Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья. Шумер


Скачати 158.46 Kb.
НазваДьяконов И. М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья. Шумер
Дата23.04.2013
Розмір158.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи



Список літератури:

 1. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти]. – Харків: Право, 1999. – 416 с.

 2. Страхов М.М. Основні закономірності становлення буржуазної держави і права у провідних країнах Європи і в Північній Америці. К., 1991.

 3. Черниловский 3.М. Всеобщая история государства и права.М.: Юристъ, 1996 (можна й попередні видання).

 4. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М: Издательская группа НОРМА – ИНФРА • М, 1998. – 480 с.; Часть 2. – 712 с.

 5. Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов. Под ред. проф. К.И.Батыра. – 2000. - С. 496 (можна й попередні видання).

 6. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. - У двох томах. - /За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. - К.: Ін Юре. – 1998.

 7. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учебное пособие / Составитель В.Н.Садиков; Под ред. проф. З.М.Черниловского – М: Фирма Гардарика, 1996. – 413 с.

 8. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / Составитель: д.ю.н., проф. В.А.Томсинов. – М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999. – 480 с.

 9. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Составитель: д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинникова. – М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с.

 10. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Т. 1, 2. / Под ред. К.И.Батыра, Е.В.Голинсковой. – М.: Изд-во Юристъ, 1996.

Тема 1. Закони царя Хаммурапі

Література:

Страхов М.М. Історія держави і права Стародавнього Світу: Навчальний посібник. Харків: УкрЮА, 1994.

Государство и социальные структуры на древнем Востоке.: Сборник статей. М.: Наука. Гл. редакция вост. лит-ры, 1989.

Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья. Шумер. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1959.

Практичні завдання

Казус 1. Акургал воїн (редум) стародавньвавілонського царя Хаммурапі, – перебуваючи на царевій службі, потрапив у полон, але невдовзі йому пощастило втекти. Повернувшись додому, він виявив, що його поле і сад передали іншому воїну, а його командир (декум) забрав собі усі коштовні подарунки, які Акургал раніше отримав від цара за хоробрість, і відмовився їх повернути. Акургал звернувся зі скаргою до царя.

Яким повинне бути рішення справи за Законами Хаммурапі? Визначте правовий режим майна вавілонських воїнів, яке вони отримували за службу.

Казус 2. Вавілонянин Акургал був пограбований невідомими особами на землі однієї із сільських громад. З часом він побачив свої викрадені коштовності у торзі. Продавець стверджував, що купив коштовності у спадкоємців померлого відомого ювеліра. Особи, які бачили цю угоду, зі слів продавця, перебувають у тимчасовій відсутності.

Які можливі варіанти судового рішення за Законами Хаммурапі?

Казус 3. Вавілонянка Нітені, маючи чоловіка раба Шу-Амуррім, народила і зростила двох синів. Коли Шу-Амуррім помер, його господар Балмунамхе звернувся з позовом до синів Нітені про звернення їх у рабство.

Яким повинно бути рішення судду за Законами Хаммурапі?

Казус 4. Рабиня народила господарю двох синів, яких батько визнав своїми і виховав їх разом із синами від законної дружини. Коли батько помер, сини від законної дружини звернулися з позовом про звернення синів рабині у рабство.

Чи є правомірним цей позов, якщо суд буде виходити з Законів Хаммурапі?

Тема 2. Закони ХІІ таблиць

Література:

 1. Підопригора О.А. Основи римського приватного права: Підр. для студ. юрид. вузів і фак. К.: Вентурі, 1997.

 2. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: Учеб. Пособие для студ. юрид. вузов и фак. 2-е изд., перераб. К.: Вентури, 1995.

 3. Новицкий И.Б. Римское право. М.: Ассоциация Гуманитарное знание ТЕИС, 1997.

 4. Савельев В.А. История римского частного права. М. 1986.

 5. Андреев М.Н. Римское частное право. 4-е изд., перераб. София, Наука и изкуство, 1971.

 6. Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. Пер. с чеш. / Спец. науч. ред., авт. и предисл. и коммент. З.М.Черниловский М.: Юрид. лит., 1989.

Практичні завдання

Казус 1. Гай Тіцій передав своєму зятеві Луцію Лівію, що був одружений шлюбом sine manu, у користування ділянку землі з будівлею, двох волів, раба та кілька вівець. Через півтора роки, коли шлюб був розірваний за вільною згодою подружжя, Тіцій висунув вимогу повернення усіх переданих Лівію у користування речей. Лівій відмовився, посилаючись на те, що стосовно деяких речей скінчився термін давності придбання і він став їх власником.

Як буде вірішена справа у суді?

Казус 2. У римлянина Августа Аніція був викрадений коштовний келих зі срібла. Через кілька років він випадково побачив цей келих у Марка Волузія. Марк Волузій пояснив, що він купив келих у ювелірній лавці і не знав, що він крадений, і відмовився повернути келих, посилаючись на те, що вже три роки володіє ним. Август Аніцій звернувся до суду.

Який позов він має подати у цьому випадку? Чи задовільнить суд позов за Законами ХІІ таблиць?

Казус 3. Римський громадянин Авл Тулій звернувся до Марка Марія з проханням про грошову позику 150 ассів. Марій погодився, заявивши, що поки може надати тільки половину грошей, іншу половину передасть через кілька днів. Скориставшись присутністю свідків, сторони одразу ж виконали стіпуляцію, де Тулій урочисто зобовязався повернути через півроку 150 ассів. Проте Марій не тільки не дав Тулію решту грошей, але й після закінчення терміну угоди почав вимагати повернення усього боргу, посилаючись на стіпуляцію. Боргник погодився повернути лише те, що отримав.

Як треба вирішити спір а) за квірітським б) за преторським правом?

Казус 4. Тіт Агерій запродав Авлу Лівію раба Стіха, але не сказав про хворобу на яку хворіє раб.

Чи може Авл Лівій вимагати розірвання угоди і повернення грошей?

Казус 5. Марк Лівій запродав дім сусідові Гаю Тулію. Умовилися, що половину грошей буде внесено одразу при укладенні угоди, а решта через два тижня, коли новий власник вступить у володіння домівкою. Через тиждень по укладенню угоди дім згорів від удару блискавки. Тулій почав вимагати розірвання угоди і повернення першого внеска, а Лівій решти платні за домівку.

Яким повинно бути рішення суду за римським правом класичного періоду?

Казус 6. Луцій Ворен узяв у свого заможного сусіди Терція Ліцинія коня, щоб перевезти речі у сусіднє селище. У дорозі на коня напали вовки і зїли його. Ліциній звернувся з позовом до Ворена, вимагаючи повернути йому такого ж коня чи його вартість.

Яким повинно бути рішення суду?

Казус 7. Марк Марій надав Квінту Тіцію сад на правах довічного узуфрукта. Невдовзі після смерті Марія його спадкоємець Гай Марій продав маєток Луцію Ліцинію. Новий власник почав вимагати усунення узуфруктуарія Тіція. Останній звернувся до суду.

Яким повинно бути рішення суду?

Казус 8. Памфіл викрав з домівки лихвара Сільвія золотий злиток. Ховаючись від переслідування, Памфіл заховав на злиток на ділянці Тіберія Секстія. Тіберій Секстій продав ділянку Луцію Рабірію. Оброблюючи землю, Луцій Рабірій знайшов злиток. Дізнавшись про це, Тіберій Секстій, а згодом і Сільвій почали претендувати на золотий злиток.

Як вирішити цей спір?

Тема 3. Право і процес за Салічною Правдою

Л і т е р а т у р а:

Салическая Правда. - М.: Госюриздат, 1950.

Практичні завдання

1. Скласти таблицю, яка б ілюструвала залежність покарання за вбивство від соціального становища потерпілого (соціальне становище - розмір штрафу).

Казус 1. Раб Альберт, який належав саце-барону Гільденбранту, викрав барило вина з підвалу Піпіна. Останній поставив вимогу Гільденбранту видати злодія. Проте саце-барон відмовився це зробити.

Чи правомірні його дії а точки зору Салічної Правди?

Казус 2. Хлодвіг, здійснивши напад на вілу в Суасоні, викрав одну з жінок, що там мешкала. Рятуючись від погоні, він поранив переслідувача.

Яку кару накладає Салічна Правда на викрадача?

Тема 4. Кароліна

Література:

Каролина (вступ. статья) // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. / Под ред. акад. В.М.Корецкого. - М.: Госюриздат, 1961. - С.441-444.

Практичні завдання

 1. Складіть таблицю, яка містила б злочини та види покарань (наведіть статті з Кароліни).

 2. У формі таблиці наведіть випадки, за яких передбачалося застосування тортур як засобу отримання правдивих свідчень, зізнання.

Тема 5. Велика хартія вольностей 1215 р.

Література:

Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. - Харьков: Юрид. ин-т, 1964.

Практичне завдання

Скласти таблицю, яка б містила перелік прав і привілеїв баронів, забезпечених Великою хартією вольностей 1215 р. (визнання суду перів, чітке встановлення розміру податків короні та ін.), а також інших суспільних груп населення.

Тема 6. Знаряддя управління 1653 р.

Література:

 1. Форма правления государством Англии, Шотландии и Ирландии и владениями, им принадлежащими (Орудие управления) (полн. текст) // Конституции и законодательные акты буржуазных государств в XVII-XIX вв. Англия, США, Франция, Италия, Германия. М., Госюриздат, 1957. С. 86-95.

 2. История буржуазного конституционализма XVII-XIX вв. / Нерсесянц В.С. (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1983.

Практичне завдання

Складіть таблицю повноважень лорда-протектора і парламенту (з наведенням статей).

Тема 7. Декларація незалежності США Статті конфедерації

Література:

 1. Конституция США: История и современность / Под ред. А.А.Мишина, Е.Ф.Язькова. М.: Юрид. лит., 1988.

 2. Савельев В.А. Капитолий США: прошлое и настоящее. М.: Мысль, 1989.

Практичне завдання

Посилаючись на конкретні норми Статей конфедерації, у формі таблиці наведіть повноваження, які зберігалися за штатами, і повноваження, що належали Сполученим Штатам.

Тема 8. Конституція Сполучених Штатів Америки 1787 р.

Література:

 1. Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх / Пер. з англ. О.М.Мокровольського. К.: Веселка, 1993.

 2. Конституция США: История и современность / Под ред. А.А.Мишина, Е.Ф.Язькова. М.: Юрид. лит., 1988.

 3. Савельев В.А. Капитолий США: прошлое и настоящее. М.: Мысль, 1989.

Практичне завдання

3образити структуру державних органів США за допомогою схеми.

Тема 10. Якобінська диктатура у Франції

Література:

 1. История буржуазного конституционализма XVII-XIX вв. / Нерсесянц В.С. (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1983.

 2. Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., Мысль, 1979.

 3. Карлейль Т. История Французской революции / Пер. с англ. Ю.В.Дубровина и Е.А.Мельниковой (ч. 1). М.: Мысль, 1991.

Практичні завдання

 1. Складіть схему Революційного уряду якобінської диктатури.

 2. Складіть таблицю, відобразивши з посиланням на нормативні акти повноваження кожного органу Революційного уряду якобінської диктатури.

Тема 11. Конституція Французької республіки 1799 року

Література:

Тарле Е.В. Наполеон / Послесл. В.Кошелева. Мн.: Беларусь, 1992 (або інше видання).

Практичне завдання

Скласти з наведенням відповідних статей таблицю органів, що приймали участь у законотворчому процесі та їх повноважень.

Тема 12. Французький цивільний кодекс 1804 р.

П л а н

 1. Опрацювання та прийняття Французького цивільного кодексу 1804 р. Його структура.

 2. Фізичні особи за Цивільним кодексом 1804 р. (правоздатність і дієздатність).

 3. Право приватної власності.

 4. Право зобов’язань.

 5. Шлюбно-сімейне право.

 6. 3начення Французького цивільного кодексу для розвитку буржуазного цивільного права.

Література:

Французский гражданский кодекс 1804 года. - М.: Юриздат, 1941.

Практичні завдання

Казус 1. Анрі Форе 17 жовтня 1817 р. продав ділянку землі розміром 80 арпанів, яка була частиною посагу його дружини - Марі Форе. Батьки М.Форе звернулися з позовом до суду, оспорюючи право А.Форе продати ділянку.

Яким повинно бути рішення суду?

Казус 2. Леон Абервіль 17 травня 1821 р. продав ділянку, яка належала йому, за 20 тис. франків Жану Леру. Але через деякий час він звернувся до суду з позовом про розірвання договору, стверджуючи, що через свою недосвідченість він не знав дійсної ціни ділянки. Відповідач відмовився задовольнити претензію позивача, посилаючись на те, що договір купівлі-продажу був укладений з дотриманням усіх необхідних формальностей.

Яке рішення повинен винести суд?

Казус 3. Жан Лур’є залишив заповіт, згідно якому його сини Ежен і Анрі одержували по 50 тис. франків, а П’єр - 80 тис. франків. Обгрунтовувалося це тим, що, по-перше, П’єр - старший син, по-друге - найулюбленіший, і, по-третє - у нього вже є діти. П’єр, вражений смертю батька, помер у той же день. Коли Ежен і Анрі ознайомилися з заповітом, вони відмовилися визнати які-небудь спадкові права за онуками Жана Лур’є.

Як розв’язати цей казус?

Казус 4. Альберт де Моран одержав спадщину, яка включала дуже цінну старовинну бібліотеку. 21 жовтня 1867 р. він подарував частину її своєму другові, молодому вченому-філологу Гюставу Роже. Родич А. де Морана, Пилип д'Артруа, звернувся з позовом до суду, оспорюючи вищезгаданий договір.

Яким буде рішення суду?

Казус 5. Жюль Превер придбав у Сімона Верне яблуневий сад. В серпні, коли почався збір фруктів, Верне поставив вимогу, щоб Превер передав йому урожай або його вартість. Свої вимоги він мотивував тим, що договір купівлі-продажу передбачає відчуження лише "коренів" фруктових дерев, а ні в якому разі їхніх плодів. Смішно, стверджував Верне, робити предметом угоди таку невизначену річ, як майбутній урожай яблук. Його претензії були відхилені.

Яке рішення ухвалить суд?

Тема 16. Цивільне уложення Германської імперії 1900 р.

Література:

Гражданское уложение Германской империи. Перевод с немецкого. СПб. - 1898.

Практичні завдання

Варіант 1. Карл Гергарт протягом 1903 р. дав одному з своїх друзів - Ф.Кампгаузену в різний час 20 книжок з бібліотеки батька. Кампгаузен не тільки не повернув книжок, але продав їх за 25 марок букіністу Айзерсу. Карл Гергарт, бажаючи утаїти те, що трапилося, від батька, викупив книжки на власні (накоплені ним) гроші. Проте Гергарту-старшому все стало відомо, і він поставив вимогу букіністу повернути сплачені за книжки гроші. Айзерс відхилив цю вимогу. Чи правий він?

Варіант 2. Альфред Шварц, уклавши 17 вересня 1908 р. договір купівлі-продажу партії пшеничного борошна, згодом вирішив відмовитися від виконання цього контракту. Обгрунтовуючи свої дії, він посилався на §§ 626 і 627 Цивільного уложення Германської імперії 1900 р. Чи правомірне це посилання?

Варіант 3. Наймач, використовуючи крайню нужду робітника, найняв його за умовами значно гіршими, ніж звичайні для даної місцевості. При цьому договір був укладений згідно закону, з додержанням усіх його вимог.

Чи може робітник вимагати розірвання договору за Цивільним уложенням Германської імперії 1900 р.? Які наслідки для робітника викличе подання цієї вимоги? Чи може суд зобов'язати підприємця змінити умови договору?

Варіант 4. Група комерсантів повідомила без попередньої згоди з державними органами про створення нового товариства з виробництва електротехнічного обладнання. Проголосивши себе правлінням зразкової компанії, ця група ухвалила статут і почала продавати акції.

Чи правомірні дії комерсантів за Цивільним уложенням Германської імперії 1900 р.? Який порядок створення юридичних осіб за цим кодексом? Порівняйте його з законодавством Франції XIX ст. про товариства.

Варіант 5. Декілька робітників одного з підприємств концерну хімічної промисловості звернулися в директорат з проханням усунути проникнення до цеху шкідливих парів, за що були негайно звільнені. Умови в цеху залишилися старими. Звільнені робітники звернулися до суду з позовом про відновлення їх на роботі і про покращення умов праці.

Яким може бути рішення суду, якщо він керуватиметься Цивільним уложенням Германської імперії 1900 р.?

Варіант 6. Під час здійснення угоди купівлі-продажу картини відомого художника продавець, скориставшись недосвідченістю покупця, умовив його купити картину за ціною значно вищою її дійсної вартості. Згодом покупець довідався про ринкову вартість картини і оспорив угоду.

Яким буде рішення суду за Цивільним уложенням Германської імперії 1900 р.?

Тема 19. Конституція Німецької імперії 1919 року - "Веймарська конституція"

Практичні завдання

1. Складіть з посиланням на норми Веймарської конституції таблицю повноважень органів влади і управління Німеччини.

2. Складіть з посиланням на норми Веймарської конституції таблицю повноважень імперії і земель.

Тема 20. Встановлення фашиської диктатури у Німеччині

Література:

1. Галкин А.А. Германский фашизм. М., Наука, 1989.

2. СС в действии. Документы о преступлениях СС. / Пер. с нем. М., Прогресс, 1968.

3. Розанов Г.Л. Германия под властью фашизма. (1933-1939гг.). М, Международные отношения,1964.

Тема 21. Основний закон Федеративної Республіки Німеччини 1949 року

Практичні завдання

 1. Порівняйте права громадян за Основним законом ФРН 1949 р. і Веймарською конституцією 1919 р. (складіть таблицю).

 2. За допомогою таблиці порівняйте повноваження президента і федерального канцлера за Основним законом ФРН 1949 р. з повноваженнями президента і рехйсканцлера за Веймарською конституцією 1919 р.

 3. Складіть таблицю повноважень органів державної влади і управління за Основним законом ФРН 1949 р.

Тема 22. Конституція Німецької Демократичної Республіки 1949 року

Практичні завдання

 1. Порівняйте права громадян за конституцією НДР 1949 р. і Основним законом ФРН 1949 р. (складіть таблицю).

 2. Складіть таблицю повноважень органів державної влади і управління за конституцією НДР 1949 р.

Тема 23. Конституція Французької Республіки 1946 р.

Практичне завдання

Складіть схему вищих органів влади і управління Франції за Конституцією 1946 року.

Тема 24. Конституція Французької Республіки 1958 р.

Практичне завдання

На базі відповідних статей Конституції скласти схему вищих органів влади і управління Франції періоду П'ятої республіки.

Тема 25. Утворення Республіки Індії

Література:

 1. Акт о правительственном строе Индии, 1935 года // Конституции буржуазных стран. - М.-Л.: Соцэкгиз, 1936. - Т.IV: Британская империя, доминионы, Индия, Филиппины. - С.248-330.

 2. Конституция Индии: Пер. с англ. - М.: Изд. иностр. лит., 1956.

 3. Азад А.К. Индия добивается свободы. Автобиографический очерк: Пер. с англ. - М.: Изд. иностр. лит., 1961.

 4. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. - М.: Мысль, 1979.

 5. Басу Д.Д. Основы конституционного права Индии: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986.

 6. Гопал С. Джавахарлал Неру: Биография: В 3 т. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1989. - Т.1: 1889-1947; 1990. Т.ІІ: 1947-1956.

 7. Криворучко О.В. Акт про незалежність Індії 1947 року (історико-правовий аспект). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 1997.

Практичні завдання

 1. Складіть схему субєктів федерації за Конституцією Індії 1949 р.

 2. Складіть таблицю повноважень органів державної влади і управління.

Схожі:

8 3086, г. Донецк, ул. Артема, 51 а, тел (факс) (062) 334-98-04,...
Товариство з обмеженою відповідальність «Дон Строй Ком» подає звіт за 1-квартал 2012 ріку, згідно Рішення ДКЦПФР №1591 від 19. 12....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка