Законами


НазваЗаконами
Сторінка2/10
Дата23.04.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Р о з д і л IIУПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ

Стаття 13. Державне управління в галузі використання і
забезпечення схоронності житлового фонду

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік державне управління в галузі використання і
забезпечення схоронності житлового фонду здійснюється Радою
Міністрів СРСР, Радою Міністрів Української РСР, виконавчими
комітетами місцевих Рад народних депутатів, міністерствами,
державними комітетами і відомствами, а також спеціально
уповноваженими на те державними органами відповідно до
законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Спеціально уповноваженим органом, що здійснює державне
управління в галузі використання і забезпечення схоронності
житлового фонду в Українській РСР, є Міністерство
житлово-комунального господарства Української РСР.

Стаття 14. Компетенція виконавчих комітетів обласних, міських
(міст республіканського підпорядкування) Рад
народних депутатів у галузі використання і
забезпечення схоронності житлового фонду

Виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського
підпорядкування) Рад народних депутатів у межах і в порядку,
встановлених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими
актами законодавства Української РСР, на території області (міста
республіканського підпорядкування):

1) здійснюють державний контроль за використанням і
схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30);

2) керують житловим господарством, підпорядкованими
підприємствами, установами та організаціями цієї галузі,
забезпечують комплексний розвиток житлового господарства;

3) здійснюють управління житловим фондом місцевих Рад
(частина перша статті 18) і забезпечують його схоронність,
правильну експлуатацію, капітальний і поточний ремонт;

4) здійснюють контроль за станом та експлуатацією відомчого
житлового фонду, вживають заходів до передачі його до відання
місцевих Рад;

5) приймають рішення про переобладнання і знесення
непридатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у
будинках державного і громадського житлового фонду (частина друга
статті 7);

6) здійснюють контроль на підприємствах, в установах
організаціях за станом обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов (стаття 41), а також за правильністю розподілу жилих
приміщень;

7) здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних
кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків
(стаття 138);

8) здійснюють контроль за утриманням будинків, що належать
громадянам (стаття 154).

Виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського
підпорядкування) Рад народних депутатів вирішують й інші питання в
галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду,
віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української
РСР.

Виконавчі комітети міських (міст республіканського
підпорядкування) Рад народних депутатів здійснюють також
відповідні права і обов'язки, передбачені статтею 15 цього
Кодексу.

Стаття 15. Компетенція виконавчих комітетів районних,
міських, районних у містах Рад народних депутатів
у галузі використання і забезпечення схоронності
житлового фонду

Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад
народних депутатів у межах і в порядку, встановлених
законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами
законодавства Української РСР, на території району, міста, району
в місті:

1) здійснюють державний контроль за використанням і
схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30);

2) керують житловим господарством, забезпечують належний
технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що
є у віданні Ради;

3) здійснюють управління житловим фондом місцевих Рад
(частина перша статті 18);

4) здійснюють контроль за станом та експлуатацією відомчого
житлового фонду;

5) здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов (частина перша статті 36), а також контроль за
станом цього обліку на підприємствах, в установах, організаціях
(стаття 41), затверджують рішення про взяття громадян за місцем
роботи на облік потребуючих поліпшення житлових умов (стаття 39);

6) приймають рішення про надання жилих приміщень у будинках
житлового фонду місцевої Ради (стаття 51), затверджують спільні
рішення адміністрації і профспілкового комітету підприємства,
установи, організації про надання жилих приміщень у будинках
відомчого житлового фонду (стаття 52);

7) здійснюють облік громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу ( частина четверта статті 134),
затверджують списки осіб, які вступають до житлово-будівельного
кооперативу, і рішення загальних зборів членів
житлово-будівельного кооперативу про прийом до членів кооперативу
та про надання квартири (частина шоста статті 137, частина перша
статті 141);

8) здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних
кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків,
скасовують рішення загальних зборів або правління
житлово-будівельного кооперативу, що суперечать законодавству
(стаття 138);

9) приймають рішення про включення жилих приміщень до числа
службових (стаття 118), затверджують рішення загальних зборів
членів колгоспу або зборів уповноважених про включення жилих
приміщень у будинках колгоспів до числа службових і перелік
категорій робітників, яким можуть надаватися такі приміщення
(стаття 120);

10) видають ордери на жилі приміщення (частина перша статті
58, частина перша статті 122, частина друга статті 141);

11) видають охоронні свідоцтва (броню) на жилі приміщення
(стаття 75);

12) здійснюють контроль за утриманням будинків, що належать
громадянам (стаття 154);

13) подають громадянам допомогу в проведенні ремонту жилих
приміщень (стаття 178).

Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад
народних депутатів вирішують й інші питання в галузі використання
і забезпечення схоронності житлового фонду, віднесені до їх
відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 16. Компетенція виконавчих комітетів селищних,
сільських Рад народних депутатів у галузі
використання і забезпечення схоронності
житлового фонду

Виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів
у межах і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, цим
Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР, на
території відповідної Ради:

1) здійснюють державний контроль за використанням і
схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30);

2) керують житловим господарством, забезпечують правильну
експлуатацію і схоронність жилих будинків, що є у віданні Ради,
організують їх капітальний і поточний ремонт;

3) здійснюють управління житловим фондом Ради (частина перша
статті 18);

4) здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов (частина перша статті 36), а також контроль за
станом цього обліку на підприємствах, в установах, організаціях
(стаття 41), затверджують рішення про взяття громадян за місцем
роботи на облік потребуючих поліпшення житлових умов (стаття 39);

5) приймають рішення про надання жилих приміщень у будинках
житлового фонду Ради (стаття 51), затверджують спільні рішення
адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи,
організації про надання жилих приміщень у будинках відомчого
жилого фонду (стаття 52);

6) здійснюють облік громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу (частина четверта статті 134),
здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних
кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належним їм будинків
(стаття 138);

7) видають ордери на жилі приміщення в будинках державного і
громадського житлового фонду (частина перша статті 58);

8) здійснюють контроль за утриманням будинків, що належать
громадянам (стаття 154);

9) подають громадянам допомогу в проведенні ремонту жилих
приміщень (стаття 178).

Виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів
вирішують й інші питання в галузі використання і забезпечення
схоронності житлового фонду, віднесені до їх відання
законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 17. Компетенція Міністерства житлово-комунального
господарства Української РСР у галузі використання
і забезпечення схоронності житлового фонду

Компетенція Міністерства житлово-комунального господарства
Української РСР у галузі використання і забезпечення схоронності
житлового фонду визначається законодавством Союзу РСР, Положенням
про Міністерство, затверджуваним Радою Міністрів Української РСР,
та іншими актами законодавства Української РСР.

Міністерство житлово-комунального господарства Української
РСР здійснює координацію в галузі управління житловим фондом,
використання і забезпечення його схоронності.

Акти, видавані Міністерством житлово-комунального
господарства Української РСР у межах його компетенції в галузі
використання і забезпечення схоронності житлового фонду, є
обов'язковими для міністерств, державних комітетів, відомств,
виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів, підприємств,
установ, організацій, а також житлово-будівельних кооперативів і
громадян.

Стаття 18. Управління житловим фондом

Управління житловим фондом здійснюється власником або
уповноваженим ним органом у межах, визначених власником.

( Стаття 18 в редакції Закону N 3187-12 від 06.05.93 )Стаття 19. ( Статтю 19 виключено на підставі Закону
N 3187-12 від 06.05.93 )
Органи, які здійснюють управління громадським
житловим фондом

Управління громадським житловим фондом здійснюється органами
управління колгоспів та інших кооперативних організацій, їх
об'єднань, органами профспілкових та інших громадських
організацій відповідно до їх статутів (положень).

Стаття 20. ( Статтю 20 виключено на підставі Закону
N 3187-12 від 06.05.93 )
Органи, які здійснюють управління фондом
житлово-будівельних кооперативів

Управління фондом житлово-будівельних кооперативів
здійснюється органами управління кооперативів відповідно до їх
статутів.

Стаття 21. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян в управлінні державним
і громадським житловим фондом та в забезпеченні
його схоронності

Професійні спілки, інші громадські організації, трудові
колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР
та до статутів (положень) громадських організацій, а також
громадяни беруть участь в управлінні державним і громадським
житловим фондом та в забезпеченні його схоронності.

За рішенням трудових колективів підприємств та організацій у
колективних договорах можуть передбачатися для робітників і
службовців, які мають право на першочергове одержання жилих
приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, які
добилися високих показників у праці і беруть активну участь у
громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими
поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем
роботи, а також і кількість жилої площі, що виділяється для цієї
мети. У колективних договорах зазначеним новаторам і передовикам
виробництва може бути передбачено надання жилих приміщень у
першочерговому порядку.

Органи громадської самодіяльності населення відповідно до
положень про них беруть участь у розробленні і здійсненні заходів
по поліпшенню експлуатації житлового фонду, здійсненні контролю
за якістю і строками виконання ремонту жилих будинків,
організації соціалістичного змагання за зразкове утримання
житлового фонду, а також у здійсненні інших заходів по управлінню
житловим фондом та забезпеченню його схоронності.

Громадяни беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих на
поліпшення використання і забезпечення схоронності житлового
фонду, вносять державним органам, підприємствам, установам,
організаціям пропозиції з цих питань, беруть участь у проведенні
робіт по благоустрою й озелененню придомових територій.

( Стаття 21 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2204-11
від 12.05.86 )Стаття 22. Громадський контроль за забезпеченням громадян
жилими приміщеннями

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
установлення черговості на одержання жилої площі, а також її
розподіл у будинках державного і громадського житлового фонду
здійснюються під громадським контролем і з додержанням гласності.

Під громадським контролем і з додержанням гласності
здійснюються також облік громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, встановлення черговості на вступ
до кооперативу, вирішення питань про прийом громадян до членів
кооперативу і надання їм жилих приміщень.

Стаття 23. Обов'язок державних органів враховувати
пропозиції громадських організацій, трудових
колективів і громадян

Державні органи, підприємства, установи та організації, а
також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності
житлового фонду.

Стаття 24. Житлово-експлуатаційні організації

Для експлуатації державного і громадського житлового фонду
створюються житлово-експлуатаційні організації, діяльність яких
здійснюється на основі господарського розрахунку.

Житлово-експлуатаційні організації забезпечують схоронність
житлового фонду і належне його використання, високий рівень
обслуговування громадян, а також контролюють додержання
громадянами правил користування жилими приміщеннями, утримання
жилого будинку і придомової території.

Жилий будинок може експлуатуватися тільки однією
житлово-експлуатаційною організацією. Якщо для експлуатації
будинків відомчого або громадського житлового фонду не може бути
створено житлово-експлуатаційну організацію, експлуатація будинків
здійснюється безпосередньо відповідним підприємством, установою,
організацією.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
Законами

Законами N 81/95-ВР

Законами

План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією...
Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади
Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка