Законами


НазваЗаконами
Сторінка7/10
Дата23.04.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Глава 4-1
КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
З ФОНДІВ ЖИТЛА ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯСтаття 132-1. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового
проживання

До жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання
відносяться жилі приміщення, пристосовані для тимчасового
проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце
проживання.

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
надаються громадянам, які втратили житло внаслідок звернення
стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок
кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого
забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, у порядку,
встановленому цим Кодексом.

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
також надаються біженцям та громадянам, які вимушені залишити жиле
приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з
інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного жилого
приміщення, у порядку, встановленому законом.

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
відносяться до спеціалізованих жилих приміщень, які повинні
відповідати санітарним та технічним вимогам. Жила площа в жилих
приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання надається за
нормами, встановленими для проживання громадян у гуртожитках.

Стаття 132-2. Порядок надання і користування жилими
приміщеннями з фондів житла для тимчасового
проживання

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним
місцем проживання і їх сукупний доход недостатній для придбання
або найму іншого жилого приміщення. Першочергове право на
забезпечення жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового
проживання мають сім'ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки,
особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку.

Формування фондів житла для тимчасового проживання
здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Громадяни, яким надане жиле приміщення з фондів житла для
тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати
та здійснювати поділ цього жилого приміщення, здавати його в
піднайм або вселяти в нього інших мешканців.

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього
строку у разі неспроможності мешканця цього приміщення набути
альтернативне місце проживання. Підставами для дострокового
припинення права громадянина на користування жилими приміщеннями з
фондів житла для тимчасового проживання є: надання громадянину або
придбання ним іншого жилого приміщення; підвищення доходів
громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму
іншого жилого приміщення; порушення громадянином правил
користування жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового
проживання; приведення мешканцем жилого приміщення з фондів житла
для тимчасового проживання у непридатність для його використання;
інші підстави, встановлені законом.

Порядок надання та користування жилою площею в жилих
приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

( Розділ III доповнено главою 4-1 згідно із Законом N 898-IV
( 898-15 ) від 05.06.2003 )
Г л а в а 5ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ

Стаття 133. Право громадян на вступ до житлово-будівельного
кооперативу і одержання в ньому жилого приміщення

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі
вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому
квартиру.
Стаття 134. Облік громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу

На облік бажаючих вступити до житлово-будівельного
кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному
населеному пункті (якщо інше не встановлене законодавством Союзу
РСР і Української РСР) і потребують поліпшення житлових умов.

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни,
які мають право бути взятими на облік для одержання жилих
приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду
(стаття 34), а також громадяни, забезпечені жилою площею нижче за
рівень, що визначається Радою Міністрів Української РСР і
Українською республіканською радою професійних спілок.

Законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути
встановлено й інші підстави для взяття громадян на облік бажаючих
вступити до житлово-будівельного кооперативу.

Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного
кооперативу, здійснюється у виконавчому комітеті районної,
міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних
депутатів. Облік бажаючих вступити до житлово-будівельного
кооперативу громадян, які працюють на підприємствах, в установах,
організаціях, при яких організуються кооперативи, здійснюється за
місцем роботи, а за їх бажанням - також у виконавчому комітеті
Ради народних депутатів. Нарівні з ними беруться на облік
громадяни, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах,
організаціях у зв'язку з виходом на пенсію, а також особи,
зазначені в частині другій статті 37 цього Кодексу.

Порядок обліку громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, встановлюється законодавством
Союзу РСР і Української РСР.

Правила обліку громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, затверджуються Радою Міністрів
Української РСР і Українською республіканською радою професійних
спілок.

Стаття 135. Умови прийому громадян до членів
житлово-будівельного кооперативу

Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного
кооперативу встановлюються законодавством Союзу РСР, цим Кодексом
та іншими актами законодавства Української РСР.

До членів житлово-будівельного кооперативу приймаються
громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті
(якщо інше не встановлене законодавством Союзу РСР і Української
РСР) і перебувають на обліку бажаючих вступити до
житлово-будівельного кооперативу або користуються правом
позачергового прийому до членів кооперативу, а також громадяни,
зазначені в частині першій статті 143, частині другій статті 145 і
частині першій статті 146 цього Кодексу.

Стаття 136. Черговість прийому до членів
житлово-будівельного кооперативу

Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до
житлово-будівельного кооперативу, приймаються до членів
організовуваного кооперативу в порядку черговості.

Черговість прийому до членів кооперативу визначається за
часом взяття на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного
кооперативу (включення до списків осіб, які користуються правом
першочергового вступу до кооперативу).

У першу чергу до членів житлово-будівельного кооперативу
приймаються громадяни, які перебувають на обліку для одержання
жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового
фонду, а також громадяни, зазначені в статті 45 цього Кодексу.

Поза чергою до членів житлово-будівельного кооперативу
приймаються громадяни, які користуються правом позачергового
одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського
житлового фонду (стаття 46), а також громадяни, зазначені в статті
171 цього Кодексу.

Законодавством Союзу РСР і Української РСР право
першочергового та позачергового прийому до членів
житлово-будівельного кооперативу може бути надано й іншим
громадянам.

До членів діючого житлово-будівельного кооперативу
приймаються насамперед громадяни, які користуються переважним
правом на вступ до даного кооперативу, а в разі їх відсутності -
інші громадяни відповідно до черговості, встановленої в цій
статті, якщо інше не передбачено законодавством Союзу РСР.

Стаття 137. Порядок організації і діяльності
житлово-будівельних кооперативів

Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих
комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах,
установах і організаціях.

Рішення про організацію кооперативів при підприємствах,
установах, організаціях приймаються з урахуванням пропозицій
трудових колективів.

Порядок організації та діяльності житлово-будівельних
кооперативів установлюється законодавством Союзу РСР, цим
Кодексом, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу та
іншими актами законодавства Української РСР.

Примірний статут житлово-будівельного кооперативу
затверджується Радою Міністрів Українській РСР.

Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту,
прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного
кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до
організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому
порядку.

Громадяни, яких включено до затвердженого виконавчим
комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів списку осіб, що вступають до організовуваного
житлово-будівельного кооперативу, вважаються членами цього
кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято
до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження
виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів рішення загальних зборів членів кооперативу про
прийом до кооперативу.

Стаття 138. Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад
народних депутатів за діяльністю
житлово-будівельних кооперативів

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють
контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за
експлуатацією та ремонтом належних їм будинків. Виконавчий комітет
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів вправі
скасувати рішення загальних зборів чи правління кооперативу, якщо
воно суперечить законодавству.

Стаття 139. Допомога держави житлово-будівельним
кооперативам

Держава подає житлово-будівельним кооперативам допомогу в
експлуатації та ремонті належних їм будинків, а також у
забезпеченні жилими приміщеннями членів житлово-будівельного
кооперативу на час проведення капітального ремонту, коли ремонт не
може бути проведено без виселення громадян, які проживають у цих
будинках.

Стаття 140. Передача житлово-будівельному кооперативу
рівноцінного жилого будинку замість того,
що зноситься

Якщо належний житлово-будівельному кооперативу будинок
підлягає знесенню у зв'язку з вилучанням земельної ділянки для
державних або громадських потреб, кооперативу замість будинку, що
зноситься, передається у власність рівноцінний жилий будинок.

Стаття 141. Надання членові житлово-будівельного
кооперативу квартири

Особі, прийнятій до членів житлово-будівельного кооперативу,
по рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвержденим
виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів, надається окрема квартира, що складається з
однієї чи кількох кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї,
суми її пайового внеску і граничного розміру жилої площі,
передбачуваного Примірним статутом житлово-будівельного
кооперативу.

Заселення квартир у будинку житлово-будівельного кооперативу
провадиться за ордерами, що видаються виконавчим комітетом
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.
Відмову у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку.

( Стаття 142 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3718-12 від
16.12.93)Стаття 142. Переважне право члена житлово-будівельного
кооперативу на одержання жилого приміщення,
що звільнилося в будинку кооперативу

Член житлово-будівельного кооперативу, який потребує
поліпшення житлових умов (частини друга і третя статті 134), має
переважне право на одержання квартири, що звільнилася в будинку
цього кооперативу. Член житлово-будівельного кооперативу має
перевагу перед усіма іншими особами на одержання кімнати, що
звільнилася у квартирі, в якій він проживає. У разі виникнення
спору питання вирішується в судовому порядку.

Стаття 143. Обмін жилого приміщення членом
житлово-будівельного кооперативу

Член житлово-будівельного кооперативу вправі за письмовою
згодою проживаючих разом з ним членів сім'ї, включаючи тимчасово
відсутніх, провести обмін займаного жилого приміщення з наймачем
жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового
фонду чи з іншим членом житлово-будівельного кооперативу, в тому
числі з проживаючими в іншому населеному пункті, за умови прийому
до членів кооперативу особи, що вселяється у зв'язку з обміном у
будинок житлово-будівельного кооперативу. Обмін жилими
приміщеннями між членами того ж самого кооперативу провадиться за
рішенням загальних зборів членів кооперативу.

При проведенні обміну застосовуються правила, встановлені
статтею 83 цього Кодексу.

Якщо між членом кооперативу та членами його сім'ї не
досягнуто згоди про обмін, то член кооперативу, а також його
дружина, що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати
в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на
приміщення в різних будинках (квартирах).

Обмін не допускається у випадках, зазначених у статті 86
цього Кодексу.

Стаття 144. Найом жилого приміщення в будинку
житлово-будівельного кооперативу

Член житлово-будівельного кооперативу вправі за згодою членів
сім'ї, які проживають разом з ним, і правління кооперативу здавати
в найом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду
всієї сім'ї - все приміщення.

У разі відмови правління кооперативу дати згоду на здачу
жилого приміщення в найом спір може бути вирішено в судовому
порядку.

Договір найму укладається в письмовій формі з наступною
реєстрацією в правлінні житлово-будівельного кооперативу.

До договору найму жилого приміщення в будинку
житлово-будівельного кооперативу застосовуються правила про
договір піднайму в будинках державного і громадського житлового
фонду (статті 91 - 94, 97).

Розмір плати за здане в найом приміщення встановлюється
угодою сторін, але не може перевищувати розміру стягуваних з члена
кооперативу експлуатаційних витрат, що припадають на здаване
приміщення (частину приміщення), і відповідної частини витрат по
оплаті комунальних послуг.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
Законами

Законами N 81/95-ВР

Законами

План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією...
Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади
Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка