Законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин


НазваЗаконодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин
Сторінка4/6
Дата06.12.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6
ПОВІДОМЛЕННЯ
про запрошення до підрозділу
Державтоінспекції МВС
Гр. _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Для розгляду вчиненого Вами адміністративного правопорушення
правил Вам необхідно з'явитись ____ ___________ 20 ___ року
о _______ год.______ хв.
за місцезнаходженням: ___________________________________________

_________________________________________________________________

кімната _______________ до ______________________________________
(номер кімнати) (прізвище та ініціали посадової особи)

При собі мати документ, що посвідчує особу.
У разі неприбуття розгляд справи про адміністративне
правопорушення, учинене Вами, розглядатиметься відповідно до вимог
статті 268 КУпАП.

_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

"____" __________20___ року ____________________
(підпис)

Повідомлення одержав:

"____" __________20___ року ____________________
(підпис)

Примітка. Копія повідомлення додається до матеріалів справи.
Додаток 2
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
ПОСТАНОВА
у справі про адміністративне правопорушення
( za925-12 )
{ Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ N 242
( z0500-09 ) від 02.06.2009, N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
Додаток 3
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
АЛФАВІТНА КНИГА____________________________________________
(найменування підрозділу Державтоінспекції МВС)
Почато: ____ ___________ 20____ року
Закінчено: ____ ________ 20____ року

Розділ букви "____"

------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | П.І.Б. | Дата вчинення | Суть |Ст. КУпАП та її | Номер і | Дата і |

|з/п|правопорушника|адміністративного|адміністративного| частина, якою | дата | суть |

| | | правопорушення | правопорушення | передбачена |надходження|прийнятого|

| | | | |відповідальність|протоколу, | в справі |

| | | | | | ким його | рішення |

| | | | | | складено | |

|---+--------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------+----------|

| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху

Штамп підрозділу
Державтоінспекції МВС ____________________________
(найменування органу
Державної виконавчої служби)

____________________________
(місцезнаходження:
вул., N буд., найменування
населеного пункту, індекс)
Надсилаємо для примусового виконання у порядку статті 308
Кодексу України про адміністративне правопорушення постанову в
справі про адміністративне правопорушення для стягнення з
гр-на(ки) ______________________________________ штрафу в розмірі
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________________________________________.
(вказується подвійна сума штрафу цифрами і словами в дужках)

Додаток: постанова в справі про адміністративне
правопорушення серія ___ N ______ від __ _____ 20_ року.

______________________________
(посада керівника підрозділу

______________________________
Державтоінспекції МВС)

______________________________ ____________ __________________
(підпис) (П.І.Б.
посадової особи)

{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 422
( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
Додаток 5
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
( za500-09 ){ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 242
( z0500-09 ) від 02.06.2009 }
{ Зміни до Додатку 5 див. в Наказі Міністерства внутрішніх справ
N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
Додаток 6
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
АКТ
обстеження ділянки вулично-шляхової мережі
___ ______20__ року о ___ год. ___ хв. на _______________________

_________________________________________________________________
(вказуються протяжність ділянки обстеження, кілометр (+ метри)
автодороги, перехрестя, назва вулиці, номер будинку, інше)

_________________________________________________________________

Обстеження розпочато ___ ______20__ року о ___ год. ___ хв.
у присутності: __________________________________________________

_________________________________________________________________
(посада, звання, П.І.Б. працівника Державтоінспекції МВС,
який виявив недоліки в утриманні зазначеної ділянки)

_________________________________________________________________
(посада, П.І.Б. представника підрозділу
з експлуатації доріг (вулиць), який відповідає
за належне утримання зазначеної ділянки)

Під час обстеження встановлено таке:

1. Забезпечення безпечного експлуатаційного стану ділянки
дороги (вулиці) покладено на:

_________________________________________________________________
(назва підприємства, місцезнаходження, П.І.Б. керівника)

2. Експлуатаційний стан обстеженої ділянки не відповідає
вимогам ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні
дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного
стану" за такими показниками:

покриття проїзної частини має: ______________________________

_________________________________________________________________
(наявність та розміри забруднень, осідань,
ям, вибоїн, тріщин, напливів)

коефіцієнт зчеплення проїзної частини: _____ визначено методом

______________________ і складає _____ %, наявність ожеледиці,
ковзання _________________________________________________________
відсутність огородження місць проведення дорожніх робіт __________

_________________________________________________________________
(вид робіт, кількість місць, протяжність
кожного місця, наявність будівельних матеріалів
на проїзній частині чи узбіччі)

3. Експлуатаційний стан технічних засобів організації
дорожнього руху не відповідає вимогам ДСТУ 2586 та ДСТУ 3308 за
такими показниками:

наявність та стан дорожніх знаків ___________________________

наявність та стан дорожньої розмітки ________________________

4. Останні заходи щодо прибирання проїзної частини
здійснювалися ___ ______20__ року о ___ год. ___ хв. з
використанням ____________________________________________________

_________________________________________________________________
(кількість одиниць спеціальної техніки
та назва застосованих протиковзаних матеріалів)

5. Інші недоліки в утриманні та експлуатації ділянки:

_________________________________________________________________

Обстеження закінчено ___ ______20__ року о ___ год. ___ хв.
За результатами обстеження ділянку визнано: _____________________

_________________________________________________________________

Підписи осіб, які здійснили обстеження: ________ ____________
(підпис) (підпис)

Свідок 1 ________________________________________________________
(П.І.Б., рік народження, місце проживання, підпис)

Свідок 2 ________________________________________________________
(П.І.Б., рік народження, місце проживання, підпис)
Додаток 7
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
АКТ
огляду та тимчасового затримання
транспортного засобу
___ _______ 20__ року о ___ год. ___хв. _________________________
(місце складання акта)

Я, _____________________________________________________________,
(посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення

транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку)

відповідно до статті 40 Закону України "Про виконавче провадження"
у присутності свідків

1. _____________________________________________________________;
(П.І.Б., місце проживання, контактний номер телефону)

2. _____________________________________________________________,
(П.І.Б., місце проживання, контактний номер телефону)

здійснив огляд та тимчасове затримання транспортного засобу (тип,
марка, номерний знак ____________________________________________)
шляхом блокування або доставлення для зберігання на спеціальний
майданчик чи стоянку (непотрібне закреслити), місцезнаходження:

__________________________________________________________________
(адреса місця блокування або зберігання транспортного засобу)

Огляд та тимчасове затримання транспортного засобу здійснено у
зв'язку з ________________________________________________________
(зазначити підстави тимчасового затримання транспортного
засобу, визначені статтею 40 Закону України
"Про виконавче провадження")

Власник транспортного засобу: ___________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)

Зовнішній вигляд транспортного засобу ___________________________

__________________________________________________________________
(зазначається перелік деталей та агрегатів, яких не вистачає,
стан лакофарбового покриття, наявність

__________________________________________________________________
механічних пошкоджень, наявність вантажу, інших речей та їх стан)

__________________________________________________________________

Транспортний засіб для його примусового переміщення прийняв:

__________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та номер телефону підприємства,
установи або організації, які доставляють на

__________________________________________________________________
спеціальний майданчик чи стоянку транспортний засіб, номерний знак
евакуатора, посада, прізвище,

__________________________________________________________________
ініціали, підпис особи, яка здійснюватиме примусове переміщення
транспортного засобу)

Відстань переміщення транспортного засобу на спеціальний
майданчик чи стоянку становить ________ км (зазначається особою,
яка здійснила примусове переміщення транспортного засобу).

Транспортний засіб на тимчасове зберігання прийняв:

__________________________________________________________________
(адреса місця зберігання транспортного

__________________________________________________________________
засобу, посада, П.І.Б., підпис, номер телефону)

Підпис особи, яка склала акт _____________

Підписи свідків:
1. _____________ 2. _____________

{ Інструкцію доповнено новим додатком 7 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1026 ( z2009-12 ) від 09.11.2012 }
Додаток 8
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
ПОВІДОМЛЕННЯ
про тимчасове затримання транспортного засобу
Ваш автомобіль (мотоцикл) залишено з порушенням Вами Правил
дорожнього руху. Відповідно до вимог статті 265-2 Кодексу України
про адміністративні правопорушення Ваш автомобіль (мотоцикл)
заблоковано до оформлення відповідних документів про
адміністративне правопорушення. Оформлення може бути здійснено в
підрозділі Державтоінспекції МВС:

__________________________________________________________________
(зазначається місцезнаходження підрозділу Державтоінспекції
МВС, місцеперебування або номер телефону

__________________________________________________________________
працівника міліції, який може оперативно оформити матеріали
адміністративного правопорушення і

__________________________________________________________________
розблокувати транспортний засіб)

__________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали службової особи)

__________________________________________________________________

______ год. _______ хв. ___ __________20 року _________________
(час, дата затримання) (підпис)

{ Інструкцію доповнено новим додатком 8 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1026 ( z2009-12 ) від 09.11.2012 }
Додаток 9
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
( za374-09 )
Додаток 10
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху

Штамп підрозділу ЗРАЗОК
Державтоінспекції МВС
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Документ скачан с сайта отдела безопасности ЗАО СК «ВУСО» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у...
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Президента України щодо накладення вето на Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення...
Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення...
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Про затвердження Положення
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання...
Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
ЛИТЕРАТУРА НКУ, р. XIV Cпециальные налоговые режимы. ЗУ від 4 листопада...
ЗУ від 4 листопада 2011 року №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка