КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Скачати 73.43 Kb.
НазваКРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дата19.05.2013
Розмір73.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XX сесія міської ради VI скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 травня 2012 р.

м. КременчукПро розгляд протесту прокурора м. Кременчука від 23.01.2012 року № 94-908вих12 на рішення Кременчуцької міської ради від 27.12.2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Кременчука Полтавської області»»


Розглянувши вимоги, викладені у протесті прокурора м. Кременчука від 23.01.2012 року № 94-908вих12 на рішення Кременчуцької міської ради від 27.12.2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області»», вбачаються наступні підстави для їх задоволення.

27 грудня 2011 року Кременчуцька міська рада Полтавської області прийняла рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області».

Відповідно до п. 1 зазначеного рішення, Кременчуцька міська рада Полтавської області вирішила внести зміни до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області», а саме, доповнити підпунктом 2.4 наступного змісту: «2.4. Встановити, що з 01.01.2012 року до 31.12.2012 року нормативна грошова оцінка земель розраховується з коригуючим коефіцієнтом 0,65.».

Але, відповідно до преамбули Закону України «Про оцінку земель» № 1378-IV від 11 грудня 2003 року, встановлено, що цей Закон визначає правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель.

Згідно до статті 1 Закону України «Про оцінку земель», нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Відповідно до статті 5 вказаного Закону, нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оцінку земель», нормативна грошова оцінка земельних ділянок в обов’язковому порядку проводиться у разі:

визначення розміру земельного податку;

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

На замовлення виконкому Кременчуцької міської ради Державним проектним інститутом містобудування «Міськбудпроект» була розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста Кременчука Полтавської області станом на 01.01.2008 року.

Відповідно до висновку державної експертизи землевпорядної документації від 27 січня 2009 року №1544-08, затвердженого заступником голови Державного комітету України із земельних ресурсів 27.01.2009 року, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста Кременчука Полтавської області в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам оцінюється позитивно при умові врахування зауважень у п. 10 висновку. Контроль за усуненням зауважень був покладений на Головне управління Держкомзему у Полтавській області, яке усунуло зауваження 02.04.2009 року.

24 листопада 2009 року Кременчуцькою міською радою Полтавської області було прийнято рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області», яким зазначена технічна документація була затверджена.

Статтею 18 Конституції України встановлено, що органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються відповідно до закону питання регулювання земельних відносин.

Чинне законодавство України не містить правових норм, що встановлюють повноваження та способи, відповідно до яких є можливим встановлення будь-яких коригуючих коефіцієнтів до затвердженої у встановленому порядку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Таким чином, рішення Кременчуцької міської ради від 27 грудня 2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області» було прийнято міською радою поза межами повноважень та у спосіб, що не передбачений законодавством України.

Крім цього, відповідно до статті 4 Податкового кодексу України, податкове законодавство ґрунтується на принципі стабільності - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

Відповідно до статті 271 Податкового кодексу України, базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

Приймаючи рішення, Кременчуцька міська рада встановила, що коригуючий коефіцієнт 0,65 застосовується до нормативної грошової оцінки земель у період з 01.01.2012 року до 31.12.2012 року.

У такий спосіб Кременчуцька міська рада внесла зміни до базового елементу плати за землю та орендної плати за землю, а саме – у нормативну грошову оцінку земельних ділянок, яка згідно статті 271 Податкового кодексу України є базою оподаткування.

Таким чином, під час прийняття рішення Кременчуцька міська рада порушила встановлений статтею 4 Податкового кодексу України принцип стабільності податкового законодавства, у зв’язку з чим рішення підлягає скасуванню.

Під час розгляду протесту прокурора міська рада враховує також наступне.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про оцінку земель», технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населеного пункту затверджується міською радою.

Як вже зазначалось вище, чинне законодавство України не містить правових норм, що встановлюють повноваження та способи, відповідно до яких є можливим встановлення будь-яких коригуючих коефіцієнтів до затвердженої у встановленому порядку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Разом з тим, міська рада не позбавлена права самостійно визначати конкретні терміни та умови введення нової нормативної грошової оцінки земель міста, з огляду на те, що статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються відповідно до закону питання регулювання земельних відносин.

Реалізуючі зазначені повноваження, Кременчуцька міська рада 24 листопада 2009 року прийняла рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області», яким постановила ввести оцінку в дію з 1 січня 2011 року. Міська рада діяла в межах своїх повноважень і це рішення не було опротестоване і є діючим на сьогоднішній день.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст.21 Закону України „Про прокуратуру", міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Протест прокурора м. Кременчука від 23.01.2012 року № 94-908вих12 на рішення Кременчуцької міської ради від 27.12.2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області»», задовольнити.

2. Скасувати рішення Кременчуцької міської ради від 27.12.2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області»», а також скасувати:

- рішення Кременчуцької міської ради від 22.02.2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області»»;

- рішення Кременчуцької міської ради від 29.03.2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2011 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області»»;

- рішення Кременчуцької міської ради від 05.07.2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області»».»

3. Внести зміни до рішення Кременчуцької міської ради від 24 листопада 2009 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кременчука Полтавської області», а саме – доповнити пункт 2 рішення підпунктом 2.1 наступного змісту:

«2.1. Запровадити наступний графік введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста:

- у період з 01.01.2011 року до 28.02.2011 року нормативна грошова оцінка земель діє у розмірі 100% від затвердженої нормативної грошової оцінки;

- у період з 01.03.2011 року до 31.12.2011 року нормативна грошова оцінка земель діє у розмірі 65% від затвердженої нормативної грошової оцінки;

- у період з 01.01.2012 року до 31.05.2012 року нормативна грошова оцінка земель діє у розмірі 65% від затвердженої нормативної грошової оцінки;

- у період з 01.06.2012 року нормативна грошова оцінка земель діє у розмірі 75% від затвердженої нормативної грошової оцінки»;

4. Зобов’язати фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб подати до податкового органу уточнену податкову декларацію по платі за землю.

Контроль за виконанням покласти на начальника Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції (Звонков А.О.).

5. Відділу прес-служби виконкому міської ради (Перепелятник Ю.М.) забезпечити опублікування даного рішення в міських засобах масової інформації в 10-денний термін.

6. Про наслідки розгляду протесту повідомити прокурора міста Кременчука в установленому порядку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Погрібного А.М.

Строк контролю - IІ квартал 2012 року.
Міський голова О.М.БАБАЄВ

Схожі:

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХХV сесія міської ради...
Кременчуцької міської ради Полтавської області, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
З урахуванням розподілу повноважень між структурним підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА Полтавської області
Враховуючи економічну доцільність зміни графіку введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста, керуючись статтею 25 Закону...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держаної податкової адміністрації в Полтавській області, керуючись розділом ІV Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІІІ сесія міської ради VІ скликання Р І ШЕНН Я
На підставі статей 266, 267, 268 розділу ХХІІ Податкового кодексу України та керуючись ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА Полтавської області
З метою забезпечення здійснення контролю за використанням та охороною земель у місті, на підставі ст. 189 Земельного кодексу України,...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На підставі п. 4 ст. 3 Закону України “ Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” №98/96 ВР від 23. 03. 1996 р.(...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка