ПОРЯДОК проведення відкритої Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування


Скачати 206.95 Kb.
НазваПОРЯДОК проведення відкритої Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
Дата29.05.2013
Розмір206.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > ДокументиПОРЯДОК

проведення відкритої

Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
1 Загальні положення

1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування (далі – Олімпіада) – щорічна система масових оч­них змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок командної роботи з комп’ютер­ної алгоритмізації та створення ефективних програм, на базі обраних алгоритмів, серед студентських команд вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Місією Олімпіади є:

 • виявлення, відбір та підтримка обда­­ро­ваної студентської молоді;

 • розвиток алгоритмічного мислення та підвищення рівня знань і практичних навичок студентів вищих навчальних закладів усіх напрямків підготовки з інформатики, дискретної математики, математичної логіки, розробки алго­рит­мів та програм;

 • активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів та реалізація їх твор­чих здібностей;

 • стимулювання творчої праці студентів та науково-педагогічних працівників;

 • системне вдосконалення навчального процесу;

 • підвищення якості підготовки фахівців для народного господарства України.

1.3. Метою Олімпіади є створення умов для формування та підготовки університетських команд для участі у командній студентській першості світу (далі –Першості світу) з програмування АСМ-ICPC (Association for Computing Machinery - International Collegiate Programming Contest), яка спирається на національні та регіональні олімпіади з програмування у всьому світі для визначення команд – учасниць світового фіналу.

1.4. Олімпіада є складовою частиною відбіркових змагань Першості світу і проводиться за узгодженими з нею правилами. Всі учасники Олімпіади реєструються як учасники Першості світу на її сайті http://cm.baylor.edu.

1.5 Олімпіада є відкритою для участі громадян зару­біжних країн, які навча­ються у ВНЗ України, а також для команд кращих зарубіжних університетів.

1.6. Олімпіада проводиться в три етапи у базових ВНЗ І, ІІ та ІІІ етапів, перелік яких затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

І етап (1/8 Першості світу) – у кожному обласному центрі та столиці АР Крим у базовому (базових) ВНЗ І етапу, серед студентських команд ВНЗ області (АР Крим). Кількість учасників І етапу не обмежується. По результатах визначаються як обласні переможці, так і переможці по кожному ВНЗ, команди якого взяли участь у змаганнях.

ІІ етап (1/4 Першості світу) – у п’яті географічних регіонах України (Київському, Центральному, Східному, Південному та Західному), склад яких затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, серед переможців І етапу. Кількість учасників ІІ етапу по кожному регіону визначається можливостями базового ВНЗ, мінімальний рівень яких не може бути меншим за 40 команд.

ІІІ етап – у першій та другій лігах в двох базових ВНЗ ІІІ етапу:

 • у першій лізі (1/2 першості світу) – серед переможців ІІ туру Олімпіади та переможців національних Олімпіад країн південно-східної Європи, перелік яких визначається Оргкомітетом Першості світу. Кількість українських учасників першої ліги щорічно визначається квотою, яка залежить від загальної кількості команд, що візьмуть цього року участь у національних Олімпіадах країн південно-східної Європи. Базовий університет з проведення півфіналу першості світу затверджується її Оргкомітетом.

 • у другій лізі – серед переможців ІІ туру, які не увійшли до квоти, виділеної Україні у світовому півфіналі. Кількість учасників другої ліги не може бути меншою за 30 команд.

1.7. Переможці першої ліги ІІІ етапу отримують право участі у всесвітньому фіналі, відповідно до виділеної оргкомітетом Першості світу квоти.

1.8. Робочими мовами Олімпіади, якими її учасники отримують завдання і спілкуються з журі та організаторами є:

 • державна та англійська мова на І етапі;

 • англійська мова на ІІ та ІІІ етапах.

У разі необхідності, оргкомітет базового ВНЗ може дозволити підготовку завдань та відповіді на них іншими мовами.

1.9. За погодженням з відповідними Оргкомітетом, участь поза конкурсом у І-ІІІ етапах Олімпіади, можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів I, II рівнів акредитації, а також представники кращих середніх навчальних закладів України.
2 КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ

2.1 Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює Всеукраїнський органі­заційний комітет, персональний склад якого затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2 Організаційний комітет:

 • забезпечує організацію та проведення Олімпіади;

 • розробляє Порядок і методичні рекомендації щодо орга­ні­зації та проведення Олімпіади;

 • забезпечує ВНЗ необхідними інфор­маційними матеріалами;

 • надає оперативну практичну допомогу ВНЗ в орга­нізації Олімпіади, виданні мето­дич­них реко­мен­дацій та завдань Олімпіади;

 • підбиває остаточні підсумки Олімпіади;

 • здійснює нагородження переможців;

 • готує інформацію з метою уза­гальнення та розпов­сю­дження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення навчального процесу відповідними департаментами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні ВНЗ.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Олімпіади та підбиття її підсумків покладається на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.4. Для організації і проведення Олімпіади у базових ВНЗ І – ІІІ етапів створюються організаційні комітети, журі, мандатні та апеляційні комісії.

2.5 До складу оргкомітетів Олімпіади входять провідні науково-педагогічні праців­­ники, вчені, представники галузевих установ, підприємств, профспілок базового ВНЗ тощо. Головою оргкомітету призначається ректор чи один з проректорів ВНЗ. Кандидатура голови оргкомітету базового ВНЗ затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.6. Оргкомітет базового ВНЗ:

 • розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;

 • організовує і проводить нагородження переможців;

 • складає звіт про проведення Олімпіади;

 • готує довідки-подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіади;

 • сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та періодичній пресі.

2.7. Оргкомітет базового ВНЗ ІІІ етапу з проведення змагань першої ліги розробляє Правила проведення Олімпіади на основі даного Порядку та правил Першості світу.

2.8. До складу журі I - ІІІ етапів Олімпіади запрошуються (за згодою) провідні науково-педагогічні праців­ники базового ВНЗ, члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вчені наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, факультетів інших ВНЗ, працівники виробничої сфери тощо.

Кількість представників базового ВНЗ в журі не повинна перевищувати 50% від загальної кількості членів журі.

2.9. Згідно з правилами першості світу АСМ в кожному базовому ВНЗ з проведення ІІ і ІІІ етапів Олімпіади до складу Оргкомітету входять: директор (Director), який несе персональну відповідальність за дотримання правил першості світу АСМ з програмування, голова журі (Chief Judge), який керує роботою суддівської бригади, та голова мандатної комісії (Contest Registrar), який відповідає за реєстрацію учасників змагань.

2.9. Журі:

– розробляє конкурсні задачі;

– перевіряє розв’язки і визначає переможців;

– аналізує якість розв’язування студентами задач, виявляє характерні помилки та оцінює рівень підготовки студентів до відповідної Олімпіади;

– готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, спеціальностей (напрямів);

– готує збірники конкурсних задач та методичні рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади.

2.10. До складу апеляційної комісії входять представники базового ВНЗ та споріднених кафедр, факультетів інших ВНЗ тощо. Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, пов’язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

2.11. До складу мандатної комісії входять представники базового ВНЗ та громадських організацій. Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, які повинні мати при собі студентський квиток та паспорт, проводить їх реєстрацію, здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює виконання даного Порядку.
3 УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ

3.1. У змаганнях Олімпіади беруть участь команди, що складаються з трьох студентів. Команди з меншою кількістю студентів до змагань не допускаються.

3.2. Кожна команда повинна мати тренера, як правило, представника факультету. Тренер засвідчує право участі членів команди в Олімпіаді, він є офіційною особою для контактів з командою у підготовчий період та під час змагань. Команда може мати тільки одного тренера.

3.3. У разі неможливості прибуття тренера команди на змагання І або ІІ етапів, як виняток, допускається виконання функцій тренера одним з учасників команди, за попереднім узгодженням між тренером команди та Оргкомітетом відповідного базового ВНЗ.

3.4. Учасники Олімпіади мають задовольняти вимогам до учасників Першості світу:

 • студент має бути готовим і здатним змагатися в Олімпіаді;

 • студент має навчатися по одній з програм ВНЗ;

 • протягом одного сезону студент може представляти тільки одну команду одного ВНЗ;

 • до змагань не допускаються учасники двох фіналів Першості світу;

 • до змагань не допускаються учасники п’яти півфіналів Першості світу.

3.5. Вікові обмеження на участь в Олімпіаді повинні відповідати одній з вимог Пер­шос­ті світу:

 • студент має вступити до ВНЗ не раніше, ніж за 4 роки до проведення Олімпіади;

 • вік студента не повинний перебільшувати 23 роки.

3.6. Тренер може подати запит на послаблення вікових вимог для студента чиє навчання бу­ло перерване або продовжене внаслідок військової або цивільної служби, хвороби, робо­ти/навчання, або особистих причин. Тренер повинен довести, що таке послаблення не надасть команді несправедливих переваг. Запит необхідно зробити не менш ніж за місяць до початку змагань.

3.7. При виході до ІІІ етапу Олімпіади у складі команди (з урахуванням запасного учасника) дозволяється зробити не більш як одну заміну на студента, який поступив на перший курс університету після завершення змагань ІІ етапу.

3.8. Кожен учасник Олімпіади повинен брати участь у всіх заходах олімпіади, відмічених у її програмі, як обов’язкові для відвідування. Невідвідування будь-якого з зазначених за­хо­дів призводить до дискваліфікації учасника (команди) і втрати будь-яких сертифікатів і призів.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

4.1. I - ІII етапи Олімпіади можуть включати в свою програму додаткові тури. Форми проведення (особистий, прикладний), норми представ­ниц­тва учасників, порядок підготов­ки конкурсних завдань та рег­ламент додаткових турів визначають відповідні оргкомітети.

4.2. Терміни проведення І – ІІІ етапів Олімпіади визначаються Всеукраїнським оргкомітетом Олімпіади і затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.3. Умови і порядок проведення I-ІІІ етапів Олімпіади, склад оргкомітету, журі, апеляційної та мандатної комісії затверджуються, у кожному базовому ВНЗ, наказом ректора.

4.4. До участі у змаганнях Олімпіади допускаються:

 • на І етапі, будь-яка кількість команд будь-якого університету України;

 • на ІІ та ІІІ етапі, команди, які показали кращі спортивні результати на попередньому етапі, у межах виділених для відповідного етапу квот (додаток 7).

Додатково до участі у наступному етапі допускається краща команда базового ВНЗ попереднього етапу у разі, якщо жодна з його команд не потрапила до наступного етапу за спортивними результатами.

4.5. Базовий ВНЗ надсилає листи-запрошення з інформацією про умови проведення змагань ВНЗ, студенти яких можуть брати участь у змаганнях, не пізніше ніж за місяць до початку змагань.

Кожен базовий ВНЗ повинен створити web-сторінку (web-сайт) в Інтернеті з інформацією про змагання Олімпіади.

4.6. Усі члени команд мають задовольняти вимогам пп. 3.4, 3.5 даного Порядку. До складу команди може входити не більше одного студента зі ступенем бакалавра, які не збираються продовжувати навчання в магістратурі або аспірантурі, оскільки на ІІІ етапі олімпіади, що проводиться у наступному нав­чаль­ному році, дозволяється не більш ніж одна заміна у складі команди.

4.7. Для участі у І – ІІІ етапах Олімпіади тре­нер команди повинен:

 • зареєструвати команду у відповідному розділі Web-сайту Першості світу (http://cm.baylor.edu/welcome.icpc) не пізніше встановлених термінів. Команда, не зареєстрована на Web-сайті Першості світу, не допускається до змагань. При реєстрації заповнюються дані на резервного учасника. Тільки він може замінити основного учасника під час змагань І – ІІ етапів за умов, що дані про заміну будуть введені в реєстраційну систему Першості світу не пізніше ніж за два тижні до почат­ку змагань;

 • надіслати до оргкомітету відповідного базового ВНЗ реєстраційні форми, заповнені українською та англійською мовами (україномовна форма має бути завірена проректором з наукової роботи), а також анкети учасників Олімпіади (додаток 5).

4.9. Усі учасники змагань мають прибути для участі в змаганнях до одного з базових ВНЗ відповідного етапу.

Дозволяється, як виняток, участь команд університету в змаганнях І етапу з власної площадки у випадках, оговорених у п.5.9 даного Порядку.

4.10. Мовами програмування Олімпіади є:

 • C/C++, Java та Pascal,. на змаганнях І етапу;

 • C/C++ та Java, на змаганнях ІІ і ІІІ етапів.

4.11. Базовий ВНЗ забезпечує для кожної команди:

 • поселення у міських готелях і/або власних гуртожитках;

 • робоче місце, обладнане комп’ютером з виходом до мережі Інтернет;

 • комплект надрукованих задач.

4.12. Оргкомітет з проведення змагань Олімпіади надсилає у 10-ти денний термін:

 • до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Звіт про підсумки проведення змагань за встановленою формою (додаток 7);

 • до оргкомітету наступного етапу Олімпіади та координатора Олімпіади, електронний варіант звіту, разом із фото звітом для формування фото архіву Олімпіади;

 • ректорам університетів-учасників змагань листи-повідомлення про результати виступу команд університету (додаток 7, форма 3).

4.13. У разі, якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам даного Порядку, результати проведення відповідної Олімпіади Всеукраїнським організаційним комітетом не розглядаються.

4.14. Довідки-подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіа­ди надсилаються у двох екземплярах (оригінал та копія) 1 раз після закінчення 3-річного терміну проведення Олімпіади (додаток 3). При підготовці довідки-подання слід чітко дотримуватись наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України" від 13.07.07 р. № 605.

4.15. Базовий ВНЗ з проведення І - ІII етапів Олімпіади призначається відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України терміном на 3 роки. Після закінчення зазначеного терміну базовий ВНЗ подає до Всеукраїнського організаційного комітету Олімпіади збірник конкурсних завдань та методичні рекомендації за підсумками проведеної Олімпіади.
5. І ЕТАП ОЛІМПІАДИ

5.1. Головною метою І етапу є залучення до участі в Олімпіаді якнайбільшої кількості учасників.

5.2. Змагання І етапу проводяться у провідних ВНЗ кожного обласного центру та столиці АР Крим, які визначаються Міні­стер­ством освіти і науки, молоді та спорту України як базові для проведення I етапу (додаток 3). Додаткові базові ВНЗ І етапу можуть бути визначені:

- у містах, де кількість команд-учасниць І етапу перевищує 50;

- у містах, які не є обласними центрами, але мають декілька університетів, сумарна кількість команд-учасниць Олімпіади в яких перевищує 15.

Університети, команди яких не можуть протягом одного дня прибути на Олімпіаду і повернутися до дому, можуть проводити змагання І етапу з власних площадок, за попереднім узгодженням порядку проведення змагань з відповідним базовим ВНЗ І етапу.

Університетам, в яких кількість команд-учасниць І етапу перевищує 25, дозволяється проводити І етап самостійно, на власних наборах задач, за умов реєстрації всіх команд на сайті Першості світу та у відповідному базовому ВНЗ ІІ етапу.

5.3. Змагання проводяться на серверах ВНЗ, які визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як базові для проведення II етапу Олімпіади (додаток 2).

Як виняток, дозволяється проведення змагань І етапу у двох (або більше) регіонах на сервері одного з базових ВНЗ ІІ етапу.

5.4. Змагання І етапу можуть проводитися, у межах встановлених термінів:

 • кожним регіоном окремо, з використанням власного набору задач;

 • одночасно кількома (або всіма регіонами), з використанням загального набору задач.

5.5. Комплект задач для змагань І етапу формується базовим ВНЗ ІІ етапу:

 • тренер кожної команди-учасниці має право подати до відповідного базового ВНЗ ІІ етапу конкурсну задачу, для розгляду можливості її включення до програми змагань;

 • дозволяється здійснювати підготовку набору задач І етапу одній з провідних команд регіону, як правило, з числа призерів минулорічних змагань ІІ етапу олімпіади. Команда, що забезпечує набір задач для змагань І етапу, автоматично отримує право участі у другому етапі Олімпіади поза квотою свого університету.

5.6. Базовий ВНЗ І етапу:

 • перед початком змагань надсилає до базового ВНЗ ІІ етапу перелік ІР-адрес, з яких буде працювати кожна команда;

 • нагороджує три кращі команди сертифікатами переможців обласних змагань І етапу Олімпіади, а також по три кращих команди кожного університету, що взяли участь у змаганнях, за умов розв’язання ними не менше однієї задачі;

 • у трьохденний термін після завершення змагань надсилає до базового ВНЗ ІІ етапу електронний звіт з переліком команд, які взяли участь у змаганнях, і результатами змагань з ІР-адресами, з яких працювала кожна команда (додаток 7, форми 1, 2).

5.7. Базовий ВНЗ ІІ етапу на І етапі Олімпіади здійснює :

 • не менше одного онлайн тренування до початку змагань І етапу;

 • технічне забезпечення змагань І етапу на своєму сервері. Як виняток, дозволяється проведення змагань з використанням серверу базового ВНЗ ІІ етапу іншого регіону;

 • контроль за реєстрацією команд свого регіону на сервері ІСРС.

5.8. У разі виникнення серйозних проблем з прибуттям на змагання І етапу до відповідного базового ВНЗ І етапу, тренер команди може звернутися до базового ВНЗ ІІ етапу даного регіону з обґрунтованим проханням щодо дозволу його команді, як виняток, взяти участі у І етапі Олімпіади з власної площадки.

5.9. У разі відсутності в обласному центрі базового ВНЗ І етапу, університет міста (області), команди якого бажають взяти участь в Олімпіаді може:

 • за узгодженням з базовим ВНЗ ІІ етапу та координатором Олімпіади взяти на себе функцію базового ВНЗ І етапу цього року з формальним оформленням його статусу у наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України наступного року;

 • взяти участь у змаганнях в базовому ВНЗ І етапу іншої області, за попередньою домовленістю з ним;

 • звернутися до базового ВНЗ ІІ етапу регіону з обґрунтованим проханням, дозволити, як виняток, його командам виступати у І етапі з власної площадки. При цьому максимальна квота даного університету у ІІ етапі Олімпіади обмежується однією командою, яка покаже найкращій спортивний результат.

5.10. У разі перевищення квотою області сумарної квоти, виділеної її університетам (додаток 8, таблиця 1), дозволяється збільшувати квоти університетів області до досягнення балансу.

6. ІІ ЕТАП ОЛІМПІАДИ

6.1. Другий етап Олімпіади (регіональний) проводиться з метою визначення кращих команд в межах окремих регіонів України.

6.2. До участі у II етапі Олімпіади допускаються тільки ті команди, які взяли участь у I етапі Олімпіади (включаючи запасних учасників). Кіль­кісний склад учасників II етапу Олімпіади, як правило, складає не менш ніж 40 команд, і визначається оргкомі­тетом базового ВНЗ ІІ етапу по результатах змагань її І етапу.

6.3. Норма представництва ВНЗ у ІІ етапі Олімпіади складає не більше ніж:

 • дві команди для ВНЗ, які минулого року не були представлені у ІІІ етапі Олімпіади;

 • три команди для ВНЗ, які минулого року були учас­ни­ками ІІІ етапу Олімпіади;

 • чотири команди для ВНЗ, команди якого минулого року увійшли до першої десятки першої ліги ІІІ етапу Олімпіади;

 • п’ять команд для ВНЗ, команди якого минулого року стали призерами фіналу Першості світу.

Участь більшої кількості команд від одного ВНЗ визначається можли­вос­тями регіонального базового ВНЗ ІІ етапу і потребує узгодженням з його директором.

6.4. Базовий ВНЗ ІІ етапу:

 • не пізніше ніж за тиждень до початку змагань надсилає до відповідного базового ВНЗ ІІІ етапу 3-4 конкурсні задачі, які готує за допомогою тренерів команд свого регіону, що пройшли до ІІ етапу Олімпіади;

 • забезпечує автономне продовження змагань в разі раптового зникнення зв’язку по Інтернет або відмови віддаленого сервера змагань;

 • нагороджує шість кращих команд сертифікатами переможців змагань (1 перше, 2 других та 3 третіх місця).

6.5. ІІ етап Олімпіади (регіональний) проводиться одночасно в усіх базових ВНЗ ІІ етапу за допомогою Інтернет з використанням серверу одного з базових ВНЗ ІІ етапу.

6.6.. Голова журі Олімпіади надсилає електронною поштою конкурсні завдання базовому ВНЗ ІІ етапу, на сервері якого будуть проводитися змагання, за одну добу до проведення змагань.
7. ІІІ ЕТАП ОЛІМПІАДИ

7.1. ІІІ етап Олімпіади проводиться у двох лігах (першій та другій) одночасно, але на різних наборах задач. Конкретний термін проведення ІІІ етапу визначається графіком проведення півфіналів Першості світу.

7.2. До участі у першій лізі ІІІ етапу Олімпіади допускаються:

 • українські команди, які показали кращі результати у регіональних змаганнях ІІ етапу, відповідно до встановлених регіонам квот (додаток 8);

 • команди країн південно-східної Європи, які за результатами національних олімпіад з програмування отримала право участі у півфіналі Першості світу в межах квот, встановлених для даних країн оргкомітетом першості світу.

7.3. Участь у другій лізі ІІІ етапу Олімпіади беруть команди, які вибороли право участі у ІІІ етапі Олімпіади, але не пройшли за встановленими квотами до першої ліги. Квота для участі університету в ІІІ етапі є загальною для першої і другої ліг. Тобто, якщо ВНЗ вичерпав квоту участі в ІІІ етапі у першій лізі, він не може бути представленим у другій лізі. Кількісний склад учасників другої ліги ІІІ етапу оголошується до початку змагань ІІ етапу.

7.4. Для отримання запрошення на участь у ІII етапі Олім­пі­ади, тренер кожної команди, яка отримала право участі у відповідній лізі, повинен не пізніше 10 червня надсилати до журі ІІІ етапу одну конкурсну задачу. Невиконання цієї умови може бути причиною відмови в реєстрації команди.

7.5. Базові ВНЗ першої та другої ліг до 15 червня надсилають ВНЗ, команди яких отримали право участі у відповідних змаганнях по результатах ІІ етапу та своєчасно надіслали до журі ІІІ етапу конкурсні завдання, листи-запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади;

7.6. Статус учасників першої ліги ІІІ етапу Олімпіади автоматично отримують:

 • українські команди, що беруть участь у півфіналі Першості світу на румунській площадці;

 • іноземні команди, що беруть участь у змаганнях півфіналу Першості світу на українській площадці.

7.8. Кожен з базових вищих навчальних закла­дів з проведення ІІ та ІІІ етапів Олімпіади, літньої та зимової шкіл з програмування, в разі, якщо жодна з його команд не пройшла до ІІІ етапу, отримує (за бажанням) місце у другій лізі для однієї команди, що показала кращий результат у ІІ етапі Олімпіади.

7.9. Взаємний контроль за дотриманням правил проведення півфіналу Першості світу на румунській та українській площадках здійснюється шляхом щорічного обміну між ними не менш ніж трьома університетськими командами з числа переможців відповідних етапів національних Олімпіад. З цією метою від України, за рахунок коштів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, щорічно відряджаються до Румунії не менш ніж три команди, по одній команді з числа переможців трьох регіональних змагань ІІ етапу. Регіони, представники яких відряджаються до Румунії, кожного року змінюються за циклічною схемою (додаток 8).

Будь який ВНЗ за свій кошт може направити команду, яка отримала право участі у першій лізі ІІІ етапу Олімпіади, для участі у змаганнях в Румунії за погодженням з директором румунського півфіналу Першості світу.
8 НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ

8.1. Переможців Олімпіади визначають в командній першості. У разі проведення відповідного етапу Олімпіади в два тури (командний, додатковий), переможців Олімпіади визначають і в додатковому турі.

8.2. Переможцями відповідного етапу Олімпіади вважаються студенти, нагороджені дипломами I ступеня - перше командне місце, II ступеня - друге командне місце та III ступеня - третє командне місце.

8.3. Переможці змагань І етапу затверджуються наказом ректора та нагороджуються сертифікатами відповідного базового ВНЗ І етапу, як переможці відповідної обласної олімпіади. Крім того, сертифікатами базового ВНЗ І етапу відмічаються переможці по кожному окремому ВНЗ, команди якого взяли участь у змаганнях, в разі, якщо вони розв’язали хоча б одну задачу. Переможці кожного з ВНЗ, що взяли участь у І етапі змагань, можуть заохочуватись ректором цього ВНЗ цінними подарунками, грошовими преміями, туристичними путівками тощо.

8.4. Переможці ІІ та ІІІ етапу Олімпіади затверд­жуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і нагороджуються відповідними дипломами, а також сертифікатами відповідного базового ВНЗ:

- переможці ІІ етапу визначаються окремо по кожному з п’яти регіонів Олімпіади;

- переможці ІІІ етапу визначаються окремо по кожній з двох ліг.

Диплом є основним документом, що підтверджує перемогу студента в Олімпіаді. У разі втрати диплом не поновлюється і сертифікат не видається.

8.5. Дипломами І ступеня нагороджується одна команда кожного регіону ІІ етапу та кожної ліги ІІІ етапу Олімпіади, ІІ ступеня – по дві команди, ІІІ ступеня – по три команди. Якщо в Олімпіаді беруть участь до 30 команд, переможці визначаються за трьома призовими місцями. Додатково, за загальними показниками змагань першої та другої ліги ІІІ етапу, нагороджуються по три кращих команди серед різних груп ВНЗ: класичні, технічні, педагогічні, економічні та гуманітарні. Тобто, якщо до першої ліги вийшли два економічні ВНЗ, то вони отримають дипломи за перше і друге місця, а кращий економічний ВНЗ другої ліги отримує диплом за третє місце в Олімпіаді серед ВНЗ економічного профілю

8.6. Дипломом I ступеня нагороджується учасники лише однієї команди. Якщо однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження, вище місце посідає команда, яка першою розв’язала задачу, розв’язану меншою кількістю команд..

8.7. За оригінальне, нестандартне розв’язання конкурсних завдань учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітетів II та ІІІ етапів Олімпіади

8.8. Переможці II та ІІІ етапів Олімпіади з програмування мають право на участь у відповідних Міжнародних студентських олімпіадах з
програмування.

Ректори ВНЗ можуть заохочувати студентів, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця у ІІ та ІІІ етапах Олімпіади:

 • наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;

 • звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної навчальної дисципліни, спеціальності;

 • направленням на навчання у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

 • зарахуванням до магістратури для навчання за державним замовленням;

 • переведенням на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення відповідної плати за навчання;

 • наданням переваг при вступі до аспірантури, ординатури;

 • наданням надбавки до стипендії протягом дванадцяти місяців.

8.9. Підсумки проведення ІІ та ІІІ етапів Олімпіади затверджуються наказом Міністер­ства освіти і науки, молоді та спорту України.

8.10. Організатори Олімпіади відзначаються Міністер­ством освіти і науки, молоді та спорту України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядковані вищі навчальні заклади.
9 ФінансУВАННЯ ОлімпіадИ

9.1. Витрати на відрядження студентів для участі у I - ІІІ етапах Олімпіади здійснюються ВНЗ, в яких вони навчаються або працюють.

9.2. Матеріально-технічне забезпечення І - ІІІ етапів Олімпіади здійснюється відповідними базовими ВНЗ.

9.3. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II та ІІІ етапів Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад, інформаційно-методичних матеріалів, здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, міністерства та інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані ВНЗ.

9.4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України надає фінансове забезпечення участі переможців трьох регіонів ІІ етапу Олімпіади, трьох членів журі Олімпіади (авторів задач), а також керівника української делегації, у змаганнях на румунській площадці півфіналу Першості світу.

9.5. За працівниками ВНЗ, інших установ, які залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством.

9.6 Участь педагогічних, науково-педагогічних праців­ників в організації змагань, розробці завдань та їх перевірці враховується ВНЗ при плануванні їх навчального навантаження за такими нормативами:

- підготовка одного завдання для учасників Олімпіади (не більше 15 завдань): І етап - до 8 годин; ІІ етап - до 10 годин; ІІ етап - до 12 годин.

- перевірка завдання одного учасника на І-ІІІ етапах – 0,33 годин кожному викладачеві (не більше десяти викладачів);

- робота відповідального секретаря оргкомітету базового ВНЗ ІІІ етапу Олімпіади – до 50 годин, відповідальних секретарів та секретарів ІІ етапу Олімпіади базових вищих навчальних закладів - до 30 годин; відповідальних секретарів та секретарів І етапу Олімпіади базових вищих навчальних закладів - до 20 годин 

- робота членів оргкомітетів І етапу - до 15 голин (не більше двох членів Оргкомітету в кожному базовому ВНЗ); ІІ етапу - до 20 годин (не більше трьох членів Оргкомітету  в кожному базовому ВНЗ); III етапу Олімпіади – до 40 годин (не більше чотирьох членів Оргкомітету  в кожному базовому ВНЗ).

9.7. Навантаження педагогічних, науково-педагогічних праців­ників у олімпіаді може бути віднесене до наукової роботи, як розробка та виконання ініціативного проекту.

Директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти О.А.Удод


Схожі:

ЗАПРОШЕННЯ на Всеукраїнську студентську олімпіаду 2010-2011 навчального...
Міністерства освіти і науки України від 02. 12. 2010 року №1190 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 навчального...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки України № № 1150 від 18. 12. 2007 р. “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2007/2008 н. р.”...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики серед учнів 6-11 класів.  Проведення олімпіади з даної дисципліни є щорічною
НАКАЗ 01 жовтня 2012 року №98-О Про проведення Відкритої
Краєзнавчому відділу (Коломієць Р. Ф.) організувати проведення Відкритої першості МОЦТКЕ УМ з краєзнавства протягом 2012-2013 навчального...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії серед учнів 8-11 класів.  Шкільна та районна учнівські олімпіади пройшли організовано...
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 ІІ етап Всеукраїнської...
Порядок проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної...
Міністерства освіти і науки України “Питання підготовки та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри “Зірниця”...
УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Всеукраїнської студентської олімпіади по навчальній дисципліні "Інформатика" серед студентів усіх вищих навчальних закладів України....
ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ
Міжнародної Нобелівської студентської Інтернет-Олімпіади в галузі економіки (далі Олімпіади), структуру олімпіадного завдання, процедуру...
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 11....
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (далі Інститут) затверджений базовим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка