Додаток 2 до наказу МОН від 10 жовтня 2008 року №921


Скачати 65.94 Kb.
НазваДодаток 2 до наказу МОН від 10 жовтня 2008 року №921
Дата29.05.2013
Розмір65.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток 2 до наказу МОН

від 10 жовтня 2008 року № 921
Форма

ЗАПИТ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ НА ВИКОНАННЯ У 2009-2010 РОКАХ

Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки

1.НАЗВА ПРОЕКТУ ___________________________________________________________

2. НАЗВА ЗАХОДУ Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки,

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЯКОГО СПРЯМОВАНО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК проекту

Міністерство освіти і науки України
4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ (до 7 осіб)Прізвище, ім'я, по-батьковіНауковий ступінь, місце роботи, посада, телефон, e-mailПідпис5. ПОВНА НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)-УЧАСНИКА КОНКУРСУ, ЇЇ ВІДОМЧА ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ

Код організації (підприємства) за ЄДРПОУПідпорядкованість за СПОДУ

Поштова адреса організації (підприємства) _____________________________________
___________________________________________________________________________


Код території за СПАТО

Банківські реквізити: ________________________________________________________

Форма власності організації (підприємства) ___________________________


Код ЗКФВ


Код галузі нар.госп. за ЗКГНГ

Прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації (підприємства):

Тел. Факс______________
6.КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ (до 7 слів): _____________________________________

7. ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА) – СПІВВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ


Повна назва організації (підприємства),

відомча підпорядкованість

Поштова адресаЧастка у фінансування (%)

1

2


4


8. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:


9. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦIЯ, ЯКУ БУДЕ СТВОРЕНО ВНАСЛIДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ


10. ЗМIСТ ПРОЕКТУ (до 20 рядків)

11. ОБГРУНТУВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (ідеї, гiпотези, результати попереднiх дослiджень та напрацювань, якi покладенi в основу проекту, науково-дослідницька база організації (підприємства) тощо) 12. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОЕКТУ З РОЗПОДIЛОМ КОШТIВ МIЖ ВИКОНАВЦЯМИ

№ з/п

Найменування етапу робiт

Термін

вико-

нання

початок-

закінчення (місяць-рік)

Організація-виконавець (співвиконавець)

Обсяги фiнансування за рахунок коштів держав-

ного бюджету

(тис.грн.)

Науково-технічна продукція

1

2

3

4

5

6

1


01.2009-03.2009
2.


04.2009-

06-2009
3
07.2009-09.2009


4
10.2009-12.2009

ВСЬОГО на 2009 рік

5


01.2010-03.2010
6.


04. 2010-06-2010
7
07. 2010-

09. 2010


8

10. 2010-

12. 2010

ВСЬОГО на 2010 рік
ВСЬОГО на виконання проекту


13. ЗАГАЛЬНА ВАРТIСТЬ ПРОЕКТУ _________________гривень

(цифрами)

________________________ (прописом)
Термін виконання 2009-2010 роки

14. ДОСВІД РОБОТИ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ

14.1. Час роботи над проблемою за тематикою проекту

14.2. 2-3 приклади попередніх розробок авторів проекту у цій галузі, які були

доведені до практичного використання:

14.3 Назви основних наукових публікацій авторів проекту за тематикою проекту за

останні 5 років:

а) монографії, підручники, навчальні посібники (назви);

б) статті (з посиланням на джерело);

в) тези доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо (з посиланням на

джерело).
15.КАНДИДАТУРИ МОЖЛИВИХ ЕКСПЕРТІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (2-3 особи)

Прізвище, ім'я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи,

посада

Телефон

Керівник організації (підприємства) -заявника проекту __________________

(прізвище)
________________________ ______________

(печатка) (підпис) (дата)

Схожі:

Додаток 3 до наказу МОН від 10 жовтня 2008 року №921
НАЗВА ЗАХОДУ Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки
ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року №921
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. №921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт...
Розгляду скарг постійно діючим тендерним комітетом (конкурсною комісією)...
Твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року №921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від...
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року N 549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року N 514-VI, ОВУ,...
Нормативне забезпечення
Наказ МОН від 21. 04. 2008 р. №349 «Про підготовку та організований початок 2008/2009 навчального року»
Про внесення змін до наказу МОН України від 23. 02. 2004 року №132...
Про внесення змін до наказу МОН України від 23. 02. 2004 року №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних...
Альманах міжнародного
Альманах міжнародного права є фаховим науковим виданням на підставі наказу МОН України від 06 листопада 2014 №1279 (додаток №6)
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Кіровоградської облдержадміністрації від 5 березня 2008 року №27-219/5 та наказу начальника управління у справах сім’ї, молоді та...
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
На виконання наказу МОН України від 24. 05. 2007 № 420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу», рішення...
ПОСТАНОВА від 4 жовтня 1995 р. N 786 Київ Про Методику розрахунку...
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1846, набрали чинності 25 червня 2008 року 
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка