Методичні рекомендації до написання ДИПЛОМНИХ робіт для підготовки магістрів за напрямом 0601 «Право»


НазваМетодичні рекомендації до написання ДИПЛОМНИХ робіт для підготовки магістрів за напрямом 0601 «Право»
Сторінка3/3
Дата22.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3

національний університет державної податкової служби України
Кафедра ______________________

(назва кафедри)
___________________________________

(ПІБ студента)
Дипломна робота

________________________________________________________

(тема дипломної роботи )на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня магістра

з ________________________________

(кваліфікація)

за програмою ”___________________

_________________________________”

( назва програми)


Науковий керівник
__________________________________
__________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Дипломна робота допущена до захисту рішенням кафедри ________________,

протокол № __від “__”_____ 200_ р.
Керівник програми, завідувач кафедри ________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

__________________________________ _________ “__” ________ 200_ р.

(підпис)


Ірпінь 200__Попередній захист ________________ ____________________

(дата) (підпис)

Реєстраційний № ______ ________________ ____________________

(дата) (підпис)

За оформлення ___________ ______________ ___________________

(оцінка) (дата) (підпис)

За зміст ___________ ______________ ___________________

(оцінка) (дата) (підпис)

Результат захисту ___________ ______________

(оцінка) (дата)

Голова комісії ___________________ ______________

(підпис)
Члени комісії:

___________________

(підпис)


___________________

(підпис)


__________________

(підпис)


__________________

(підпис)

Додаток Л
ЗРАЗОК

Реферат

Робота містить ___ сторінок, __ таблиць, __ рисунків, список використаних джерел становить ___ найменувань, ___ додатків .


__________________________________________________________
Предметом дослідження є методика організації управління правовою роботою в органах ДПС, органах державної контрольно-ревізійної служби, державного казначейства, суб’єктах господарювання тощо. Об’єктом дослідження є відповідне управління правового забезпечення органів виконавчої влади, організація управління в органах державної влади, інших фінансових установах на підприємствах, установах, організаціях тощо.

Мета роботи – вивчення діючої системи організації і управління правовою роботою, правового забезпечення діяльності відповідних органів, , вміння систематизувати та узагальнювати матеріали, розробляти пропозиції щодо вдосконалення організації та управління правовою роботою.

За наслідками дослідження сформульовані напрями вдосконалення правової системи правового забезпечення, та діяльності органів ДПС.

Одержані результати можуть бути використані для вдосконалення роботи органів ДПС Ураїни.


Додаток МДержавна податкова адміністрація України

національний університет державної податкової служби України
Направлення на рецензію
Направляю Вам на рецензію дипломну роботу___________________

__________________________________________________________________

за спеціальністю____________________________________________________

Просимо виконати рецензію в термін не більше 2-х днів і розкрити в ній такі положення:

а) відповідність змісту дипломної роботи завданню;

б) ступінь використання студентами досягнень науки і техніки;

в) якість текстового та табличного матеріалу роботи;

г) обгрунтованість пропозицій і висновків та доцільність їх використання на підприємствах, фірмах, в роботі органів ДПС України, органах державної контрольно-ревізійної служби, державного казначейства тощо.


Рецензент ____________________________________________________

(ПІБ, вчене звання рецензента)
“____”______________200__р.


Додаток Н

Державна податкова служба України

національний університет державної податкової служби України
В і д Г У К


наукового керівника на магістерську роботу

студента (курсанта) курсу________ взводу ______________
за спеціальністю___________________________________________________

(шифр та назва спеціальності)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

На тему___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Актуальність теми:__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Загальна характеристика роботи_______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наукова і практична значимість роботи_________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рівень підготовки студента___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відношення студента до виконання та загальна оцінка роботи_____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Науковий керівник __________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________

Дата____________________________Додаток П

Приклад виконання заголовків

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Принципи соціального управління

Принципи соціального управління — вихідна основоположна вимога, яким керується суб'єкт соціального управління. У принципах соціального управління виражені необхідні основи діяльності органів управління та самоуправління керуючих кадрів, тобто суб'єктів управлінських відносин. Принципи соціального управління синтезують у собі соціальні закони та конкретний підхід до їх реалізації на практиці. Якщо закони соціального управління виражають суттєві відносини між суб'єктом і об'єктом управління, то принципи соціального управління, виходячи із цих відносин, встановлюють основні правила побудови та дії суб'єкта й об'єкта управління повинні:

  • бути заснованими на законах розвитку суспільства, його соціальних та економічних законах, а також законах і закономірностях соціального управління;

  • відповідати цілям соціального управління, відображати основні властивості, зв'язки та відносини управління;

  • враховувати часові та територіальні аспекти процесів соціального управління;

  • мати в різних нормативних документах, оскільки кожний принцип соціального управління цілеспрямований: його використовують для вирішення конкретних організаційно-політичних та соціально-економічних завдань.

1   2   3

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт призначені для підготовки бакалаврів галузі знань «Право» з напрямом підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
Захист бакалаврських дипломних робіт
Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 050101 – «Комп'ютерні науки» (спеціалізація «Інформаційні управляючі...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка