I. Предмет договору та інші загальні умови


Скачати 31.85 Kb.
НазваI. Предмет договору та інші загальні умови
Дата28.04.2013
Розмір31.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Договір комісії

м. ________________________ "____" _______________ 20 ____ р.

_______________________________________, яке називається в подальшому "Комісіонер", в особі
(назва підприємства)

____________________________________, який діє на підставі _______________________________
(посада, п.і.п.) (статуту, положення)

з одного боку, і ___________________________, яке називається в подальшому "Комітент", в особі
(назва підприємства)

______________________________________, який діє на підставі ____________________________,
(посада, п.і.п.) (статуту, положення)

з іншого боку, які називаємо в подальшому "Сторони", уклали цей договір про наступне.

I. Предмет договору та інші загальні умови

1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду здійснити для Комітента від свого імені одну або кілька угод з продажу ________________ (назва виробів), які називаються в подальшому "Вироби", за ціною не нижчою, ніж узгоджена Сторонами у додатку до цього договору, і в термін, визначений Комісіонером і Комітентом.

2. Комісіонер зобов'язується завершити роботи з продажу виробів у формі підписання договору з Покупцем.

3. За виконання послуг з продажу Виробів Комітент зобов'язується сплатити Комісіонеру комісійну винагороду у розмірі _______________ відсотків від ціни, узгодженої Сторонами у додатку до цього договору.

4. У разі коли Комісіонер забезпечить продаж Виробів на вигідніших для Комітента умовах, ніж узгоджено Сторонами у додатку, Комітент як додаткову винагороду сплачує Комісіонеру _________ відсотків від отриманої вигоди.

5. При укладанні відповідного договору з Покупцем Комісіонер зобов'язується діяти в інтересах Комітента.

6. Проект договору з Покупцем, попередньо узгоджений між Комісіонером і Покупцем, підлягає візуванню Комітентом при його згоді з умовами проекту договору.

7. Прийняте доручення Комісіонер зобов'язується виконати на умовах, найбільш вигідних для Комітента.

II. Права і обов'язки Комісіонера

1. Комісіонер зобов'язується:

а) вивчити ринок з метою пошуку Покупця, який бажає придбати Вироби на умовах, визначених у цьому договорі;

б) повідомляти Комітенту на його вимогу всі відомості про хід виконання цього договору;

в) за необхідності залучати представників Комітента до участі в переговорах з Покупцем;

г) укласти від свого імені договір з Покупцем на придбання ним Виробів;

д) не пізніше _______ днів з моменту отримання від Покупця відповідних грошових сум як плату за Вироби перерахувати Комітенту частину цих сум (за вирахуванням сум, які належать Комісіонеру), яка йому належить;

е) якщо при прийнятті Комісіонером майна, переданого йому Комітентом згідно з цим договором, у цьому майні виявляться пошкодження чи недоліки, які можуть бути помічені при зовнішньому огляді, а також у випадку завдання кимось збитку майну Комітента, яке є у Комісіонера, вжити заходів до охорони прав Комітента, зібрати необхідні докази і повідомити про це Комітента;

є) після виконання доручення надати Комітенту звіт з доданням усіх оправдовувальних документів і передати йому всі отримані за виконаним дорученням документи.

2. Комісіонер має право стягнути з грошових сум, які надійшли від Покупця, належну йому відповідно до цього договору винагороду.

III. Обов'язки Комітента

1. Комітент зобов'язується:

а) не пізніше _______ днів з моменту укладення цієї угоди поставити Комісіонеру Вироби на умовах "______";

б) забезпечити Комісіонера технічними та іншими матеріалами, необхідними для укладення договору з Покупцем;

в) завізувати договір, який підписується Комісіонером і Покупцем;

г) відшкодувати Комісіонеру витрати, які були необхідні для виконання доручення Комітента.

IV. Відповідальність Сторін

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, яке регулює відносини за договором комісії.

V. Заключні положення

1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання.

2. Цей договір вважатиметься закінченим після виконання взаємних зобов'язань і урегулювання всіх розрахунків між Сторонами.

3. Додатки до цього договору є його невід'ємними частинами. За взаємною згодою Сторони можуть внести у цей договір необхідні доповнення або зміни, які матимуть силу, якщо підписані уповноваженими представниками Сторін.

4. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим договором або у зв'язку з ним, Сторони вживуть всіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів вони будуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства.

5. У всьому, що не передбачено цим договором, застосовуються положення чинного законодавства.

6. Цей договір складений у __________ примірниках.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Комісіонер: ________________________

________________________

________________________

Підпис

Печаткa
Комітент: ________________________

________________________

________________________

Підпис

Печаткa

Схожі:

ФАБУЛА 21 липня 2010 року Відкрите акціонерне товариство «Національна...
Лізингоодержувачем, а останній сплачує за це лізингові платежі на умовах договору. По закінченні строку договору фінансового лізингу...
Правила користування послугою доступу до мережі Inter-DS ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сторін, порядок та умови укладення Публічного договору про надання Інтернет послуг (далі Договір), порядок та умови підключення,...
План Вступ Зміст та поняття трудового договору. Загальний порядок прийняття на роботу
Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
СТАТТЯ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ-ЗАМОВЛЕННЯ
ГОСТ 17 03-87, ГОСТ 22895-77, ГОСТ 4754-780, ГОСТ 21393-75, ГОСТ 4754-80 тощо, а також технологіям та технічній документації Компанії...
1. Предмет договору
НАЙМАЧ”, з іншої сторони, разом іменовані “Сторони”, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності...
І. Предмет Договору

Істотні умови договору

Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Регламент користування Послугою доступу
Сторін, порядок та умови укладення Публічного договору про надання Послуг, порядок та умови підключення, доступу та користування...
Термін дії та умови розірвання договору
За згодою Сторін, про що інша Сторона має бути повідомлена не менш ніж за 15 (п’ятнадцять) діб
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка