КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 16 листопада 2011 р. N 1173


Скачати 354.11 Kb.
НазваКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 16 листопада 2011 р. N 1173
Сторінка1/3
Дата24.04.2013
Розмір354.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 листопада 2011 р. N 1173

Київ
Питання надання послуг з

вивезення побутових відходів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про

житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), статті 35-1 Закону

України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на надання послуг з

вивезення побутових відходів, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:
1) пункт 1 Порядку проведення конкурсу з надання

житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 631 ( 631-2005-п )

(Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1812), після слова

"електропостачання" доповнити словами ", послуг з вивезення

побутових відходів";
2) у Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня

2008 р. N 1070 ( 1070-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р.,

N 95, ст. 3138; 2011 р., N 39, ст. 1610):
в абзаці першому пункту 4 слова "органом місцевого

самоврядування" виключити;
пункт 33 додатка 1 після абзацу другого доповнити новим

абзацом такого змісту:
"припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення

побутових відходів на певній території населеного пункту.".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2011 р. N 1173
ПОРЯДОК

проведення конкурсу на надання послуг

з вивезення побутових відходів

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення

конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових

відходів на певній території населеного пункту (далі - конкурс).
2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у

значенні, наведеному у Законах України "Про житлово-комунальні

послуги" ( 1875-15 ), "Про відходи" ( 187/98-ВР ), Порядку

проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг,

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня

2005 р. N 631 ( 631-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,

N 30, ст. 1812), Правилах надання послуг з вивезення побутових

відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

10 грудня 2008 р. N 1070 ( 1070-2008-п ) (Офіційний вісник

України, 2008 р., N 95, ст. 3138).
3. Учасниками конкурсу можуть бути суб'єкти господарювання:
установчими документами яких передбачено провадження

діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;
які можуть забезпечити виконання обов'язків, визначених у

частині другій статті 21 Закону України "Про житлово-комунальні

послуги" ( 1875-15 ).
Кількість учасників конкурсу не обмежується.
4. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується

виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або місцевою

державною адміністрацією у разі делегування їй повноважень

відповідними радами (далі - організатор конкурсу) у порядку,

встановленому законом.
5. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує

конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:
1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення

органу місцевого самоврядування чи розпорядження місцевої

державної адміністрації);
3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер

телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг

з вивезення побутових відходів;
4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
наявність матеріально-технічної бази;
вартість надання послуг;
досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових

відходів;
наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;
наявність ліцензії на провадження господарської діяльності із

збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

(у разі проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з

вивезення вторинної сировини, що утворилася в результаті

роздільного збирання побутових відходів);
5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо

якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається

відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових

відходів;
6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються

учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників

встановленим кваліфікаційним вимогам;
7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з

вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території

населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах

об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до

об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.
Межі певної території населеного пункту, де планується

надавати послуги з вивезення побутових відходів, визначає

організатор конкурсу: для міста - у межах не менше одного району,

для селища та села - не менше його загальної території;
8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за

джерелами їх утворення:
багатоквартирні житлові будинки:
- загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма

і більше поверхами із сміттєпроводами, кількість мешканців таких

будинків;
- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від

наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення,

водо- та газопостачання);
- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване

водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у

вигрібних ямах;
- відомості про балансоутримувачів будинків;
- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність

контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання

різних побутових відходів;
одноквартирні житлові будинки:
- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких

будинків;
- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від

наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення,

водо- та газопостачання);
- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване

водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у

вигрібних ямах;
- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність

контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання

різних побутових відходів;
- характеристика під'їзних шляхів;
підприємства, установи та організації:
- загальна кількість та перелік підприємств, установ та

організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі,

наявність каналізації, центрального опалення, водо- та

газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм,

місцезнаходження та належність контейнерів;
- площа зелених насаджень на території підприємства, установи

та організації (у разі їх наявності);
9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження

об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення,

сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з

небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).
У разі відсутності відповідного об'єкта поводження з

побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу

потужностей для відповідної кількості побутових відходів

(небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні

перевозитися до відповідного найближчого об'єкта поводження з

ними;
10) вимоги до конкурсних пропозицій;
11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;
12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з

метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та

внесення змін до неї;
13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних

пропозицій;
14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними

пропозиціями.
6. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої

входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу,

територіального органу Держспоживінспекції, підприємств

житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів

місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх

об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів

розміщених у межах певної території населеного пункту житлових

приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до

закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду

бути членами конкурсної комісії.
Головою конкурсної комісії призначається представник

організатора конкурсу.
До складу конкурсної комісії не можуть входити представники

учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік,

дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).
7. Передбачені конкурсною документацією умови проведення

конкурсу є обов'язковими для конкурсної комісії та його учасників.
8. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих

засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів

до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке

повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13

пункту 5 цього Порядку, а також про способи і місце отримання

конкурсної документації.
9. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути

менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про

проведення конкурсу.
10. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після

надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому

конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.
11. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім

календарних днів до закінчення строку подання конкурсних

пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту

конкурсної документації до організатора конкурсу.
Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту

отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання

конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.
12. У разі надходження двох і більше звернень про надання

роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор

конкурсу проводить збори його учасників з метою надання

відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів

організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих

днів.
Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів,

який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх

проведення.
13. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім

календарних днів до закінчення строку подання конкурсних

пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що

протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх

учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
14. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної

документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор

конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як

на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.
15. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та

(або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії

таких документів:
балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній

період;
довідки відповідних органів державної податкової служби і

Пенсійного фонду України про відсутність (наявність)

заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до

Пенсійного фонду України;
документа, що містить інформацію про технічний потенціал

суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних

транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта

господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного

парку тощо);
документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із

збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних,

рідких побутових відходів за останній рік;
технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні

засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних

засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв

автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу

перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування

організації, якій належать спеціально обладнані транспортні

засоби, номер телефону керівника такої організації;
довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття

спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та

технічного обслуговування;
довідки про проходження водіями медичного огляду;
документа, що містить відомості про досвід роботи з надання

послуг з вивезення побутових відходів;
документа, що містить інформацію про кількість відходів,

залучених учасником до повторного використання; кількість

відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість

відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу

і містять відомості про його здатність надавати послуги з

вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання,

інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного

рівня якості.
16. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається

поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне

найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу,

перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
17. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після

закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються

учасникам конкурсу.
18. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення

строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його

продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу

розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх

учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.
19. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну

пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання

пропозицій.
20. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у

журналі обліку.
Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної

пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час

отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації

пропозиції.
21. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час,

передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників

конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс.
Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися
  1   2   3

Схожі:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 3 листопада 2010 р. N 996
Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 12 березня 2003 р. N 306
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України   п о с т а н о в л я є
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 6 травня 2001 р. N 433
Відповідно до статей 12 і 13 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) Кабінет Міністрів України постановля є
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 25 травня 2011 р. N 556
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 556 ПОРЯДОК
ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8...
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. №694 (Офіційний вісник України, 2009 р., №51, ст. 1739; 2011 р., №61, ст. 2435; 2011...
НАКА З
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19. 01...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 листопада 2012 р. №1119...
Відповідно до статті 6 Закону України “Про екстрену медичну допомогу” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 травня 2011 р. №553
Відповідно до статті 41 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 травня 2011 р. №548
Відповідно до статей 11, 14 і 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 травня 2011 р. №559
Відповідно до статті 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка