Законами


НазваЗаконами
Сторінка8/10
Дата23.04.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Стаття 145. Користування жилим приміщенням членами сім'ї
члена житлово-будівельного кооперативу

Члени сім'ї, які проживають разом з членом
житлово-будівельного кооперативу, мають рівне з ним право
користування жилим приміщенням. Такого ж право набувають особи,
які вселилися в жиле приміщення в будинку житлово-будівельного
кооперативу як члени сім'ї, якщо при їх вселенні не було іншої
угоди про порядок користування жилим приміщенням. Члени сім'ї
члена кооперативу, крім дружини, що має право на частину
паєнагромадження, не вправі вимагати поділу приміщення, його
обміну і здачі в найом, а також вселення інших осіб, за винятком
неповнолітніх дітей.

Якщо член житлово-будівельного кооперативу виключений з
кооперативу (крім випадків, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7
статті 147), помер або вибув з нього з інших причин чи переселився
в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сім'ї,
які проживали разом з ним, зберігають право користування жилим
приміщенням за умови вступу до кооперативу одного з них. Член
сім'ї, який виявив бажання вступити до кооперативу замість
попереднього члена кооперативу, має перевагу перед іншими особами.
Дружині члена кооперативу, що має право на частину
паєнагромадження, надається перевага на вступ до кооперативу перед
іншими членами сім'ї. При відсутності дружини, що має право на
частину паєнагромадження, а також при відмові її від вступу до
кооперативу така перевага надається спадкоємцям члена кооперативу,
які проживали разом з ним.

У разі відмови в прийомі до кооперативу осіб, зазначених у
частині другій цієї статті, спір може бути вирішено в судовому
порядку.

Повнолітні члени сім'ї члена кооперативу зобов'язані брати
участь в оплаті витрат по експлуатації і ремонту будинку та
квартири.

До членів сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу
належать особи, зазначені в частині другій статті 64 цього
Кодексу. Припинення сімейних відносин з членом кооперативу не
позбавляє колишніх членів його сім'ї права користування займаним
жилим приміщенням. У разі відсутності угоди між членом
кооперативу і колишнім членом його сім'ї про безоплатне
користування жилим приміщенням до цих відносин застосовуються
правила, встановлені частиною п'ятою статті 144 цього Кодексу.

Стаття 146. Поділ жилого приміщення між подружжям

Поділ квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу між
членом кооперативу і його дружиною допускається в разі розірвання
шлюбу між ними, якщо пай є спільною власністю подружжя і якщо
кожному з колишнього подружжя є можливість виділити ізольоване
жиле приміщення в займаній ними квартирі. Поділ квартири
провадиться за згодою між колишнім подружжям, а в разі відсутності
згоди - за рішенням суду.

Якщо поділити квартиру неможливо, один з колишнього подружжя,
за яким визнано право на частину паєнагромадження, вправі вимагати
від другого, який є членом житлово-будівельного кооперативу,
виплати йому суми, що відповідає його частині паєнагромадження.
Після одержання зазначеної компенсації він повинен звільнити
займане приміщення, а в разі відмовлення - підлягає виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

Стаття 147. Виключення з житлово-будівельного кооперативу

Члена житлово-будівельного кооперативу може бути виключено з
кооперативу у випадках:

1) подання відомостей, що не відповідають дійсності і були
підставою для прийому до кооперативу, а також неправомірних дій
службових осіб при вирішенні питання про прийом до членів
кооперативу;

2) встановлення вироком суду, що пайовий внесок складається з
коштів, добутих злочинним шляхом;

3) систематичного руйнування чи псування жилого приміщення,
або використання його не за призначенням, або систематичного
порушення правил соціалістичного співжиття, що робить неможливим
для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі чи в
одному будинку, якщо заходи запобігання і громадського впливу
виявились безрезультатними;

4) систематичного здавання жилого приміщення в найом з метою
одержання нетрудових доходів;

5) виїзду на інше постійне місце проживання;

6) несплати пайового внеску;

7) систематичної несплати без поважних причин внесків на
погашення банківського кредиту або внесків на експлуатацію та
ремонт будинку;

8) в інших випадках, передбачених Примірним статутом
житлово-будівельного кооперативу.

Порядок виключення з житлово-будівельного кооперативу
встановлюється Примірним статутом житлово-будівельного
кооперативу.

Рішення про виключення з житлово-будівельного кооперативу
може бути оспорено в судовому порядку.

Стаття 148. Виселення з будинку житлово-будівельного
кооперативу

Член житлово-будівельного кооперативу, виключений з
кооперативу, втрачає право користування квартирою в будинку
кооперативу і в разі відмовлення звільнити її підлягає виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Якщо члена
кооперативу виключено з кооперативу з підстав, передбачених
пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147 цього Кодексу, то виселенню
підлягають також члени його сім'ї та інші особи, які проживають
разом з ним.

Якщо член житлово-будівельного кооперативу вибув з
кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж
кооперативу, а займане ним жиле приміщення не закріплено в
установленому порядку за членами його сім'ї, вони, а також інші
особи, що проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

Членів сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу та інших
осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому
порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках,
передбачених частиною першою статті 116 цього Кодексу.

Стаття 149. Визначення прав і обов'язків члена
житлово-будівельного кооперативу

Права і обов'язки члена житлово-будівельного кооперативу, а
також членів його сім'ї, умови користування і підстави припинення
користування жилими приміщеннями визначаються статутом
кооперативу.

Г л а в а 6КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ)
ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою),
що належить громадянинові

Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину
будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого
проживання і проживання членів їх сімей і мають право
розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати,
дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати,
укладати інші не заборонені законом угоди.

( Стаття 150 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 151. Обов'язки власника по забезпеченню схоронності
жилого будинку (квартири)

Громадяни, які мають у приватній власності жилий будинок
(квартиру), зобов'язані забезпечувати його схоронність, провадити
за свій рахунок поточний і капітальний ремонт, утримувати в
порядку придомову територію.

Безгосподарне утримання громадянином належного йому будинку
(квартири) тягне за собою наслідки, передбачені Цивільним кодексом
Української РСР.

( Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і
перепланування жилого будинку (квартири),
що належить громадянинові

Переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що
належить громадянинові на праві приватної власності, провадяться з
дозволу виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів.

( Стаття 152 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 153. Сприяння держави в ремонті та благоустрої жилих
будинків (квартир), що належать громадянам

Держава подає громадянам, які мають у приватній власності
жилі будинки (квартири), допомогу в їх ремонті та благоустрої.
Ремонт будинків (квартир), що належать громадянам, за їх бажанням
може провадитися підприємствами побутового обслуговування
населення.

( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 154. Контроль за утриманням будинків (квартир),
що належать громадянам

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють
контроль за утриманням будинків (квартир), що належать громадянам.
( Стаття 154 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )

Стаття 155. Гарантії прав громадян, які мають у приватній
власності жилий будинок (квартиру)

Жилі будинки (квартири), що є у приватній власності громадян,
не може бути в них вилучено, власника не може бути позбавлено
права користування жилим будинком (квартирою), крім випадків,
установлених законодавством Союзу РСР і Української РСР.

( Стаття 155 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 156. Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого
будинку (квартири)

Члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які
проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить,
користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку
(квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок
користування цим приміщенням.

За згодою власника будинку (квартири) член його сім'ї вправі
вселяти в займане ним жиле приміщення інших членів сім'ї. На
вселення до батьків їх неповнолітніх дітей згоди власника не
потрібно.

Члени сім'ї власника будинку (квартири) зобов'язані дбайливо
ставитися до жилого будинку (квартири). Повнолітні члени сім'ї
власника зобов'язані брати участь у витратах по утриманню будинку
(квартири) і придомової території та проведенню ремонту. Спори
між власником та членами його сім'ї про розмір участі в витратах
вирішуються в судовому порядку.

До членів сім'ї власника будинку (квартири) належать особи,
зазначені в частині другій статті 64 цього Кодексу. Припинення
сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх
права користування займаним приміщенням. У разі відсутності угоди
між власником будинку (квартири) і колишнім членом його сім'ї про
безоплатне користування жилим приміщенням до цих відносин
застосовуються правила, встановлені статтею 162 цього Кодексу.

( Стаття 156 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 157. Виселення членів сім'ї власника жилого
будинку (квартири)


Членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) може бути
виселено у випадках, передбачених частиною першою статті 116 цього
Кодексу. Виселення провадиться у судовому порядку без надання
іншого жилого приміщення.

( Стаття 157 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 158. Договір найму жилого приміщення в будинку
(квартирі), що належить громадянинові

Наймач користується жилим приміщенням у будинку (квартирі),
що належить громадянинові на праві приватної власності, відповідно
до договору найму жилого приміщення.

Договір найму жилого приміщення укладається між власником
будинку (квартири) і наймачем у письмовій формі з наступною
реєстрацією у виконавчому комітеті місцевої Ради народних
депутатів або в органі управління, що ним утворюється. Договір
повинен містити вказівку на предмет договору, строк, на який він
укладається, визначати права і обов'язки наймодавця і наймача та
інші умови найму.

( Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Указом ПВР N 2444-XI
( 2444-11 ) від 27.06.86, Законом N 3187-12 від 06.05.93 )Стаття 159. Предмет і строк договору найму жилого
приміщення в будинку (квартирі), що належить
громадянинові

Предметом договору найму в будинку (квартирі), що належить
громадянинові на праві приватної власності, може бути як
ізольоване, так і неізольоване жиле приміщення (кімната, зв'язана
з іншою кімнатою спільним входом), а також частина кімнати. Не
можуть бути самостійним предметом договору найму приміщення,
непридатні для проживання (підвали тощо), а також підсобні
приміщення (кухня, коридор, комора та ін.).

Жиле приміщення здається наймачеві на визначений строк або
без зазначення строку.

( Стаття 159 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 160. Права і обов'язки членів сім'ї наймача жилого
приміщення у будинку (квартирі),
що належить громадянинові

Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним у будинку
(квартирі), що належить громадянинові на праві приватної
власності, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть
усі обов'язки, що випливають з договору найму. Повнолітні члени
сім'ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за
зобов'язаннями, що випливають із зазначеного договору.

( Стаття 160 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 161. Право наймача на вселення інших осіб у займане
ним жиле приміщення в будинку (квартирі),
що належить громадянинові

Наймач вправі вселити в займане ним жиле приміщення у будинку
(квартирі), що належить громадянинові на праві приватної
власності, свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб за
письмовою згодою власника будинку (квартири) і всіх членів сім'ї,
які проживають з наймачем. На вселення до батьків їх неповнолітніх
дітей зазначеної згоди не потрібно.

Особи, що вселилися в жиле приміщення відповідно до цієї
статті як члени сім'ї наймача, набувають рівного з іншими членами
сім'ї права користування приміщенням, якщо при їх вселенні між
цими особами, наймодавцем, наймачем та членами його сім'ї, які
проживають разом з ним, не було іншої угоди про порядок
користування жилим приміщенням.

( Стаття 161 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
Законами

Законами N 81/95-ВР

Законами

План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією...
Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади
Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка