Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму


НазваПро запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Сторінка1/9
Дата16.11.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php


З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро запобігання
та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 2 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 345-IV ( 345-15 ) від 24.12.2002, ВВР, 2003, N 5, ст.48
N 485-IV ( 485-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104
N 1726-IV ( 1726-15 ) від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.433
N 3163-IV ( 3163-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.100 }{ В редакції Закону
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011, ВВР, 2012, N 25, ст.263
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012
N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
{ У тексті Закону слово "паспорта" замінено словами "паспорта
громадянина України", а слова "серію і номер" та "серію та
номер" - словом "номер" згідно із Законом N 5492-VI
( 5492-17 ) від 20.11.2012 }
Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів
громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового
механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення
формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної
інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та
іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини,
пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими
операціями.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

1) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка економічна
вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння,
що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з
матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а також
включати рухоме чи нерухоме майно та документи, які підтверджують
право на таку власність або частку в ній;

2) суспільно небезпечне діяння, що передує легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - діяння, за яке
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено основне
покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь,
передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України)
( 2341-14 ), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно
визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що
передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним
законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ), внаслідок вчинення
якого незаконно одержані доходи;

{ Пункт 2 частини першої статті 1 в редакції Закону N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011 }3) фінансування тероризму - надання чи збір активів
будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано
повністю або частково для організації, підготовки і вчинення
окремим терористом або терористичною організацією визначеного
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) терористичного акту,
втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до
вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи
терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту,
будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби
здійснення таких дій;

4) фінансова операція - будь-які дії щодо активів, здійснені
за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

5) фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що
включають проведення державного фінансового моніторингу та
первинного фінансового моніторингу;

6) об'єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов'язані
з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять,
за умови наявності ризиків використання цих активів з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії
чи події, активи та їх учасників;

7) державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу,
спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму:

державний фінансовий моніторинг Спеціально уповноваженого
органу - сукупність заходів із збору, обробки та аналізу
зазначеним органом інформації про фінансові операції, що подається
суб'єктами первинного і державного фінансового моніторингу та
іншими державними органами, відповідними органами іноземних
держав, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із
законодавством України;

державний фінансовий моніторинг інших суб'єктів державного
фінансового моніторингу - сукупність заходів, які здійснюються
суб'єктами, визначеними абзацом другим частини третьої статті 5
цього Закону, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

8) первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу,
спрямованих на виконання вимог цього Закону, що включають
проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;

9) обов'язковий фінансовий моніторинг - сукупність заходів,
які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з
виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому
фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 цього Закону,
ідентифікації учасників таких операцій та вивчення їх діяльності,
ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників,
обов'язкового звітування про них Спеціально уповноваженому органу,
а також подання додаткової інформації про фінансові операції та їх
учасників, що стали об'єктом фінансового моніторингу з боку
Спеціально уповноваженого органу;

10) внутрішній фінансовий моніторинг - сукупність заходів,
які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з
виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону, із
застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму; ведення обліку таких операцій та
відомостей про їх учасників; подання інформації Спеціально
уповноваженому органу про операції, що мають високий ступінь
ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації
про фінансові операції та їх учасників, що стали об'єктом
фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу;

11) належним чином оформлене повідомлення про фінансову
операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, - оформлене та
подане до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог
статті 12 цього Закону повідомлення про фінансову операцію, що
підлягає фінансовому моніторингу;

12) неподання суб'єктом первинного фінансового моніторингу
інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому
моніторингу, Спеціально уповноваженому органу - це:

неподання інформації про фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу (відсутність на обліку у Спеціально
уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого
зазначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу
повідомлення (інформації) про такі фінансові операції);

повторне подання неналежним чином оформленого повідомлення
(інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому
моніторингу, яке не взято на облік Спеціально уповноваженим
органом (під повторним поданням неналежним чином оформленого
повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає
фінансовому моніторингу, слід розуміти послідовне подання
суб'єктом первинного фінансового моніторингу трьох неналежним
чином оформлених повідомлень про одну й ту саму фінансову
операцію, що підлягає фінансовому моніторингу);

13) умисне подання суб'єктом первинного фінансового
моніторингу завідомо недостовірної інформації про фінансові
операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Спеціально
уповноваженому органу - умисне подання завідомо недостовірної
інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу, яка не відповідає дійсності;

14) ризики - небезпека (загроза, уразливі місця) для
суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними
клієнтами при наданні ними послуг відповідно до характеру їхньої
діяльності з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

15) управління ризиками - заходи, які здійснюються суб'єктами
первинного фінансового моніторингу, з визначення, оцінки,
моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення до
прийнятного рівня;

16) Спеціально уповноважений орган - центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

{ Пункт 16 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }17) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

18) учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а
також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах;

19) клієнт - будь-яка особа, яка звертається за наданням
послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового
моніторингу;

20) контроль юридичної особи - пряме або опосередковане
володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими
родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50
та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної
особи, або незалежна від формального володіння можливість
здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на
діяльність юридичної особи;

21) контроль фізичної особи - можливість вирішального впливу
на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного
володіння активами фізичної особи;

22) контролер - особа, яка здійснює контроль;

23) істотна участь - пряме або опосередковане володіння
часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу
(фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній
особі, прямий або опосередкований вплив на неї;

24) вигодоодержувач - особа, на користь або в інтересах якої
проводиться фінансова операція;

25) ділові відносини - відносини між клієнтом та суб'єктом
первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі
договору про надання фінансових або інших послуг;

26) філія іноземного банку - відокремлений структурний
підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи і
провадить банківську діяльність на території України;

27) узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції,
які були об'єктом фінансового моніторингу і за результатами
аналізу яких Спеціально уповноваженим органом виявлено підозри
щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, чи
фінансування тероризму, або суспільно небезпечного діяння, що
передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом. Узагальнені матеріали є повідомленням про злочин і містять
підстави для прийняття правоохоронними органами рішення відповідно
до Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ), а
також для проведення правоохоронними та розвідувальними органами
України оперативно-розшукової діяльності. Форма та структура
узагальнених матеріалів встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за
погодженням з правоохоронними органами;

{ Пункт 27 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }28) додаткові узагальнені матеріали - відомості, зібрані на
основі аналізу додатково одержаної інформації, на доповнення до
раніше поданих узагальнених матеріалів;

29) публічні діячі - фізичні особи, які виконують або
виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а
саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;

депутати парламенту;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових
органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню,
крім як за виняткових обставин;

члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;

надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі
посадовці збройних сил;

члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів
державних підприємств, що мають стратегічне значення;

30) міжнародні санкції - санкції, які визнаються Україною
відповідно до міжнародних договорів, або рішення міжнародних
організацій щодо замороження активів, рішення яких визнаються
відповідно до міжнародних договорів;

31) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої
інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про
відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для
фізичних осіб - про належні професійні, управлінські здібності та
відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у
сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в
установленому законом порядку;

32) відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового
моніторингу - філія, інший підрозділ суб'єкта первинного
фінансового моніторингу, розташований поза його місцезнаходженням
та що здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у
тому числі надає послуги від імені суб'єкта первинного фінансового
моніторингу;

33) високий ризик - результат оцінки ризику суб'єктом
первинного фінансового моніторингу, що базується на аналізі
сукупності визначених критеріїв, який свідчить про високу
вірогідність використання суб'єкта для відмивання доходів,
одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму;

34) неприбуткові організації - юридичні особи, створені для
здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої,
екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої
діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у
межах, визначених законодавством України, без мети отримання
прибутку.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, буд 73, офіс 5143 515, тел (0642) 344-170, 344-169
Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 року,...
Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та...
Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової...
Закону України
Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним...
Метою прийняття нового антикорупційного законодавства
Прийняття нового антикорупційного законодавства України спрямоване на протидію та запобігання неправильного сприйняття більшістю...
Інформація, для проведення бесіди з особовим складом караулу щодо...
Підрозділів цивільного захисту тобто атестований склад) та підпунктах "а" (вільний найм), "б" пункту 2 частини першої статті 4 закону...
Інформація, для проведення бесіди з особовим складом караулу щодо...
Підрозділів цивільного захисту тобто атестований склад) та підпунктах "а" (вільний найм), "б" пункту 2 частини першої статті 4 закону...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Спеціальний фонд доходів виконано в обсязі 48 725,7 тис грн., в тому числі власних доходів – 23 822,8 тис грн або на 111,2% до річного...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Спеціальний фонд доходів виконано в обсязі 11072,5 тис грн., в тому числі власних доходів – 5923,8 тис грн або на 235,2% до плану...
Інформація про виконання бюджету міста за 2012 рік
Уточнений план на звітний період виконано на 95,2%. У порівнянні з минулим роком у співставних умовах доходи зросли на 81082,3 тис...
Використання м'яса та інших продуктів, одержаних при забої хворих...
При виявленні сальмонел внутрішні органи, у тому числі кишечник, утилізують, а туші, із зачищенням змінених тканин, допускають до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка