Безпека руху


Скачати 49.76 Kb.
НазваБезпека руху
Дата16.06.2013
Розмір49.76 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Спорт > План-конспект

„ЗАТВЕРДЖУЮ”


Начальник Заводського РВ

м. Миколаєва

ГУ МНС України

підполковник вн. сл.

О.І. Корчинський

“____” лютого 2006р.


ПЛАН-КОНСПЕКТ


проведення заняття з технічної підготовки

з водійським складом СДПЧ-3

Тема Безпека руху
Навчальна мета: ознайомити та попередити особовий склад водіїв про недопущення ДТП.

Час: 1 година.Місце проведення: учбовий клас
Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект.
Література: правила дорожнього руху в Україні, наказ № 628 від 28.06.2002. “Настанова з технічної служби”
Порядок проведення заняття:


  1. Організаційний момент –3 хвилин.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.

  1. Контроль знань –5 хвилин.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

  1. Викладення матеріалу теми –30 хвилин.


Питання які вивчатимуться:


  1. Класифікація ДТП.

  2. Розслідування пригод з пожежними автомобілями

3. Облік і звітність про дорожньо-транспортні пригоди в пожежній охороні

Питання та його короткий зміст


Методичні вказівки

Класифікація дорожньо-транспортних пригод за участю транспортних засобів пожежної охорони, причини і заходи щодо їх попередження

До дорожньо-транспортних пригод належить при­года, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) з пожежни­ми автомобілями поділяються на такі види: зіткнення, пере­кидання, наїзди (на транспортні засоби, перешкоди, на пішо­ходів, велосипедистів, гужовий транспорт, тварин, що трапи­лись на шляху), інші пригоди.

Робота із запобігання дорожньо-транспортним при­годам у пожежній охороні МНС України організовується ко­мандирами відділень, начальниками караулів, начальниками (заступниками начальників) частин і загонів, начальниками ГУ МНС і їх заступниками, а у відділі (відділенні) по­жежної техніки і засобів зв'язку — керівним і інженерно-інспекторським складом згідно з функціональними обов'яз­ками.

Основними заходами для попередження дорожньо-транспортних пригод є:

— дотримання у підрозділах пожежної охорони належ­ної дисципліни, організованості і високої відповідальності всього особового складу за експлуатацію закріпленої техніки;

— забезпечення безумовного дотримання Правил дорожнього руху і рекомендацій щодо керування машинами в особ­ливих умовах;

— вивчення водіями маршрутів руху, а також розташу­вання вододжерел у районі виїзду пожежної частини;

— якісний інструктаж водіїв перед заступанням на чер­гування (проводиться за підписом водія та осо­би, яка проводила інструктаж у журналі обліку інструктажу водіїв з техніки безпеки та правил дорожнього руху ;

— ретельне розслідування причин і вжиття конкретних заходів за кожним випадком дорожньо-транспортної пригоди, виявлення і усунення причин, що їм сприяють;

— своєчасне і якісне обслуговування автомобілів, ретель­ний огляд їх під час зміни караулів;

— регулярні заняття з водіями з вивчення правил дорожнього руху, матеріальної частини автомобілів і підвищення практичних навичок з їх керування в складних дорожніх та погодних умовах;,

— проведення конкурсів на кращий підрозділ з безпеки руху та оглядів-конкурсів пожежної техніки та швидкісного маневрування.

Річний план заходів із попередження дорожньо-транспортних пригод із штатними транспортними засобами пожежної охорони розробляється відділом, відділенням (групою) по­жежної техніки і засобів зв'язку, затверджується керівником ГУ МНС і надсилається в підрозділи, що мають на озброєнні пожежну техніку та оперативно-службовий автотранспорт.

Виконання заходів із запобігання дорожньо-транс­портним пригодам штатними транспортними засобами здій­снюється підрозділами пожежної охорони спільно з відділом, відділенням (групою) пожежної техніки і засобів зв'язку, іншими структурними підрозділами пожежної охорони ГУ МНС, державтоінспекціями та іншими підрозділами МНС.

Відсутність в підрозділах пожежної охорони пригод із транспортними засобами не виключає необхідність профілактичної роботи щодо їх попередження.

Розслідування пригод з пожежними автомобілями

Службове розслідування здійснюється згідно з Ін­струкцією з проведення службових розслідувань дорожньо-транспортних пригод за участю транспортних засобів орга­нів внутрішніх справ України. Копії виснов­ків з матеріалами службових розслідувань направляються до МНС України в термін не більше 2 днів після їх за­вершення.
Облік і звітність про дорожньо-транспортні пригоди в пожежній охороні

Усі дорожньо-транспортні пригоди, незалежно від місця виникнення, їх наслідків і вини водія, а також поломки і відмови в роботі пожежних автомобілів повинні облікову­ватися.

Облік дорожньо-транспортних пригод ведеться:

— ГУ МНС і загонах пожежної охорони та тех­нічної служби в журналі обліку дорожньо-транспортних при­год;

— у пожежних частинах — у формулярі пожежного авто­мобіля.

Відомості про дорожньо-транспортні пригоди, внесені до журналу обліку, звіряються з відомостями Державтоінспекції.

Про всі дорожньо-транспортні пригоди, поломки і відмови пожежної техніки начальники підрозділів зобов'яза­ні повідомляти в ГУ МНС негайно.

ГУ МНС про кожний випадок ДТП за уча­стю транспортних .засобів підрозділів доповідає в ГУМВС, МВС, а при яких загинули або травмовані люди негайно доповідає телетайпом, телеграфом в МНС України.

Річний звіт про ДТП, звірений з ДАІ, з пояснюваль­ною запискою про скоєні ДТП, заходи щодо їх попереджен­ня та покарання винних надсилається щороку до 10 січня в МНС України

4.3.6. ДТП з транспортом, що належить особовому скла­ду підрозділів, відносяться до надзвичайних пригод з особо­вим складом і розслідуються у встановленому порядку ке­рівництвом підрозділів, оргстройовим відділом (відділенням)МНС.Час 30 хвилин Дати під запис пояснити4. Закріплення вивченого матеріалу -5 хвилин
Питання для закріплення:
1.Розслідування пригод з пожежними автомобілями

2. Класифікація дорожньо-транспортних пригод
5. Підбиття підсумків – 2 хвилини


  • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

  • оголосити оцінки;

  • відповісти на запитання.


План –конспект склав:

Заступник начальника СДПЧ -3

капітан вн. сл. Ю.О. Слющенко
“17”лютого 2006р.

Схожі:

Безпека руху безпека життя
Мета: поглибити знання учнів про правила дорожнього руху; повторити основні правила пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів, пасажирів,...
Конспект уроку з ОБЖ у 4 класі Тема: БЕЗПЕКА РУХУ ПІШОХОДІВ
Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху, про світ­офори та їх призначення; вчити розпізнавати сигнали регулювальника;...
ПЕРЕЛІК нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд ДП ”Житомирстандартметрологія”...
Безпека дорожнього руху. РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування
ПРАВИЛА ТА ПАМ’ЯТКИ
Під час руху людей і транспорту на дорогах треба дотримуватись Правил Дорожнього Руху. Для всіх учасників руху – це закон
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з технічної підготовки з особовим...
Тема: 2 „ Правила дорожнього руху та транспортна дисципліна. Безпека керування автотранспортним засобом у складних погодних умовах...
Прізвище Ім’ я та по-батькові
ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці і залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», що призводить...
Про Правила дорожнього руху
Міністерству внутрішніх справ забезпечити видання Правил дорожнього руху та через засоби масової інформації довести їх зміст до учасників...
Про Правила дорожнього руху
Міністерству внутрішніх справ забезпечити видання Правил дорожнього руху та через засоби масової інформації довести їх зміст до учасників...
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ” ДЛЯ УЧНІВ 3 КЛАСУ М. ЄНАКІЄВЕ
На дорозі ми пішоходи. Щоб не трапилося лихо, всім необхідно дотримуватися правил дорожнього руху. Всі учасники дорожнього руху
Встановити посадову особу, відповідальну за утримання вказаної ділянки дороги
ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці і залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», що призводить...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка