УРОК З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТЕМУ: «Облік розрахунків з підзвітними особами»


Скачати 465.03 Kb.
НазваУРОК З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТЕМУ: «Облік розрахунків з підзвітними особами»
Сторінка4/5
Дата14.11.2013
Розмір465.03 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Урок
1   2   3   4   5

БУХГАЛТЕРІЯЦЕ МИСТЕЦТВО.

ПРОФЕСІЯ, ЩО ПОТРЕБУЄ ТАЛАНТУ І ТЕРПІННЯ.

ОСОБЛИВИЙ ДАР БУХГАЛТЕРА БАЧИТИ ЗА ЦИФРАМИ СКЛАДНИЙ СВІТ ЕКОНОМІКИ У ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАХ І ГАРМОНІЇ.

d:\мама\робоча папка\картинки\j0410483.gif

І. Штеммлер

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ УЧНЯhttp://static.liga.net/thumb/finances_16_8_7_180x180.jpg

По темі: «Облік розрахунків з підзвітними особами»

Граничні норми добових витрат на відрядження

Умови застосування граничних норм

У межах території України

За межами території України (за кордон)

Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування

30,00 грн

Еквівалент до 50 доларів США (у гривнях)

Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях включаються витрати на одноразове харчування

24,00 грн.


Еквівалент до 40 доларів США (у гривнях)

Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях включаються витрати на дворазове харчування

18,00 грн.


Еквівалент до 27,5 доларів США (у гривнях)


Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях включаються витрати на триразове харчування


12,00 грн.


Еквівалент до 17,5 доларів США (у гривнях)


Приміткаhttp://rifmach.ru/images/articles/buhgalter.jpg

Згідно з п. 1 постанови КМУ від 23.04.99 р. N 663 для визначення граничних норм добових витрат на відрядження застосовується офіційний курс гривні до долара США, установлений НБУ на день видачі авансу.

Підзвітна особа - це працівник, який отримує готівку під звіт і який повинен відзвітуватися про суму використання коштів, або повернути їх в касу.

Підзвітні суми - називають суми, які отримав з каси під звіт працівник.

Авансовий звіт - це документ про використання коштів.

Службове відрядження - поїздка фізичної особи, яка знаходиться у трудових відносинах з підприємством або являється членом керівних органів установи за розпорядженням керівника установи для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи.день налогового работника кыргызстана

Під звіт видається готівка на операційні, господарські та витрати, пов’язані з відрядженням, на визначені терміни і мету.

Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.

Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналах, що підтверджують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків, транспортних рахунків, рахунків готелю, страхових полісів.

Відрядження за кордон здійснюється відповідно до наказу керівника, але термін відрядження не може перевищувати 60 календарних днів; у межах України не може перевищувати 30 календарних днів.

Відповідно до Інструкції і Порядку ведення касових операцій у національній валюті України авансовий звіт про витрачені у відряджені кошти і повернення невикористаних коштів має бути проведений у тій валюті, якою було видано аванс, не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження , а з дозволу керівника ( за наявності поважних причин) – двадцяти робочих днів.

Готівка, видана під звіт, але з тієї чи іншої причини не використана, повинна бути повернена до каси підприємства одночасно з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після видачі її під звіт( по відрядженнях – не пізніше трьох робочих днів після повернення із відрядження.

Бухгалтерський облік виданих підзвіт коштів ведуть на активно – пасивному субрахунку № 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Дт – видані під звіт суми з каси

Кт – внесена готівка в касу, суми підтверджені відповідними звітами.

Для заміток_________________________________________________________ __http://speakpage.ru/wp-content/uploads/2010/06/buhgalter_3733.jpg

Затверджено

наказом Державної податкової адміністрації

України

від 19 вересня 2003 р. № 440

Назва підприємства ВАТ «Мрія»

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

Відділ збутуПроводка ___Дт 372 Кт 301

200___ р.

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від ________________ аванс. звіт

_________________________ 200 ___ р. на суму ______________ грн.

документів __________________ 200 ___ р. ПІДПИС _______________


Цех професія

П.І.Б. Петренко П.П.

Ідентифікаційний номер

Звіт про використання коштів, наданих

на відрядження або під звіт

_311___ від 13січня 200п. р.
ДЕБЕТ

Призначення авансу - вироб.завдання

Доцільність проведеної

витрати пітверджую:

Рахунок

Карт.

Сума

Залишок попереднього авансу Перевитрата (за наявності)
Одержано (від кого, № та дата документа)

1.

СумаПідпис

____________________________

Звіт перевірено

Розділ____ пар. ______ ст._____

До затвердження

______800,00_______ грн.

Дата __13,0____200__ р.

Бухгалтер

Звіт підтверджено в сумі
___Вісімсот грн_____________

(прописом)

_13” _січня______ 20 п_ р.800,00

КРЕДИТ


2.
3.Усього отримано

800,00
Витрачено

766,00


Залишок


34,00


________________________________


___________________________

(підпис)Перевитрата
Додаток______5___ документів
Залишок унесений

у сумі ___34,00____грн. за касовим ордером № ____87_ від _27.01__200__ р.

Перевитрата видана
__________________200__ р. Підпис ______________________ Перелік документів наведено на звороті.Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт:

При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного терміну:

Сума штрафу ___5,10___ (грн.) = несвоєчасно повернута сума __34,00__ (грн.) х 15 : 100.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:

Сума податку __________ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб") : 100.

Сума штрафу _________ (грн.) = не повернута сума ____________ (грн.) х 15 : 100.

Підпис особи, що склала розрахунок ________________

Дата складання розрахунку ___27.01_____ 200__ р.
З розрахунком ознайомлений: підпис ____________________ Дата __27.01________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Дата

Пор. № док.

Кому, за що і на підставі якого

документа заплачено

Сума

Дебет

рахунок

карт

13.01

1

Квитки за проїзд 66 грн (ПДВ 11грн)


77,002


Постільні речі


14,00
3


Проживання в готелі


525,00Добові

150,00


Усього

766,00

1   2   3   4   5

Схожі:

План-конспект уроку Тема: Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами
Мета: навчити вести облік касових операцій в програмі «1С: Бухгалтерия». Навчити вести облік розрахунків з підзвітними особами в...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
План-конспект уроку Тема: Аналітичний облік розрахунків з працівниками
Мета: навчити вести облік розрахунків з працівниками в програмі «1С: Бухгалтерия»
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Мета заняття: навчити обліку розрахунків з постачальниками, за податками і платежами, та іншими поточними зобов’язаннями
1. основи організації бухгалтерського обліку
Згідно з навчальним планом на заключному етапі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту студенти на протязі ІХ-го семестру вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка