Законами


НазваЗаконами
Сторінка9/10
Дата23.04.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Стаття 162. Плата за користування жилим приміщенням і за
комунальні послуги в будинку (квартирі),
що належить громадянинові

Плата за користування жилим приміщенням в будинку (квартирі),
що належить громадянинові на праві приватної власності,
встановлюється угодою сторін.

Плата за комунальні послуги береться крім квартирної плати за
затвердженими в установленому порядку тарифами.

Строки внесення квартирної плати і плати за комунальні
послуги визначаються угодою сторін. Наймач зобов'язаний своєчасно
вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги.

( Стаття 162 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Стаття 163. Збереження жилої площі за тимчасово відсутніми
наймачем та членами його сім'ї

У разі тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї
за ними зберігається займане жиле приміщення у випадках і в межах
строків, установлених частиною першою, пунктами 1 і 5 частини
третьої і частиною четвертою статті 71 цього Кодексу.

Тимчасова відсутність наймача та членів його сім'ї не
звільняє їх від виконання обов'язків за договором найму жилого
приміщення.

Стаття 164. Обмін жилими приміщеннями в будинках (квартирах),
що належать громадянам

Наймач жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить
громадянинові на праві приватної власності, вправі за письмовою
згодою проживаючих разом з ним членів сім'ї, включаючи тимчасово
відсутніх, а також власника будинку (квартири) провести обмін

займаного жилого приміщення з іншим наймачем у цьому будинку
(квартирі) або в іншому будинку (квартирі), що належить
громадянинові на праві приватної власності.

Відмову власника будинку (квартири) у згоді на обмін жилими
приміщеннями не може бути оспорено в судовому порядку.

( Стаття 164 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Стаття 165. Виселення наймача на час капітального ремонту
жилого будинку (квартири), що належить
громадянинові

При проведенні капітального ремонту жилого будинку
(квартири), що належить громадянинові на праві приватної
власності, коли ремонт не може бути проведено без виселення
наймача, власник будинку (квартири) вправі вимагати його
виселення. Власник будинку (квартири) не зобов'язаний надавати
виселюваному на час ремонту інше жиле приміщення.

У разі відмовлення наймача звільнити жиле приміщення власник
будинку (квартири) може вимагати його виселення в судовому
порядку.

Після закінчення ремонту власник будинку (квартири)
зобов'язаний надати наймачеві займане ним раніше або інше
рівноцінне жиле приміщення в належному йому будинку (квартирі),
за винятком випадків, коли відповідно до затвердженого виконавчим
комітетом місцевої Ради народних депутатів проекту переобладнання
чи перепланування будинку (квартири) жиле приміщення, займане
наймачем, не може бути збережено.

( Стаття 165 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Стаття 166. Зміна договору найму жилого приміщення в будинку
(квартирі), що належить громадянинові

Договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що
належить громадянинові на праві приватної власності, може бути
змінено тільки за згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця,
за винятком випадків вселення батьками своїх неповнолітніх дітей
(частина перша статті 161), а також надання наймачеві після
закінчення капітального ремонту будинку (квартири) іншого жилого
приміщення (частина третя статті 165).

У разі смерті наймача або втрати ним права на жиле приміщення
права і обов'язки за договором найму здійснюють члени його сім'ї.
( Стаття 166 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )

Стаття 167. Розірвання наймачем договору найму жилого
приміщення в будинку (квартирі),
що належить громадянинові

Наймач жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить
громадянинові на праві приватної власності, вправі за згодою
членів сім'ї в будь-який час розірвати договір найму.

У разі вибуття наймача та членів його сім'ї на постійне
проживання до іншого населеного пункту або в інше жиле приміщення
в тому ж населеному пункті договір найму жилого приміщення
вважається розірваним з дня вибуття. Якщо з жилого приміщення
вибуває не вся сім'я, то договір найму жилого приміщення не
розривається, а член сім'ї, який вибув, втрачає право
користування цим жилим приміщенням з дня вибуття.

( Стаття 167 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Стаття 168. Припинення договору найму жилого приміщення в
будинку (квартирі), що належить громадянинові.
Розірвання договору за вимогою наймодавця

Укладений на визначений строк договір найму жилого
приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на
праві приватної власності, припиняється після закінчення цього
строку, і його може бути продовжено лише за угодою між наймачем і
наймодавцем.

Дострокове розірвання договору найму жилого приміщення з
ініціативи наймодавця можливе лише за згодою наймача.

Договір найму жилого приміщення, укладений на невизначений
строк, може бути розірвано за вимогою наймодавця, якщо жиле
приміщення, займане наймачем, необхідне для проживання йому та
членам його сім'ї. У цьому випадку власник будинку (квартири)
повинен попередити наймача про наступне розірвання договору за три
місяці.

Договір найму жилого приміщення, укладений як на визначений
так і на невизначений строк, може бути розірвано за вимогою
наймодавця, якщо наймач або особи, які проживають разом з ним,
систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або
використовують його не за призначенням, або систематичним
порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим
для інших проживання з ними в одній квартирі чи одному будинку, а
також у разі систематичного невнесення наймачем квартирної плати
і плати за комунальні послуги.

( Стаття 168 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Стаття 169. Виселення наймача в разі припинення договору
найму жилого приміщення

У разі припинення договору найму жилого приміщення в будинку
(квартирі), що належить громадянинові на праві приватної
власності, наймач і особи, які проживають разом з ним, зобов'язані
звільнити жиле приміщення, а в разі відмовлення - підлягають
виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
( Стаття 169 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )

Стаття 170. Дія договору найму жилого приміщення при
переході права власності на жилий будинок
(квартиру) до іншої особи

При переході права власності на жилий будинок, (частину
будинку, квартиру), в якому знаходиться здане в найом жиле
приміщення, до іншої особи договір найму зберігає силу до
закінчення зазначеного в ньому строку.

Якщо договір найму укладено без зазначення строку, новий
власник будинку (квартири) вправі вимагати його розірвання у
випадках і в порядку, передбачених статтею 168 цього Кодексу.

( Стаття 170 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Стаття 171. Забезпечення жилими приміщеннями громадян,
будинки яких підлягають знесенню у зв'язку
з вилученням земельних ділянок

У разі знесення жилих будинків, що є в приватній власності
громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних
або громадських потреб зазначеним громадянам, членам їх сімей, а
також іншим громадянам, які постійно проживають у цих будинках,
надаються за встановленими нормами квартири в будинках державного
або громадського житлового фонду. Крім того, власникам жилих
будинків на їх вибір або сплачується вартість будинків,

будівель та пристроїв, що зносяться, або надається право
використати матеріали від розбирання цих будинків, будівель та
пристроїв за своїм розсудом. За бажанням громадян виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів забезпечують їм (замість
надання квартир) можливість позачергового вступу до членів
житлово-будівельних кооперативів і одержання в них квартир.
( Стаття 171 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )

Стаття 172. Перенесення жилих будинків та будівель, що
підлягають знесенню

За бажанням громадян належні їм жилі будинки та будівлі, що
підлягають знесенню, може бути перенесено і відбудовано на новому
місці.

Стаття 173. Спорудження на новому місці жилих будинків,
будівель та пристроїв для громадян, будинки яких
підлягають знесенню

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік у випадках, установлених Радою Міністрів СРСР,
для громадян, будинки яких підлягають знесенню, за їх бажанням
споруджуються на новому місці жилі будинки, будівлі та пристрої і
передаються цим громадянам в приватну власність. При цьому
відшкодування вартості жилих будинків, будівель та пристроїв, що
зносяться, не провадиться.

( Стаття 173 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Стаття 174. Порядок надання квартир, відшкодування вартості
будинків (квартир), будівель та пристроїв, що
зносяться, і умови їх перенесення

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік порядок надання квартир, розміри і порядок
відшкодування вартості будинків (квартир), будівель та пристроїв,
що зносяться, і умови, за яких провадиться їх перенесення,
встановлюються Радою Міністрів СРСР.

( Стаття 174 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Розділ IV



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ,
ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ

Стаття 175. Забезпечення схоронності житлового фонду

Державні і громадські органи, підприємства, установи,
організації, службові особи зобов'язані дбати про схоронність
житлового фонду та підвищення його благоустрою.

Стаття 176. Обов'язки наймодавця по забезпеченню
схоронності житлового фонду

Наймодавець зобов'язаний своєчасно провадити ремонт жилих
будинків, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання
будинків і жилих приміщень, належне утримання під'їздів, інших
місць загального користування будинків і придомової території.
Такі ж обов'язки покладаються на житлово-будівельні кооперативи.

Капітальний ремонт жилих будинків, технічне обслуговування їх
інженерного обладнання, а також поточний ремонт жилих приміщень,
що його зобов'язаний провадити наймодавець (житлово-будівельний
кооператив), здійснюються відповідно до правил користування жилими
приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території,
правил і норм технічної експлуатації житлового фонду.

Невиконання наймодавцем (житлово-будівельним кооперативом)
обов'язків по ремонту жилого приміщення у випадках, викликаних
невідкладною необхідністю, дає наймачеві жилого приміщення (члену
житлово-будівельного кооперативу) право провести ремонт і стягнути
з наймодавця (житлово-будівельного кооперативу) вартість ремонту
або зарахувати її в рахунок квартирної плати (внесків на
експлуатацію і ремонт будинку кооперативу).

Стаття 177. Обов'язки громадян по забезпеченню схоронності
жилих будинків

Громадяни зобов'язані забезпечувати схоронність жилих
приміщень, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого
обладнання, до об'єктів благоустрою, додержувати правил утримання
жилого будинку і придомової території, правил пожежної безпеки,
додержувати чистоти і порядку в під'їздах, кабінах ліфтів, на
сходових клітках і в інших місцях загального користування.

Наймачі жилих приміщень на умовах і в порядку, що
визначаються законодавством Української РСР, повинні провадити за
свій рахунок поточний ремонт жилих приміщень, а при звільненні
приміщення - здати його в належному стані. Такі ж обов'язки
покладаються на членів житлово-будівельного кооперативу.

Якщо необхідність у проведенні внутріквартирного поточного
ремонту викликана пошкодженням частин будинку, інженерного
обладнання або зв'язана з капітальним ремонтом будинку чи його
конструктивних частин, цей ремонт провадиться наймодавцем
(житлово-будівельним кооперативом) або за його рахунок.

Перелік робіт, що належать до внутріквартирного поточного
ремонту, встановлюється правилами користування жилими
приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової

території та Типовим договором найму жилого приміщення.

Стаття 178. Сприяння громадянам у проведенні поточного
ремонту жилих приміщень

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів подають
громадянам допомогу в проведенні поточного ремонту жилих
приміщень. Таку допомогу подають громадянам також підприємства,
установи, організації, у віданні яких перебувають жилі будинки.

Стаття 179. Додержання вимог Правил користування
приміщеннями жилих будинків і прибудинковими
територіями
Користування будинками (квартирами) державного і громадського
житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також
приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з
обов'язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями
жилих будинків і прибудинковими територіями, які затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

( Стаття 179 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )



Стаття 180. Експлуатація та ремонт державного житлового фонду
в містах і селищах міського типу

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік експлуатація та ремонт державного житлового
фонду (незалежно від відомчої належності) у містах і селищах
міського типу здійснюються єдиними житлово-експлуатаційними і
єдиними ремонтно-будівельними службами в порядку, встановлюваному
Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української РСР.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
Законами

Законами N 81/95-ВР

Законами

План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією...
Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади
Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка