РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)


Скачати 246.48 Kb.
НазваРЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
Дата19.05.2013
Розмір246.48 Kb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Право > Регламент
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 116  

  

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник комітету по управлінню комунальним майном Нікопольської міської ради

___________________

С. Ю. Книр
            МП

 

«____» «__________» 20___ р

 

ПОГОДЖЕНО

Голова м. Нікополь

___________ Р. І. Токар
            МП

 

«____» «___________» 20__ р

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
Надання згоди на передачу комунального майна в найм (оренду)

(назва документа дозвільного характеру)
Комітет по управлінню комунальним майном

Нікопольської міської ради

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр «Партнери» при виконавчому комітеті Нікопольської міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 3

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Адміністратори -

Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00

4.

Реквізити адміністратора (ів) та представника (ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Адміністратори:

Колісник Світлана Володимирівна тел. 5-15-36

Іконникова Наталя Анатоліївна тел. 5-15-36
Представник комітету по управлінню комунальним майном Нікопольської міської ради

Масловська Валентина Василівна тел. 5-15-92

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру5.1

Закони України (назва, частина, стаття)

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-І, глава 58;

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. №2269-ХІІ, стаття 9.


5.2

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

5.3

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

5.4

Акти місцевих органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження положення про міську комісію з питань передачі у найм (оренду) і піднайм майна, що належить до комунальної власності» від 10.12.2004 року №6-19/ІV пункт 4.2

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява на ім’я міського голови щодо намірів взяти в оренду (на конкурсних засадах) майно комунальної власності, з вказанням його характеристики, місце-знаходження, площі, використання за цільовим призначенням та на який термін.

2. Витяг з ЄДР.

3. Копія статуту ( установчого договору), положення тощо.

4. Копія довідки органів статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

5. - Документ, який підтверджує правомочність особи представляти інтереси юридичної особи та діяти від його імені (витяг з протоколу засновників, наказ про призначення на посаду, доручення, виписки з Єдиного державного реєстру, яку можна отримати у державного реєстратора та копію паспорту цієї особи (стор. 1,2,11)

- копію паспорту фізичної особи (стор. 1,2,11)

6. Виписки з Єдиного державного реєстру, яку можна отримати у державного реєстратора (у разі потреби).

7.Довідку Нікопольської об’єднаної державної податкової інспекції про стан розрахунків з бюджетом міста податків та інших обов’язкових платежів).

Копію свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі платника)

8. Довідку Нікопольського міського управління пенсійного фонду України про стан розрахунків по збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (за винятком платників єдиного податку)

9. Інші документи (бізнес-пропозиції, копій ліцензій, патенту, узгодження з відповідними дозвільними службами – СЕС, технічні документи та т.і.) у разі потреби


Для юр. осіб

Для фіз.осіб


+
+

+


+

+
-


+

+
+

+
+


+
+

-


-

-
+


+

+
+

+

+


7.

Платність (безоплатність) видачі документів дозвільного характеру

Безкоштовно
У разі платності:

-

7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2

Розмір плати

-

7.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 3 робочих днів після прийняття відповідного рішення міською комісією з питань передачі у найм (оренду) і піднайм майна, що належить до комунальної власності, засідання якої відбувається 2-й та 4-й четверг о 15-00 в малому залі на 2-му поверсі будівлі міської ради, кожного місяця

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Надання документів та матеріалів не в повному обсязі.

Важливість та значимість для територіальної громади міста запропонованої заявником діяльності, реалістичність плану використання та утримання майна, досвід роботи з утримання майна і прилеглої території.

Було прийнято рішення про приватизацію цього обєкту.

Було прийнято рішення про укладання договору оренди з бюджетною установою, організацією.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

У разі не укладання орендарем договору найму (оренди) протягом 2-х місяців з моменту прийняття рішення, останнє вважається таким, що втратило чинність.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) обєкта, на який видається документ дозвільного характеру

Необхідність проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, яка враховує його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Незалежну оцінку проводять суб’єкти підприємниць-кої діяльності, вартість робіт сплачує орендар
У разі платності:
12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

Рішення Нікопольської міської ради від 30.11.2007 року №1-21/V «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Нікополя»

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

договірна

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати
13.

Примітки
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 116  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник комітету по управлінню комунальним майном Нікопольської міської ради

___________________

С. Ю. Книр
            МП

 

«____» «__________» 20___ р

 

ПОГОДЖЕНО

Голова м. Нікополь

___________ Р. І. Токар
            МП

 

«____» «___________» 20__ р

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
Дозвіл на передачу частини орендованого майна в піднайм (суборенду)

(назва документа дозвільного характеру)
Комітет по управлінню комунальним майном

Нікопольської міської ради

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр «Партнери» при виконавчому комітеті Нікопольської міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 3

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Адміністратори -

Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00

п’ятниця з 9-00 до 16-45

перерва з 13-00 до 13-45

4.

Реквізити адміністратора (ів) та представника (ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Адміністратори:

Колісник Світлана Володимирівна тел. 5-06-84

Іконникова Наталія Анатоліївна тел. 5-06-84
Представник комітету по управлінню комунальним майном Нікопольської міської ради

Масловська Валентина Василівна тел. 5-15-92

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру5.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-І, глава 58;

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 року №2269-ХІІ, стаття 95.2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження положення про міську комісію з питань передачі у найм (оренду) і піднайм майна, що належить до комунальної власності» від 10.12.2004 року №6-19/ІV пункт 4.2.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява на ім’я міського голови щодо намірів взяти в піднайм (суборенду) майно комунальної власності, з вказанням його характеристики, місцезнаходження, площі, вико ристання за цільовим призна-ченням та на який термін, узгоджена з орендарем, рендодавцем зазначеного майна та відповідними керівниками міської ради.

2. Письмове обґрунтування орендарем необхідності передачі частини орендованого майна в піднайм (суборенду)

3. Копії технічних документів орендованого майна з виділенням меж приміщень для передачі в суборенду.

4. Довідки (чи інші документи) від орендодавців про відсутність заборгованості з орендної плати, відшкодування плати за землю, страхування орендованого майна, тощо у орендаря.

5. Витяг з ЄДР

6. Копія статуту ( установчого договору), положення тощо.

7. Копія довідки органів статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

8. - Документ, який підтверджує правомочність особи представляти інтереси юридичної особи та діяти від його імені (витяг з протоколу засновників, наказ про призначення на посаду, доручення, виписки з Єдиного державного реєстру, яку можна отримати у державного реєстратора та копію паспорту цієї особи (стор. 1,2,11)

6. Копію паспорту (стор.1,2,11)

7. Довідку Нікопольської об’єд-наної державної податкової інспекції про стан розрахунків з бюджетом міста податків та інших обов’язкових платежів),

Копію свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі платника)

7. Довідку Нікопольського міського управління пенсійного фонду України про стан розрахунків по збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (за винятком платників єдиного податку)

8. Інші документи ( копій ліцензій, патенту, узгодження з відпо-відними дозвільними службами – СЕС, та т.і.) у разі потреби

Для юросіб

Для фізосіб

+


+

+
+

+
+


+

+


-


+

+


+


+


+

+
+

-
-


-

-


+


+

+


+


7.

Платність (безоплатність) видачі документів дозвільного характеру

безкоштовно
У разі платності:

-

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 3 робочих днів після прийняття відповідного рішення міською комісією з питань передачі у найм (оренду) і піднайм майна, що належить до комунальної власності, засідання якої відбувається 2-й та 4-й четверг о 15-00 в малому залі на 2-му поверсі будівлі міської ради, кожного місяця

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Надання документів та матеріалів не в повному обсязі.

У разі неналежного виконання орендарем взятих на себе обов’язків згідно договору.

Важливість та значимість для територіальної громади міста запропонованої заявником діяльності, реалістичність плану використання та утримання майна, досвід роботи з утримання майна і прилеглої території.

Було прийнято рішення про приватизацію цього об’єкту.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

У разі не укладання орендарем договору найму (оренди) на новий термін протягом 2-х місяців з моменту прийняття рішення, останнє вважається таким, що втратило чинність.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

У разі необхідності

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

-
У разі платності:

-

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

12.3

Розрахункові рахунки для внесення плати

-

13.

Примітки

-ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 116  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник комітету по управлінню комунальним майном Нікопольської міської ради

___________________

С. Ю. Книр
            МП

 

«____» «__________» 20___ р

 

ПОГОДЖЕНО

Голова м. Нікополь

___________ Р. І. Токар
            МП

 

«____» «___________» 20__ р

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
Надання згоди на продовження терміну договорів найму (оренди)

(назва документа дозвільного характеру)
Комітет по управлінню комунальним майном

Нікопольської міської ради

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр «Партнери» при виконавчому комітеті Нікопольської міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 3

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Адміністратори -

Понеділок – четвер з 9-00 до 18-00

п’ятниця з 9-00 до 16-45

перерва з 13-00 до 13-45

4.

Реквізити адміністратора (ів) та представника (ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Адміністратори:

Колісник Світлана Володимирівна

тел. 5-15-36

Іконникова Наталя Анатоліївна

тел. 5-15-36

Представник комітету по управлінню комунальним майном Нікопольської міської ради

Масловська Валентина Василівна

тел. 5-15-92

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
5.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-І, глава 58;

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 року №2269-ХІІ стаття 9.5.2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження положення про міську комісію з питань передачі у найм (оренду) і піднайм майна, що належить до комунальної власності» від 10.12.2004 року №6-19/ІV пункт 4.2.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Орендар не пізніше місяця до закінчення терміну чинності договору оренди зобов’язаний звернутися з узгодженою з орендодавцем та відповідними службами міської ради письмовою заявою на ім’я міського голови щодо намірів продовжити термін оренди майна комунальної власності, з вказанням його характеристики, місцезнаход-ження, площі, використання за цільовим призначенням та на який термін.

2. Довідки (чи інші документи) від орендодавців про відсутність заборгованості з орендної плати, відшкодування плати за землю, страхування орендованого майна, тощо.

3. Витяг з Єдиного державного реєстру.

4. Копії договорів з відповідними комунальними службами про надання їх послуг.

5. Довідку Нікопольської об’єд-наної державної податкової інспекції про стан розрахунків з бюджетом міста податків та інших обов’язкових платежів),

Копію свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі платника)

6. Довідку Нікопольського міського управління пенсійного фонду України про стан розрахунків по збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (за винятком платників єдиного податку)

7. Інші документи ( копій ліцензій, патенту, узгодження з відпо-відними дозвільними службами – СЕС, технічні документи та т.і.) у разі потреби


Для юросіб

Для фізосіб


+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+7.

Платність (безоплатність) видачі документів дозвільного характеру

безкоштовно
У разі платності:

-

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 3 робочих днів після прийняття відповідного рішення міською комісією з питань передачі у найм (оренду) і піднайм майна, що належить до комунальної власності, засідання якої відбувається 2-й та 4-й четверг о 15-00 в малому залі на 2-му поверсі будівлі міської ради, кожного місяця

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Надання документів та матеріалів не в повному обсязі.

Подальше використання об’єкта оренди для власних потреб міської влади, орендодавця, тощо. У разі неналежного виконання орендарем взятих на себе обов’язків згідно договору.

Було прийнято рішення про приватизацію цього об’єкту.

Було прийнято рішення про укладання договору оренди з бюджетною установою, організацією.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

У разі не укладання орендарем договору найму (оренди) на новий термін протягом 2-х місяців з моменту прийняття рішення, останнє вважається таким, що втратило чинність.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Необхідності не має, дійсна попередня.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

-
У разі платності:

-

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

-

13.

Примітки

-

Схожі:

РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
ДЗ «Тернопільська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Львівській залізниці» МОЗ України
РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03. 07. 2009 №116 
РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03. 07. 2009 №116
  РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03. 07. 2009 №116 
РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03. 07. 2009 №116  
Інформаційна картка послуги Інформаційна картка адміністративної послуги
Орган, що надає послугу (місцезнаходження, режим роботи, довідковий телефон та адреса електронної пошти)
Інформаційна картка послуги Інформаційна картка адміністративної послуги
Орган, що надає послугу (місцезнаходження, режим роботи, довідковий телефон та адреса електронної пошти)
Інформаційна картка послуги Служба у справах дітей Інформаційна картка адміністративної послуги
Орган, що надає послугу (місцезнаходження, режим роботи, довідковий телефон та адреса електронної пошти)
Інформаційна картка послуги Служба у справах дітей Інформаційна картка адміністративної послуги
Надання висновку про доцільність повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику, до державного закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка