Операції з об’єктами, зафарбування об’єктів, керування заливками. Практична робота №8 “Зафарбування об’єктів”. Мета. Навчальна


Скачати 186.77 Kb.
НазваОперації з об’єктами, зафарбування об’єктів, керування заливками. Практична робота №8 “Зафарбування об’єктів”. Мета. Навчальна
Дата18.12.2013
Розмір186.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Операції з об’єктами, зафарбування об’єктів, керування заливками.

Практична робота № 8 “Зафарбування об’єктів”.
Мета.

Навчальна. Ознайомитися з операціями над об’єктами;  навчитися  зафарбовувати об’єкти, керувати заливками. Здобути навички використання інструментів і команд редактора CorelDRAW, призначених для опрацювання зображень.

Розвиваюча.

Виховна.

Тип уроку. Комбінований.

Матеріали для роботи з учнями:

 1. Презентація “Операції з об’єктами в CorelDraw”.

 2. Підручник В.С. Березовського

План

 1. Актуалізація опорних знань.

 2. Операції з об’єктами.

 3. Зафарбування об’єктів.

 4. Керування заливками.

 5. Практична робота № 8 "Зафарбування об’єктів".

 6. Типові запитання до уроку.

 7. Домашнє завдання.

Структура уроку
1. Актуалізація опорних знань.

 1. Створення об’єктів.


2. Операції з об’єктами.

Перетворення об’єктів.

Перетворенням або трансформацією об’єктів називають такі операції, як переміщення, поворот, дзеркальне відображення, масштабування, стискання і розтягування.

Інструмент Указатель застосовують не лише для вибору й переміщення об’єктів, але й для їх перетворення. Виділіть ним будь-який об’єкт, перетягніть один із кутових маркерів виділення – і розміри об’єкта буде змінено пропорційно. (Якщо ви хочете змінити ширину чи висоту об’єкта симетрично відносно центра, утримуйте під час перетягування маркера клавішу SHIFT, а за потреби збільшити об’єкт у ціле число разів  – утримуйте клавішу CTRL).

Якщо об’єкт двічі повільно клацнути інструментом Указатель, то за периметром замість маркерів виділення з’являться маркери повороту і нахилу.

Інструмент Преобразование розташовано на панелі інструментів в одній групі з інструментами Форма, Размывающая кисть і Грубая кисть. Перетворення об’єктів можна здійснювати як за допомогою миші так і вводячи значення в поля панелі властивостей.

Вибрати режим цього інструмента можна, клацнувши одну з чотирьох кнопок: Свободное вращение,  Отражение под свободным углом, Свободное маштабирование, Свободный скос.

Третій метод грунтується на використанні вікна Окно - Докеры - Трансформация или Монтаж - Трансформация (Преобразование). Зверху у цьому вікні містяться п’ять кнопок: Позиция, Вращение, Маштаб и отражение, Размер, Наклонить.

Практичні прави

Вправа 1

Намалюйте повітряну кульку, таку як на рис. в.

 1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ. Намалюйте в ньому повітряну кульку (рис. а).

 2. Активізуйте інструмент Указатель (Вибір) і клацніть кульку. Навколо неї з'являться маркери виділення.

 3. Перемістіть правий бічний маркер праворуч, і форму кульки буде змінено (рис. б).

 4. Виберіть інструмент Преобразование (Перетворення) та встановіть для нього режим Свободиьій наклон (Вільний нахил).

 5. Виконайте операцію перетворення кульки — нахиліть її трохи праворуч (рис. в).

 6. Здійсніть ще кілька трансформацій кульки за допомогою інструмента Преобразование (Перетворення).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1vxtgh8ya8dcblylukmxjnjufnp6gjti_

Вправа 2

У цій вправі ви намалюєте квітку, показану на рис. б.

 1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ. Намалюйте невеличкий еліпс.

 2. Двічі клацніть створений об'єкт інструментом Указатель (Вибір). Навколо об'єкта з'являться двонапрямлені стрілки, а посередині — невеличке коло з точкою, яка визначатиме центр обертання.

 3. За допомогою вказівника миші перетягніть це коло з центра на нижню частину еліпса (рис.а).

 4. Виконайте команду Упорядочить ► Преобразования ► Поворот (Впорядкування ► Перетворення ► Поворот).

 5. У вікні, що відкрилося праворуч, у поле Угол (Кут) введіть значення кута повороту — 30°. Клацніть кнопку Применить для дубликата (Застосувати до дублікату) одинадцять разів, і ви отримаєте малюнок квітки з дванадцятьма пелюстками, такий як на рис.б.

 6. Збережіть створений малюнок у файлі Квітка.ссіг.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1kwxe_-y84zp2csqv46l3mqhh5qoh6c_7

Блокування об’єктів.

Блокування об’кта дає змогу уникнути випадкового перетворення. Виділивши об’єкт і вибравши команду  Монтаж – Блокировать объект, ви не уможливлюєте зміну об’кта. Щоб скасувати блокування, виділіть об’єкт і виберіть команду Монтаж – Разблокировать объект.

Формування об’єктів складної форми.

В CorelDraw передбачено також набір команд для побудови об’єктів складної форми шляхом об’єднання простих фігур, їх перетину й виключення. Для створення складних зображень використовують команди формування об’єктів:

Объеденить –  у разі об’єднання створюється нова фігура.

Исключить –видаляється частина об’єкта, яку перекриває інший об’єкт.

Пересечение – із області перекривання двох чи більше об’єктів створюється новий об’єкт.

Упрощение – видаляються всі невидимі частини об’єктів, перекриті іншими об’єктами.

Переднее минус задние – залишається лише та яастина верхньої фігури, яка нічого не перекриває.

Задние минус передние – залишається лише та яастина нижньої фігури, яку нічого не перекриває.

Создать новый объект, который окружает выбранные – виділені об’єкти об’єднуються в один.

Щоб відкрити вікно Формирование слід скористатися командою Окно – Докеры – Формирование или Монтаж - Формирование.

Групування і розгрупування об’єктів.

Для того щоб створити групу, виділіть відповідні об’єкти та застосуйте команду Монтаж –Группировать. Тепер об’єкти можна обробляти як один.

Кожний об’єкт у будь-який момент можна видозмінювати. Для цього його спочатку потрібно виділити інструментом Указатель за натиснутої клавіші CTRL.

Щоб скасувати групування, Виділіть групу і виконайте команду Монтаж – Разгрупировать.

Практична вправа

Вправа 3

У цій вправі ви намалюєте сніговика, такого як на рис. 12.14, в.

 1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ.

 2. Виберіть інструмент Зллипс (Еліпс) і намалюйте шість кіл різного розміру (створюйте кожне коло, утримуючи клавішу Ctrl) — із них ви побудуєте зображення сніговика. Розмістіть кола так, щоб вони перетиналися (рис. а).

 3. Утримуючи клавішу Shift, виділіть усі об'єкти за допомогою інструмента Указатель (Вибір). На панелі властивостей клацніть кнопку Обьединить (Об'єднати). Результат виконання цієї операції показано на рис. б.

 4. Домалюйте необхідні декоративні деталі: за допомогою інструмента Свободная форма (Довільна форма) — шапку та ніс, а за допомогою інструмента Зллипс (Еліпс) — ґудзики та очі.

 5. Розфарбуйте сніговика, добираючи кольори на власний смак (рис в)(по бажанню).

 6. Згрупуйте та розгрупуйте об’єкти.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1gygvoamib1fyzk5hm_ztpwvwwsz4dewz

Створення кількох екземплярів об’єкта.

У результаті дублювання (копіювання) створюється ще один екземпляр вихідного об’єкта:

Дублювання з вимірюванням відстані: виділіть об’єкт  і натисніть  Ctrl+D або виберіть команду Правка – Дублировать. Буде створено дублікат об’єкта, розташований з невеликим зсувом відносно оригіналу. Якщо дублікат змістити,  то при наступному дублюванню копія буде розташована на такій же відстані, як і попередній дублікат.

Просте дублювання: виділіть об’єкт  і починайте його переміщати, не відпускаючи лівої кнопки миші, клацніть її праву кнопку. Поруч з курсором відобразиться знак «+». Тепер відпустіть ліву кнопу миші, перемістіть створену копію у потрібне місце.

Клонування об’єктів(доступне для нових версій CorelDRAW).

Клоном називають сукупність спеціальних копій об’єкта, які зберігають зв’язок зі своїм оригіналом. Оригінал, за яким створюється клон, називають керуючим об'єктом або еталоном клону, а окремі зв'язані з ним екземпляри — елементами клону.

Клонами дуже зручно користуватися, коли в проекті, робота над яким триває, передбачено багаторазове повторення елементу (наприклад, логотипу фірми, який потрібно розмістити посередині та в чотирьох кутах веб-сторінки). У цьому випадку достатньо змінити форму і колір лише керуючого об'єкта, елементи ж клону змінюватимуться автоматично.

Щоб клонувати об’єкт, виділіть його і виконайте команду Правка – Клонирование.

Змінення форми об'єктів

Удосконалюючи малюнок на папері, ви щоразу користуєтеся гумкою і олівцем, щоб видалити непотрібні контури та створити нові. Щоб отримати у CorelDRAW об'єкт зі зміненою формою, його не потрібно будувати знову. Звісно, ви можете виконати перетворення об'єкта, але у такий спосіб досягти потрібного результату не завжди видається за можливе. Доцільно застосувати інструменти, які дають змогу переміщувати та редагувати вузли об'єкта, розділяти об'єкт на частини й видаляти його фрагменти.

Перш ніж змінити форму об'єкта, його потрібно перетворити на криві. Для цього клацніть об'єкт правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню команду Преобразовать в кривую (Перетворити на криву).

Змінення форми кривої Безьє

Властивості вузлів, що визначають форму сегментів кривих Безьє, можна змінити за допомогою інструмента Форма (Форма) У разі його вибору на панелі властивостей з'являються елементи керування, призначені для настроювання властивостей виділених замкнених чи незамкнених кривих. Доступність тих чи інших елементів керування визначається тим, яку ділянку кривої виділено.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=11pbcjllyu8lm31ihyvq_pvcspagf258

Розбиття кривих

Для розбиття кривих ліній застосовують інструмент Нож(Ніж) На рис. 12.18 показано, якого вигляду набуває панель властивостей у разі вибору цього інструмента. Після клацання ним кривої буде утворено два вузли, не з'єднані між собою сегментом. Таким чином замкнену криву можна перетворити на незамкнену, а з незамкненої утворити два об'єкти.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1-x8tncjqwiv3sbwrfh2ue9-t3zfvtlw5

Ліворуч на панелі властивостей розташовано кнопки, за допомогою яких задається режим роботи інструмента Нож (Ніж). Якщо клацнути кнопку Оставлять как один обьект (Залишати як один об'єкт) то відтята частина незамкненої кривої буде не новою кривою, а частиною вихідної. Проте якщо клацнути кнопку Автоматическое закрьітие при разделении (Автоматичне закриття під час розділення) то в процесі роботи з інструментом точки кривої доведеться клацати не один раз, а двічі. Крім того, лінія, що з'єднує дві вказані точки, стане сегментом кривої.

Видалення фрагментів кривих

Для видалення фрагментів кривих застосовують інструмент Ластик (Ластик) Після їх видалення на незамкненій кривій утворюються розриви (рис. а), форму ж замкненої кривої буде змінено так, начебто крива «обтікає» траєкторію руху ластику (рис. б). Результати застосування інструмента ви побачите, коли відпустите кнопку миші. Взагалі його застосовують до тих самих об'єктів, що й інструмент Нож (Ніж).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1nxnvlanfn6vafk7anakmo5cjtga0bvu8

Форма ластику (кругла чи квадратна) задається за допомогою кнопки Окружность/квадрат (Коло/квадрат) О на панелі властивостей. Розмір сторони квадратного ластику чи діаметр круглого встановлюється в поліТолщина ластика (Товщина ластику). Клацанням кнопки Упрощение при стираний (Спрощення під час стирання) встановлюється режим згладжування кривої.

За потреби відновити форму кривої натисніть клавішу Esc, перш ніж відпустити кнопку миші. Якщо ж ви встигли її відпустити, скасуйте операцію повністю.

Використання інструмента Размазьівающая кисть

Цікаві ефекти можна отримати за допомогою інструмента Размазьівающая кисть (Пензель для розмазування). Його вплив на замкнену криву полягає у «витягуванні» чи «вдавлюванні» меж об'єкта пензлем еліптичної форми. Параметри інструмента можна задати на панелі властивостей.

Значення, вказане в полі Коэффициент затухання (Коефіцієнт затухання), визначає, як змінюватиметься розмір інструмента під час його переміщення. Якщо це значення дорівнює 0, то розмір залишиться незмінним. У разі додатних значень розмір збільшуватиметься, а у разі від'ємних — зменшуватиметься.

Форму кривої на рис. було змінено за різних значень коефіцієнта затухання. Для того щоб ви краще зрозуміли, як у своїх розробках використовувати ефект, створюваний інструментом Размазьівающая кисть(Пензель для розмазування), пропонуємо попрацювати з ним, задаючи різні параметри.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1h0rlu3_axhyclno8qa1kg6c7i7wqxmc

Використання інструмента Удаление виртуального сегмента

Інструмент Удаление виртуального сегмента (Видалення віртуального сегмента) призначений для видалення фрагментів кривої, що визначаються точками її перетину з іншими об'єктами. Видалити такий фрагмент дуже легко: достатньо клацнути його згаданим інструментом.

Вправа 4

У цій вправі ви намалюєте восьминога, такого як на рис.в.

 1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ.

 2. Виберіть інструмент Многоугольник (Багатокутник). На панелі властивостей в полі Число вершин или сторон многоу гольника (Кількість вершин або сторін багатокутника) введіть число 8. Перемістіть вказівник миші в робочу область і побудуйте восьмикутник (рис.  а).

 3. Для подальшої роботи об'єкт потрібно виділити. Виберіть інструмент Форма (Форма), перемістіть вказівник миші до одного з вузлів восьмикутника (не плутайте з маркерами виділення, що розміщені в кутах і посередині прямокутного контуру, який охоплює об'єкт), і за натиснутої лівої кнопки миші перемістіть вказівник до центра, щоб об'єкт перетворився на восьмикутну зірку (рис.  б).

 4. Перемістіть вказівник миші до будь-якого вузла, розкрийте контекстне меню та виберіть у ньому команду Преобразовать в кривую (Перетворити на криву).

 5. Утримуючи кнопку миші, перемістіть вузол, щоб зовнішній вигляд об'єкту змінився. Для корекції вигляду об'єкта розміщуйте вказівник миші на прямих відрізках, розкривайте контекстне меню та додавайте вузли.

 6. Перемістіть вказівник миші до вузла і, змінивши його місце розташування, остаточно скоригуйте вигляд об'єкта (рис. в). За потреби додайте ще кілька вузлів і змініть вигляд кривої на власний смак.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1-3lhaooxlljrhn-fe4xloivnqtazbwy
3. Заливка об’єктів.

Тепер, коли ви знаєте, як у CorelDRAW задається той чи інший колір, можна переходити до вивчення методів розфарбовування зображень. Без оформлення кольором жодна композиція не матиме належного вигляду, адже глядач хоче бачити не вузли та сегменти, а цілісне зображення, тобто внутрішні області об'єктів мають бути залиті кольором, а контури фігур — оформлені певним чином.

Пропонована різноманітність типів заливок і можливості CorelDRAW щодо настроювання зовнішнього вигляду створюваних малюнків вражають. У програмі застосовуються однорідні заливки з однаковим кольором, градієнтні (такі, що створюють плавні колірні переходи), візерункові та текстурні заливки, зокрема такі, де текстуру описано мовою PostScript.

Для створення заливок використовують два інструменти: Интерактивная заливка (Інтерактивна заливка)  та Заливка сетки (Заливка сітки) if. Якщо задані за умовчанням параметри заливки вас не влаштовують, встановіть їх за допомогою панелі властивостей. Заливки можна створювати за допомогою інструмента Заливка (Заливка) ф^, параметри якого також задаються на панелі властивостей.

Найзручніший спосіб створення заливок більшості типів ґрунтується на застосуванні інструмента Интерактивная заливка (Інтерактивна заливка). Після вибору інструмента ви побачите його панель властивостей. Перелік доступних типів заливок міститься у списку Тип заливки.

 • Без заливки (Без заливки) — заливка до об'єкта не застосовується.

 • Однородная заливка (Однорідна заливка) — внутрішня область об'єкта зафарбовується одним кольором, який не змінюється у межах цього об'єкта.

 • Линейные (Лінійні) — внутрішня область об'єкта зафарбовується із застосуванням плавного лінійного колірного переходу. Вигляд заливки визначається положенням керуючих точок, центра переходу, а також орієнтацією керуючої лінії.

 • Радиальные (Радіальні) — у градієнтній радіальній заливці колірний перехід здійснюється за концентричними колами у напрямку від центра вздовж радіуса. Вигляд радіальної градієнтної заливки визначається положенням її центра.

 • Конические (Конічні) — конічна заливка є різновидом градієнтної, за використання якої внутрішня область фігури зафарбовується двома чи більше кольорами. Колірний перехід розпочинається на одному з променів, які виходять із центра заливки, і завершується на протилежному промені, «проходячи» дугою у 180° у напрямку навколо центра. Ефект заливки віддзеркалюється відносно діаметра її півкола.

 • Прямые (Прямі) — заливка цього типу багато в чому нагадує радіальну, проте перехід кольорів здійснюється не за концентричними колами, а за квадратами.

 • Двухцветньїй узор (Двохкольоровий візерунок) — візерункові заливки утворюються в результаті багаторазового повторення рапорту — квадратного зображення, межі якого зливаються і утворюють візерунок. Змінюючи розміри рапорту і повертаючи його в інтерактивному режимі, можна створювати нові зображення, не схожі на початковий візерунок.

 • Полноцветньїй узор (Повнокольоровий візерунок) — створюється заливка з повнокольорового візерунка.

 • Растровьій узор (Растровий візерунок) — заливкою є растровий візерунок.

 • Заливка текстурой (Заливка текстурою) — заливка особливим різновидом растрових зображень, які у процесі використання генеруються за певним алгоритмом (рис. 12.35). Ці заливки, як і розглянуті нами раніше, створюються в результаті багаторазового повторення плитки візерунка, проте малюнок плитки не зберігається у файлі на диску, а генерується динамічно.

 • Заливка PostScript (Заливка PostScript) — для створення монохромних і кольорових векторних візерунків використовується мова опису сторінок PostScript. Кожній такій заливці відповідають спеціальні змінні, від значення яких залежить вигляд візерунка майже так само, як у випадку текстурних заливок. Набір заливок PostScript досить великий — від візерунків, що імітують тріщини і бульбашки, до багаторазово повторюваних символів.

 Виберіть тип заливки, після чого об'єкту автоматично буде призначено саме цю заливку із властивостями, що застосовуються за умовчанням. Навколо виділеного об'єкта з'являться спеціальні маркери, призначені для настроювання параметрів заливки, а на панелі властивостей стануть доступними відповідні елементи керування.

До графічних об'єктів за умовчанням застосовано режим Без заливки (Без заливки), а для тексту — однорідний чорний колір заповнення. Якщо змінити тип заливки та її властивості за відсутності виділених об'єктів, ці властивості буде застосовано за умовчанням до всіх нових об'єктів.

Вправа 5

У цій вправі ви намалюєте квітку, показану на рис.

 1. Запустіть CorelDRAW і відкрийте файл Квітка.ссіг, створений у вправі 12.2. Якщо ви не може знайти цей файл, виконайте цю вправу повторно.

 2. Інструментом Указатель (Вибір) виділіть усі пелюстки квітки та клацніть кнопку інструмента Однородная заливка (Однорідна заливка).

 3. Відкриється вікно Однородная заливка (Однорідна заливка), в якому потрібно вказати колір заливки. Оберіть, наприклад, зразок червоного кольору та клацніть кнопку ОК (рис. 12.37). Квітка набуде червоного кольору (рис. 12.38).

 4. Скасуйте заливку за допомогою команди Правка ► Отменить заливку (Правка ► Скасувати заливку), після чого виконайте команду Упорядочить ► Обьединить (Впорядкувати ► Об'єднати).

 5. Знову застосуйте інструмент Однородная заливка (Однорідна заливка) та зафарбуйте квітку в червоний колір.

 6. Збережіть зображення у файлі Заливка.ссіг.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1--jmg2lmqpdswhvsy7sl07w_wnudsgln

Обведення контурів

Контур — це лінія, яка утворює межу об'єкта. Контур має такі властивості, як товщина, стиль, завершувачі, кути, наконечники, колір тощо. Товщина контуру зазвичай вказується у пунктах, хоча може бути задана і в інших допустимих у CorelDRAW одиницях. Колір контуру задається за допомогою палітри кольорів.

Повторювана комбінація штрихів і пробілів, що утворює контур, називається стилем. Програма пропонує велику кількість вбудованих стилів контура і дає змогу створювати власні. Якщо контур незамкнений, то варіанти оформлення його кінців (завершувачі) можуть бути такими: зріз, скруглення, квадрат. Контур має також властивість, від якої залежить вид кута в точках його зламу: загострений, скруглений чи зрізаний. Кінець незамкненого контуру може бути оформлений з використанням спеціального наконечника. Ви можете обрати стандартний наконечник чи створити його власноруч, так само як і стиль.

За умовчанням контур розташовується над заливкою об'єкта. Якщо товщина контуру сумірна з розмірами об'єкта, це може суттєво вплинути на його зовнішній вигляд, тому в багатьох випадках доцільно помістити контур позаду заливки.

Використовуючи у своїй композиції різноманітно оформлені контури, слід враховувати не лише їхнє розташування відносно заливки, а й ту обставину, що товщина контуру може бути фіксованою чи змінюватися в результаті перетворень об'єкта.

Обведення контуру вибраного об'єкта можна виконати за допомогою інструмента Перо абриса (Перо для контурів) ф і однойменного діалогового вікна, яке відкривається відразу після активізації цього інструмента. Задайте у ньому потрібні параметри контуру, клацніть ОК, і контур буде обведено.

Вправа 6

У цій вправі ви створите пунктирний контур квітки, як показано на рис 12.43.

 1. Запустіть CorelDRAW і відкрийте файл Заливка.ссіг, який ви створили, виконуючи вправу 5. Якщо ви не може знайти цей файл, виконайте цю вправу ще раз.

 2. Виділіть інструментом Указатель (Вибір) усі пелюстки квітки. Активізуйте інструмент Перо абриса (Перо для контурів).

 3. Буде відкрито вікно Перо абриса (Перо для контурів). Перейдіть до списку Цвет (Колір) і виберіть у ньому зелений колір,у списку Толщина (Товщина) задайте ширину контуру, наприклад, 3 мм, а у списку Стиль (Стиль) вкажіть пунктир. Клацніть кнопку ОК.

 4. На рис.  показано якою тепер має бути квітка. Змініть контур квітки так, щоб він набув вигляду суцільної лінії темно-червоного кольору.

 5. Заблокуйте зображення та збережіть його.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1cxqxtxwglvjhqbzjwtqgxec-bmguv-y6
4. Практична робота № 8 “Зафарбування об’єктів”.

 1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ. Ви маєте намалювати такий годинник, як на рис.. Роботу розпочинайте з побудови основи малюнка. Щоб створити зображені на рис.а примітиви, скористайтесь інструментами Эллипс (Еліпс), Эллипс через 3 точки (Еліпс через 3 точки) та Безье (Безьє).

 2. Оскільки вам до корпуса годинника потрібно приєднати його ніжки, відкрийте вікно настройки Формирование (Формування) — для цього, нагадаємо, слід виконати команду Окно ► Ок-на настройки ► Формирование (Вікно ► Вікна настройки ► Формування). Пересвідчіться у тому, що прапорці Исходньїе обьектьі (Початкові об'єкти) та Конечньїе обьектьі (Цільові обчьекти) не встановлено. Виділіть зображення ніжки, у вікні настройки виберіть із списку пункт Обьединить (Поєднати), клацніть кнопку Обьединить (Поєднати), після чого перемістіть вказівник миші (він має набути вигляду жирної стрілки) до контуру годинника та клацніть. У такий самий спосіб приєднайте другу ніжку і створіть об'єднане зображення кнопки (рис. б). Вікно Формирование (Формування) не закривайте.

 3. Тепер малюнок можна зафарбувати. Виберіть інструмент Указатель (Вибір), виділіть за його допомогою зображення кнопки годинника, клацніть інструмент Заливка (Заливка) та виберіть пункт Заливка текстурой (Заливка текстурою). В однойменному вікні, що відкриється, виберіть зі списку бібліотек текстур пункт Примерьі (Приклади), а зі списку текстур — Слоистьій мрамор (Шаруватий мармур). Клацніть кнопку ОК. Зафарбуйте з використанням мармурової текстури також і внутрішнє коло годинника (рис.  в).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1iuerttukbnktt-iw-lwsm29gdlz13p0

 1. Активізуйте інструмент Указатель (Вибір), виділіть за його допомогою зовнішнє коло і ніжки годинника. Клацніть інструмент Заливка (Заливка) та на панелі властивостей виберіть пункт Фонтанная заливка (Фонтанна заливка). У вікні, що відкриється, зі списку типів виберіть Прямьіе (Прямі), встановіть перемикач Двухцветньїй (Двохкольоровий) і задайте кольори переходу — чорний та білий; значення центра переходу залиште рівним 50.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1wcev3wfesaxg0o7xina7cpck5-zu5k5w

 1. Виберіть інструмент Указатель (Вибір) і виділіть за допомогою рамки весь малюнок. Виконайте команду Упорядочить ► Сгруп-пировать (Впорядкувати ► Згрупувати), щоб отримати єдиний об'єкт. Перетворіть цей об'єкт на тло за допомогою команди Упорядочить ► Порядок ► На задний план страницьі (Впорядкувати ► Порядок ► На задній план сторінки).

 2. Використовуючи інструменти Прямоугольник (Прямокутник) і Многоу гольник (Багатокутник), намалюйте у вільному місці робочої області хвилинну стрілку (для створення трикутника на панелі властивостей введіть у поле кількості кутів значення 3). Об'єднайте складові стрілки в єдине зображення (рис. а) за допомогою вікна Формирование (Формування).

 3. Годинну стрілку можна створити на основі хвилинної. Для цього виберіть інструмент Указатель (Вибір) і, виділивши зображення хвилинної стрілки, виконайте команди копіювання і вставки. Перемістіть отримане зображення в інше місце та зменшіть його розміри.

 4. Підведіть вказівник до годинної стрілки й двічі клацніть її зображення, щоб отримати навколо нього маркери обертання. Розташуйте вказівник миші на кутовому маркері обертання й, утримуючи ліву кнопку миші, перемістіть його (тобто вказівник) так, щоб зображення стрілки було повернуто на певний кут (рис.  б).

 5. Виберіть інструмент Эллипс (Еліпс) і, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, намалюйте коло, після чого перемістіть його до годинної стрілки, як показано на рис.  б. Об'єднайте ці зображення в один об'єкт за допомогою вікна Формирование (Формування).

 6. Перемістіть зображення годинної стрілки до зображення стрілки, що показує на хвилини (рис. в). Виділіть зображення годинної стрілки та у вікні Формирование (Фор мування) виберіть пункт Исключить (Виключити) і встановіть прапорець Исходньїе обьектьі (Вихідні об'єкти). Перемістіть вказівник (він набув іншого вигляду) до зображення хвилинної стрілки й клацніть лівою кнопкою миші.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1jlsu17uhm29jcp8y21rkagnjvkcdiuu

 1. Розфарбуйте стрілки. Щоб згадати, як це робиться, перечитайте пункт 4 вправи.

 2. Виділіть зображення стрілок та перемістіть його в центр годинника. За бажанням ви можете, обертаючи стрілки, встановити на годиннику інший час

 3. Скориставшись інструментом Текст (Текст), нанесіть на створений малюнок цифри, що позначатимуть години.


4. Домашнє завдання.

1. Вивчити матеріал уроку.

2. Підготуватися до практичного опитування.

3. Намалюйте пляшку, використовуючи графічні примітиви, зображені на рис.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1uumwczb33_rms_qbjka3hqeqoyr50dleito7bk-oyw0&image_id=1hdm7i2e4456yty7cybepo_-to4npsya2

Схожі:

Операції з об’єктами, зафарбування об’єктів, керування заливками....
Навчальна. Ознайомитися з операціями над об’єктами;  навчитися  зафарбовувати об’єкти, керувати заливками. Здобути навички використання...
Креслення і зафарбування
Навчальна. Відпрацювати елементи створення власного пензля для малювання та розфарбовування об’єктів, креслення об’єктів
Впорядкування, вирівнювання й об’єднання об’єктів. Практична робота...
Навчальна. Ознайомитися з операціями над об’єктами: впорядкування, вирівнювання й об’єднання. Здобути навички використання інструментів...
Впорядкування, вирівнювання й об’єднання об’єктів. Практична робота...
Навчальна. Ознайомитися з операціями над об’єктами: впорядкування, вирівнювання й об’єднання. Здобути навички використання інструментів...
Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Практична робота №11...
Навчальна. Ознайомитися з візуальнимии ефектами, які можна застосувати до об’єктів. Здобути навички використання графічних ефектів...
Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Практична робота №11...
Навчальна. Ознайомитися з візуальнимии ефектами, які можна застосувати дооб’єктів. Здобути навички використання графічних ефектів...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч для загальноосвіт...
Тема. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування....
ПР №4. Анімація у слайдових презентаціях
Навчальна: ситематизувати і узагальнити знання учнів з даної теми, навчити використовувати їх на прктиці:(додавати до презентації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка