Законів України "Про міліцію" 565-12


Скачати 209.35 Kb.
НазваЗаконів України "Про міліцію" 565-12
Дата27.04.2013
Розмір209.35 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З08.04.2011 N 131

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2011 р.
за N 552/19290
Про затвердження Змін до Інструкції
з питань діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
Відповідно до Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ), Закону України від 24 вересня 2008 року
N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху" та з метою вдосконалення
законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з питань діяльності
підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС,
затвердженої наказом МВС від 27.03.2009 N 111 ( z0576-09 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за
N 576/16592, що додаються.

2. Департаменту Державтоінспекції МВС (Лозовий В.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В.І.

4. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
08.04.2011 N 131

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2011 р.
за N 552/19290
ЗМІНИ
до Інструкції з питань діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
( z0576-09 )
1. Пункт 1.1 глави 1 після слова "взаємовідносини" доповнити
словами "та профілактичну роботу".

2. У главі 3:

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Профілактика, попередження та припинення злочинів і
адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху";

пункти 3.6, 3.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.8-3.18 вважати пунктами 3.6-3.16
відповідно.

3. У главі 5:

доповнити пункт 5.1 підпунктом 5.1.1 такого змісту:

"5.1.1. Особовий склад ДПС підпорядкованих підрозділів
Державної автомобільної інспекції.".

У зв'язку з цим підпункти 5.1.1-5.1.7 вважати
підпунктами 5.1.2-5.1.8 відповідно;

доповнити пункт 5.2 підпунктом 5.2.1 такого змісту:

"5.2.1. Персонально відповідають за дії підпорядкованого
особового складу ДПС та інших підрозділів Державтоінспекції.".

У зв'язку з цим підпункти 5.2.1-5.2.12 вважати
підпунктами 5.2.2-5.2.13 відповідно;

доповнити пункт 5.3 підпунктом 5.3.1 такого змісту:

"5.3.1. Дії підпорядкованого особового складу.".

У зв'язку з цим підпункти 5.3.1-5.3.30 вважати
підпунктами 5.3.2-5.3.31 відповідно;

доповнити пункт 5.4 підпунктом 5.4.1 такого змісту:

"5.4.1. Персонально відповідає за дії інспекторського складу
підрозділу ДПС.".

У зв'язку з цим підпункти 5.4.1-5.4.8 вважати
підпунктами 5.4.2-5.4.9 відповідно;

доповнити пункт 5.5 підпунктом 5.5.1 такого змісту:

"5.5.1. Підпорядкований особовий склад.".

У зв'язку з цим підпункти 5.5.1-5.5.15 вважати
підпунктами 5.5.2-5.5.16 відповідно;

у підпункті 5.5.2 слово "документування" замінити
словом ", профілактику".

4. У главі 6:

пункт 6.11 викласти в такій редакції:

"6.11. Попереджувати та припиняти злочини, а також
адміністративні правопорушення, у межах своєї компетенції
застосовувати до порушників заходи профілактичного та
адміністративного впливу";

пункт 6.13 після слова "компетенції" доповнити словом
"всебічну";

підпункт 6.32.2 викласти в такій редакції:

"6.32.2. Здійснювати керівництво і контроль за несенням
служби працівниками наряду ДПС, організовувати та особисто
проводити із водіями профілактичну і роз'яснювальну роботу.".

5. У пункті 7.7 глави 7 слова "Складати протоколи про
адміністративні правопорушення" замінити словами "Вживати заходів
профілактичного та адміністративного впливу за порушення
законодавства.".

6. У главі 8 пункт 8.7 виключити.

7. Главу 9 виключити.

У зв'язку з цим глави 10-31 вважати главами 9-30 відповідно.

8. У главі 9:

доповнити пункт 9.4 абзацами такого змісту:

"Маршрут патрулювання визначається командиром (начальником)
підрозділу ДАІ, при цьому несення служби нарядом здійснюється на
службовому транспортному засобі Державтоінспекції з увімкненими
спеціальними світловими сигнальними пристроями синього кольору для
профілактики та попередження порушень ПДР ( 1306-2001-п ):

на автомобільних дорогах державного значення між
стаціонарними постами ДПС;

на автомобільних дорогах державного значення без стаціонарних
постів ДПС у межах території обслуговування.

У межах населених пунктів дозволяється піше патрулювання з
використанням технічних засобів та приладів як спосіб несення
служби.";

доповнити пункт 9.6 абзацом такого змісту:

"Розташування наряду (службового автомобіля) ДПС для
здійснення профілактичних заходів у схемі маршруту патрулювання
визначається виключно в місцях концентрації ДТП з урахуванням часу
доби, інтенсивності руху та виду правопорушень, з причини яких
стаються ДТП.";

пункти 9.7-9.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9.12-9.14 вважати пунктами 9.7-9.9
відповідно;

пункти 9.7 та 9.8 викласти в такій редакції:

"9.7. Розрахунок сил і засобів та розстановка нарядів ДПС
відповідно до дислокації маршрутів патрулювання і постів
розробляються на 1 добу і затверджуються керівником управління
(відділу) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС, відділу (відділення)
Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій
міст, районів, районів у містах.

9.8. Робоча зміна нарядів ДПС не повинна перевищувати
8 годин. У разі службової необхідності тривалість робочого часу
працівників підрозділів ДПС може бути збільшена до 12 годин на
підставі наказу начальника ГУМВС, УМВС з чітко визначеними і
обґрунтованими причинами видання такого наказу (дія такого наказу
не повинна перевищувати 30 діб)."

9. У главі 11:

у пункті 11.5 слова "відомість обліку роботи по нагляду за
дорожнім рухом" замінити словами "журнал патрулювання";

у підпункті 11.8.5 слова "результати роботи, а також"
виключити.

10. У главі 12:

абзац перший пункту 12.2 викласти в такій редакції:

"12.2. Нагляд за дорожнім рухом здійснюється з використанням
транспортних засобів чи в пішому порядку";

абзаци другий, третій та четвертий пункту 12.2 виключити;

підпункт 12.3.1 викласти в такій редакції:

"12.3.1. Рух у потоці транспортних засобів з увімкненими
спеціальними світловими сигнальними пристроями синього кольору
(для профілактики та попередження порушень ПДР) ( 1306-2001-п ).

Указаний тактичний спосіб застосовується під час патрулювання
на дорогах державного значення, у тому числі на ділянках між
стаціонарними постами ДПС";

у пункті 12.4:

в абзаці першому слова і цифри "(не більше 1,5 км)"
виключити, після слів "вулично-дорожньої мережі" доповнити словами
"на стаціонарних постах, у населених пунктах при виконанні
розпорядчо-регулювальних дій та забезпеченні спеціальних заходів";

абзац другий виключити;

у пункті 12.6 слова "можуть забезпечуватися" замінити словом
"забезпечуються";

друге речення підпункту 12.7.4 викласти в такій редакції:
"Втручання при правопорушеннях полягає в реагуванні на дії
громадян з метою профілактики, запобігання правопорушенням та їх
припинення";

у пункті 12.9 слова "і в першу чергу на ті" виключити.

11. У главі 13:

у підпункті 13.1.3 слова "закріплені у не встановленому для
цього місці, закриті іншими предметами чи забруднені, що не
дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані
двадцять метрів, а також керування транспортним засобом за
відсутності талона про проходження державного технічного огляду"
виключити;

підпункт 13.1.5 викласти в такій редакції:

"13.1.5. Наявність даних, що свідчать про причетність
транспортного засобу або водія до скоєння ДТП чи злочину";

у підпункті 13.1.6 слова "а також наявність даних про
використання транспортного засобу з протиправною метою" виключити.

12. Пункт 14.5 глави 14 викласти в такій редакції:

"14.5. Під час звернення до водія працівник Державтоінспекції
МВС зобов'язаний привітатися, повідомити про причину зупинки
транспортного засобу і суть скоєного правопорушення, чітко й
зрозуміло відрекомендуватися (назвати свою посаду, звання та
прізвище) та висловити вимогу про передачу водієм посвідчення на
право керування транспортним засобом, реєстраційного документа на
транспортний засіб та поліса (сертифіката) обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів для перевірки.".

13. У главі 15:

підпункт 15.1.1 викласти в такій редакції:

"15.1.1. Уживає заходів щодо припинення адміністративного
правопорушення";

підпункт 15.1.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 15.1.5, 15.1.6 вважати
підпунктами 15.1.4, 15.1.5 відповідно;

у підпункті 15.1.5 слова "протокол про адміністративне
правопорушення" замінити словом "рапорт";

пункт 15.6 викласти в такій редакції:

"15.6. Протоколи про адміністративні правопорушення після
закінчення зміни здаються командирові підрозділу ДПС, чи особі,
яка його замінює, або працівникові, на якого покладено ці
обов'язки, для реєстрації та передачі до відділів (відділень)
Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій
міст, районів, районів у містах протягом однієї доби. Якщо
передача протоколів припадає на вихідний чи святковий день, вона
переноситься на наступний за ним робочий день.";

пункт 15.10 викласти в такій редакції:

"15.10. При встановленні на маршруті патрулювання працівників
міліції, які здійснюють зупинки транспортних засобів та подальші
перевірки документів водія і вантажу, наряд ДПС доповідає
командирові (начальникові) підрозділу або черговому і надалі діє
за їх вказівкою.

У разі виявлення на маршруті патрулювання осіб, які
здійснюють незаконні зупинки транспортних засобів та подальші
перевірки документів водія і вантажу, наряд ДПС доповідає
командирові (начальникові) підрозділу або черговому, затримує
вказаних осіб та доставляє їх до територіального ОВС.".

14. У главі 19:

пункт 19.4 викласти в такій редакції:

"19.4. Інформація про використання технічного засобу чи
приладу працівником Державтоінспекції заноситься в графу 6
постової відомості (додаток 6)";

пункти 19.5, 19.6 виключити.

15. У главі 27:

підпункти 27.4.1, 27.4.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 27.4.2, 27.4.3, 27.4.5, 27.4.6
вважати підпунктами 27.4.1, 27.4.2, 27.4.3, 27.4.4 відповідно;

пункт 27.11 викласти в такій редакції:

"27.11. Народні депутати України підлягають притягненню до
адміністративної відповідальності за порушення ПДР ( 1306-2001-п )
відповідно до законодавства з урахуванням вимог статті 27 Закону
України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 );

у першому реченні пункту 27.13 слова "народний депутат чи"
виключити.

16. У главі 28:

підпункти 28.5.2, 28.5.5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 28.5.3, 28.5.4 вважати
підпунктами 28.5.2, 28.5.3 відповідно.

17. У главі 29:

у підпункті 29.10.3 після слова "засобів" доповнити
словами ", застосування профілактичних заходів";

у підпункті 29.10.4 слова "реагування на порушення ПДР
( 1306-2001-п ) з боку його учасників на посту, маршруті тощо"
виключити.

18. У главі 30:

підпункт 30.1.2 слово "припиненні" замінити словом
"профілактиці";

підпункти 30.2.6, 30.2.9 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 30.2.7, 30.2.8 вважати
підпунктами 30.2.6, 30.2.7 відповідно.

19. Додатки 2, 7 до Інструкції ( z0576-09 ) виключити.

У зв'язку з цим додатки 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 до Інструкції
( z0576-09 ) вважати додатками 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 відповідно.

20. Пункт 1 додатка 3 до Інструкції ( z0576-09 ) викласти в
такій редакції:

"1. Схема маршруту патрулювання із зазначенням місць
концентрації ДТП, перехресть, населених пунктів (вулиць), точних
місць розташування наряду (службового автомобіля) ДПС для
здійснення профілактичних заходів та контролю за дотриманням
водіями правил дорожнього руху, часу несення служби по змінах.".

21. Додатки 4, 7 викласти в новій редакції, що додаються.

Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліції В.М.Лозовий
Додаток 4
до Інструкції з питань
діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС
( z0576-09 )
(у редакції наказу МВС
України
08.04.2011 N 131)
___________________________________________

___________________________________________
(підрозділ)
ЖУРНАЛ ПАТРУЛЮВАННЯ_________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)
Реєстраційний номер ________
Розпочато __________________
Закінчено __________________
Зберігати 1 рік
Несення служби

------------------------------------------------------------------

|Дата | Час несення |Маршрут, пост| Підпис |Підпис особи, |

| | служби, год. | | працівника | що провела |

| | | |підрозділу ДПС| інструктаж |

|-----+--------------+-------------+--------------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

Орієнтування

------------------------------------------------------------------

|Дата | Час | Марка |Колір| Номери | Особливі |

| | отримання | транспортного | |агрегатів| прикмети |

| | інформації | засобу, номерний | | | |

| | | знак | | | |

|-----+------------+------------------+-----+---------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

------------------------------------------------------------------

Перевірка несення служби

------------------------------------------------------------------

|Дата|Час| Зміст перевірки, посада та П.І.Б. посадової особи, що |

| | | здійснювала перевірку |

|----+---+-------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

------------------------------------------------------------------

Облік роботи

------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата, | П.І.Б. особи | Марка, | Код порушення |Стаття| Вид | Номер | Дата, підпис |

| час |правопорушника| номерний | (або суть), |КУпАП |стягнення|протоколу| посадової особи |

|порушення| | знак | N ЖРПЗ, | | | |Державтоінспекції|

| | |транспортного|(міськрайвідділ,| | | |МВС, що отримала |

| | | засобу | в якому | | | | протокол |

| | | | зареєстровано) | | | | |

|---------+--------------+-------------+----------------+------+---------+---------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Журнал патрулювання видається працівникам підрозділу ДПС на
квартал та підлягає реєстрації в канцелярії. Зберігається протягом
одного року.

Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліції В.М.Лозовий
Додаток 7
до Інструкції з питань
діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС
( z0576-09 )
(у редакції наказу МВС
України
08.04.2011 N 131)
ВІДСТАНІ
між стаціонарними постами ДПС Державтоінспекції
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Автодорога | Області, через | Стаціонарні пости, |Відстань між стаціонарними постами (протяжність автодороги)/|

| | які проходить |розташовані на автодорозі| (зона обслуговування) |

| | автодорога | | |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі|Київ, Київська, |Биківня (Київ), |"Биківня"-кордон Київської області - 1,2 км (УДАІ м. Київ) |

| |Чернігівська |Кіпті (Чернігівська) |Київська область - 41,4 км (УДАІ Київської обл.) |

| | | |Кордон Київської області-"Кіпті" - 37 км |

| | | |(УДАІ Чернігівської обл.) |

| | | |"Кіпті"-кордон Чернігівської області - 126 км |

| | | |(УДАІ Чернігівської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М02 Кіпті-Глухів-Бачівськ |Чернігівська, |Кіпті(Чернігівська), |"Кіпті"-"Вертіївка" - 50 км (УДАІ Чернігівської обл.) |

| |Сумська |Вертіївка |"Вертіївка"-кордон Чернігівської області - 95 км |

| | |(Чернігівська), |(УДАІ Чернігівської обл.) |

| | |Глухів (Сумська) |Кордон Чернігівської області-"Глухів" - 63 км |

| | | |(УДАІ Сумської обл.) |

| | | |"Глухів"-кордон Сумської області - 37 км |

| | | |(УДАІ Сумської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М03 Київ-Харків-Довжанський |Київ, Київська, |Червоний хутір (Київ), |"Червоний Хутір"-кордон Київської області - 6,74 км |

| |Полтавська, |Березань (Київська), |(УДАІ м. Київ) |

| |Харківська, |Пісочин (Харківська), |Кордон Київської області-"Березань" - 20,3 км |

| |Донецька, |Слов'янськ (Донецька), |(УДАІ Київської обл.) |

| |Луганська |Красний Луч (Луганська) |"Березань"-кордон Київської області - 81,7 км |

| | | |(УДАІ Київської обл.) |

| | | |Полтавська область - 268.4 км (УДАІ Полтавської обл.) |

| | | |Кордон Полтавської області-"Пісочин" - 76,1 км |

| | | |(УДАІ Харківської обл.) |

| | | |"Пісочин"-кордон Харківської області - 174,6 км |

| | | |(УДАІ Харківської обл.) |

| | | |Кордон Харківської області-"Слов'янськ" - 24,6 км |

| | | |(УДАІ Донецької обл.) |

| | | |"Слов'янськ"-кордон Донецької області - 88,8 км |

| | | |(УДАІ Донецької обл.) |

| | | |Кордон Донецької області-"Красний Луч" - 40,2 км |

| | | |(УДАІ Луганської обл.) |

| | | |"Красний луч"-кордон Луганської області - 76,4 км |

| | | |(УДАІ Луганської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине |Кіровоградська, |Олександрівка |м. Знам'янка-кордон Дніпропетровської області - 72 км |

| |Дніпропетровська,|(Кіровоградська), |(УДАІ Кіровоградської обл.) |

| |Донецька, |Михайлівка (Донецька) |Дніпропетровська область - 293,1 км |

| |Луганська | |(УДАІ Дніпропетровської області) |

| | | |Кордон Дніпропетровської області-"Михайлівка" - 54,8 км |

| | | |(УДАІ Донецької обл.) |

| | | |"Михайлівка"-кордон Донецької області - 103,8 км |

| | | |(УДАІ Донецької обл.) |

| | | |Луганська область - 135,5 км (УДАІ Луганської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М05 Київ-Одеса |Київ, Київська, |Бензоколонка (Київ), |"Бензоколонка"-кордон Київської області - 0,65 км |

| |Кіровоградська, |Біла Церква (Київська), |(УДАІ м. Київ) |

| |Миколаївська, |Дачне (Одеська) |Кордон Київської області-"Біла Церква"- 65,4 км |

| |Одеська | |(УДАІ Київської обл.) |

| | | |"Біла Церква" - кордон Київської області - 63.9 км |

| | | |(УДАІ Київської обл.) |

| | | |Черкаська область - 93,9 км (УДАІ Черкаської обл.) |

| | | |Кіровоградська область- 41 км (УДАІ Кіровоградської обл.) |

| | | |Одеська область - 5,16 км (УДАІ Одеської області) |

| | | |Миколаївська область - 23,7 км (УДАІ Миколаївської обл.) |

| | | |Кордон Миколаївської області - "Дачне" - 147,9 км |

| | | |(УДАІ Одеської обл.) |

| | | |"Дачне"-м. Одеса - 15,1 км (УДАІ Одеської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М06 Київ-Чоп |Київ, Київська, |Сосновий Бір (Київ), |"Сосновий Бір"-кордон Київської області - 0,52 км |

| |Житомирська, |Кочерів (Житомирська), |(УДАІ м. Київ) |

| |Рівненська, |Опариси (Рівненська), |Київська область - 48 км (УДАІ Київської обл.) |

| |Львівська, |Великосілки (Львівська), |Кордон Київської області-"Кочерів" - 18,5 км |

| |Закарпатська |Нижні Ворота |(УДАІ Житомирської обл.) |

| | |(Закарпатська) |"Кочерів" - кордон Житомирської обасті - 172,6 км |

| | | |(УДАІ Житомирської обл.) |

| | | |Кордон Житомирської області - "Опариси" - 173 км |

| | | |(УДАІ Рівненської обл.) |

| | | |"Опариси" - кордон Рівненської області - 1 км |

| | | |(УДАІ Рівненської обл.) |

| | | |Кордон Рівненської області- "Великосілки" - 68 км |

| | | |(УДАІ Львівської обл.) |

| | | |"Великосілки" - кордон Львівської області - 203 км |

| | | |(УДАІ Львівської обл.) |

| | | |Кордон Львівської області - "Нижні Ворота" - 15 км |

| | | |(УДАІ Закарпатської обл.) |

| | | |"Нижні Ворота" - кордон Закарпатської області - 114,3 км |

| | | |(УДАІ Закарпатської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М07 Київ-Ковель-Ягодин |Київ, Київська, |Сарни (Рівненська) |м. Київ-кордон Київської області - 5,3 км (УДАІ м. Київ) |

| |Житомирська, | |Київська область - 57,7 км (УДАІ Київської обл.) |

| |Рівненська, | |Житомирська область - 166,3 км (УДАІ Житомирської обл.) |

| |Волинська | |Кордон Житомирської області "Сарни" - 58 км |

| | | |(УДАІ Рівненської обл.) |

| | | |"Сарни"-кордон Рівненської області - 50 км |

| | | |(УДАІ Рівненської обл.) |

| | | |Волинська область - 152,1 км (УДАІ Волинської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ|Одеська, |Коблеве (Миколаївська) |м. Одеса - кордон Одеської області - 38 км |

| |Миколаївська, | |(УДАІ Одеської обл.) |

| |Херсонська, | |Кордон Одеської області - "Коблеве" - 1,45 км |

| |Запорізька, | |(УДАІ Миколаївської обл.) |

| |Донецька | |"Коблеве" - кордон Миколаївської області - 120,5 км |

| | | |(УДАІ Миколаївської обл.) |

| | | |Херсонська область - 223 км (УДАІ Херсонської обл.) |

| | | |Запорізька область - 203 км (УДАІ Запорізької обл.) |

| | | |Донецька область - 94,3 км (УДАІ Донецької обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М17 Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч|Херсонська, |Пассат (Херсонська), |м. Херсон - "Пассат" - 11 км (УДАІ Херсонської обл.) |

| |Автономна |Турецький Вал (Автономна |"Пассат" - кордон Херсонської області - 103,4 км |

| |Республіка Крим |Республіка Крим) |(УДАІ Херсонської обл.) |

| | | |Кордон Херсонської області - "Турецький Вал" - 0,9 км |

| | | |(УДАІ Автономної Республіки Крим) |

| | | |"Турецький Вал" - кордон Автономної Республіки Крим - 318 км|

| | | |(УДАІ Автономної Республіки Крим) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М18 Харків-Сімферополь-Алушта- |Харківська, |Василівка (Запорізька), |м. Харків - кордон Харківської області - 133,3 км |

|Ялта |Дніпропетровська,|Мелітополь- |(УДАІ Харківської обл.) |

| |Запорізька, |Південь(Запорізька), |Дніпропетровська область - 131,2 км |

| |Херсонська, |Чонгар (Автономна |(УДАІ Дніпропетровської обл.) |

| |Автономна |Республіка Крим), |Кордон Дніпропетровської області-"Василівка" - 85 км |

| |Республіка Крим |Ангарський перевал |(УДАІ Запорізької обл.) |

| | |(Автономна Республіка |"Василівка" - "Мелітополь-Південь" - 77 км |

| | |Крим) |(УДАІ Запорізької обл.) |

| | | |"Мелітополь-Південь" - кордон Запорізької області - 42 км |

| | | |(УДАІ Запорізької обл.) |

| | | |Херсонська область - 67,6 км (УДАІ Херсонської обл.) |

| | | |Кордон Херсонської області - "Чонгар" - 0,6 км |

| | | |(УДАІ Автономної Республіки Крим) |

| | | |"Чонгар" - "Ангарський перевал" - 163 км |

| | | |(УДАІ Автономної Республіки Крим) |

| | | |"Ангарський перевал" - м. Ялта - 45,9 км |

| | | |(УДАІ Автономної Республіки Крим) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М20 Харків-Щербаківка |Харківська |Кордон (Харківська) |м. Харків - "Кордон" - 28,1 км (УДАІ Харківської обл.) |

| | | |"Кордон" - кордон Харківської області - 0,2 км |

| | | |(УДАІ Харківської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|М21 Житомир-Могилів-Подільський |Житомирська, |Комсомольське (Вінницька)|м. Житомир - кордон Вінницької області - 49,4 км |

| |Вінницька | |(УДАІ Житомирської обл.) |

| | | |Кордон Вінницької області - "Комсомольське" - 10,1 км |

| | | |(УДАІ Вінницької обл.) |

| | | |"Комсомольське" - кордон Вінницької області - 175,5 км |

| | | |(УДАІ Вінницької обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|Н01 Київ-Знам'янка |Київська, |Кагарлик (Київська), |м. Київ - кордон Київської області - 3,6 км (УДАІ м. Київ) |

| |Черкаська, |Олександрівка |Кордон Київської області - "Кагарлик" - 62,4 км |

| |Кіровоградська |(Кіровоградська) |(УДАІ Київської обл.) |

| | | |"Кагарлик" - кордон Київської області - 41,7 км |

| | | |(УДАІ Київської обл.) |

| | | |Черкаська область - 117,7 км (УДАІ Черкаської обл.) |

| | | |Кордон Черкаської області - "Олександрівка" - 3 км |

| | | |(УДАІ Кіровоградської обл.) |

| | | |"Олександрівка" - м. Знам'янка - 43 км |

| | | |(УДАІ Кіровоградської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|Н09 Мукачеве-Івано-Франківськ- |Львівська, Івано-|Лазенщина (Закарпатська) |м. Мукачеве - "Лазенщина" - 203 км (УДАІ Закарпатської обл.)|

|Рогатин-Львів |Франківська, | |"Лазенщина" - кордон Закарпатської області - 3,3 км |

| |Закарпатська | |(УДАІ Закарпатської обл.) |

| | | |Івано-Франківська область - 183,7 км |

| | | |(УДАІ Івано-Франківської обл.) |

| | | |Кордон Івано-Франківської області - м. Львів - 44 км |

| | | |(УДАІ Львівської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|Н12 Суми-Полтава |Сумська, |Климентове (Сумська) |м. Суми - "Климентове" - 71 км (УДАІ Сумської обл.) |

| |Полтавська | |"Климентове" - кордон Сумської області - 35 км |

| | | |(УДАІ Сумської обл.) |

| | | |Кордон Сумської області - м. Полтава - 67,9 км |

| | | |(УДАІ Полтавської обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|Н21 Старобільськ-Луганськ- |Луганська, |Щастя (Луганська) |м. Старобільськ - "Щастя" - 72 км (УДАІ Луганської обл.) |

|Красний Луч-Донецьк |Донецька | |"Щастя" - кордон Луганської області - 109,8 км |

| | | |(УДАІ Луганської обл.) |

| | | |Кордон Луганської області - м. Донецьк - 86,1 км |

| | | |(УДАІ Донецької обл.) |

|--------------------------------+-----------------+-------------------------+------------------------------------------------------------|

|а/д Нова Каховка-Армянськ |Херсонська, |Перекоп (Автономна |м. Нова Каховка - кордон Херсонської області - 64,8 км |

| |Автономна |Республіка Крим) |(УДАІ Херсонської обл.) |

| |Республіка Крим | |Кордон Херсонської області - "Перекоп" - 1,9 км |

| | | |(УДАІ Автономної Республіки Крим) |

| | | |"Перекоп" - м. Армянськ - 12 км |

| | | |(УДАІ Автономної Республіки Крим) |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліції В.М.Лозовий

Схожі:

Законів України "Про міліцію"
...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Законів України «Про міліцію», «Про дорожній рух» Бюджетного кодексу України, а також керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве...
ВИСНОВО К
Кодексу законів про працю України, законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про визначення розміру збитків, завданих...
Закон України “Про міліцію ”
Закону України Про внесення змін до Закону України Про адвокатуру (нова редакція)
Реферат на тему: “ Адміністративне провадження
Закону України "Про державну податкову службу" та п. 10 ст. 11 Закону України "Про міліцію", і у цьому випадку інформація про виявлені...
Про затвердження мережі загальноосвітніх та позашкільних навчальних...
Відповідно до Законів України „Про загальну середню освіту” від 13. 05. 1999 року №651/XIV, „Про позашкільну освіту” від 22. 06....
ПРАВИЛ А  ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ   для працівників  середньої...
Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних...
Закон України про міліцію
У назві Закону найменування "Українська Радянська Соціалістична Республіка" замінено найменуванням "Україна" згідно із Законом України...
План. Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України....
Відповідно до ст. 147 Конституції України, Конституційний Суд є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання...
Прокуратура Луганської області
Законом України «Про прокуратуру» ст. 19 встановлено: «Предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:… п. 3 додержання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка