Законами


НазваЗаконами
Сторінка8/12
Дата20.04.2013
Розмір1.19 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Стаття 26. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Посадові особи платників єдиного внеску несуть
адміністративну відповідальність за:

порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати
єдиного внеску;

неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою
формою звітності щодо єдиного внеску;

подання недостовірних відомостей, що використовуються в
Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених цим Законом.

2. Застраховані особи, які не подають інформацію для внесення
до Державного реєстру або подають недостовірну інформацію,
притягаються до відповідальності згідно із законом.

3. Пенсійний фонд, його територіальні органи та посадові
особи за розголошення інформації про застрахованих осіб,
невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, визначених
цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом.

Суми коштів, безпідставно стягнені територіальними органами
Пенсійного фонду з юридичних і фізичних осіб, підлягають
поверненню з рахунків Пенсійного фонду в триденний строк з дня
прийняття рішення територіальним органом Пенсійного фонду або
судом про безпідставність їх стягнення з одночасною сплатою
нарахованої на ці суми пені, що визначається виходячи з розрахунку
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім
підпункту 8 частини першої статті 1, підпунктів 7 та 8 (в частині
пред'явлення посвідчення застрахованої особи), 9 частини другої
статті 6, абзацу другого підпункту 1 частини третьої статті 20,
статті 22 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня
2014 року.

2. З дня набрання чинності цим Законом суб'єкти
підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему
оподаткування відповідно до Указу Президента України від 3 липня
1998 року N 727/98 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", розділу IV
Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77), нараховують,
обчислюють та сплачують єдиний внесок відповідно до цього Закону.

3. З дня набрання чинності цим Законом платники страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються
платниками єдиного внеску.

Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих
осіб не здійснюється. Пенсійний фонд спільно з фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування та
центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну
податкову політику, проводить звірення платників страхових внесків
у порядку ( z1244-10, za244-10 ), встановленому Пенсійним фондом
спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики, за погодженням із
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
{ Абзац другий пункту 3 розділу VIII в редакції Закону N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

4. У період до перетворення Пенсійного фонду на неприбуткову
самоврядну організацію відповідно до пункту 12 розділу XV
"Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) завдання та функції
Пенсійного фонду та його територіальних органів щодо збору та
ведення обліку єдиного внеску виконують відповідно Пенсійний фонд
та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління
Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах.

5. До запровадження подання до Пенсійного фонду звітності
щодо персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід,
грошове забезпечення) застрахованих осіб, на яку нараховано і з
якої сплачено єдиний внесок, та інших відомостей відповідно до
частини другої статті 20 цього Закону стосовно всіх застрахованих
осіб роботодавці, фізичні особи - підприємці та особи, які
забезпечують себе роботою самостійно, зобов'язані подавати до
територіальних органів Пенсійного фонду персоніфіковані відомості
про застрахованих осіб, з якими стався нещасний випадок на
виробництві або професійне захворювання, а також осіб, яких
звільнено з роботи за період після подання останнього звіту щодо
персоніфікованого обліку, в порядку, встановленому Пенсійним
фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення.

6. У разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із
сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, що виникла до 1 липня 2010 року,
заборгованість із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів)
підлягає списанню.

7. Заборгованість із сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, нарахованого до 1 січня 2004 року, не
погашена станом на 1 січня 2011 року, з відшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, із сплати
фінансових санкцій та пені, що виникла до 1 січня 2011 року,
підлягає розстроченню не більш як на 60 календарних місяців
починаючи з 1 січня 2011 року.

Розстрочена сума підлягає сплаті (в тому числі пеня і штрафні
санкції) рівними частками щокварталу не пізніше 20 числа місяця,
що настає після зазначеного періоду, незалежно від факту виплати
заробітної плати за цей період.

Повідомлення про розстрочення суми заборгованості, пені та
штрафних санкцій ( z0948-10 ) надсилається платникам у
встановленому Пенсійним фондом порядку.

Суми внесків, нарахованих на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням,
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, строк сплати яких не настав на
1 січня 2011 року, та суми нарахованого збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування до 1 січня 2004 року, строк сплати
яких не настав на 1 січня 2011 року, не сплачені станом на 1 січня
2011 року, підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня
2011 року.

Стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за
діючими видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не
сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових
внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав,
здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального
страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент
виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій.
Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у
рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

На період до повного стягнення заборгованості із сплати
страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування та сум штрафних санкцій,
нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в
тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня
2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю
нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування
фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності
цим Законом.

7-1. Платникам, які протягом шести місяців з дня набрання
чинності Законом України "Про внесення зміни до розділу VIII
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування" щодо стимулювання сплати поточних платежів з єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
погашення заборгованості до Пенсійного фонду України" ( 4814-17 )
подали заяву до відповідного органу Пенсійного фонду України‚
надається право на розстрочення сум заборгованості із сплати
страхових внесків, які не погашені на день укладення договору про
розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків
( z1340-12 ), за період до 31 грудня 2010 року, у разі якщо на
день подання заяви у платника немає заборгованості із сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.

Суми заборгованості із сплати страхових внесків, які не
погашені на день укладення зазначеного договору ( z1340-12 ),
розстрочуються та підлягають сплаті рівними частинами протягом 24
календарних місяців починаючи з місяця подання платником заяви до
відповідного органу Пенсійного фонду України.

Заяви, подані платником, що надійшли пізніше шестимісячного
строку з дня набрання чинності Законом України "Про внесення зміни
до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування" щодо стимулювання сплати поточних платежів
з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та погашення заборгованості до Пенсійного фонду
України" ( 4814-17 ), не розглядаються.

Орган Пенсійного фонду України у десятиденний строк з дня
отримання заяви приймає рішення про розстрочення сум
заборгованості та укладає з платником договір про розстрочення сум
заборгованості із сплати страхових внесків за формою( z1340-12 )
затвердженою Пенсійним фондом України.

Зазначений договір підлягає достроковому розірванню, якщо
платник не сплачує в повному обсязі розстрочені платежі із сплати
страхових внесків та/або поточні платежі з єдиного внеску.

Платнику, який відповідно до укладеного договору в повному
обсязі погасить заборгованість із страхових внесків і не допустить
виникнення нової заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період дії
такого договору, штраф та пеня, пов’язані з цією заборгованістю,
нараховані і не сплачені або ті, які підлягають нарахуванню
відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування", списуються в порядку, встановленому Пенсійним фондом
України".

{ Розділ VIII доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом N 4814-VI
( 4814-17 ) від 22.05.2012 }8. Державний реєстр загальнообов'язкового державного
соціального страхування формується на базі системи
персоніфікованого обліку внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування.

9. Прийняття законів про запровадження загальнообов'язкового
державного соціального медичного страхування та накопичувальної
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
здійснюється одночасно з внесенням відповідних змін до цього
Закону.

9-1. Установити, що період, за який списано заборгованість,
визначену у статті 1 Закону України "Про деякі питання
заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу -
учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх
стабільного розвитку" ( 5213-17 ), обліковується в Державному
реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування
як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.

{ Розділ VIII доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом N 5213-VI
( 5213-17 ) від 06.09.2012 }10. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2011 року:

Закон України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11,
ст. 47 із наступними змінами);

статті 1-6, пункт 2 статті 7 Закону України "Про страхові
тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124;
2003 р., N 26, ст. 192; 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 18,
ст. 247);

пункти 3 та 4 статті 1, абзаци перший і другий пункту 1,
пункти 2 та 3 статті 2, частини четверта - шоста статті 3, абзаци
другий, четвертий - сьомий пункту 1, пункти 2-5 статті 4, стаття 5
Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 37, ст. 237 із наступними змінами).

11. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) пункт 1-1 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1002-05 ) викласти в такій редакції:

"1-1) податкова міліція - у справах про ухилення від сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також у
справах про приховування валютної виручки";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):

а) назву та абзац перший частини першої статті 165-1 викласти
в такій редакції:

"
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
Законами

Законами N 81/95-ВР

Законами

План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією...
Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади
Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка