«Аналіз психологічних властивостей уроку»


Скачати 144.42 Kb.
Назва«Аналіз психологічних властивостей уроку»
Дата07.02.2014
Розмір144.42 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Психологія > Урок
Сарненська гімназія

Березовський Володимир Володимирович

Тренінгове заняття на тему: «Аналіз психологічних властивостей уроку».


Розрахований для молодих педагогів.

Тренінгове заняття на тему:

«Аналіз психологічних властивостей уроку».


Мета: психологічне забезпечення навчального процесу — допомога педагогам в аналізі уроку з огляду оцінки його психологічних якостей.

Задачі:

 1. визначити критерії ефективності сучасного уроку;

 2. обговорити причини зниження ефективності уроку;

 3. ознайомитись з бар'єрами сприйняття навчальної інформації учнями;

 4. розглянути індивідуально-психологічні особливості учнів, які необхідно враховувати в навчальній діяльності;

 5. перевірити схему оцінки психологічної якості уроку.

Вступна вправа №1


Ціль:

 1. розтопити лід в учасників тренінгу;

 2. створити атмосферу довіри між учасниками;

 3. Налаштуватися на роботу в групі.

Ресурси: Непотрібні.

Час: 10-15 хв.

Хід вправи:

Висловлювання кожного по черзі самопочуття, настрій та очікування від тренінгу.

На початку роботи учасники стають в коло та беруться за руки які стискають по черзі руку учасника свого за часовою стрілкою починає стискати ведучий (тренер), поки не прийде іскра стискання до нього.

На наступному етапі гри тренер пропонує учасникам сісти спиною до кола та порахувати хором до «10» учасники з цим завданням швидко впораються після чого тренер пропонує зонову порахувати до десяти тільки окремо (не хором), коли декілька учасників повторює одне й теж саме число, рахування розпочинається з початку.

Після вправи обговорення що сподобалось що ні та чи було важко?
Вступне слово тренера.

Для того щоб педагог розвивався та вдосконалювався він зобов’язаний розумно сприймати критику в свою адресу та вміти себе аналізувати (самоаналіз). За допомогою цього педагог розвиває свої сфери такі як емоційна – яка підносить настрій вчителя який задоволений від проведеного уроку, та коли задоволені учні також. Ця сфера розививається за допомогою самоаналізу, тому що не завжди вчитель задоволений від свого уроку, але коли він прагне цього за допомогою самоаналізу він прокручує що саме було упущено під час уроку. Та підчас всіх цих старань появляється вольова сфера - вчителя яка переходить в інтелектуальну бо щоб вдосконалити свій урок потрібно самому вдосконалитись.

Оцінка професійної майстерності вчителя — одне з найактуальніших аспектів в роботі. Це дозволяє постійно виявляти професійні труднощі, своєчасно надавати вчителю допомогу, бачити його розвиток, сприяти успішній атестації.

Аналіз уроку необхідний для підвищення якості навчання. Проте в традиційних схемах аналізу надається так багато уваги особистості вчителя, що для особистості учня місця просто не залишається. Звичайно, вчитель продовжує залишатися головною дійовою особою уроку, і його діяльність повинна аналізуватися. Питання в тому, що найбільш цінно в діяльності вчителя?

Якість навчання набирає повну залежність від розуміння конкретним вчителем єства тієї педагогічної позиції, яку він обирає. При такій розстановці акцентів неможливо обійтися без змістовних критеріїв оцінки ефективності уроку.

Правила заняття

І. Критерії ефективності уроку

Ціль:

 1. ознайомитись з критеріями ефективності уроку;

 2. навчитись аналізувати урок для його ефективності;


Ресурси:

Листки А4, ручки, олівці.

Тренер.

Існує багато критеріїв ефективності уроку. Зараз ми з вами визначимо для себе критерії ефективності сучасного уроку. Це допоможе нам ефективно аналізувати урок. Прошу, написати на листочках два найважливіших для вас критерії.

Хід заняття:

Учасники роздаються листочки і тренер пропонує учасникам написати критерії ефективності проведення уроку.

Як тільки учасники впорались з завданням вони презентують свою роботу.
Приблизні критерії оцінки ефективності уроку:
• засвоєння учнями певних знань;

• розвиток загально-навчальних умінь і навичок;

• Залучення учнів до навчальної діяльності;

• розвиток пізнавальних процесів;

• розвиток рефлексії і оцінювальної діяльності;

зв'язок навчального матеріалу з життєвим досвідом учнів;

• індивідуалізація і диференціація завдань;

• позиція педагога в навчальному процесі;

• характеристика діяльності учнів на уроці (інтерес, активність, розуміння матеріалу і його значення);

• рівень підготовленості педагога до уроку і методика викладання.

ІІ. Причин зниження ефективності уроку


Мозковий штурм

Ціль:

дізнатись причини зниження ефективності уроку.

Ресурси:

Ватмани, маркери, акварель.
Тренер.

Урок, який відповідає перерахованим вище критеріям, вважатимемо ефективним. А зараз ми дізнаємось причини зниження ефективності уроку.
Хід вправи.

Учасники діляться на групи (кількість груп залежить від учасників) отримують маркери та починають роботу.

Завдання для учасників:

Прошу написати «15» причин зниження ефективності уроку, коли учасники написали близько «10» причин завдання для учасників ускладнюємо просимо написати ще «5»
Приблизні причини зниження ефективності уроку:
• різний темп роботи учнів;

• різний рівень розумового розвитку учнів;

• різний темп розумової працездатності учнів;

• пасивна позиція частини школярів в навчальному процесі;

• перевантаженість навчального матеріалу;

• дисципліна і поведінка учнів на уроці;

• конфлікт між педагогом та учнями;

• погане розуміння прочитаного матеріалу (поспіх при читанні):

• низька швидкість читання;

• недостатній розвиток загально-навчальних умінь і навичок.
Тренер.

Умовно всі названі причини можна об'єднати в дві групи:

 1. бар'єри в засвоєнні інформації, які пов'язані з взаємодією учасників;

 2. індивідуально-психологічні особливості учнів і педагогів.

Знання цих причин дозволить підвищити ефективність уроків, що, у свою чергу, підвищить якість освіти.

ІІІ. Бар'єри сприйняття інформації.Ціль:

Познайомитися з бар’єрами сприйняття інформації

Ресурси:

Ватмани, маркери, друкована продукція (газети, журнали…)

Хід вправи:

Вступне слово тренера:
У дитини виникають бар'єри до здійснення того виду діяльності, який не приносить їй емоційного задоволення: вона ніби перестає чути і розуміти. Насправді вона все чудово чує, але не сприймає значення адресованих їй слів. Мозок дитини, захищаючись від переповнювання інформацією, не фіксує нові враження і нові знання у вигляді міцного сліду пам'яті.

Поділити групу на підгрупи та дати кожній групі по декілька бар’єрів сприйняття інформації (зображених на смужках паперу) щоб група зобразила на ватмані використовуючи підручні засоби.

Для зацікавлення можна підгрупам дати безвихідне завдання.
Бар'єри сприйняття


 • Бар'єр навчальної установки, при якій учень включається в пізнавальну діяльність без емоційного переживання матеріалу, орієнтуючись тільки на оперативне запам'ятовування і відтворення через мотив я-мушу, або ради оцінки. Таке формальне засвоєння інформації, позбавлене особового значення, приводить до того, що швидко забуває матеріал.
 • Бар'єр авторитарності, при якому вчитель емоційно сковує учня подачею матеріалу. В цій ситуації відчуття учня пригнічені, він інтелектуально пасивний. Наполегливе зубріння і навчання, що стимулює страхом одержати незадовільну оцінку, не дають глибоких занань.
 • Бар'єр дидактогенної дії виникає в учнів при контактах з вчителем, схильним до конфліктного стилю спілкування, насмішкам, нотаціям, зауваженням, що не уміють управляти своїм станом, приховувати роздратування. У учнів виникає стан підвищеної шкільної тривожності, який може перейти в так звані шкільні неврози. Очевидно, що таке емоційне пригноблення практично блокує пізнавальні процеси.
 • Бар'єр емоційної несприйнятливості зустрічається у деяких школярів з низькою культурою, що не володіють багатством переживань, з примітивним сприйняттям світу, нерозвиненою уявою. Таким учням важко «схопити» навчальний матеріал у всій складності його смислових відтінків.


 • Бар'єр емоційної пам'яті полягає в напластовуванні попередніх емоційних станів на поточний емоційний настрій учнів на уроці. Якщо учні знаходилися в стані емоційної напруги на одному уроці, то на початку наступного вони випробовують емоційне збудження, яке активізує захисні функції організму. Потім відбувається тимчасове зниження стійкості деяких психічних процесів і параметрів пам'яті, увага, координації рухів, розумової працездатності. Врешті-решт наступає стомлення  — захисна реакція організму, коли перевищені його можливості.
 • Бар'єр перевантаження учнів добре знайома кожному вчителю. Велика кількість уроків, важких предметів, монотонність інтелектуальної праці, дефіцит руху і відсутність розрядки, погане харчування — все це приводить до перевтоми учнів. Поганий психофізичний стан викликає швидке психічне виснаження, що, у свою чергу, веде до неуважності, апатії, байдужості учнів на уроці.Підведення підсумків семінару-практикуму


Тренер.

На закінчення підведемо підсумки.

На листочках Оцініть, будь ласка, по 10-балльній системі наш семінар з позиції «Цікавість» з позиції «користь» та оцінить переваги і недоліки.

Загальний підсумок:

«Цікавість» — середній бал -

«користь» — середній бал -

Переваги і недоліки –

Роздатковий Матеріад для учасників заняття

Правила

 1. Право висловлення.

Рідко можна зустріти людину яка переживає радість, коли її перебивають. Світ позбувся багатьох геніальних ідей, перерваних в зародку. Щоб це не сталося на нашому тренінгу, давайте домовимося, що будь-яка людина має право бути вислуханим до кінця. І тільки після того, як висловить вона свою думку, можна починати дебати і дискусії.
 1. Правило піднятої руки.

Це правило являється продовженням попереднього. Воно переслідує дві мети:

Перша щоб не перебивали того, хто говорить, друга щоб непропали розумні думки, що прийшли в голову в процесі роботи. «Осяяний» учасник піднімає руку, і, коли з'являється можливість, ведучий дає йому слово.
 1. Конфіденційність.

Це правило захищає будь-якого учасника і ведучого від пліток. Уся особиста інформація, повідомлена про себе або іншу людину в групі, є закритою. Адже розповідали її тільки групі, а не усьому місту або селу.
 1. «Не давати оцінок«.

Це важливе правило яке ми часто порушуємо в житті. Вважаємо себе в праві засуджувати і оцінювати чужі вчинки, слова, звички («Ти - дурень» «Це ідіотська думка»Тільки такі, як ти, можуть так робити«). Тут ми не оцінюємо інших людей, їх думку, зовнішність, а приймаємо їх такими, які вони є. 1. Право «стоп».

Я, як ведучий, можу перервати вправу або іншу діяльність групи, якщо це заважає груповому процесу. Я також стежитиму за дотримання групою правил.

 1. Пунктуальність.

Відсутність навіть одного відчутно позначиться на процесі. Тому я пропоную нагороджувати тих, що запізнилися учасників почесною ролю читця, співака або танцюриста з відповідними функціональними обов'язками«.

Властивості темпераменту, що проявляються в поведінці учнів

Прояви

Сангвінік

Холерик

Флегматик

Меланхолік

Коли потрібно швидко діяти

Легко включається в роботу

Діє пристрасно

Діє спокійно, без лишніх слів

Діє навпевнено

Реакция на зауваження вчителя

Каже що більше так робити не буде, але потім робить

Сердиться коли отримує зауваження


Вислуховує та спокійно реагує


Мовчить, та ображається

Обговорення питань. Які дужехвилюють

Швидко з поспіхом прислуховується до інших

Швидко з поспіхом, але інших не слухає

Повільно спокійно але впевнено

З великими хвилюваннями та сумнівами

Потрібно здати контрольну роботу, Але вона незакінчена та э помилки


Спокійно реагує на ситуацію що склалася

Спішить закінчити роботу, обурюється з приводу помилок

Вирішує спокійно, поки вчитель не підійде до нього і не візьме роботу, про помилки говорити мало

Без питань робить роботу, але виражає невпевненість, сумніви в правильності рішень

Якщо не виходить відразу виконання важкого завдання

Все кидає потім відразу повертається до роботи

Вирішує наполегливо, але часто виражає своє обуренняСпокійно


Проявляє розгубленість, невпевненість

Якщо спішить до дому, а потрібно залишитись в школі


Швидко погоджується


Обурюється

Залишається не промовивши ні слова.


Проявляє розгубленість.


В незнайомій обстановці

Проявляє активність легко та швидко орієнтується, швидко приймає рішення

Проявляє активність в одному напрямку, через це не отримує потрібних відомостей, швидко реагуєСпокійно придивляється до того, що відбувається, з рішенням не квапитьсяБоязко знайомиться з обстановкою, рішення приймає невпевнено
Цікавість

Користь

Переваги та недоліки


Цікавість

Користь

Переваги та недоліки


Цікавість

Користь

Переваги та недоліки


Цікавість

Користь

Переваги та недоліки


Цікавість

Користь

Переваги та недолікиСхожі:

УРОК №14 ТЕМА УРОКУ : Цінність і неповторність життя. Основи психологічних...
ТЕМА УРОКУ: Цінність і неповторність життя. Основи психологічних і моральних засад безпеки людини. Вплив психологічних властивостей...
УРОК 43 Тема уроку
Мета уроку: Засвоєння учнями поняття показникової функції, її властивостей і графіка
Уроку. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
Мета уроку: засвоєння знань про аналіз об'єктів проектування; формування вмінь аналізувати вироби та визначати завдання проекту....
Уроку. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
Мета уроку: засвоєння знань про аналіз об'єктів проектування; формування вмінь аналізувати вироби та визначати завдання проекту....
Тема уроку. Перетворення подібності та його властивості. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про подібність просторових фігур, вивчення властивостей перетворення подібності та застосування...
УРОК №33 Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати навички учнів розв'язувати задачі із застосу­ванням властивостей відрізків хорд і січних кіл, дотичної...
УРОК №4 Тема уроку
Мета уроку: навчити учнів чітко формулювати властивості та ознаки парале­лограма; розв'язувати задачі, які передбачають застосування...
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Тема уроку
Ознайомити учнів з особливостями фізичних властивостей галогенів, будови їх атомів
УРОК 25 Тема уроку
Мета уроку: Вивчення формули Ньютона—Лейбніца і основних властивостей інтеграла, які випливають із власти­вості первісної і формули...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка