2001-2002 РОКИ


Скачати 94.73 Kb.
Назва2001-2002 РОКИ
Дата24.04.2013
Розмір94.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток до рішення сесії

Кременчуцької міської ради

від 12" грудня 2000 р.
МІСЬКА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ НА

2001-2002 РОКИ


 1. Міська програма приватизації на 2001-2002 роки ( далі Програма ) визначає основні цілі, пріоритети, завдання та способи приватизації комунального майна. Основною метою приватизації у 2001-2002 роках с створення умов для сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій ( далі підприємств) та створення конкурентного середовища, а
  також забезпечення надходження коштів від приватизації до міського
  бюджету в обсягах, визначених при його затвердженні.

 2. Пріоритетами та основними завданнями приватизації є : приватизація виключно за грошові кошти; забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації ; формування попиту на об"єкти приватизації вітчизняних та іноземних інвесторів ; створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об"скта та здійснюють ефективне управління ним;, ; підвищення зацікавленості інвесторів щодо об'єктів комунальної власності.

 3. Класифікація об'єктів приватизації здійснюється з метою
  раціонального та ефективного застосування способів приватизації
  відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки.

 4. Продаж об"єктів групи А здійснюється відповідно до Закону
  України "Про. . приватизацію невеликих державних підприємств (малу
  Приватизацію )", "Закону України "Про державну програму приватизації
  на 2000-2001 роки" та цієї Програми.

 5. Покупець, який став власником об"єкта приватизації групи Л і не
  скористався на момент приватшації об"єкта правом викупу будівлі
  (споруди, приміщення) у межах, займаної цим об'єктом площі, має право
  викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення ) у разі, якщо це не
  заборонено законодавством України чи міською радою .

 6. За наявності заборони на приватизацію будівлі ( споруди,
  приміщення ), в якій розташовано об"єкт приватизації, або в разі відмови
  покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення ), в якій
  розташований об"скт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля споруда, приміщення ) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об"єкта в оренду на термін не менше як 10 років.

 7. У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого комунального майна ( будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'Чкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна ( будівлі, споруди, приміщення ). Оцінка вартості об"єкта приватизації здійснюється із застосуванням експертної оцінки.

 8. Визначення наявності, обсягів, належність поліпшень до

незід"смних визначається Із залученням експертів згідно законодавства.

Визначення належності коштів до власних коштів визначається за
висновками аудиту. Вважати, згодою орендодавця на поліпшення
орендованого майна надані орендарем документи, погоджені

балансоутримувачем орендованого об"єкта та узгоджені (або затверджені ) з органом, якому функціонально підпорядкований балансоутримувач (щодо нежитлових приміщень, які перебувають в комунальній власності міста управління житлово- комунального господарства міськвиконкому).

Рішення про визначення способу приватизації на підставі наданих орендарем матеріалів приймає виконком міської ради.

9. Ініціатива щодо приватизації може виходити від органу
приватшації, міськвиконкому, а також покупців.

У разі якщо орган приватизації звертається до орендаря з
пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар не погоджується
на викуп такого майна, орган приватизації може запропонувати зазначене
майно для продажу на конкурентних засадах. При цьому договір оренди
зберігає силу для нового власника.

10 Майно, яке залишилось після задоволення вимог кредиторів у разі
ліквідації комунального підприємства передається ліквідаційною комісією
до органу приватизації для. подальшої приватизації за актом приймання-
передачі в порядку, що визначається Фондом державною майна України.

11, Акт приймання-передачі підписується головою ліквідаційної комісії і представником органу приватизації.

Продаж зазначеного манна здійснюється виключно на аукціонах

12. Майно, яке залишилось після задоволення вимог кредиторів
комунального підприємства, визнаного банкротом за рішенням
арбітражного суду, у разі якщо арбітражний суд виніс ухвалу про його
ліквідацію, передається ліквідаційною комісією до органу приватизації для подальшої приватизації за актом приЙмання-передачг у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.

Акт приймання-передачі майна ліквідованого підприємства підписується ліквідатором та представником органу приватизації.

Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.

13. Приватизація об"єктів незавершеного будівництва.

Об"скти незавершеного будівництва приватизуються шляхом : продажу на аукціоні, за конкурсом ; продажу від розбирання ; продажу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об"єкта ; внесення об"скта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства чи внеску міста з наступною приватизацією в порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об"єкта.

14. Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва, крім продажу під розбирання, є : встановлення терміну завершення будівництва об"єкта незавершеного будівництва ; заборона продажу об"скта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якому розташований об"єкт, до завершення будівництва та введення в експлуатацію. У разі неможливості завершення будівництва в установлений термін за наявності відповідних обгрунтувань терміни завершення будівництва можуть буть змінені за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування, про що укладається окремий договір.

У разі невиконання умов, зазначених у цьому пункті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому Покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об"скт приватизації в комунальну власність за актом приймання-передачІ, а також відшкодовує місту збитки, завдані невиконанням умов договору.

15. Земельні ділянки, підведені п установленому порядку для будівництва, за ініціативою покупця приватизуються разом з об"єктами незавершеного будівництва. Земельні ділянки, що не підлягають приватизації згідно із статею 4 Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок.

Іноземним юридичним особам , іноземцям , особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об’є днанням і організаціям за участю іноземних юридичних осіб та іноземців, підприємствам , що повністю належать іноземним інвесторам , іноземним державам земельні ділянки надаються тільки в довгострокову оренду.

16. Для включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва обов'язково надають органу приватизації документи, встановлені Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки.

У разі відсутності заяв на приватизацію об"єкта незавершеного будівництва протягом ЗО календарних днів з дня опублікування переліку об"єктів, що підлягають приватизації , орган приватизації приймає рішення про повторний продаж. При цьому може бути змінено умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни.

За рішенням міськвиконкому орган приватизації може провести аукціон за методом зниження ціни лоту до придбання об"єкта. Порядок проведення аукціону за методом зниження ціни лоту встановлюється Фондом державного манна України.

17. У разі відсутності заяв на приватизацію об"єкта незавершеного будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими особами, орган приватизації може прийняти рішення про продаж об"єкта незавершеного будівництва під розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами: Ці на продажу об"єкта незавершеного будівництва в разі його продажу під розбирана за рішенням державного органу приватизації може визначатися експертним шляхом.

18. Громадянам України та юридичним особам, зареєстрованим на території України, які відповідно до законодавства України є покупцям об'сктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків (для об"єктІв незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цих оо"сктів може надаватися розстрочка платежу на термін до п’яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років ). Кошти, що сплачуютьс в розстрочку, визначаються з урахуванням зміни ціни на дату внессення коштів за об’єкт незавершеного будівництва з урахуванням індексу інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України. Представник органу приватизації та власник приватизованого об’єкта незавершеного будівництва в п’ятиденний термін після сплати повної вартості придбаного об’єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу - 50 відсотків (для об’єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків)вартості цього об’єкта підписують акт приймання –передачі незавершеного будівництва.

19. У разі відсутності заяв на приватизацію незавершеного будівництва під розбирання орган приватизації приймає рішення про виключення такого об’єкта з переліку об’єктів, що підлягають приватизації та повертає відповідному органу, який здійснив управління зазначеним об’єктом, для прийняття рішення про подальше використання.

20. Вартість об’єкта незавершеного будівництва для продажу на
аукціоні за конкурсом або шляхом викупу, а також для передачі до господарського товариства як внеску кіста з наступною приватизацією визначається за даними балансу 6ез урахування суми індексації вартості об’єкта незавершеного будівництва, обчисленої за Індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.

21. Вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва, визначається Державним комітетом України по
земельних ресурсах або Його органами на місцях на підставі експертної
оцінки. Кошти, одержані від продажу таких земельних ділянок,
зараховуються до міського бюджету.

22. Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному майданчику
об’єкта незавершеного будівництва, або невстановлене устаткування,
придбане для функціонування об’єкта після завершення будівництва,
можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з
об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо. Початкова ціна продаж}'
будівельних матеріалів та устаткування визначається згідно з Методикою
оцінки.

23.У разі, якщо в процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані ньому покупцеві за початковою ціною.

24. У разі якщо після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування , від покупців не надійшло жодної заяви, питання про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування розглядається органом виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний об'єкт незавершеного будівництва.

25. Якщо фінансування об’єкта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок виключно власних коштів підприємства, йому перераховуються з позабюджетного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації об’єкта незавершеного будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення приватизації.
26 . Якщо фінансування об"скта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок виключно централізованих капіталовкладень, кошти, що надійши до позабюджетного фонду приватизації від привати­зації цього об"скта, розподіляються за такими напрямами, у відсотках :

до міського бюджету - 65 ;

на відшкодування витрат, пов"язапих з приватизацією - 20;

підприємству, на балансі якого перебував об"скт незавершеного будівництва - 15.

27. Якщо фінансування будівництва об"скта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів підприємств та коштів централізованих капіталовкладень, підприємству перераховуються з позабюджетного фонду приваї изації кошти, отримані від приватизації цього об"скта, пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляються відповідно до пунктів 26 цієї Програми,

28. Зазначені у пунктах 25 - 27 цієї Програми кошти
використовуються державними підприємствами виключно на поповнення
обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових
технологій та здійснення природоохоронних заходів.

Завдання щодо обсягу надходження коштів до міського бюджету
встановлюється при затвердженні міського бюджету.

Кошти, одержані від продажу комунального майна зараховуються
до позабюджетного фонду приватизації та розподіляються за напрямами у
відсотках : міський бюджет 85 %, 15 % - на відшкодування витрат,
пов"язаних з приватизацією і використовуються за нормативами,
встановленими Законом України "Про державну програму приватизації" за
виключенням коштів, направлених на оплату праці працівників Фонду
міського майна.

До договорів купівлі-продажу включаються санкції за порушення
його умов відповідно до законодавства про приватизацію.

У разі розірвання договору купівлі-продажу комунального майна
за рішенням суду, арбітражного суду у зв"язку з невиконанням покупцем
договірних зобов"язань об"єкт приватизації підлягає поверненню в
комунальну власність міста.

У разі розірвання договорів купівлі-продажу об"сктів приватизації у зв"язку з невиконанням їх умов або визнання їх недійсними в судовому порядку повернення покупцям коштів, сплачених за об"єкт приватизації, проводиться на підставі рішення суду, арбітражного суду з коштів позабюджетного фонду приватизації, отриманих від повторного продажу цих об'єктів у порядку, встановленому Фондом державного майна України.
34.Об’єкти, які н6е включені у встановленому порядку до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (приймається сесією міської ради) приватизації не підлягають. Раніше затверджені міською радою переліки продовжують свою дію до їх виконання.

Схожі:

НАКА З
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2002 р. №14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я...
Список літератури щодо теми «Обдарована дитина» Указ Президента України...
Указ Президента України Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки від 08. 02. 2001
Календарний графік заходів виконавчого комітету Синельниківської...
Проведення Всеукраїнського турніру з футболу серед дітей 2001-2002 року народження, присвяченого «Євро-2012»
Закони України
«Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17. 04. 2002 р. №347/2002
Про внесення змін до Закону України
Внести до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,№23, ст. 177; 2001 р.,...
Незаконно ввезених товарів на 2000 2001 роки
На виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. N 1608
Синельниківської міської ради
Указу Президента України від 25. 05. 2011 №341/2001 «Про концепцію державної регіональної політики», наказу Міністерства економіки...
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 18-рп/2001 ( v018p710-01 ) від 13. 12. 2001...
Нормативні, директивні документи предмету «Захист Вітчизни»
Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року за №948/2002 «Про Кон цепцію допризовної підготовки і військово-патриотичного виховання...
Н А К А З
України від 06. 05. 01 р. №436 “Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка