим без вогню”).

3.Зміна забарвлення індикаторів в різному середовищі.
2
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

Ознайомити учнів з правилами поведінки в кабінеті під час занять, основними правилами роботи з лабораторним обладнанням, правилами надання першої медичної допомоги.

Ввідний інструктаж з ТБ при роботі в кабінеті хімії з реєстрацією в журналі проведення інструктажів.
3
Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я.

Закріпити правила ТБ і поведінки учнів при роботі в кабінеті хімії. Сформувати вміння користуватися лабораторним штативом та спиртівкою

Практична робота № 1
1

2

3

4

5

6

Тема 1. Початкові хімічні поняття (17 годин)

4
Речовини. Чисті речовини і суміші.

Поглибити знання про речовини, навчити розрізняти поняття „речовина”, „матеріал”, „тіло”, розрізняти речовини за їх властивостями, розрізняти чисті речовини і суміші, сформувати навички розділення сумішей.5
Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи, їхні назви і символи.

Поглибити знання учнів про структурні частки речовин: атоми, молекули, іони; на основі будови атома дати поняття „хімічний елемент”. Ознайомити учнів з назвами і символами хімічних елементів.6
Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва. атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.

Дати поняття відносної атомної маси елементів, навчити визначати її за періодичною системою. Ознайомити із структурою періодичної системи, навчити користуватися нею як довідковою7 - 8
Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали. Хімічні формули речовин

Поглибити знання учнів про класифікацію речовин за складом їх молекул дати відомості про поділ простих речовин на метали і неметали, їх суттєву відмінність. Навчити розрізняти поняття: проста речовина та хімічний елемент. Складна речовина і суміш. Ввести поняття „хімічна формула”, „індекс”, „коефіцієнт”. Вміти читати хімічні формули і аналізувати їх склад

Демонстрації:

1.Зразки металів і неметалів.

Лабораторний дослід

1.Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.
9
Тематична атестація № 1

Визначити рівень навчальних досягнень учнів за темою „Початкові хімічні поняття”.10 – 11
Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

Ввести поняття „валентність” як основну властивість атома утворювати хімічні сполуки. Формувати вміння на основі знання валентності, складати хімічні формули бінарних сполук.12
Визначення валентності елемента за формулами бінарних сполук.

Закріпити поняття „валентності”, користуючись формулами бінарних сполук визначати валентність одного елемента за валентністю іншого

Елемента13
Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.

Навчити визначати відносну молекулярну масу речовини.

Розрахункові задачі
14
Масова частка елемента в речовині

Продовжити формувати вміння в обчисленнях відносної молекулярної маси, масових часток елементів у складі речовини.15
Обчислення масової частки елемента в речовині.

Поглибити знання про використання поняття „масова частка” при розв’язанні задач.

Розрахункові задачі
16
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні і хімічні властивості речовин.

На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”. Вдосконалювати навички роботи з хімічними речовинами при експериментальному з’ясуванні ознак та умов виникнення та перебігу хімічних реакцій. Навчити описувати фізичні властивості речовин і визначати речовини за їх властивостями.

Демонстрації:

1 – 5.Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Лабораторний дослід:

1.Проведення хімічних реакцій.

2.Ознайомлення з фізичними властивостями речовин.
17
Тематична атестація № 2

Визначити рівень навчальних досягнень учнів за темою „Початкові хімічні поняття”.18
Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження і експеримент у хімії.

Ознайомитись з методами вивчення хімічних сполук на основі уявлень про наукові методи пізнання, розглянути значення спостереження і експерименту в хімічній науці.19
Дослідження фізичних та хімічних явищ.

Перевірити знання правил техніки безпеки. Продовжити розвивати навички роботи з обладнанням і хімічними речовинами. Продовжити формувати вміння робити висновки в ході практичної роботи

Практична робота № 2
20
Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин.

Сформувати поняття „закону” в хімії. Ознайомитись із законом збереження маси, дослідами, що його підтверджують. Розкрити суть хімічної реакції.

Демонстрації:

1.Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин
21 – 22
Хімічні рівняння.

Формувати вміння у складанні хімічних рівнянь як умовного зображення хімічних реакцій. Пояснити правила складання рівнянь хімічних реакцій, підбору коефіцієнтів на основі закону збереження маси речовин.23
Тематична атестація № 3

Визначити рівень навчальних досягнень учнів за темою „Початкові хімічні поняття”.Тема 2. Прості речовини метали і неметали (10 годин)

24 - 25
Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.

Повторити класифікацію речовин. Закріпити поняття про елемент і просту речовину на прикладі Оксигену і кисню. Ознайомити з історією відкриття кисню, його поширенням у природі, фізіологічною дією. Сформувати уявлення про реакцію розкладу на прикладі реакції добування кисню, сформувати поняття „каталізатор”.

Демонстрації:

1.Добування кисню з калій перманганату.

2.Добування кисню з гідроген пероксиду.

3.Збирання кисню витісненням води.

4.Виявлення кисню.
26
Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.

Закріпити знання про властивості, способи добування та збирання кисню. Навчити застосовувати теоретичні знання на практиці, виробляти вміння і навички у проведенні хімічного експерименту і аналізі явищ, вміння робити висновки; складати прилади і збирати газ витісненням води.

Практична робота № 3
27
Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення

Вивчити взаємодію кисню з простими речовинами: металами і неметалами. Закріпити і розширити знання про хімічні реакції. Дати уявлення про реакції сполучення. Продовжити розвивати вміння робити висновки за результатами хімічних дослідів.

Демонстрація:

1.Спалювання неметалів (фосфору вуглецю сірки) у повітрі та кисні.
28 – 29
Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння

Сформувати поняття окиснення та оксидів, горіння, вчити розрізняти поняття „окиснення речовин” та „горіння” як процес окиснення. З’ясувати умови виникнення і припинення горіння, механізм дії засобів пожежегасіння, заходи протипожежної безпеки в побуті.30
Поширеність та колообіг Оксигену в природі застосування кисню, його біологічна роль.

Ознайомити з поширенням та колообігом Оксигену в природі, фізіологічною дією та застосуванням.31
Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.

Закріпити поняття „елемент” і „проста речовина”. Розглянути фізичні та хімічні властивості заліза. Вдосконалити навички складати рівняння хімічних реакцій.

Демонстрації:

1.Взаємодія заліза з сіркою.

2.Спалювання заліза в кисні.

Лабораторний дослід:

1.Вивчення фізичних властивостей заліза.
32
Поширеність Феруму в природі.

Ознайомити учнів з поширенням Феруму в природі у вільному стані і у складі сполук.33
Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.

Розглянути галузі застосування заліза. З’ясувати причини виникнення корозії і наслідки іржавіння заліза. Дати уявлення про способи захисту від корозії.34
Тематична атестація № 4

Визначити рівень навчальних досягнень учнів за темою „Прості речовини метали і неметали”.35
Підсумковий урок узагальнення і систематизації знань.

Узагальнити і систематизувати знання учнів з курсу хімії 7–го класу.Схожі:

Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Програма іноземних мов в ЗНЗ. Друга іноземна мова. К., 2004) 1 семестр. (1 година на тиждень.)
Чумак Н. П., Голуб Т. В. Французька мова: Підручник для 5 класу. – К.: Ірпінь, 2008. – 176с
Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів...
Пометун Олена Іванівна – зав лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук
Ціннності демократичного громадянського суспільства. Дидактичні набори...
Зібратись разом це початок, триматись разом – це процес, працювати разом – успіх
ПРОГРАМА З ЕТИКИ 6 КЛАС (34 години, 1 година на тиждень, із них 3...
Добродії і злодії. Доброчинство. Для чого людині та суспільству етикет? Етикетні правила, які я знаю та користуюся ними. Уміння бути...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Актуальні питання організації соціально-педагогічної роботи в навчальних...
Зібратись разом це початок. Залишитись разом це прогрес. Працювати разом це успіх
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04....
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Факультативний курс «Хімія в побуті» Автор: Замулко О.І., методист...
Факультативний курс «Хімія в побуті» призначений для допрофільної підготовки учнів 8 класу. Зміст програми розрахований на 34 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка