План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади. Судова система в правовій державі


Скачати 266.63 Kb.
НазваПлан Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади. Судова система в правовій державі
Сторінка1/3
Дата02.04.2013
Розмір266.63 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
Тема 11. Україна як правова

та соціальна держава

План

 1. Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади.

 2. Судова система в правовій державі.

 3. Принцип верховенства права як складова конституційного ладу України.

 4. Пряма дія норм Конституції України.

 5. Україна як соціальна держава.

 6. Конституційні засади ринкової економіки.

 7. Право власності за Конституцією України.

 8. Соціальні зобов’язання держави згідно з Конституцією України.


45. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини оскаржив до Конституційного Суду положення Закону України «Про міліцію», згідно з яким міліції було надано право затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, на строк до 30 діб за вмотивованим рішенням суду. На думку Уповноваженого, ця норма носить відкрито дискримінаційний характер і обмежує право громадян на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. У ході судового засідання представники МВС наполягали на необхідності збереження оспорюваного положення, мотивуючи це інтересами боротьби зі злочинністю і профілактики злочинів, зокрема тих із них, що скоюються безпритульними.

Яке рішення повинен ухвалити Конституційний Суд ? Чи відповідає, на вашу думку, оспорюване положення Закону України «Про міліцію» цінностям і принципам правової держави ? Чому у правовій державі повинно бути надано пріоритет – публічному чи приватному інтересу ?
46. У справі за адміністративним позовом Пенсійного Фонду України до гр. Л., який є суб'єктом підприємницької діяльності щодо стягнення з останнього в примусовому порядку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за останні 12 місяців, Суд відмовив Пенсійному Фонду України у задоволенні позову. Своє рішення він обґрунтував тим, що положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», на які посилається Пенсійний Фонд України суперечать принципу верховенства права, що проголошений ст. 8 Конституції України, а також цей закон не відповідає ст. 64 Конституції України, положення якої зобов'язують кожного сплачувати податки і збори, а оскільки єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, передбачений законом, не входить до системи податків та зборів, то цей Закон порушує положення Конституції України й принцип верховенства права втілений в тексті Основного Закону України. Отже, оскільки норми Конституції України є нормами прямої дії, Суд ухвалив рішення на підставі Конституції України не застосовуючи норми закону.

В чому полягає сутність принципу “верховенства права”? Як співвідносяться між собою принцип “верховенство права” та “верховенства Конституції”? Чи правомірним є рішення Суду? Прокоментуйте Рішення Суду.
47. Верховною Радою України було прийнято закон, яким скасовуються соціальні пільги та виплати деяким категоріям населення: шахтарям, дітям війни, працівникам органів внутрішніх справ та ін. П'ятдесят народних депутатів України звернулися до Конституційного Суду України з клопотанням визнати положення закону неконституційними. Оскільки на їх думку скасування соціальних пільг суперечить положенням ст. 1 Конституції, яким Україна проголошується соціальною державою, та положенням ч. 3 ст. 22 Конституції, відповідно до якого при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод.

Дайте визначення та вкажіть основні ознаки соціальної держави. Чинне призведе прийняття такого закону до звуження обсягу конституційних соціальних прав громадянина. Яким чином має вирішити справу Конституційний Суд України? Складіть проект рішення суду
48. Під час круглого столу присвяченому обговоренню судової реформи в Україні, народний депутат Козимак Ю.Д. виступив з пропозицією підготувати законопроект щодо внесення змін до Конституції України, в якому будуть передбачені, положення, згідно, з якими “судді суддів загальної юрисдикції повинні обиратися громадянами України, що проживають на території адміністративної одиниці де розташований відповідний суд”.

Яку роль судова гілка влади відіграє в побудові правової, демократичної держави? Назвіть гарантії незалежності суддів? Як на вашу думку повинні формуватися суди загальної юрисдикції, щоб вони бути максимально незалежними від законодавчої та виконавчої гілок влади?
49. Солдата строкової служби було притягнене до кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини з метою ухилитися від військової служби (ст. 408 «дезертирство» Кримінального кодексу України ). У судовому засіданні адвокат обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінальної справи на підставі ст. 3 Конституції Україні, а саме “людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, адже його підзахисний вчинив діяння передбачені ст. 408 КК України через постійні знущання та побиття, які здійснювали по відношенню до нього інші солдати строкової служби, на підтвердження власних слів адвокат надав переконливі докази.

Що таке пряма дія норм конституції? Чи можна ототожнювати пряму дію норм конституції з безпосередньою дією норм конституції і чи можливо в зазначеній ситуації безпосереднє застосування норм Конституції? На які ще норми міг послатися адвокат?
50. Верховна Рада України з метою підтримати українських виробників прийняла зміни до Митного кодексу України та передбачила статтю згідно, з якою “на товари секонд-хенд, які ввозяться на територію України встановлюється єдиний митний тариф - не за вагою товару, а поштучно», а також внесла зміни до Податкового кодексу України, передбачивши статтю, згідно з якою «суб'єкти підприємницької діяльності, що діють за спрощеною системою оподаткування не мають права здійснювати продаж товарів, що є секонд-хендом”.

Після направлення Головою Верховної Ради України ухвалених законопроектів на підпис Президенту України, спілка підприємців звернулася до Президента України з проханням не підписувати законопроект, оскільки на їх думку він: 1) є таким, що порушує їх право на підприємницьку діяльність передбачену ст. 42 Конституцією України; 2) принцип рівності всіх громадян, зокрема, що всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24 Конституції України); 3) є неправомірним втручанням держави в ринкові відносини, що є не припустимим в конституційній державі.

Назвіть конституційні засади ринкової економіки. Які на вашу думку, межі втручання держави в ринкову економіку та здійснення підприємницької діяльності встановлює Конституція України? Чи відповідають на вашу думку вище зазначені законопроекти Конституції України?

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и
Барабаш Ю. Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності - тонка грань українського конституціоналізму // Право України. - 2010. - № 7. - С.24-32.

Барабаш Ю.Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина перша) // Публічне право. - 2011. - N 4. - С. 15-22.

Барабаш Ю.Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України: (частина друга) // Публічне право. - 2012. - N 1. - С. 15-23.

Варналій З.С. Конституціоналізм та економіка // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. - № 11. – С. 52-54.

Веніславський Ф. Забезпеченя стабільності конституційного ладу в процесі побудови в Україні соціальної держави // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 101. – С. 27-37.

Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади. - Х. : Право, 2010. - 462 с.

Погребняк С. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми // Вісник Академії правових наук.– 2006.– № 1 (44).– С. 26-36.

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. — Х. : Консум, 2002. — 394с.

Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення // Право України. – 2010 № 3. – С. 52-61.

Тема 12. Характеристика України

як демократичної держави

План

 1. Україна як демократична республіка.

 2. Принцип народовладдя та форми реалізації народовладдя.

 3. Співвідношення між формами безпосередньої та представницької демократії у реалізації публічної влади в Україні.

 4. Принцип багатоманітності.

 5. Конституційний лад та громадянське суспільство.

 6. Поняття та види референдумів.

 7. Предмет референдуму.

 8. Порядок ініціювання референдуму народом.

 9. Порядок призначення (проголошення) референдуму.

 10. Порядок проведення референдуму.

 11. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі.


51. У свій час Ж.-Ж. Руссо зазначав, що «у природному стані кожен індивід реалізовував суверенні права щодо самого себе, тому він має поступитися цими правами на користь суспільства за умови участі у формуванні загальної волі або держави, яка повинна бути організована таким чином, щоб забезпечувати інтереси більшості громадян». Відповідно до цієї установки єдиним законним правлінням у такому випадку буде пряма демократія, у якій законодавча влада належить цілісному корпусу громадян, від якого надаються накази посадовим особам, котрі виконують закони.

При цьому вчений не допускав того, що суспільство може делегувати свої повноваження виборній асамблеї. Тому, розглядаючи англійську конституцію, він вказував, що англійці, які вважають себе вільними, насправді є такими не більше, ніж один раз на сім років, коли обирають своїх представників.

Дайте коментар наведеним висловленням Ж.-Ж. Руссо. Яким чином співвідносяться представницька та безпосередня форми народовладдя, яку з них необхідно вважати пріоритетною у сучасному світі?
52. У ст. 5 Конституції України 1996 р. встановлено: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування – таким чином в Основному Законі встановлюється відправне положення щодо безпосередньої й представницької форм народовладдя. У радянський період навпаки перевага віддавалась представницькій демократії, виходячи з постулату тотожності інтересів громадянина і держави. Водночас, і сьогодні, наприклад, у ст. 3 Конституції Французької Республіки 1958 р. зазначено: «національний суверенітет належить народу, який здійснює його через своїх представників та через референдум».

Яку з зазначених форм народовладдя необхідно вважати пріоритетною у сучасному світі?
53. У виборах народних депутатів взяли участь 58 % громадян, включених до списків виборців. У розподілі депутатських мандатів взяли участь 5 політичних партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу, що набрали три та більше відсотків голосів виборців (34 %, 31 %, 14 %, 5%, 4% відповідно, загалом – 90 % голосів громадян, що проголосували).

Яка частина населення України таким чином представлена у Верховній Раді? Чи можна стверджувати, що обрані таким чином народні депутати є представниками й тих громадян, що за них не голосували?
54. До ЦВК надійшла скарга від представника політичної партії – суб’єкта виборчого процесу щодо проведення незаконної агітації, а саме участі в ній Президента України з метою спонукати виборців голосувати за певну політичну партію, безоплатного використання ефіру телекомпанії для проведення передвиборної агітації. Суб’єкт звернення просить визнати порушення принципу рівності умов використання ЗМІ, безоплатного поширення інформації з ознаками політичної реклами протиправними; зобов’язати Президента України утриматися від дій щодо участі у передвиборній агітації, втручання у виборчий процес, порушення принципу рівного та неупередженого ставлення до суб’єктів виборчого процесу.

Які критерії дають можливість охарактеризувати вибори як вільні і рівні?
55. Президент України 15.01.2000 р. видав Указ “Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою”, яким передбачалося проведення референдуму 16.04.2000 р., на який, зокрема, пропонувалося винести питання: 1. “Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв’язку з цим ч. 3 ст. 80 Конституції України: “Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані ?” та 2. “Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов’язаною з цим заміною у ч. 1 ст. 76 Конституції України слів “чотириста п’ятдесят” на слово “триста”, а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства ?” Результати голосування були позитивними: перше питання “за” – 89 % голосів виборців, друге “за” – 89,91 %.

Однак Верховна Рада відмовилася вносити відповідні зміни до Конституції, посилаючись на те, що був порушений порядок внесення змін і доповнень до Основного Закону.

Яку юридичну силу мають рішення, прийняті на всеукраїнському референдумі? Чи мав право Президент призначати референдум із вказаних питань? Яку юридичну силу мають рішення, прийняті на референдумі 16 квітня 2000 р.? Наскільки правомірними були дії Верховної Ради?
56. Ініціативна група звернулась до Центральної виборчої комісії з вимогою її зареєструвати для збору підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, на який запропоновано винести наступні запитання: 1) Чи підтримуєте ви ухвалення закону «Про всеукраїнський і місцеві референдумі референдуми», в якому, зокрема, передбачена можливість ухвалення нової Конституції України на референдумі? 2) Чи підтримуєте ви вступ України до НАТО? 3) Чи підтримуєте ви вступу України до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном?

Які мають бути дії ЦВК? Чи може вона відмовити у реєстрації ініціативної групи та з яких підстав? Проаналізуйте практику ініціювання всеукраїнських референдарних процесів, що склалася на сьогоднішній день. Які шляхи удосконалення процедури ініціювання всеукраїнського референдуму ви можете запропонувати?
57. Народний депутат П. подав до Верховної Ради України законопроект, відповідно до якого запропонував закріпити в Законі «Про політичні парії в Україні» норму, згідно з якою політичні партії у своїй діяльності мають керуватися демократичними принципами. Свою пропозицію депутат обґрунтував численними порушеннями демократичних стандартів політичними партіями в Україні, зокрема поширеною практикою закритих з’їздів, а також одноособового ухвалення рішень лідерами партій. Крім того, депутат послався на статтю 1 Конституції України, відповідно до якої Україна є демократичною державою.

Натомість у висновку науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України наголошувалось на тому, що закріплення такої норми порушувало б принцип невтручання держави в діяльність політичних партій. Адже відповідно до статті 8 Закону України "Про об'єднання громадян" та статті 4 Закону України "Про політичні партії в Україні" втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян не допускається. Більше того, на підставі цих норм Конституційний Суду України в своєму рішенні від 23 травня 2001 р. № 6-рп/2001 (справа щодо конституційності статті 2483 ЦПК України) зробив висновок, що «внутрішня організація, взаємовідносини членів об'єднань громадян, їх підрозділів, статутна відповідальність членів цих об'єднань регулюються корпоративними нормами, встановленими самими об'єднаннями громадян, які базуються на законі; визначаються питання, які належать до їх внутрішньої діяльності або виключної компетенції і підлягають самостійному вирішенню».

Чи має поширюватися норма ст. 1 Конституції України на діяльність політичних партій? Чи згодні Ви з пропозицією народного депутата? Як ви оцінюєте аргументи Науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України?
  1   2   3

Схожі:

ФІНАНСОВО КРЕДИТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Конституція України, прийнята 28 червня 1996р., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу,...
Принципи навчання
Належать: принципи науковості, принцип систематичності та послідовності, принцип свідомості й активності, принцип доступності, принцип...
Організація державної влади в Україні
«Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» (ст. 5) та поділу влади: «Державна влада в...
ТЕСТИ
Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава
ТЕСТИ
Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава
СПЕЦКУРС СУДОВА ЮСТИЦІЯ ЛЬВОВА ХІV-XVIII СТОЛІТЬ Лекція ВСТУП ДО...
Поняття судової влади визначають по-різному в залежності від історичного періоду розвитку суспільства, теоретичних засад розуміння...
Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень
Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти...
Поділ державної влади
У демократичних суспільствах функціонування державної влади відбувається на засадах її поділу
В Вчителі: Кузьменко І. В. Кондакова Л. Г. План проведення засідання клубу англійських лордів
Давати визначення поняттям: політична система, монархія республіка, їх типи, гілки влади, пристрій виконавчої, судової, законодавчої...
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має...
Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення судової влади, яке найбільш точно характеризує цю гілку державної влади
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка