Синельниківської міської ради


Скачати 117.86 Kb.
НазваСинельниківської міської ради
Дата27.12.2013
Розмір117.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
проект

УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Тридцять шоста сесія VІ скликання

Про внесення змін до

рішення Синельниківської міської ради

від 22.04.2011 №108-8/УІ «Про податок на

нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, у м.Синельникове»
Керуючись статтями 7,10,12,265 пунктом 5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, пунктом 24 статті 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 04.07.2013 №403-УІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», міська рада вирішила:


 1. Внести зміни до додатку рішення Синельниківської міської ради від 22.04.2011 №108-8/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Синельникове», а саме в Положення про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Синельникове :

  1. Змінити у всіх відмінках словосполучення «Синельниківська об’єднана державна інспекція» на словосполучення «Синельниківське відділення Дніпропетровської МДПІ Дніпропетровській області ДПС»

  2. Замінити у всіх відмінках словосполучення «об’єкт житлової нерухомості» на словосполучення «об’єкт житлової нерухомості в тому числі його частка»

  3. В пункт 3 «Об'єкт оподаткування» доповнити підпунктом наступного змісту: «е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину»

  4. З урахуванням норм підпункту 5.1. пункту 5 цього положення підпункт 4.4 пункту 4 «База оподаткування» викласти в наступній редакції: «у разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів»
  1. Пункт 5 викласти в наступній редакції:

« 5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкти/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів.

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).»
1.6 Пункт 7 викласти в наступній редакції:
«7. Порядок обчислення суми податку»

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Синельниківським відділенням Дніпропетровської МДПІ Дніпропетровській області ДПС з власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього рішення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього рішення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього рішення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється Синельниківським відділенням Дніпропетровської МДПІ Дніпропетровській області ДПС пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості";

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 та відповідні платіжні реквізити, надсилаються (вручаються) платнику податку Синельниківським відділенням Дніпропетровської МДПІ Дніпропетровській області ДПС до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Синельниківське відділення Дніпропетровської МДПІ Дніпропетровській області ДПС надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

7.3. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

7.4. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.5. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

7.6. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7.7. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Синельниківського відділення Дніпропетровської МДПІ Дніпропетровській області ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.»

7.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком:

7.8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

7.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.9. Порядок сплати податку

7.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

7.10. Строки сплати податку

7.10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

  1. Доповнити Положення пунктом 12 наступного змісту:


«12. Ставки податку»

12.1. Ставки податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування";

12.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а 1 відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

12.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів"
1.8. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року

1.9. Головному спеціалісту з питань внутрішньої політики міської ради Ісаєвій С.О. офіційно оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
Міський голова Д.І.Зражевський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Синельниківської міської ради
« Про внесення змін до рішення Синельниківської міської ради від 22.04.2011 №108-8/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Синельникове»
 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 

1.Опис проблеми

У зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України, необхідно внести зміни до рішення Синельниківської міської ради від 22.04.2011 №108-8/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Синельникове»

 

2. Мета та завдання регулювання

Метою прийняття Синельниківською міською радою даного регуляторного акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету;

- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих податків і зборів;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справлянням місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Завданням запропонованого проекту рішення є:

- встановлення розмірів ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м.Синельниковому.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілі

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній. Правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення міської ради для виконання на території міста Синельникового, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта

Згідно зі ст.7,10,12,267, п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Синельниківської міської ради «Про внесення змін до рішення Синельниківської міської ради від 22.04.2011 №108-8/УІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Синельникове»
Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:

- доцільності,

- адекватності,

- прозорості,

- ефективності,

- передбачуваності,

- збалансованості.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.

Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує розмір ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у місті Синельникове. Він максимально відповідає вимогам часу, стану та тим умовам, що склалися у місті і потребує затвердження Синельниківською міською радою.

В разі необхідності міська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин. Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.

 

6. Очікувані результати дії акта

У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:

Таблиця вигод і витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення надходжень до міського бюджету

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта)

Населення міста

Збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету міста

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у місті Синельникове

     
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території міста Синельникового та діє на широке коло фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Цільова група: фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

 

Показники результативності:

Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до міського бюджету

 

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету міста.

 

9. Заходи з відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відділом соціально-економічного розвитку міста, фінансовим управлінням міської ради у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з використанням статистичних даних Синельниківської ОДПІ.

Начальник управління

ЖКГ та комунальної

власності міської ради В.В.ВІСІЧ

Схожі:

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Синельниківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради, Комунальної установи...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №225, згідно з заявами керівництва відділу освіти Синельниківської міської...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Синельниківської об’єднаної державної податкової інспекції, Дошкільного навчального закладу №11 “Дружба”, Синельниківської загальноосвітньої...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Синельниківської міської ради від 04 вересня 2009 року №561-36/У, розглянувши лист...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
З метою встановлення основних правил документування управлінської діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів...
Про план роботи виконавчого комітету Синельниківської міської ради
Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши квартальні плани роботи структурних підрозділів міської...
Про план роботи виконавчого комітету Синельниківської міської ради
Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши квартальні плани роботи структурних підрозділів міської...
Структура Управління житлово-комунального господарства та комунальної...
Внести зміни до рішення міської ради від 25. 12. 2012 №451-28/VІ «Про структуру апарату Синельниківської міської ради та її виконавчих...
П Л А Н роботи виконавчого комітету Синельниківської міської ради...
Питання, внесені на розгляд виконавчими органами міської ради Синельниківської міської ради
СТАТУТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Синельниківської міської ради та з метою створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на освіту, забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка