Книга

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України); д-р юрид наук, проф. І. П. Сафронова (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого); д-р іст наук В. С. Сідак (Національна академія Служби безпеки України)
Книга 7.63 Mb. 41 стр.
читати
Книга "Аграрне право України" 2-е видання
Україна велика аграрно-промислова держава. Вона має сприятливi природно-клiматичнi умови, достатнi вироб
Книга 11.98 Mb. 96 стр.
читати
Книга розрахована на викладачів, наукових працівників, аспірантів і сту­дентів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування. ББК 67. 3 © В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін., 2003 I8ВN 966-7146-84 © «Право»
К 65 Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін
Книга 4.61 Mb. 28 стр.
читати
Історії в дев'яти книгах Історії в дев'яти книгах
Джерело: Геродот. Історії в дев'яти книгах. К.: Наукова думка, 1993. 576 с. С.: 180-228
Книга 1.23 Mb. 9 стр.
читати
Книга складається з шести частин, присвячених теоретичним і методологічним засадам екологічного права, правовим і науковим основам управління в галузі екології, екологічній безпеці, міжнародному праву та вітчизняному екологічному законодавству
Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищої професійної освіти. За основу взяті програми викладання екологічного права в провідних юридичних вузах України
Книга 2.76 Mb. 23 стр.
читати
Сторінками Червоної книги
Щербина Наталія Сергіївна вчитель біології Журжинецького навчально- виховного комплексу
Книга 160.72 Kb. 1 стр.
читати
Дудар Н. П., Филипович Л. О. Д81 Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади)
Рекомендовано до друку вченою радою Відділення реліг­ієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН Ук­раїни (протокол №8 від 06. 2000 р.) та вченою радою Украї­нського інституту соціальних досліджень (протокол №1(12) від 14. 09. 2000 p.)
Книга 1.62 Mb. 14 стр.
читати
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. 864 с
Книга 10.5 Mb. 62 стр.
читати
Книга дорогоцінних скарбів
Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання / Укладач В. О. Артюх. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 126 с
Книга 1.68 Mb. 15 стр.
читати
Книга друга «Особисті немайнові права фі­ зичної особи» Книга друга «Особисті немайнові права фі­ зичної особи»
ПОСПОЛІТАК Володимир Володимирович (МІМ) ХАНИК-ПОСПОЛІТАК Роксолана Юріївна (НаУКМА)
Книга 4.03 Mb. 26 стр.
читати
Книга розрахована на студентів юридичних фа­культетів, практикуючих юристів, адвокатів, нотаріу­сів, викладачів права, науковців, підприємців, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою правового за­безпечення господарської діяльності
П68 Пішірисчниііьке право: Навч посіб. / За ред. О В Старцсва. К. Істина, 2006. 208 с
Книга 3.05 Mb. 27 стр.
читати
КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників
Книга 5.44 Mb. 71 стр.
читати
Книга про Гайдамаччину ХХ століття
Книга є збіркою радіопередач авторського циклу Романа Коваля “Отамани Гайдамацького краю”, який в 2000 – 2001 роках прозвучав на Першому каналі Українського радіо, а також чотирьох радіопередач 1998 року
Книга 3.76 Mb. 29 стр.
читати
КОЛУКОВО
В 1946 році вперше, будучи учнем Дзержннської середньої школи, Надводнюк Віль Васильович почув і записав перші розповіді та легенди землі Романівської. З того часу, весь свій вільний час, якого завжди було обмаль, віддав улюбленій справі- краєзнавству
Книга 2.41 Mb. 17 стр.
читати
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Порівняльна характеристика десяти заповідей Мойсеевих та Нагорне проповіді Ісуса Христа
Книга 18.49 Kb. 1 стр.
читати

  1   2   3   4   5   6   7   8
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita