РОЗПОРЯДЖЕНН Я


Скачати 100.17 Kb.
НазваРОЗПОРЯДЖЕНН Я
Дата08.05.2013
Розмір100.17 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


УКРАЇНА

  1. Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


ГОЛОВИ ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 14 лютого 2008 року № 69-р

смт Вільшанка

Про забезпечення виконання в районі

Указу Президента України від 7 лютого

2008 року № 109

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 13 лютого 2008 року № 99-р „Про забезпечення виконання в області Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109”:
1. Затвердити графік особистого прийому громадян керівництвом Вільшанської районної державної адміністрації у новій редакції (додається).
2. Затвердити Порядок організації проведення виїзних прийомів громадян (додається).
3. Утворити районну постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян у складі згідно з додатком.
4. Покласти персональну відповідальність за розгляд звернень громадян в установлені чинним законодавством терміни та якість підготовки відповідей на них на заступників голови райдержадміністрації, виконуючу обов’язки керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів селищної і сільських рад.
5. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати селищному та сільським головам вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України „Про звернення громадян”, упорядкування роботи зі зверненнями громадян, а саме:

2

1) недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених чинним законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

взяття під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

з'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян;

забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і телефонів довіри, проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом;

2) продовжити періодичні, не рідше одного разу на рік, особисті доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян перед головою районної державної адміністрації;

3) терміново до 15 лютого 2008 року затвердити графіки особистого прийому громадян, передбачивши проведення особистого прийому не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі двох особистих виїзних прийомів громадян, та забезпечити їх проведення відповідно до затверджених графіків;

рекомендувати до 25 лютого 2008 року утворити при виконавчих комітетах селищної та сільських рад відповідні постійно діючі комісії та забезпечити проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць;

4) про проведену роботу інформувати загальний відділ апарату райдержадміністрації в установлені у даному пункті терміни та у подальшому щокварталу до 2 числа місяця, наступного за звітним періодом.
6. Загальному відділу апарату райдержадміністрації:

продовжити проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах селищної і сільських рад відповідно до затвердженого графіка;

3
оприлюднювати щоквартально у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань;

забезпечити щомісячне проведення дня контролю, під час якого здійснювати виїзні перевірки стану виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, обласною державною адміністрацією, районною державною адміністрацією;

постійно аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами такого аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем, зокрема внесення змін до актів законодавства України;

узагальнювати інформації та готувати довідки голові районної державної адміністрації щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.
7. Визнати таким, що втратив чинність, графік особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 1 жовтня 2007 року № 399-р із внесеними змінами.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Виконуюча обов’язки голови

районної державної адміністрації Н.Опря


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Вільшанської

районної державної адміністрації

від “14” лютого 2008 року № 69-р
Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян керівництвом

Вільшанської районної державної адміністрації
щомісячні дні прийому
Прийом проводиться з 9 до 11 години
Особистий прийом

Особистий виїзний прийом


Виконуюча обов’язки голови

районної державної адміністрації

ОПРЯ

Наталія Олександрівна1-а і 3-я середа


2-а середа

4-а середа

Заступник голови

районної державної адміністрації

ЖИЛА

Валентина Олександрівна
2-й і 4-й понеділок
1-й і 3-й понеділок

Заступник голови

районної державної адміністрації

ПОЛЯРУШ

Меланія Миколаївна
2-й і 4-й вівторок1-й і 3-й вівторок

Виконуюча обов’язки керівника апарату районної державної адміністрації, начальник відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

КОНСТАНТИНОВА

Лариса Анатоліївна
1-а і 3-я п’ятниця

2-а і 4-а п’ятниця


Виїзні прийоми проводяться за окремими графіками
________________


Додаток

до розпорядженням голови Вільшанської

районної державної адміністрації

від “14” лютого 2008 року № 69-р

С К Л А Д

районної постійно діючої комісії

з питань розгляду звернень громадянГолова комісії

ОПРЯ

Наталія Олександрівна

-

виконуюча обов’язки голови районної державної адміністрації
Заступник голови комісії
КОНСТАНТИНОВА

Лариса Анатоліївна

-

виконуюча обов’язки керівника апарату районної державної адміністрації, начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Секретар комісії
КУЦАРЕВА

Олена Валентинівна

-

головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

Члени комісії:
ЛЄПЄШОНКОВ

Олександр Миколайович

-

начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації

ГОНЧАРЕНКО

Валерій Григорович


-

заступник голови районної ради (за згодою)
ЛЕЦЬ

Михайло Якович

-

начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

РИЖЕНКО

Олександр Анатолійович


-

начальник відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
ГОНЧАРОВ

Василь Олегович


-

начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

ШВЕЦЬ

Юрій Васильович


-

виконуючий обов’язки начальника РВ УМВС України

в області (за згодою)

ХАРКОВЕНКО

Володимир Федорович

-

Вільшанський селищний голова (за згодою)ВЛАДОВ

Іван Іванович


-

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

СТЕПАНЕНКО

Анатолій Миколайович


-

начальник фінансового управління райдержадміністрації


В.о.керівника апарату

райдержадміністрації Л.Константинова

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Вільшанської

районної державної адміністрації

від “14” лютого 2008 року № 69-р

ПОРЯДОК

організації проведення виїзних прийомів громадян


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації.

2. Особистий виїзний прийом головою районної державної адміністрації, заступниками голови, керівником апарату проводиться у населених пунктах району, відповідно до графіка, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації.

3. Організацію проведення особистого виїзного прийому забезпечує голова районної державної адміністрації (сільський голова) зокрема:

доведення інформації про проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації до відома жителів району через місцеві засоби масової інформації;

забезпечення попереднього запису на особистий виїзний прийом до керівництва районної державної адміністрації (під час попереднього запису громадян з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення);

надання загальному відділу апарату райдержадміністрації, за 3 дні до проведення особистого виїзного прийому, пропозиції щодо часу його проведення та інформації щодо проблемних питань, з якими звертаються громадяни відповідного населеного пункту до органів виконавчої влади;

визначення приміщення, в якому буде проводитись особистий виїзний прийом громадян.

4. Загальний відділ апарату райдержадміністрації:

вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо участі у проведенні виїзного прийому керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

забезпечує реєстрацію громадян, які виявили бажання звернутися на особистий виїзний прийом;

у разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому виїзному прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, може запропонувати викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому виїзному прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень;

контролює хід, встановлені законодавством терміни розгляду та надання відповіді заявнику.

5. Звернення громадян на особистому виїзному прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

6. Загальний відділ апарату райдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому виїзному прийомі керівництва райдержадміністрації.
_________________

Схожі:

РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Київради від 09. 09. 99 N 17/519 ( ra0017023-99 ) "Про створення комунального підприємства "Київтранссервіс"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
З метою забезпечення гідного відзначення 70-ї річниці утворення Кіровоградської області, виховання поваги до історичних, культурних...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Західний Буг, розвитку соціально-культурної інфраструктури Золочівського району Львівської області, відродження етнічних традицій...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
З метою виконання делегованих повноважень в галузі житлово-комунального господарства та торгівельного обслуговування Вільшанською...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”...
УКРАЇНА БИТКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Надвірнянського району Івано-Франківської...
Затвердити Примірний перелік відомостей, що становлять службову інформацію, що є власністю держави, якій надається гриф обмеженого...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Кіровоградської облдержадміністрації від 7 березня 2008 року №188-р з даного питання, з метою організації безперебійної реєстрації...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Протягом 2007 року працівниками контрольно-ревізійного відділу у Вільшанському районі, відповідно статті 10 Закону України „Про державну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка