Закону України «Про здійснення державних закупівель»


НазваЗакону України «Про здійснення державних закупівель»
Сторінка1/21
Дата28.04.2013
Розмір2.56 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Реєстраційний

2263-1

Автор(и):

Кабінет Міністрів України

(З пропозиціями Президента)
Автори остаточної редакції:

Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політикиДата розгляду в комітеті:Редакція, прийнята Верховною Радою України

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакціїЗАКОН УКРАІНИЗАКОН УКРАІНИПро здійснення державних закупівельПро здійснення державних закупівельЦей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.


Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯРозділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Визначення основних термінівСтаття 1. Визначення основних термінів1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції  прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота);

-1- Президент України

У частині першій статті 1:

1) пункт 1 доповнити реченням такого змісту: "Пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції";

Враховано

1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції  прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції.2) генеральний замовник  орган державної влади, державна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону;

-2- Президент України

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) генеральний замовник – орган державної влади, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону";

Враховано

2) генеральний замовник – орган державної влади, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону;3) державна закупівля (далі  закупівля)  придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;3) державна закупівля (далі  закупівля)  придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;4) державні кошти  кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти державних та місцевих фондів, кошти державних та місцевих позабюджетних фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями, кошти підприємств та їх об’єднань;

-3- Президент України

у пункті 4:

доповнити пункт після слів "органами влади Автономної Республіки Крим" словами "місцевими державними адміністраціями", після слів "під гарантії" – словами "Кабінету Міністрів України";

слова "за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями" замінити словами "за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями";

слова "державні кредитні ресурси", "гуманітарна допомога в грошовій формі", "кошти державних та місцевих позабюджетних фондів" виключити;Враховано

4) державні кошти  кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування, кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, кошти підприємств та їх об’єднань;5) договір про закупівлю  договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;5) договір про закупівлю  договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;6) документація конкурсних торгів  документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам;6) документація конкурсних торгів  документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам;7) забезпечення виконання договору про закупівлю  надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит;7) забезпечення виконання договору про закупівлю  надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит;8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів  надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів  надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;9) закупівля на засадах координації  проведення процедури закупівлі генеральним замовником, який діє в інтересах замовників, у порядку, визначеному цим Законом;9) закупівля на засадах координації  проведення процедури закупівлі генеральним замовником, який діє в інтересах замовників, у порядку, визначеному цим Законом;10) замовники  розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;10) замовники  розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;11) змова  домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;11) змова  домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;12) кваліфікаційна документація  документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;12) кваліфікаційна документація  документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;13) кваліфікаційна пропозиція  пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;13) кваліфікаційна пропозиція  пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;14) комітет з конкурсних торгів  службові (посадові) та інші особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом;14) комітет з конкурсних торгів  службові (посадові) та інші особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом;15) консультаційні послуги  інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів;15) консультаційні послуги  інтелектуальна, нематеріальна діяльність, результати якої не є фізично осяжними, у тому числі аудиторські, юридичні, консалтингові послуги, послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій, послуги з навчання, підготовки спеціалістів;16) найбільш економічно вигідна пропозиція  пропозиція, що відповідає всім критеріям, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну;16) найбільш економічно вигідна пропозиція  пропозиція, що відповідає всім критеріям, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну;17) оголошення про проведення процедури закупівлі  оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;17) оголошення про проведення процедури закупівлі  оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;18) оголошення про результати процедури закупівлі  оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника;18) оголошення про результати процедури закупівлі  оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника;19) орган оскарження  колегіальний орган з питань розгляду скарг, який діє при Міністерстві економіки України;

-4- Народні депутати України – члени Комітету з питань економічної політики

Пункт 19 виключити;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

ЗАКОН УКРАЇНИ №2289-VІ "Про здійснення державних закупівель"
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами)...
Рахунковою палатою України, Міністерством внутрішніх справ України, Національним банком України, Головним контрольно-ревізійним управлінням...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Документацію конкурсних торгів розроблено на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель»
ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про здійснення державних закупівель» від...
Конкурсних торгів протокол №2
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010р....
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VI від 01. 06. 2010 «Про здійснення державних закупівель»...
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VI від 01. 06. 2010 «Про здійснення державних закупівель»...
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VI від 01. 06. 2010 «Про здійснення державних закупівель»...
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VI від 01. 06. 2010 «Про здійснення державних закупівель»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка