ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки з начальницьким складом підрозділу ДПЧ-15


Скачати 413.66 Kb.
НазваПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки з начальницьким складом підрозділу ДПЧ-15
Сторінка1/4
Дата22.06.2013
Розмір413.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4
“ З А Т В Е Р Д Ж У Ю “

Начальник ДПЧ-15

майор вн. служби

В.В.Мокренко

“ “ вересня 2006 р.

_____________________


П Л А Н - К О Н С П Е К Т
Проведення заняття із гуманітарної підготовки з начальницьким складом підрозділу ДПЧ-15
Тема №3: Законодавче та нормативне-правове регулювання порядку проходження служби в органах і підрозділах МНС України.

Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з законодавчим та нормативне-правовим регулюванням порядку проходження служби в органах і підрозділах МНС України.
Час- одна академічна година (45 хвилин)
Місце проведення – учбовий клас
Навчально-матеріальне забезпечення
Література: ”Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів

та підрозділів цивільного захисту.”
Порядок проведення заняття :


  1. Організаційний момент - 2 хв. :

  • перевірка присутніх ;

  • оголошення теми і мети заняття, питання , які вивчатимуся.

2. Контроль знань - 3 хв. :

  • перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми - 35 хв.
Питання , які вивчатимуся :
1.Загальні питання

2.Права, обов’язки і відповідальність

3.Призначення на посади та переміщення по службі.

4.Атестування.

5.Присвоєння та позбавлення спеціальних звань, пониження та поновлення у спеціальних званнях.

6.Відпустки.

7.Звільнення із служби.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 21 липня 2005 р. № 629 Київ

Про затвердження Положення

про порядок проходження служби

особами рядового і начальницького складу

органів і підрозділів цивільного захисту

Відповідно до статті 42 Закону України “Про правові засади цивільного захисту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, що додається.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 липня 2005 р. № 629

ПОЛОЖЕННЯ


про порядок проходження служби особами

рядового і начальницького складу органів

і підрозділів цивільного захисту

Загальні питання

1. Цим Положенням регулюються відносини, пов’язані з проходженням служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (далі — особи рядового і начальницького складу).

2. Особами рядового і начальницького складу є громадяни України, які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту і яким присвоєні відповідно до цього Положення спеціальні звання.

3. Громадяни України, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, складають Присягу, передбачену статтею 47 Закону України ”Про правові засади цивільного захисту”.

4. Склад осіб, які перебувають на службі в органах і підрозділах цивільного захисту, поділяється на рядовий і начальницький. Начальницький склад поділяється на молодший, середній, старший і вищий.

Особам рядового і начальницького складу присвоюються такі спеціальні звання:

рядовий склад — рядовий служби цивільного захисту;

молодший начальницький склад — молодший сержант служби цивільного захисту, сержант служби цивільного захисту, старший сержант служби цивільного захисту, старшина служби цивільного захисту, прапорщик служби цивільного захисту, старший прапорщик служби цивільного захисту;

середній начальницький склад — молодший лейтенант служби цивільного захисту, лейтенант служби цивільного захисту, старший лейтенант служби цивільного захисту, капітан служби цивільного захисту;

старший начальницький склад — майор служби цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту;

вищий начальницький склад — генерал-майор служби цивільного захисту, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, генерал-полковник служби цивільного захисту, генерал служби цивільного захисту України.

5. Установлюються такі види служби в органах і підрозділах цивільного захисту:

служба за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

служба (навчання) за контрактом слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МНС;

кадрова служба осіб рядового і начальницького складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом.

6. Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах цивільного захисту встановлюється:

для осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу — до 50 років;

для осіб старшого начальницького складу — до 55 років;

для осіб вищого начальницького складу — до 60 років.

7. У разі необхідності особи рядового і начальницького складу, які мають високу професійну підготовку і досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров’я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік перебування на службі, але не більш як до п’яти років.

8. Особи рядового і начальницького складу, залишені на службі понад граничний вік перебування на службі, можуть бути звільнені із служби до закінчення строку, на який їм продовжено службу, з підстав, передбачених пунктами 99 і 102 цього Положення.

9. Особи, прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту, в тому числі слухачі та курсанти вищих навчальних закладів МНС, на час проходження служби знімаються з військового обліку і перебувають на обліку в МНС. Порядок ведення обліку зазначених осіб визначається МНС.

Курсантами вважаються особи, які зараховані до вищих навчальних закладів МНС за денною формою навчання і мають спеціальні звання рядового і молодшого начальницького складу, крім спеціальних звань прапорщика служби цивільного захисту та старшого прапорщика служби цивільного захисту.

Слухачами вважаються особи, які зараховані до вищих навчальних закладів МНС на денну форму навчання і мають спеціальні звання середнього та старшого начальницького складу або прапорщика служби цивільного захисту та старшого прапорщика служби цивільного захисту.

Права, обов’язки і відповідальність

10. Особи рядового і начальницького складу користуються правами і виконують обов’язки відповідно до законодавства та цього Положення.

11. Особи рядового і начальницького складу можуть бути заохочені за зразкове виконання обов’язків і досягнення високих результатів по службі. На них можуть накладатися дисциплінарні стягнення за порушення службової дисципліни у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом.

За мужність і відвагу, виявлені під час виконання службових обов’язків, та інші особливі заслуги особи рядового і начальницького складу можуть бути представлені до державних нагород та відомчих заохочувальних відзнак.

12. Особи рядового і начальницького складу зобов’язані:

сумлінно виконувати вимоги Присяги;

щороку проходити диспансеризацію (комплексний медичний огляд), а у разі необхідності — цільовий медичний огляд, психофізіологічне обстеження і тестування;

своєчасно подавати відомості про себе, що мають значення для проходження служби (зміна місця проживання, здобуття освіти, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності).

13. Начальники органів і підрозділів цивільного захисту несуть персональну відповідальність за дотримання вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань проходження служби. Порушене право особи рядового чи начальницького складу підлягає поновленню. Особи, з вини яких допущено таке порушення, притягаються до відповідальності в установленому законодавством порядку.

14. За протиправні дії чи бездіяльність під час виконання службових обов’язків особи рядового і начальницького складу несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

Умови несення служби

15. Особи начальницького складу зобов’язані проявляти турботу про безпечні і здорові умови несення служби підлеглими, надавати їм можливості для просування по службі з урахуванням досвіду, кваліфікації, професійної майстерності та здібностей, створювати належні умови для відпочинку. При цьому повинне забезпечуватися дотримання принципів гласності та соціальної справедливості.

16. Внутрішній розпорядок, який визначає вимоги до організації служби та розпорядок дня в органах і підрозділах цивільного захисту, у тому числі у вищих навчальних закладах МНС, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу, затверджується керівниками відповідних органів і підрозділів цивільного захисту з урахуванням особливостей діяльності цих органів і підрозділів у порядку, що визначається МНС.

При змінному режимі служби встановлюється однакова тривалість денної, вечірньої та нічної зміни.

Особливості проходження служби особами рядового і начальницького складу в районах, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

17. Особи рядового і начальницького складу забезпечуються форменим та спеціальним одягом, знаками розрізнення, спорядженням і засобами індивідуального захисту.

18. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей здійснюється відповідно до законодавства.

Прийняття на службу. Укладення контракту

19. На службу до органів і підрозділів цивільного захисту приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли

18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

20. Не можуть бути прийняті на службу особи, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, за винятком випадків, передбачених законодавством, а також особи, які раніше засуджувалися за вчинення умисного злочину, якщо судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

21. Особам, які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту, присвоюється спеціальне звання і їх призначають на посади рядового і начальницького складу. Днем прийняття на службу вважається день присвоєння спеціального звання.

22. Не допускається призначення осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у близьких родинних стосунках (діти, батьки, брати, сестри, дружина, чоловік, батьки дружини чи чоловіка), на посади в одному органі (підрозділі) цивільного захисту, якщо їх служба пов’язана з безпосередньою підпорядкованістю чи підконтрольністю один одному.

23. Контракт про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту — це письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає МНС, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження служби.

Контракт укладається за типовою формою, що затверджується МНС, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, підписується особою, яка вступає на службу або продовжує службу за контрактом, і посадовою особою МНС, зазначеною у пункті 24 цього Положення, скріплюється гербовою печаткою відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту і зберігається у кожної із сторін. Контракт є підставою для видання наказу по особовому складу про прийняття особи на службу до органів і підрозділів цивільного захисту і призначення її на посаду.

24. Право на підписання контракту надається:

Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи — з особами начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу на посадах), за якими штатним розписом (штатом) передбачено спеціальні звання вищого начальницького складу, керівниками структурних підрозділів центрального апарату МНС, урядових органів державного управління у складі МНС, територіальних органів управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладів, науково-дослідних та інших установ;

заступникові Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, який за розподілом обов’язків відповідає за роботу з персоналом, — з особами начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу на посадах), у центральному апараті МНС, крім зазначених в абзаці другому цього пункту, та підпорядкованих МНС підрозділах цивільного захисту;

начальникові відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, ректору вищого навчального закладу МНС — з іншими особами рядового і начальницького складу до полковника служби цивільного захисту включно, крім зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту;

ректору вищого навчального закладу — з курсантами (слухачами), прийнятими до вищих навчальних закладів МНС.

Строк дії контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.

25. Контракт, укладений з особами:

які мають спеціальне звання, у тому числі з випускниками вищих навчальних закладів, набирає чинності з дня підписання ними контракту, але не раніше дня призначення на посаду;

які не мають спеціального звання, набирає чинності з дня підписання ними контракту, але не раніше дня присвоєння їм спеціального звання.

Про день набрання чинності контрактом, який укладається вперше, робиться відповідний запис в обох примірниках контракту.

26. Перший контракт про проходження служби укладається на строк:

від 3 до 5 років — з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами рядового і молодшого начальницького складу;

від 3 до 10 років — з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами середнього, старшого і вищого начальницького складу;

навчання — з слухачами та курсантами вищих навчальних закладів МНС.

27. Тривалість дії останнього контракту визначається строком, який залишився до досягнення особою граничного віку перебування на службі, або строком, на який її залишено на службі понад граничний вік перебування на службі.

28. Після закінчення строку контракту службу може бути продовжено щоразу за новим контрактом на строк, визначений у пункті 26 цього Положення, до досягнення граничного віку перебування на службі або строку, на який особу залишено на службі понад граничний вік перебування на службі.

Про укладення контракту оголошується у відповідному наказі по особовому складу.

Строк контракту обчислюється повними роками.

Наступний контракт укладається не пізніше ніж за два тижні до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності після припинення дії попереднього контракту.

29. Днем припинення дії контракту вважається:

день закінчення його строку;

день, зазначений у наказі про звільнення із служби в органах і підрозділах цивільного захисту в разі дострокового розірвання контракту;

наступний день після смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу, а також визнання її судом безвісно відсутньою або оголошення померлою.

У разі припинення дії контракту у примірнику контракту, що зберігається в особовій справі, робиться запис про підставу та дату припинення його дії.

30. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, строк дії контракту за їх бажанням може продовжуватися на період їх перебування у такій відпустці.

  1   2   3   4

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки з начальницьким складом та
Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення заняття із гуманітарної підготовки...
Тема “ 26 квітня 2006 року 20 річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль це спільний біль, що не має кордонів.”
ПЛАН КОНСПЕК Тпроведення семінарського заняття із гуманітарної підготовки...
Навчальна мета: Акцентувати увагу на керівних документах з виховної роботи, загострити
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення занять з гуманітарної підготовки з...
Тема: Культура спілкування в професійній діяльності персоналу МНС України. Шляхи розв’язання між особистих конфліктів
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з начальницьким...
Навчальна мета: вивчити з начальницьким складом основні положення Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики»
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини основні вимоги Закону України “ Про державну службу “
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: “ 26 квітня 2006 року 20 річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль це спільний біль, що не має кордонів.”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: Сучасна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в державі. Програма дій Президента України та Уряду з розбудови...
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення занять із рядовим та молодшим начальницьким складом ДПЧ-21 Тема
Тема: Соціально-психологічні причини травматизму і загибелі людей на пожежах та надзвичайних ситуаціях
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення заняття із гуманітарної підготовки...
Тема 2: Сучасна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в Україні. Програма дій Президента україни та Уряду з розбудови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка