Законами


НазваЗаконами
Сторінка12/12
Дата20.04.2013
Розмір1.19 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
{ Підпункт 11 пункту 11 розділу VIII втратив чинність на
підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
12) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

а) абзаци дев'ятий, двадцять перший, тридцять четвертий та
тридцять шостий статті 1 викласти в такій редакції:

"мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається
розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і
розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, встановлених законом, на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід)";

"персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування (далі - персоніфікований
облік) - організація та ведення обліку відомостей про застраховану
особу, що здійснюється відповідно до законодавства і
використовується в системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування в установленому законодавством порядку";

"страхові внески - кошти відрахувань на соціальне
страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та
страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із
законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування";

"страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно
до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього
Закону";

б) абзаци четвертий та п'ятий частини другої статті 5
виключити;

в) у частині третій статті 8 слова "встановлених цим Законом"
замінити словами "встановлених законом";

г) у пункті 2 частини першої статті 11 слова "та фермерських
господарств" виключити;

ґ) у абзаці третьому пункту 1 статті 14 слова "та фермерські
господарства" виключити;

д) пункти 4 та 5 частини першої, пункти 2 та 3 частини другої
статті 16 після слів "в системі персоніфікованого обліку"
доповнити словами "та Державному реєстрі загальнообов'язкового
державного соціального страхування";

е) статті 17-19 виключити;

є) у частині першій статті 21:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік
надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, а також персоніфікований облік
коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування здійснюються в порядку, визначеному Законом
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування є складовою частиною Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,
порядок ведення якого встановлюється Законом України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування".

У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;

ж) частину другу статті 40 доповнити новим абзацом такого
змісту:

"При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) за
періоди сплати страхових внесків за застрахованих осіб, зазначених
у пунктах 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону, враховується
мінімальний розмір заробітної плати";

з) пункт 1 статті 41 викласти в такій редакції:

"1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою
після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом
були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески в
межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної
плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, а після
набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" -
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначеної
відповідно до закону";

и) у частині першій статті 61:

у пункті 11 слова "цього Закону" замінити словом "закону";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) подає на розгляд центрального органу виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики пропозиції щодо розміру
страхових внесків, коштів від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, розміру підвищення пенсії, передбаченого частиною
другою статті 42 цього Закону";

і) у статті 64:

у частині першій:

пункт 1 доповнити словами "та іншими законами України";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) проводити планові та позапланові перевірки у порядку,
передбаченому законом";

пункти 3 та 5 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) вилучати в установленому законодавством порядку у
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності документи, які свідчать про порушення
порядку використання коштів Пенсійного фонду та Накопичувального
фонду";

у пункті 10 слова "нарахування, обчислення та сплати
страхових внесків" виключити;

у частині другій:

пункт 8 після слова "забезпечувати" доповнити словами
"відповідно до закону";

пункт 9 після слова "здійснювати" доповнити словами
"відповідно до закону";

пункт 10 після слова "надавати" доповнити словами "відповідно
до закону";

пункти 15 та 19 викласти в такій редакції:

"15) подавати центральному органу виконавчої влади у сфері
праці та соціальної політики актуарні розрахунки із запропонованим
на наступний рік розміром страхових внесків, коштів єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, у тому числі частини страхових внесків, що
спрямовується до Накопичувального фонду";

"19) вести відповідно до законодавства загальний реєстр
платників страхових внесків, єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та у складі цього реєстру - реєстр
платників страхових внесків до солідарної системи та
накопичувальної системи пенсійного страхування";

ї) пункт 1 частини першої статті 72 викласти в такій
редакції:

"1) надходження від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, у розмірах, визначених законом, крім частини
страхових внесків, що спрямовується до накопичувальної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";

й) частини першу - дев'яту статті 106 виключити;

к) у розділі XV "Прикінцеві положення":

у пункті 8:

у підпункті 1 слова і цифри "страхові внески, що
перераховуються до солідарної системи (крім страхових внесків, що
перераховуються особами, зазначеними в пунктах 3 і 4 статті 11 та
у статті 12 цього Закону, а також страхових внесків, сплачуваних
за осіб, зазначених у пунктах 8, 13, 14, 17 статті 11 цього
Закону), сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на
умовах і в порядку, визначених цим Законом, та в розмірах,
передбачених Законом України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) для відповідних платників
збору" виключити;

підпункти 2-5 виключити.

12. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для
його реалізації;

2) протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом
забезпечити запровадження посвідчення застрахованої особи,
передбаченого цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2464-VI
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
Законами

Законами N 81/95-ВР

Законами

План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією...
Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади
Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка