План конспект на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-25


Скачати 60.77 Kb.
НазваПлан конспект на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-25
Дата14.05.2013
Розмір60.77 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Туризм > Конспект
“Затверджую”

Начальник СДПЧ-25

майор вн. служби

Каганець С.О.


„___ „ _______ 2007 р.


План - конспект


на проведення заняття з тактичної підготовки

з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-25
Тема № 2.1. Пожежа та її розвиток . Поняття про пожежу та явища , що його

супроводжують. Припинення горіння на пожежах. Класифікація

вогнегасних речовин, засоби і прийоми припинення горіння.
Навчальна мета: вивчити процес припинення горіння, принцип класифікації вогнегасних

речовин, способи і прийоми припинення горіння.
Час: 1 година (лекція)
Місце проведення: учбовий клас.
Література: БССДПО Наказ № 188 від 29.03.1995 р., «Пожежна тактика» Я.С. Повзик, .

Порядок проведення заняття:


 1. Організаційний момент – 2 хв.

 • перевірка присутніх;

 • оголошення теми, мети заняття, питань, які мають вивчатися
 1. Контроль знань -3 хв.

 • перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
 1. Викладення матеріалу теми - 35 хв.

Питання які вивчаються :

1. Пожежа , пожежне навантаження;

2. Припинення горіння на пожежах.

3.Класифікація вогнегасних речовин, засоби прийоми припинення горіння.

4.Способи і прийоми припинення горіння.

5. Принципи припинення горіння

Короткий зміст


Методичні вказівки

1.Пожежа – комплекс фізико – хімічних явищ ,в основі яких лежать нестаціонарні процеси горіння, тепло - та масообміну. Пожежею вважається неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що наносить матеріальний збиток.

Під вогнищем пожежі розуміють місце (ділянка) найбільш інтенсивного горіння при трьох основних умовах:

 • безперервному надходженні окислювача (повітря);

 • безперервній подачі палива (поширення горіння);

 • безперервному виділенні теплоти, необхідної для підтримки процесу горіння;

Порушення хоча б однієї умови викликає припинення горіння .

Процес розвитку пожежі можна розділити на три характерні фази . У 1-фазі відбувається поширення горіння, і вогонь охоплює основну частину пальних матеріалів (не менш 80 %) .В 2-фазі після досягнення максимальної швидкості вигоряння матеріалів пожежа супроводжується активним полум'яним горінням з постійною швидкістю втрати маси. У 3-фазі швидкість вигоряння різко падає і відбувається догорання тліючих матеріалів і конструкцій . Горіння в кожнім конкретному випадку протікає за певних умов газообміну і розподілу пальних матеріалів.

Тривалість пожежі ,а отже , час впливу теплоти на будівельні конструкції будинків і споруджень визначаються по пожежному навантаженню.

Під пожежним навантаженням розуміють масу всіх пальних та важкогорючих матеріалів, що знаходяться в приміщенні або на відкритому просторі, віднесений до площі статі приміщення або площі , займаної цими матеріалами на відкритому просторі. У пожежне навантаження входять також конструктивні елементи будинків. Однак тривалість пожежі і швидкість вигоряння матеріалів як у приміщеннях , так і на відкритому просторі залежать не тільки від пожежного навантаження. На них впливає її неоднорідність ,фізико-хімічні властивості, спосіб розподілу і площа поверхні.

Зона горіння займає частина простору, у якому протікає процеси термічного розкладання твердих пальних матеріалів або випар рідин, горіння газів і пар в обсязі дифузійного смолоскипа полум'я. Зона горіння може обмежуватися огородженнями будинку (спорудження), стінками різних технологічних установок, апаратів , резервуарів і т.д.

Зона теплового впливу називається прилягаюча до зони горіння частина простору , у межах якого протікають процеси теплообміну між поверхнею полум'я, що оточують будівельними конструкціями і пальними матеріалами.

Зона задимлення при пожежі в будинках (спорудженнях), усередині приміщень і на відкритих просторах мають свої особливості. Усередині приміщень обсяг (площа) зони поширення потоків продуктів горіння і газообміну з зовнішнім середовищем, а також від властивостей палаючих речовин і матеріалів. Продукти згоряння, що піднімаються над зоною горіння у виді конвективної (тепловий) струменя, утворять у верхній зоні під перекриттям шар диму. При підвищеному тиску в цій зоні газоподібні нагріті продукти горіння спрямовуються з палаючого приміщення через різні прорізи і щілини в атмосферу або в суміжні і вище розташовані приміщення.
2. Припинення горіння на пожежах.

У даній главі розглядаються питання, пов’язані з припиненням горіння, обмеженням інтенсивності його розвитку і поширення найбільш простими і ефективними засобами.

Велику увагу заслуговують параметри й умови, за межами яких горіння не може протикати. Насамперед сюди потрібно віднести: концентраційні межі поширення полум'я, температурні межі поширення полум'я, і ряд інших параметрів, що є похідними від цих меж.

Більш докладно процеси горіння розглядаються в курсі спеціальної хімії. На підставі їх можна сформувати основні шляхи припинення горіння; зниження швидкості тепловиділення або збільшення швидкості тепловідводу від зони реакції горіння. Однак критична умова при цьому залишається, одне знизити температуру горіння нижче температури затухання. Досягти цього можна на основі чотирьох принципів припинення горіння:

 • охолодження реагуючих речовин,

 • ізоляція реагуючих речовин,

 • розбавлення реагуючих речовин з речовинами, які не підтримують горіння,

 • хімічного гальмування реакції горіння, для цих цілей застосовуються різні вогнегасячі речовини.

3. Класифікація вогнегасячих речовин, засоби і прийоми припинення горіння.

Вогнегасих речовин у природі багато, крім того, сучасна технологія дозволяє одержувати такі вогнегасні речовини, яких немає в природі. Однак не всі вогнегасні речовини приймаються на озброєння пожежної охорони, а лише ті, котрі відповідають визначеним вимогам. Вони повинні:

 • володіти високим ефектом гасіння при порівняно малій витраті,

 • бути доступними, дешевими, простими в застосуванні,

 • не робити шкідливої дії при їхньому застосуванні на людей і матеріали, бути екологічно чистими.

По основній ознаці припинення горіння вогнегасні речовини підрозділяються на;

 • охолодної дії ( вода, твердий диоксид вуглецю й ін.)

 • ізолюючої дії ( повітряної – механічна, різної кратності піна, сипучі непалені матеріали й ін.)

 • інгибіруючої дії (галоідіровані вуглеводні; бромистий етил, тетрафтордіброметан, вогнегасні склади на їхній основі й ін.)

У залежності від основного процесу, що приводить до припинення горіння, способи гасіння можна розділити на чотири групи:

 • охолодження зони горіння або палаючої речовини,

 • розбавлення реагуючих речовин,

 • ізоляції реагуючих речовин від зони горіння,

 • хімічного гальмування реакції горіння.

Прийоми гасіння це ті складові частини способу припинення горіння, що можуть зміняться в процесі дій пожежних підрозділів при зміні обстановки на пожежі. Можуть зміняться і способи застосування того або іншого способу і прийому припинення горіння, вогнегасячих речовини від:

 • умови і характеру розвитку пожежі,

 • властивостей і стану пальних матеріалів,

 • трудомісткості і безпеці виконуваної роботи особовим складом,

 • наявність у керівника гасіння пожежі сил і засобів,

 • боєздатність пожежних підрозділів і ін.

Усе це спрямовано на найменші збитки і витрати.

Коротко під запис


Коротко під запис

Коротко під запис

Коротко під запис4.Закріплення вивченого матеріалу - 3 хв.

Питання для закріплення:

1. Припинення горіння на пожежах.

 1. Класифікація вогнегасячих речовин

 1. Способи і прийоми припинення горіння.

 2. Принципи припинення горіння


5.Підведення підсумків - 2 хв.

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги

 • оголосити оцінки;

 • відповісти на питання;


План-конспект склав:
Начальник 3-го караулу

ст. лейтенант вн. служби О.А. Волков


Схожі:

ПЛАН проведення семінарського заняття з тактичної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Закріпити знання особового складу караулу по тактичним можливостям пожежних підрозділів
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з тактичної підготовки з особовим складом 4-го караулу СДПЧ-1
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Тактика дій при ліквідації НС ( НП: пожеж в лісах, степах, збирання врожаю, допомоги людям на воді.)
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим...
ТЕМА: 26 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
План-конспект для проведення занять з тактичної підготовки з особовим...
Тема: №27. Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних й інших невідкладних робіт у випадку виникнення НС техногенного...
ПЛАН проведення семінарського заняття із психологічної підготовки...
Навчальна мета: ознайомити особовий склад караулу з психологічними станами людини
План-конспект на проведення семінарського заняття по медичній підготовці...
Навчальна мета: Навчити о\с караулу наданню першої медичної допомоги потерпілим при ДТП
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з антисуїцидальної
МЕТА: розглянути з особовим складом 1-го караулу СДПЧ-3 основні проблеми самогубства
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Вивчити з особовим складом види конфліктів з метою їх попередження
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка