МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Скачати 49.66 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дата23.04.2013
Розмір49.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

43001, м. Луцьк вул. Володимирська, 1, тел. /факс (03322) 78-47-90, Електронна пошта: ustlutsk@lt.ukrtel.net, Банківські реквізити: р/р 35214001006349, МФО 803014,

ГУДКСУ у Волинській області ЄДРПОУ 34827061


Приватним та державним нотаріусам Волинської області

0

1.06.2012_
05-6/1868

.

На №___________від__________________Інформаційний лист
Відповідно до статті 245 Цивільного кодексу України (Закону України №1055-17 від 03 березня 2009 року “Про внесення змін щодо повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування по вчиненню дій, прирівняних до нотаріальних”), а також пункту четвертого частини другої статті 40 Закону України “Про нотаріат” (в редакції Закону N 1054-VI від 03.03.2009 (заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених)) довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами.

Тобто, довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, не є нотаріальними діями, а прирівняні до нотаріальних дій.

Посадові особи органів місцевого самоврядування посвідчують довіреності лише від громадян, які проживають на території сільської чи селищної ради та не мають право посвідчувати довіреності від імені юридичних осіб.

Разом з тим звертаємо Вашу увагу, що на сьогодні не втратили чинності: постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 №419 «Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених» та наказ Міністерства юстиції України від 31.10.2006 №83/5 «Про затвердження форм реєстру для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на них та зразків цих документів».

Однак слід звернути увагу, що вищезазначений Порядок посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально посвідчених використовуються, виключно при посвідченні довіреностей, які прирівняні до нотаріальних дій (у відповідності до ст.40 ЗУ Про нотаріат). Форми посвідчувальних написів на довіреностях, що прирівнюються до нотаріальних, наведені у вищезазначеному наказі Міністерства юстиції України від 31.10.2006 №83/5 «Про затвердження форм реєстру для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на них та зразків цих документів».

Водночас запис щодо посвідчених довіреностей вноситься у відповідний реєстр, форма якого наведена у додатку 1 наказу Міністерства юстиції України від 31.10.2006 №83/5 (у редакції наказу МЮУ від 11.12.2008 №2147/5) Форма №1 Реєстр для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Отже, з вищевикладеного випливає, що посадові особи зобов’язані вести два реєстри: один – для реєстрації нотаріальних дій, інший – для довіреностей (прирівняні до нотаріальних дій).

Згідно п.2.1 Положення про Єдиний реєстр довіреностей (далі - Єдиний реєстр), затвердженого наказом МЮУ від 28.12.2006 №111/5 обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі підлягають довіреності (у тому числі їх дублікати), посвідчені в нотаріальному порядку, та довіреності на право розпорядження майном, посвідчені посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також відомості про припинення їх дії.

Реєстратор Єдиного реєстру (далі - Реєстратор) - державні нотаріальні контори; державні нотаріальні архіви; приватні нотаріуси, які уклали відповідні договори з Адміністратором та мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України, вносять записи до Єдиного реєстру про посвідчені довіреності (у тому числі їх дублікати), про припинення дії довіреностей, перевіряють дійсність довіреностей (їх дублікатів) за даними Єдиного реєстру та видають витяги з Єдиного реєстру, а також виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

Згідно п. 2.2 Положення реєстрація довіреностей (їх дублікатів), посвідчених посадовими, службовими особами, перерахованими в частині 3 статті 245 Цивільного кодексу України та пункту 4 частини другої статті 40 Закону України "Про нотаріат", а також відомості про припинення їх дії, здійснюється в Єдиному реєстрі за заявою довірителя про реєстрацію таких довіреностей.

Заява про реєстрацію зазначених довіреностей надається реєстратору безпосередньо довірителем.

У разі неможливості подачі заяви на реєстрацію довіреності безпосередньо довірителем підпис довірителя на такій заяві повинен бути засвідчений підписом та печаткою особи, яка посвідчила довіреність.

Для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у реєстратора, а другий - надається (надсилається) особі, яка видала довіреність (за її бажанням), або нотаріусу, який надав (надіслав) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру.

Підпункт 5.1 пункту 5 Положення про Єдиний реєстр довіреностей передбачає що за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі її дубліката) в Єдиному реєстрі з видачею про це витягу, а також за перевірку дійсності довіреності (її дубліката) за даними Єдиного реєстру, не пов'язану з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це витягу стягується плата у розмірі, встановленому Міністерством юстиції України.

Згідно підпунктів 5.2. - 5.5. пункту 5 Положення про Єдиний реєстру випливає:

5.2. Інваліди I та II груп, інваліди Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи, громадяни, віднесені до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності (у тому числі дубліката довіреності), посвідченої у нотаріальному порядку, у Єдиному реєстрі.

5.3. Інваліди III групи, а також пенсіонери, які мають право на пенсію за віком відповідно до статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення", звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності щодо отримання пенсії (у тому числі її дубліката), посвідченої у нотаріальному порядку.

5.4. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про припинення дії довіреності здійснюється безкоштовно.

5.5. Відомості з Єдиного реєстру надаються безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв'язку з кримінальними, цивільними, господарськими або адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні, а також Міністерству юстиції України, головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, містах Києві та Севастополі, районним, міським (міст обласного значення), міськрайонним управлінням юстиції, у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

Прошу вищезазначену інформацію врахувати в роботі та довести до відома серед посадових осіб органів місцевого самоврядування при проведенні правороз’яснювальної роботи.

Перший заступник

начальника управління С.В. Карасюк

Вик: Пахомова О.М. Тел: 784798


Схожі:

Про підведення підсумків
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у Волинській області завдань, колегія Головного управління юстиції у Волинській...
Про підведення підсумків
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у Волинській області завдань, колегія Головного управління юстиції у Волинській...
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Плану заходів, затверджених наказом Головного управління юстиції у Волинській області від 05. 08. 2011 №324 «Питання виконання Закону...
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
На виконання Плану роботи Головного управління юстиції у Волинській області на 2013 рік
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Волинській області
«З історії виникнення корупції та роль нового антикорупційного законодавства в її запобіганні»
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Головного управління юстиції у Волинській області зі зверненнями громадян, об’єктивного, всебічного та вчасного їх розгляду відповідно...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
...
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
За активну громадянську позицію, пропагування правових знань серед населення області, сумлінну працю, та з нагоди відзначення Всеукраїнського...
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
За плідну співпрацю щодо забезпечення законності, прав, свобод людини і громадянина та з нагоди професійного свята – Дня юриста нагородити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка