Законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин


НазваЗаконодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин
Сторінка2/6
Дата06.12.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6
{ Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 )
від 18.08.2011, N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012, N 1026
( z2009-12 ) від 09.11.2012 }


2.3.2. За адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 80 і 81 (у частині перевищення нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів),
статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною
третьою статті 127, статтями 128-129, статтею 132-1, частинами
шостою і одинадцятою статті 133-1, частинами першою - третьою
статті 140 КУпАП ( 80731-10 ), - начальник або заступник
начальника відділення (відділу, управління, Департаменту),
командир або заступник командира окремого підрозділу
Державтоінспекції МВС, начальник відділу внутрішніх справ або
особа, що виконує його обов'язки.

{ Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними
згідно з з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 594
( z1079-11 ) від 18.08.2011, N 1026 ( z2009-12 ) від 09.11.2012 }2.4. До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які
вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи,
передбачені статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ).

Особи віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років у разі
вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями
121-127, частинами першою - третьою статті 130, статтею 139,
підлягають адміністративній відповідальності на загальних
підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та
особи порушника щодо зазначених осіб можуть бути застосовані
заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ).

2.5. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
частинами четвертою та сьомою статті 121, частинами другою,
третьою статті 130 КУпАП ( 80731-10 ), розглядають судді районних,
районних у місті, міських чи міськрайонних судів. У разі
встановлення повторності правопорушення до протоколу долучається
довідка за підписом посадової особи, зазначеної в частині другій
статті 222 КУпАП ( 80732-10 ), у якій міститься інформація про
дату вчинення попереднього адміністративного правопорушення,
прийняте в справі рішення.

{ Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 }2.6. Постанова про оплатне вилучення транспортного засобу,
який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем
(частина перша статті 311 КУпАП) ( 80732-10 ).

2.7. Під час вчинення однією особою двох або більше
адміністративних правопорушень адміністративне стягнення
накладається за кожне правопорушення окремо (частина перша статті
36 КУпАП) ( 80731-10 ). У цьому випадку посадова особа накладає
стягнення тільки за ті адміністративні правопорушення, які вона
має право розглядати.

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень,
справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом
(посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції,
встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених
(частина друга статті 36 КУпАП) ( 80731-10 ).

2.8. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються
в присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, якщо є дані про своєчасне сповіщення
про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи (стаття 268 КУпАП).

Якщо при складанні протоколу порушника не було повідомлено
про місце і час розгляду справи, йому за місцем проживання
(роботи) надсилається рекомендованим листом повідомлення про
запрошення до підрозділу Державтоінспекції МВС (додаток 1).

{ Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }2.9. Особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи,
давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; під час
розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця в галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи,
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо
не володіє мовою, якою здійснюється провадження; оскаржувати
постанову в справі.

Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи,
заявляти клопотання, оскаржувати постанову по справі про
адміністративне правопорушення.

Законні представники мають право знайомитися з матеріалами
справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони
представляють, подавати скарги на рішення органу (посадової
особи), який розглядає справу.

Адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має
право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи, мають право знайомитися з матеріалами справи;
заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від
її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який
розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами
України.

2.10. Відповідно до статті 247 КУпАП ( 80732-10 ) провадження
в справі про адміністративне правопорушення не може бути
розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

2.10.1. Відсутність події і складу адміністративного
правопорушення.

2.10.2. Недосягнення особою на момент учинення
адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

2.10.3. Неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність.

2.10.4. Вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або
необхідної оборони.

2.10.5. Видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення.

2.10.6. Скасування акта, який установлює адміністративну
відповідальність.

2.10.7. Закінчення на момент розгляду справи про
адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38
КУпАП ( 80731-10 ).

2.10.8. Наявність за тим самим фактом щодо особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, постанови
компетентного органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення або нескасованої постанови про
закриття справи про адміністративне правопорушення, а також
порушення за даним фактом кримінальної справи.

2.10.9. Смерть особи, стосовно якої було розпочато
провадження в справі.

2.11. Відповідно до статті 278 КУпАП ( 80732-10 ) орган
(посадова особа) під час підготовки до розгляду справи про
адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

2.11.1. Чи належить до його компетенції розгляд даної справи.

2.11.2. Чи правильно складено протокол та інші матеріали
справи про адміністративне правопорушення.

2.11.3. Чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді
справи, про час і місце її розгляду.

2.11.4. Чи витребувано необхідні додаткові матеріали.

2.11.5. Чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката.

2.12. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової
особи, яка розглядає дану справу. Посадова особа, що розглядає
справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається
до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть
участь у розгляді справи, їх права й обов'язки. Після цього
оголошується протокол про адміністративне правопорушення,
заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи,
досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в
розгляді справи прокурора заслуховується його висновок (стаття 279
КУпАП) ( 80732-10 ).

2.13. Посадова особа, яка виносить постанову, оцінює докази
за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному,
повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП)
( 80732-10 ).

Якщо під час розгляду справи посадова особа прийде до
висновку, що в порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали
прокурору, органу досудового слідства або дізнання (стаття 253
КУпАП) ( 80732-10 ).

2.14. Стягнення за адміністративне правопорушення
накладається в межах, установлених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та
іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються
характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його
вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують
відповідальність (стаття 33 КУпАП).

2.15. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення,
звільняється від адміністративної відповідальності з передачею
матеріалів на розгляд громадської організації або трудового
колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, до
неї доцільно застосувати захід громадського впливу (стаття 21
КУпАП) ( 80731-10 ).

2.16. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
посадова особа виносить постанову в справі про адміністративне
правопорушення (додаток 2).

Постанова в справі про адміністративне правопорушення повинна
містити: найменування органу (посадової особи), який виніс
постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої
розглядається справа, та транспортний засіб, його номерний знак;
опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення
нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за
вчинене адміністративне правопорушення; прийняте в справі рішення.

Постанова в справі про адміністративне правопорушення повинна
містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також
інформацію про порядок і строк її оскарження.

2.17. Відповідно до статті 284 КУпАП ( 80732-10 ) у справі
про адміністративне правопорушення виноситься одна з таких
постанов:

про накладення адміністративного стягнення;

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
КУпАП ( 80731-10 );

про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься під час оголошення
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності
обставин, передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ).

2.18. Постанова оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається
або висилається поштою рекомендованим листом особі, стосовно якої
її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або
висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови
вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається,
про це робиться відповідна відмітка у справі.

{ Абзац другий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 422 ( z0925-12 ) від
14.05.2012 }2.19. Посадова особа Державтоінспекції МВС, яка розглядає
справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню
адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний
орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію
або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення
цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня
надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову
особу), який вніс пропозицію (стаття 282 КУпАП) ( 80732-10 ).

2.20. Винесення постанови щодо керування транспортними
засобами особами, які не мають права керування таким транспортним
засобом (відсутня необхідна категорія), так само, як і щодо
передачі керування транспортним засобом особі, яка не має права
керування таким транспортним засобом, здійснюється відповідно до
частини другої статті 126 КУпАП ( 80731-10 ).

Положення частин першої та другої статті 126 КУпАП
( 80731-10 ) не застосовуються до осіб, які в установленому
порядку навчаються водінню транспортного засобу.

Винесення постанови щодо керування транспортними засобами
особами, позбавленими права керування транспортним засобом, слід
провадити за частиною третьою статті 126 КУпАП ( 80731-10 ).

2.21. Винесення постанови за вчинення правопорушення,
передбаченого частинами першою, другою, третьою та шостою
статті 121, може здійснюватися за місцем скоєння правопорушення за
наявності відомостей про те, що це порушення не є повторним
протягом року. У разі неможливості встановити повторність
постанова в справі про адміністративне правопорушення на місці
його вчинення не виноситься, а складається тільки протокол про
адміністративне правопорушення, який у п'ятиденний строк
надсилається до підрозділу Державтоінспекції за місцем проживання
правопорушника з метою здійснення перевірки на наявність
повторності правопорушення та вжиття заходів щодо подальшого
розгляду. Після перевірки правопорушник повідомляється про місце
розгляду справи про адміністративне правопорушення. { Абзац перший
пункту 2.21 розділу II із змінами, внесеними згідно із Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 185 ( z0631-11 ) від 12.05.2011; в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 )
від 18.08.2011 }

Дані про вчинення особою повторних адміністративних
правопорушень заносяться інспектором з адміністративної практики
Державтоінспекції МВС до Алфавітної книги (додаток 3) після
набрання законної сили постанови в справі про адміністративне
правопорушення.

Посадова особа Державтоінспекції, яка подає матеріали до
розгляду, готує довідку про відсутність (наявність) повторності
вчинення адміністративного правопорушення, отримання (неотримання)
особою за місцем її проживання посвідчення водія на право
керування транспортним засобом відповідної категорії, а за
адміністративними матеріалами за правопорушення, передбачені
частинами другою та третьою статті 130 КУпАП ( 80731-10 ), -
довідку про належність транспортного засобу. { Абзац третій пункту
2.21 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }

2.22. У разі скасування постанови в справі про
адміністративне правопорушення внаслідок її неправомірного
винесення за даним фактом проводиться службова перевірка. Стосовно
винної посадової особи відповідно до положень Закону України "Про
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України"
( 3460-15 ) вживаються заходи дисциплінарного впливу, відомості
про які додаються до матеріалів перевірки.

III. Виконання постанов в справах
про адміністративні правопорушення

3.1. Постанова в справі про адміністративне правопорушення
виконується уповноваженим на те органом у порядку, установленому
КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами України.

У разі винесення кількох постанов у справах про
адміністративні правопорушення щодо однієї особи кожна постанова
виконується окремо (стаття 300 КУпАП) ( 80732-10 ).

3.2. Відстрочка виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком
стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного
правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом
(стаття 301 КУпАП) ( 80732-10 ).

3.3. За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6, 9
статті 247 КУпАП ( 80732-10 ), орган (посадова особа), який виніс
постанову в справі про адміністративне правопорушення, припиняє її
виконання (стаття 302 КУпАП).

Давність виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень визначено статтею 303 КУпАП ( 80732-10 ).

3.4. Постанова в справі про адміністративне правопорушення,
за яке накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження,
виконується органом (посадовою особою), який виніс таку постанову.

Якщо постанова в справі про адміністративне правопорушення у
вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, йому
вручається копія такої постанови в порядку і строки, передбачені
статтею 285 КУпАП ( 80732-10 ).

3.5. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через
п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови в справі про
адміністративне правопорушення, а в разі оскарження або
опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять
днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без
задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне
правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх
замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного
правопорушення, вноситься порушником в установу банку України
(стаття 307 КУпАП) ( 80732-10 ).

3.6. У разі несплати правопорушником штрафу в строк,
установлений частиною першою статті 307 КУпАП ( 80732-10 ),
постанова в справі про адміністративне правопорушення у
п'ятиденний строк супровідним листом, форма якого наведена в
додатку 4, надсилається для примусового виконання до органу
Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи
або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому
законом. Відповідно до положень Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) постанова, що надсилається до органу
Державної виконавчої служби, повинна бути скріплена печаткою
підрозділу, який її надіслав, містити дату набрання законної
(юридичної) сили рішенням та строк пред'явлення виконавчого
документа до виконання, визначений статтею 303 КУпАП. { Абзац
перший пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }

Копії постанови, супровідного листа про надсилання постанови
для примусового виконання та квитанція про сплату штрафу чи копія
платіжного доручення долучаються до матеріалів справи.

3.7. Постанова в справі про адміністративне правопорушення,
за якою стягнуто штраф, з відміткою про виконання повертається
органові (посадовій особі), який виніс таку постанову.

3.8. У разі винесення постанови суду про позбавлення права
керування транспортним засобом тимчасово вилучене посвідчення
водія особі, стосовно якої застосовано вказаний захід
адміністративного стягнення, не повертається на термін позбавлення
права керування транспортним засобом.

3.9. Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення
про скасування постанови в справі про адміністративне
правопорушення і закриття справи або про заміну позбавлення права
керування транспортним засобом іншим адміністративним стягненням
(пункти 3 і 4 частини першої статті 293 КУпАП) ( 80732-10 ),
вилучене посвідчення водія повертається особі, у якої його було
вилучено.

3.10. Водії транспортних засобів вважаються позбавленими
права керування транспортним засобом з дня набрання чинності
постановою про позбавлення цього права. Якщо особи, які позбавлені
спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує
це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється
з дня здачі або вилучення такого документа.

У разі надходження постанови суду про позбавлення водія
права керування транспортними засобами, якщо посвідчення водія не
вилучено, а особа його отримувала, інспектор адміністративної
практики або особа, яка виконує його обов'язки, у триденний строк
надсилає правопорушникові повідомлення про позбавлення права
керування за місцем його проживання, у якому зазначає дату
винесеної судом постанови, положення статті 321 КУпАП
( 80732-10 ), а також інформацію про необхідність прибуття до
підрозділу Державтоінспекції МВС у визначений строк для здачі
посвідчення водія або тимчасового дозволу на право керування
транспортними засобами. { Пункт 3.10 розділу III доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 422
( z0925-12 ) від 14.05.2012 }

Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального
права особі, стосовно якої застосовано вказане адміністративне
стягнення, повертаються вилучені в неї документи відповідно до
чинного законодавства. Вилучене посвідчення водія транспортного
засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування
транспортними засобами, після успішного складання нею в
Державтоінспекції МВС іспитів для отримання права керування.

3.11. Посвідчення водія, вилучене в порядку, передбаченому
статтями 317 та 318 КУпАП ( 80732-10 ), зберігаються в підрозділах
реєстраційно-екзаменаційної роботи за місцем проживання порушника.

IV. Оформлення матеріалів про правопорушення
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

4.1. У разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху працівник Державтоінспекції МВС відповідно
до статті 255 КУпАП ( 80732-10 ) складає протокол про
адміністративне правопорушення (додаток 5) ( za374-09 ), копія
якого під підпис вручається особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, роз'яснює порушникові його
права і обов'язки відповідно до статті 63 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статті 268 КУпАП.

У разі складення протоколу про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 124-1, частинами
другою та третьою статті 126, частиною третьою статті 127,
статтями 128-129, 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами
першою - третьою статті 140 КУпАП ( 80731-10 ), начальник або
заступник начальника Державтоінспекції МВС, командир окремого
підрозділу дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС чи
його заступник виносить постанову в справі про адміністративне
правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 ).

За адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, другою, третьою, п'ятою та шостою статті 121, статтями
121-1, 121-2, частинами першою, другою статті 122, частинами
першою, другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті
126, частинами першою, другою статті 127 та частинами третьою,
восьмою, дев'ятою статті 133-1 КУпАП ( 80731-10 ) працівники
Державтоінспекції МВС, які мають спеціальні звання, відповідно до
своїх функціональних обов'язків самостійно виносять постанови в
справах про адміністративні правопорушення.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Документ скачан с сайта отдела безопасности ЗАО СК «ВУСО» vuso at ua
Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у...
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Президента України щодо накладення вето на Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення...
Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення...
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Про затвердження Положення
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання...
Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
ЛИТЕРАТУРА НКУ, р. XIV Cпециальные налоговые режимы. ЗУ від 4 листопада...
ЗУ від 4 листопада 2011 року №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка