ЗАКОНУКРА Ї Н И


Скачати 438.85 Kb.
НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка2/4
Дата23.04.2013
Розмір438.85 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4

Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Переможці архітектурних та містобудівних конкурсів

визначаються журі, до складу якого повинно входити не менш як дві

третини висококваліфікованих фахівців у сфері містобудування та

архітектури.
Автор проекту, який переміг у конкурсі, має переважне право

на подальше розроблення проектної документації, якщо інше не

передбачено умовами конкурсу.
Особа, конкурсний проект якої визнано кращим, користується

переважним правом його реалізації.
Положення про порядок проведення архітектурних та

містобудівних конкурсів затверджується Кабінетом Міністрів

України.
Програми і умови архітектурних та містобудівних конкурсів

складаються за участю Національної спілки архітекторів України або

її місцевих організацій.
Конкурси проводяться за кошти замовника конкурсу. { Статтю 6

доповнено частиною десятою згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від

01.08.2006 }
Інформація про оголошення і результати конкурсу повинна бути

оприлюднена у відповідних друкованих засобах масової інформації.

{ Статтю 6 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 58-V

( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об'єкта

архітектури
Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або

з обов'язковою участю архітектора, який має відповідний

кваліфікаційний сертифікат.
Проект об'єкта архітектури завіряється підписом і

скріплюється особистою печаткою архітектора, який має

кваліфікаційний сертифікат.
Проектна документація на будівництво об'єктів, розроблена

відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної

ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої

влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони

культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і

природоохоронними органами.
Проекти об'єктів архітектури затверджуються замовником.

Затвердження проектів об'єктів архітектури, які споруджуються із

залученням державних коштів, здійснюється у порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України.
Перед затвердженням проектів у випадках, визначених

статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної

діяльності" ( 3038-17 ), проводиться їх експертиза.
До проведення експертизи архітектурного рішення проекту

об'єкта архітектури обов'язково залучається архітектор, який має

відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно

за згодою архітектора - автора проекту, а в разі відхилення від

технічних умов - за погодженням з підприємствами, установами та

організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.
Внесення до затвердженого проекту змін, пов'язаних із зміною

державних стандартів, норм і правил, здійснюється за згодою

замовника, якщо інше не передбачено законом.
Особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають

права проводити експертизу зазначених проектів, погоджувати їх або

надавати дозвіл на виконання будівельних робіт за такими

проектами.
Забороняється вимагати від замовників рішення

архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і

погодження проектної документації.

{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 58-V

( 58-16 ) від 01.08.2006, N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007,

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, N 800-VI ( 800-17 ) від

25.12.2008; в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від

17.02.2011 }
Стаття 8. Робоча документація для будівництва
Робоча документація для будівництва (реконструкції,

реставрації, капітального ремонту) об'єкта архітектури виконується

відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі

затвердженого проекту.
Робоча документація для будівництва або авторський нагляд за

її розробкою виконуються за участю архітектора - автора

затвердженого проекту відповідно до укладеного договору на

розроблення проекту цього об'єкта архітектури. { Частина друга

статті 8 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Стаття 9. Будівництво об'єкта архітектури
Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація,

капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до

затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і

правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання

містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).

{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Архітектор - автор проекту або уповноважена ним особа бере

участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

архітектури та підписує відповідний акт.
Без підпису архітектора - автора проекту або уповноваженої

ним особи такий акт є недійсним.
Стаття 10. Державний архітектурно-будівельний контроль та

нагляд

{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1026-V

( 1026-16 ) від 16.05.2007 }
Для забезпечення під час забудови територій, розміщення і

будівництва об'єктів архітектури додержання суб'єктами

архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої

проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою

захисту державою прав споживачів будівельної продукції

здійснюється в установленому законодавством порядку державний

архітектурно-будівельний контроль та нагляд.

{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, N 3038-VI ( 3038-17 ) від

17.02.2011 }
Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд

здійснює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва,

містобудування та архітектури. Державний контроль та нагляд у

системі центрального органу виконавчої влади з питань будівництва,

містобудування та архітектури здійснює Державна

архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні

органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного

контролю). { Частина друга статті 10 в редакції Закону N 1026-V

( 1026-16 ) від 16.05.2007 }

{ Положення статті 10 визнано конституційними згідно з Рішенням

Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
Стаття 11. Авторський та технічний нагляди
{ Назва статті 11 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від

01.08.2006 }
Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється

авторський та технічний нагляд. { Частина перша статті 11 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від

01.08.2006 }
Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється

особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

{ Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V ( 58-16 )

від 01.08.2006 }
Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту

об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або

уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється

відповідно до законодавства та договору із замовником.
У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених

під час будівництва об'єкта архітектури, та відмови підрядника

щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний

нагляд, повідомляє про це замовника і відповідну інспекцію

державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів

відповідно до законодавства. { Частина четверта статті 11 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від

01.08.2006 }
Порядок проведення авторського і технічного наглядів

( 903-2007-п ) установлюється Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 11 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 58-V

( 58-16 ) від 01.08.2006 }


{ Статтю 12 виключено на підставі Закону N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }


Розділ III

СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА

АРХІТЕКТУРИ. ТВОРЧІ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ
Стаття 13. Спеціально уповноважені органи містобудування та

архітектури
До спеціально уповноважених органів містобудування та

архітектури належать:
центральний орган виконавчої влади з питань будівництва,

містобудування та архітектури;
уповноважений орган містобудування та архітектури Ради

міністрів Автономної Республіки Крим;
управління містобудування та архітектури обласних, Київської

та Севастопольської міських, відділи районних державних

адміністрацій;
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
Уповноважений орган містобудування та архітектури Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування і

архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських,

відділи районних державних адміністрацій підконтрольні і підзвітні

відповідним органам виконавчої влади в межах, передбачених

законом.
Органи місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність у

сфері містобудування та архітектури відповідно до Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).
З питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б"

частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", виконавчі органи сільських, селищних,

міських рад підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 14. Головні архітектори
Керівники органів містобудування та архітектури, визначених

статтею 13 цього Закону, за посадою є головними архітекторами

відповідних адміністративно-територіальних одиниць (Автономної

Республіки Крим, області, району, міста, району в місті).
Призначення на посаду головного архітектора здійснюється

виключно за результатами конкурсу.
В конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу

архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за

фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років.

{ Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Конкурси на заміщення посади головних архітекторів

проводяться за участю місцевих організацій Національної спілки

архітекторів України.
Головні архітектори та інші посадові особи спеціально

уповноважених органів містобудування та архітектури як автори чи

співавтори беруть участь у розробленні містобудівної документації

відповідної території. Головні архітектори та інші посадові особи

спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури в

межах закону можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з

проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для

будівництва на території їх адміністративної діяльності. У таких

випадках погодження відповідних архітектурних рішень здійснюється

органами містобудування та архітектури вищого рівня.

{ Частина п'ята статті 14 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від

01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Головний архітектор міста, району погоджує містобудівне та

архітектурне проектне рішення об'єктів, розташованих в історичній

частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах

загальноміського значення.

{ Статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 }


{ Статтю 15 виключено на підставі Закону N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }


Стаття 16. Творчі спілки архітекторів
В Україні діє об'єднання професійних архітекторів -

Національна спілка архітекторів України, а також відповідно до

законодавства можуть створюватися і діяти інші творчі спілки

архітекторів та самоврядні об'єднання у сфері архітектурної

діяльності. { Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Діяльність творчих спілок архітекторів та самоврядних

об'єднань у сфері архітектурної діяльності здійснюється на основі

їх статутів, зареєстрованих в установленому порядку. { Частина

друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V

( 58-16 ) від 01.08.2006 }
До складу комісії з професійної атестації архітекторів

включаються представники від всеукраїнського об'єднання

архітекторів та інших самоврядних об'єднань у сфері архітектурної

діяльності. { Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із

Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Стаття 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної

діяльності
В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні

організації у сфері архітектурної діяльності.
Неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних

осіб, що провадять підприємницьку та професійну діяльність,

набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації

центральним органом виконавчої влади з питань будівництва,

містобудування та архітектури і внесення відомостей про них до

державного реєстру саморегулівних організацій у сфері

архітектурної діяльності.
Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності

визначають правила і стандарти підприємницької та професійної

діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами таких

організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків,

завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної

організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.
Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності

можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну

атестацію виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням

об'єктів архітектури, та залучатися до ліцензування господарської

діяльності членів саморегулівної організації.
Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва,

містобудування та архітектури визначає порядок реєстрації таких

організацій і здійснює контроль за їх діяльністю.

{ Розділ III доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Розділ IV

ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців

робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів

архітектури
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єкта

архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.
Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із
1   2   3   4

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка