КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


НазваКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Дата18.04.2013
Розмір69.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 р. № 1238

Київ
Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти
Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти, що додається.

М. АЗАРОВ


Інд. 70

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИДодаток

до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238
СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти
Міністр освіти і науки, молоді та спорту, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Директор інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, заступник голови міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Директор департаменту професійно-технічної освіти

МОНмолодьспорту, відповідальний секретар міжвідомчої робочої групи

Перший заступник голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України (за згодою)

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу Конфедерації роботодавців України (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238
ПОЛОЖЕННЯ про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти

  1. Міжвідомча робоча група з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти (далі — робоча група) є допоміжним органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема в частині забезпечення відповідності змісту професійно-технічної освіти сучасним вимогам економіки держави.

  2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

  3. Основними завданнями робочої групи є:

підготовка пропозицій щодо концептуальних та методологічних основ створення сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

обґрунтування та узагальнення пропозицій щодо пріоритетних напрямів під час розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

розроблення пропозицій та подання їх до відповідних центральних органів виконавчої влади або професійних об'єднань щодо перегляду та доопрацювання кваліфікаційних характеристик на конкретні робітничі професії відповідно до вимог сучасного ринку праці;

опрацювання та подання до Кабінету Міністрів України, МОНмолодьспорту пропозицій та рекомендацій щодо реформування і вдосконалення змісту професійно-технічної освіти з метою її відповідності сучасному розвитку галузей економічної діяльності;

участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань розроблення та впровадження сучасних стандартів професійно-технічної освіти;

підготовка рекомендацій стосовно визначення механізму і способів розроблення та впровадження сучасних стандартів професійно-технічної освіти, зокрема із залученням міжнародної технічної і фінансової допомоги.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє та затверджує в установленому порядку методичні рекомендації щодо створення сучасних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;
аналізує потреби національної економіки у фахівцях і робітничих кадрах та подає МОНмолодьспорту пропозиції щодо переліку завдань з першочергового розроблення чи оновлення стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, підготовка яких здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах;

утворює у разі потреби постійні або тимчасові комісії і робочі групи;

бере участь у розробленні заходів, проектів нормативно-правових актів, що стосуються вдосконалення змісту освіти та організації навчального процесу;

сприяє пошуку, залученню інвесторів та інших позабюджетних джерел, а також реалізації міжнародних проектів з метою створення сучасних стандартів професійно-технічної освіти;

організовує семінари, конференції, наради та інші заходи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти;

аналізує результати апробації та ефективність впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій.

5. Робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

організовувати проведення семінарів, конференцій, нарад та інших заходів з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

утворювати в разі потреби постійні або тимчасові комісії і робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступників голови та
членів робочої групи.

Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України. . Головою робочої групи є Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

Голова робочої групи:

несе персональну відповідальність за невиконання покладених на робочу групу завдань;

розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

організовує розгляд робочою групою питань щодо розроблення та впровадження сучасних стандартів професійно-технічної освіти;

визначає регламент робочої групи та порядок денний її засідань;

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

з

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться у міру
потреби за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання робочої групи веде голова, а в разі його відсутності — заступник голови за дорученням голови робочої групи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить МОНмолодьспорт.

Пропозиції та рекомендації робочої групи є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади.

  1. Робоча група використовує у своїй роботі бланк із своїм найменуванням.

  2. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює МОНмолодьспорт.

Схожі:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах,...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 12 березня 2003 р. N 306
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України   п о с т а н о в л я є
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 квітня 1999 р. №663
Відповідно до підпункту 8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Кабінет Міністрів України п о с т а н...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 квітня 2011 р. №557
Відповідно до статті 32 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 травня 2011 р. №553
Відповідно до статті 41 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 травня 2011 р. №559
Відповідно до статті 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 травня 2011 р. №548
Відповідно до статей 11, 14 і 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВ А від 6 травня 2001 р. N 433
Відповідно до статей 12 і 13 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) Кабінет Міністрів України постановля є
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 травня 2011 р. №547
Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про будівельні норми” Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка