СТАТУТ


НазваСТАТУТ
Сторінка1/10
Дата20.04.2013
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Нікопольська міська радаПроект

редакція 01.08.2010
СТАТУТ


ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ МІСТА НІКОПОЛЯ

Реквізити реєстрації


Реквізити затвердження
Варіант:
Рішенням міської ради

СТАТУТ


ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
МІСТА НІКОПОЛЯ


ПРЕАМБУЛА

Від імені та в інтересах мешканців міста Нікополя,

реалізуючи надане громаді міста Нікополя Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" право на міське самоврядування;

прагнучи до організації міського життя та управління містом на демократичних засадах;

дбаючи про перехід міста до сталого екологічно збалансованого розвитку та підвищення якості міського середовища та життя населення у Нікополі;

намагаючись створити ефективну міську владу, забезпечити законність і підконтрольність діяльності її органів і посадових осіб міській громаді;

дбаючи про відродження, неухильний розвиток духовності та національних традицій, збереження культурно-історичного надбання Нікополя;

реалізуючи положення Європейської Хартії місцевого самоврядування та Загальної декларації прав людини;

дотримуючись норм та положень Конституції та законодавства України,

законно обрана

Нікопольська міська Рада

затверджує цей

Статут територіальної громади міста Нікополя.

НІКОПОЛЬ — САМОВРЯДНЕ МІСТО
РОЗДІЛ 1.

Стаття 1. Місто Нікополь, його статус та ознаки

1. Нікополь — місто обласного значення, центр Нікопольського району Дніпропетровської області України. Місто засноване у 1639 році Військом Запорозьким, як фортеця Січ, поруч із якою утворилось поселення Микитин Перевіз. У 1780 році воно було перейменоване на Нікополь, в 1926 році Нікополь віднесено до категорії міст.

2. Місто Нікополь — самостійна адміністративно-територіальна одиниця, самоврядне поселення, на території якого здійснюється місцеве самоврядування у обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Статутом.

3. Місто Нікополь має територію, визначену міськими межами. Територію Нікополя мешканці міста використовують для створення міського середовища, яке задовольняє їх потреби і організує життєдіяльність сучасного та майбутнього поколінь. На території міста дійсні всі повноваження законно сформованої самоврядної міської влади Нікополя.

4. Місто Нікополь має населення, яке завдяки згуртованості у спільному міському середовищі та здійсненню щільно пов’язаних видів діяльності складає міську громаду (спільноту). Як суверенний суб’єкт міського самоврядування громада Нікополя обирає, формує і контролює міську владу.

5. Міська влада Нікополя на основі Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту територіальної громади створює нормативно-правову базу життєдіяльності міста, здійснює управління функціонуванням та розвитком міста, відповідає за його наслідки перед мешканцями.

6. Місто Нікополь має право об’єднуватись з іншими поселеннями в Україні в асоціації, вступати до інших форм добровільних об’єднань, зберігаючи при цьому свій адміністративно-територіальний статус.

7. Місто Нікополь на добровільних та договірних засадах може вступати у офіційні відносини з містами іноземних держав та входити до міжнародних асоціацій міст у порядку передбаченому законами України.

8. При входженні Нікополя до українських та міжнародних добровільних об’єднань забороняється передача їм будь-яких самоврядних повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, прийняття на себе зобов’язань, які суперечать Конституції України та чинному законодавству.

9. Місто Нікополь має власну символіку, яка затверджується та використовується за рішеннями органів міського самоврядування.

10. Місто Нікополь внесено Постановою Кабінету міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 до Списку історичних населених місць України.
Стаття 2. Статут громади міста Нікополя

1. Громада міста Нікополя приймає власний статут, який має назву Статут територіальної громади міста Нікополя (у скороченні Статут міста Нікополя, далі Статут). Цей Статут регулює особливості здійснення місцевого самоврядування громадою міста Нікополя, конкретизує положення Конституції та законодавства України стосовно управління містом Нікополь. Цей Статут є обов`язковим для виконання на всій території міста Нікополя всіма мешканцями міста Нікополя та органами міської влади.

2. Цей Статут розроблений та застосовується у життєдіяльності міста Нікополя на підставі статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Статут міста Нікополя — базовий нормативно-правовий акт міського самоврядування, який міська громада наділила вищою силою відносно всіх інших місцевих нормативно-правових актів органів міської влади. Поряд з чинним законодавством України цей Статут створює правові засади міського самоврядування у Нікополі. На основі Статуту приймаються й застосовуються всі інші нормативно-правові акти Нікополя.

4. Статут визначає положення, норми та правила, які відображають:

1) особливості самоврядування міської територіальної громади Нікополя та її стосунків з органами державної влади;

2) права та обов’язки мешканців міста як окремих суб’єктів, так і об’єднаних у громади за різними ознаками;

3) предмети відання міста Нікополя, сфери компетенції органів міського самоврядування;

4) порядок громадського контролю за діяльністю органів і посадових осіб міської влади;

5) принципи і правила побудови, обрання та функціонування органів міського самоврядування, їх служіння мешканцям.

6) повноваження та обов’язки органів і посадових осіб міської влади, форми їх відповідальності перед мешканцями;

7) принципи регулювання правовідносин, що складають основу діяльності органів міської влади, управління функціонуванням і розвитком міста;

8) порядок прийняття управлінських рішень щодо створення належних умов життя для мешканців;

9) інші норми і правила щодо життєдіяльності міської громади Нікополя.

5. Поняття та терміни, що використовуються у практиці міського самоврядування і основному тексті Статуту та додатках до нього, приведені у додатку 1.

6. Жодне з положень цього Статуту ніяким чином і в будь-якому випадку не може тлумачитись як виключення з прав та повноважень, що надані чи будуть надані Конституцією і законодавством України міським громадам і органам місцевого самоврядування у містах.

7. Місто Нікополь в особі його органів міського самоврядування має право здійснювати всі заходи, які є необхідними або доцільними для управління внутрішніми справами міста, за винятком випадків, коли Конституція та закони України однозначно обмежують конкретні повноваження

8. Право тлумачення та роз’яснень положень Статуту надане лише юридичній службі Нікопольської міської ради.

9. Внесення змін, доповнень та уточнень до Статуту здійснюється Нікопольською радою у встановленому цим Статутом порядку.


Стаття 3. Територія міста Нікополя та його межі

1. Територія міста Нікополя є невід’ємною складовою частиною території України, на яку розповсюджується дія законодавства України та цього Статуту у повному обсязі.

2. Опис меж території Нікополя, що представляє необхідні картографічні матеріали та пояснення, оформляється як єдиний документ (додаток 2), який є невід’ємною частиною цього Статуту.

3. Межі Нікополя затверджуються згідно з чинним законодавством України за поданням Нікопольської міської ради. При необхідності корегування меж міста виконавчими органами проводяться відповідні обґрунтування, які передаються на розгляд Нікопольської ради. Зміни меж міста відображаються у містобудівній документації Нікополя.
Стаття 4. Символіка та пам’ятні дати міста Нікополя

1. Місто Нікополь має свою символіку — герб (додаток 3), прапор (додаток 4), гімн (додаток 5), логотипи, булаву і знак Нікопольського міського голови, а також пам’ятні дати – дату заснування міста – 1639 рік., дати вшанування святих покровителів міста - св. Микити – 28 вересня, Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня..

2. Символіка міста Нікополя, а також зміни у окремих символах приймаються рішеннями Нікопольської міської ради.

3. Порядок офіційного та комерційного використання герба, прапора і гімну міста Нікополя визначається рішеннями Нікопольської міської ради, яка здійснює контроль за їх виконанням.

4. День міста Нікополя відзначається 28 вересня.. Порядок проведення офіційних і святкових заходів та відповідні витрати з міського бюджету визначаються Нікопольською міською радою та її виконавчими органами.
Стаття 5. Міська влада у Нікополі

1. Територіальна громада міста є суверенним суб’єктом міського самоврядування і єдиним джерелом міської влади. Міська влада у Нікополі здійснюється шляхом місцевого самоврядування. Органи міської влади у Нікополі формуються і діють згідно з Конституцією, законами України та цим Статутом. Самочинне захоплення особою чи групою осіб влади у Нікополі, привласнення ними окремих владних повноважень і створення непередбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом органів влади, переслідується за законом. Рішення, що приймаються цими особами чи органами є незаконними і не підлягають виконанню.

2. Міську владу представляють Нікопольський міський голова, Нікопольська міська рада, та її виконавчі органи, які діють у межах компетенції, повноважень та відповідальності, встановлених для них Конституцією, законами України та цим Статутом.

3. Нікопольський міський Голова є головною посадовою особою органів міського самоврядування. Він обирається мешканцями міста шляхом прямого таємного голосування відповідно до чинного законодавства про вибори міських голів. Нікопольський міський голова очолює виконавчі органи Нікопольської міської ради, керує їх діяльністю і відповідає за її результати.

4. Представницький орган міського самоврядування в місті Нікополі — Нікопольська міська Рада (далі — Нікопольрада) обирається на вільних і прямих виборах. Нікопольрада виступає від імені міської громади і діє в інтересах мешканців міста.

5. Виконавчий орган міського самоврядування в місті Нікополі — Виконавчий комітет Нікопольради (далі — Виконком). Виконком формується відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Статуту.

6. Правовий захист мешканців від неправомірних дій посадових осіб міської влади здійснює міський уповноважений з прав людини Він обирається, вступає на посаду та діє відповідно до вимог цього Статуту в межах законодавства України.

7. Органи міської влади діють шляхом прийняття і виконання відповідних правових і нормативних актів міста Нікополя.

8. Нормативно-правовими актами міста Нікополя є Статут міста Нікополя, інші акти міського самоврядування, а саме:

1) рішення, які приймаються населенням на міських референдумах;

2) рішення, постанови, положення, кодекси, регламенти, інші документи Нікопольради;

3) розпорядження Нікопольського міського голови;

4) рішення Виконавчих органів Нікопольради тощо.

9. Нормативно-правові акти та розпорядчі документи публікуються в офіційному виданні Нікопольради, міських газетах, а також інших засобах масової інформації.

10. Найбільш суттєві питання, що зачіпають більшість мешканців Нікополя, виносяться на загальноміські референдуми та опитування, які проводяться у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом. Ухвалені на референдумі рішення є законними і підлягають виконанню органами міської влади, посадовими особами і мешканцями у відповідні терміни.

11. Діяльність органів міської влади забезпечується необхідними для цього фінансовими та матеріальними ресурсами. Майновою і фінансовою основою міського самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні, цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля та інші природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади міста Нікополя. Відповідні витрати визначаються у міському бюджеті.

12. Усі суперечки та конфлікти між органами міської влади й органами державної влади, а також іншими суб’єктами права вирішуються у судовому порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.
Стаття 6. Економічна база міста Нікополя

1. Нікополь має багатогалузеву економічну базу, яку складають:

Промислові підприємства, продукція яких має національне, регіональне та місцеве значення;

об’єкти зовнішнього залізничного та річкового транспорту;

виробництва, що виконують будівництво житлових, цивільних і промислових об’єктів;

заклади вищої та середньої освіти, які готують фахівців для народного господарства країни;

фінансові та страхові установи, що надають банківські, страхові та інші послуги;

підприємницькі структури та окремі господарюючі особи, які зайняті малим та середнім бізнесом у сфері виробництва та послуг.

2. Економічна база міста надає мешканцям робочі місця та забезпечує надходження коштів до міського бюджету. Розвиток економічної бази Нікополя в основному забезпечується за рахунок природних та соціальних ресурсів.

3. Належні умови для розвитку та раціонального використання економічної бази Нікополя створюють органи міської влади. Розвиток економічної бази міста має вести до збільшення числа робочих місць та заробітків мешканців, надходжень до міського бюджету.
Стаття 7. Соціальна сфера міста Нікополя

1. Нікополь має власну соціальну сферу, яка складається з установ дошкільного виховання, освіти, науки, медицини та охорони здоров’я, фізичної культури, об’єктів пасажирського транспорту та зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення, засобів масової інформації, закладів культури та мистецтва, ритуальних послуг тощо. Соціальна сфера надає мешканцям та гостям міста різноманітні послуги, що спрямовані на фізичний та духовний розвиток людини, задоволення культурних потреб мешканців, підтримання їх здоров’я та готовності до праці.

2. Установи, заклади й об’єкти соціальної сфери міста утримуються за рахунок міського та державного бюджету, позабюджетних коштів, приватних вкладень, благодійних фондів і внесків. Функціонування соціальної сфери міста надає мешканцям робочі місця та забезпечує надходження коштів до міського бюджету.

3. Міська влада забезпечує ефективне функціонування та розвиток соціальної сфери, примноження її можливостей у розширенні числа та поліпшенні якості послуг, що надаються населенню та гостям міста. Головним напрямом вважається розвиток соціальної сфери за рахунок створення малих та середніх підприємств, комунальної та приватної форми власності, які надають послуги на ринкових умовах.

.
Стаття 8. Міське середовище Нікополя

1. Міське середовище Нікополя представляє сукупність предметів матеріальної та духовної культури, а також природних особливостей місцевості, що складають територію міста. Міське середовище є спільним надбанням міської громади Нікополя. Воно постійно вдосконалюється мешканцями з метою поліпшення умов для їх мешкання, праці, побуту, відпочинку та дозвілля.

Головними компонентами міського середовища є: територіально-планувальна структура, вулична мережа і забудова міста, історичні ареали, пам’ятки археології, історії та культури, архітектури і містобудування, монументального мистецтва, транспортні й інженерні мережі міста, а також природні ландшафти, парки, водоймища, природний рельєф тощо. Міське середовище надає можливості для функціонування народногосподарського та житлового комплексів, соціальної сфери міста. Стан міського середовища є показником рівня соціально-економічного розвитку міста, його інвестиційної привабливості.

2. Міське середовище — головний сукупний об’єкт діяльності органів міської влади, економічної, містобудівної і екологічної політики. Для вдосконалення міського середовища та контролю за його станом Нікопольрада створює відповідні органи і служби. За стан міського середовища несуть відповідальність всі мешканці, обрані ними органи міської влади, а також всі господарюючі суб’єкти, що діють на території Нікополя.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ
Цей Редакційний статут (далі Статут) містить вимоги до створення та поширення інформації
СТАТУТ

СТАТУТ

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАТУТ
Повноваження Міністерства як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
СТАТУТ
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності
СТАТУТ
Засновник здійснює фінансування НВК, його матеріально-технічне забезпечення, встановлює статус
СТАТУТ
Установчими зборами засновників Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка