Урок 3 Тема. Додавання, віднімання, множення і ділення наближених значень


Скачати 26.42 Kb.
НазваУрок 3 Тема. Додавання, віднімання, множення і ділення наближених значень
Дата17.08.2013
Розмір26.42 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Військова справа > Урок
Урок 3

Тема. Додавання, віднімання, множення і ділення наближених значень.

Мета: формувати в учнів уміння й навички зна­ходження суми, різниці, добутку і частки наближе­них значень; показати застосування набутих знань у практичній діяльності; виховувати творчість, са­мостійність.

Обладнання: кодоскоп.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

  1. Два учні розв'язують на відкидних дошках за­ дачі № 290, 291 (7 балів).

  2. Задача № 294 розв'язується з класом усно.

  3. Колективно розв'язується вправа 1 біля дошки з коментуванням.

Вправа 1. Записати число у вигляді десятково­го дробу і округлити цей дріб до: десятих, сотих, тисячних. Записати абсолютну похибку наближеного значення.

Розв'язання

Запишемо дріб у вигляді десяткового дробу: 0,36363.

Округлимо наближене значення до десятих: 0,4. Тоді абсолютна похибка буде:

.

Знайдемо наближене значення числа до сотих: 0,36. Тоді абсолютна похибка буде: .

Знайдемо наближене значення до тисячних: 0,364. Тоді абсолютна похибка буде: .
III. Вивчення нового матеріалу.

Десятковими знаками числа називаються усі його цифри, що стоять праворуч від десяткової коми.

Значущими цифрами числа називають усі його циф­ри, крім нулів зліва і нулів справа, які стоять на місцях цифр, замінених при округленні.

Приклад 1. х = 0,02085.

У наближеному значенні п'ять десяткових знаків і чотири значущі цифри: 2; 0; 8; 5.

Правила підрахунку цифр

При додаванні і відніманні наближених значень у результаті слід залишати стільки десяткових знаків, скільки їх має компонент дії з найменшою кількістю десяткових знаків.

Приклад 2. Знайти суму і різницю наближених значень:

а) х = 4,24, у = 1,5; б) х = 17,24, у = 8,407.

Розв'язання

а) х + у = 4,24 + 1,5 = 5,74 5,7;

х – у = 4,24 - 1,5 = 2,74 2,7.

б) х + у = 17,24 + 8,407 = 25,647 25,65;

х у = 17,24 – 8,407 = 8,833 8,83.

При множенні і діленні наближених значень у ре­зультаті слід зберігати стільки значущих цифр, скільки їх має множник з найменшою кількістю значущих цифр.

Приклад 3. Знайти добуток і частку наближених чисел х 0,28 та у 6,5.

Розв'язання

х – у = 0,28 ∙ 6,5 = 1,82 1,8;

х : у = 0,28 : 6,5 = 0,043.
III. Розв'язування вправ.

Задача № 299 з підручника [1].

Дано: а = 3,24 ± 0,02, b = 1,17 ± 0,03. Знайти з точним урахуванням похибок: а) а + b; б) а b; в) ab; г) а : b.

Розв'язання

а) Запишемо дані числа у вигляді подвійної не­рівності і знайдемо їх суму:(4,36 + 4,46) : 2 = 4,41, отже, a + b = 4,41 ± 0,05.

Відповідь, а + b = 4,41 ± 0,05.

б) Щоб знайти різницю а і Ь, запишемо b подвій­ною нерівністю

1,14 < b < 1,20 і помножимо на -1, маємо: -1,20 < -b < -1,14. Тоді(2,02 + 2,12) : 2 = 2,07, отже, а b = 2,07 ± 0,05.

Відповідь, а - b = 2,07 ± 0,05.

в) Знайдемо добуток ab.(3,67 + 3,91) : 2 = 3,79, (3,91 – 3,67) : 2 = 0,12.

Відповідь, ab = 3,79 ± 0,12.

г) Знайдемо а : b.

Запишемо b = 1,17 + 0,03 подвійною нерівністю: 1,14 b 1,20 і знайдемо : , , або 0,83 0,88.

Тоді(2,67 + 2,86) : 2 = 2,72, (2,86 - 2,67) : 2 = 0,09.

Відповідь. = 2,77 ± 0,09.

V. Підсумок уроку.
VI. Домашнє завдання.

За підручником [1]: § 64, задачі № 303 (9 балів), 306 (10 балів).

Схожі:

ТЕМА. Дії з натуральними числами: множення і ділення
Навчальна: навчити учнів застосовувати свої знання та навички при розв’язуванні задач; удосконалювати навички додавання, віднімання,...
УРОК 52. ДІЛЕННЯ Мета
Мета. Формувати розуміння означення ділення як дії, оберненої до множення, по­вторити назви компонентів ділення; формувати вміння...
УРОК 26 Тема: Множення. Компоненти множення. Мета: Означення множення,...
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
УРОК 27 Тема: Ділення. Компоненти ділення. Самостійна робота № Мета:...
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Розв ’ язування вправ на всі дії з десятковими дробами
Повторити поняття десяткового дробу, додавання та віднімання, множення та ділення десяткових дробів
УРОК 32 Тема: Письмове множення
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
УРОК РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ ЗА ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ Мета
Мета. Повторити співвідношення між компонентами та результатами дій віднімання, додавання, множення та ділення, розв'язування задач...
Множення чисел 1 і Множення на 1 і Задачі на дві та три дії
Мета: навчити дітей множити числа 1 і 0, множити на 1 і 0; розв’язувати задачі на дві і три дії; розвивати навички усного рахунку;...
Використання формул при обчисленнях в таблицях. Створення формул
...
УРОК 12 Тема: Віднімання. Додавання та віднімання різниці. Віднімання...
НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ ТЕМА НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка