ПОРЯДОК утримання та збереження житлового фонду, в т ч. ОСББ, ЖБК в м. Нікополі


Скачати 140.82 Kb.
НазваПОРЯДОК утримання та збереження житлового фонду, в т ч. ОСББ, ЖБК в м. Нікополі
Дата14.04.2013
Розмір140.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПОРЯДОК

утримання та збереження житлового фонду, в т.ч. ОСББ, ЖБК

в м. Нікополі

1. Загальні положення
Правила розроблено з метою утримання та збереження житлового фонду, в т.ч. ОСББ, ЖБК і підтримки його належного технічного стану, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 „Про механізм провадження Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду” (зі змінами), Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 „Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”, Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Житловим кодексом Української РСР, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 “Про механізм впровадження Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”. На виконавчий комітет Нікопольської міської ради покладено обов’язок територіальною громадою щодо збереження житлового фонду в тому числі органи місцевого самоврядування є власниками комунального (неприватизованого) житлового фонду та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках.

Органи місцевого самоврядування повинні виконувати функцію власника і брати участь в утриманні багатоквартирних будинків, у яких є комунальні, житлові та нежитлові приміщення. Правила розроблено для забезпечення якісного надання послуг по утриманню будинків, споруд та прибудинкових територій, в тому числі в яких утворено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – Правил).

Згідно ч.4 ст.4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» основною діяльністю об’єднання є здійснення функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

Правила регламентують основні положення щодо утримання конструкцій і частин жилих будинків у належному стані, забезпечення їх задовільного функціонування, своєчасного планово-попереджувального ремонту будинків, благоустрою прибудинкових територій і утримання їх у належному санітарно-технічному стані, збереження житлового фонду, в т.ч. ОСББ, ЖБК та користування приміщеннями жилих будинків.

Правила є обов’язковими для суб’єктів господарювання, які мають у своєму віданні житловий фонд, в т.ч. ОСББ, ЖБК або здійснюють його експлуатацію, та громадян (власників, наймачів, орендарів).

Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради та балансоутримувачі житлових будинків, в т.ч. ОСББ, ЖБК.

Після затвердження даного Порядку виконавчий комітет Нікопольської міської ради зобов’язаний в місячний термін ознайомити голів ОСББ та ЖБК з даним Порядком.

Терміни, що використовуються у Правилах, вживаються у таких значеннях: балансоутримувач будинку, споруди, жилого комплексу або комплексу будинків і споруд (надалі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором із власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом;

виконавець послуг - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

власник приміщення, будинку, споруди, жилого комплексу або комплексу будинків і споруд (надалі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, жилим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване в установленому законом порядку;

внутрішньобудинкові системи - мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку і регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, споруди, системи протипожежного захисту;

жилий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, визначених законодавством, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання;

житлово-будівельний кооператив (ЖБК) - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які об’єдналися своїми майновими пайовими внесками для участі в будівництві або реконструкції жилого будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації;

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна;

житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;

кількісний показник житлово-комунальних послуг - одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи в забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових відходів у порядку, визначеному законодавством;

поточний ремонт - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне і своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання;

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

реконструкція жилого будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників приміщень жилого будинку шляхом їх перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показників відповідно до нормативно-технічних вимог;

ремонт будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на відновлення (з можливим поліпшенням) експлуатаційних показників елементів будинку;

спеціалізована організація - юридична особа, що відповідно до законодавства має повноваження надавати (виконувати) ті чи інші послуги (роботи);

управитель - особа, яка за договором із власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, жилим комплексом або комплексом будинків та споруд (надалі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих і нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, стандартів, порядків та правил, передбачених законодавством.
2. Порядок утримання житлових будинків та прибудинкової території
2.1. Після створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на загальних зборах члени об’єднання зобов’язані вирішувати питання щодо заключення договору з обслуговуючою організацією та скласти протокол зборів.

Після прийняття будинку на баланс, в місячний термін ОСББ, в особі голови або керівника ОСББ, зобов’язано заключити договір з обслуговуючою організацією.

Будинкам ОСББ, ЖБК для укладення договору по утриманню будинків повинні мати в наявності економічно-обгрунтований тариф, який затверджено рішенням виконавчого комітету Нікопольської міської ради та згідно порядку Постанови 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

2.2. Житлово-будівельним кооперативам (ЖБК) необхідно на загальних зборах визначити виконавця послуг по обслуговуванню будинку та прибудинкової території та заключити договору з обслуговуючою компанією після затвердження даного Порядку та ознайомлення з ним в місячний термін.

Власники житлових будинків, а саме голова або керівник ОСББ та ЖБК повинні самостійно визначати виконавця житлово-комунальних послуг з числа суб’єктів господарювання, які визначені виконавцями послуг по утриманню житлових будинків і споруд та прибудинкової території згідно рішенням № від виконавчого комітету Нікопольської міської ради. Виконавцем послуг може бути суб’єкт господарювання предметом діяльності якого є надання відповідних житлово-комунальних послуг та який може забезпечити виконання послуг, визначених у ч.2 ст.21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
3. Обов’язки виконавців послуг
3.1. Виконавець послуг зобов’язаний:

- забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно з вимогами законодавства та умовами договору;

- здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

- підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;

- надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

- своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

- утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або
законодавством;

3.2. Підприємства та організації, що надають житлово-комунальні послуги, не мають право відмовляти ОСББ в укладанні договорів із ним, як з колективним споживачем, а також окремим споживачам (власникам квартир) в укладанні договорів на ліквідацію аварійних ситуацій

Виконавець послуг посилається на нормативно-правові акти та документи.

Виконавець послуги після укладеного договору між ОСББ, ЖБК зобов’язаний надавати звітність про кількість укладених договорів по утриманню житлових будинків і споруд та прибудинкових територій до комунального підприємства «Нікопольська житлова технічна інспекція» Нікопольської міської ради.
4. Перепланування жилих приміщень у житлових будинках, в т.ч. ОСББ, ЖБК та гуртожитках.

Перепланування жилих приміщень у житлових будинках, в т.ч. ОСББ, ЖБК, гуртожитках незалежно від їх відомчої належності дозволяється робити після надання дозволу на перепланування квартири (прибудову балкону) виконавчим комітетом міської ради.

До перепланування жилих приміщень у житлових будинках, в т.ч. ОСББ, ЖБК, гуртожитках належить перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переобладнання туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів.

До елементів перепланування жилих приміщень належать: перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків.

Перепланування житлових будинків, в т.ч. ОСББ, ЖБК, жилих і нежилих приміщень у житлових будинках, в т.ч. ОСББ, ЖБК, що призводять до порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів, порушення вимог протипожежної безпеки та засобів протипожежного захисту, не допускається.

Перепланування жилих приміщень у житлових будинках, в т.ч. ОСББ, ЖБК, гуртожитках, що погіршує умови експлуатації і проживання в них усіх або окремих громадян, не допускається.

Для одержання дозволу на перепланування квартир, жилих приміщень або прибудови балконів у житлових будинках, в т.ч. ОСББ, ЖБК, гуртожитках їх власник або уповноважена ним особа, наймач (орендар) приміщення подає заяву встановленого зразку на ім’я міського голови про надання дозволу на перепланування квартири (перепланування з прибудовою балкону, прибудови балкону). До заяви додаються:

 • копії установчих документів – для юридичної особи, копія виписки з ЄДР – для суб’єкта підприємницької діяльності, копія документа, що посвідчує фізичну особу (власника(власників) квартири – для громадянина, а також засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;

 • копія документа, що посвідчує право власності замовника на квартиру або нотаріально засвідчена угода з власником на право здійснення перепланування (прибудови балкону);

 • копія поповерхових планів, завірених в установленому порядку управителем жилого будинку, головою ЖБК, ОСББ (копія технічного паспорту МБТІ);

 • довідка про технічний стан житлового будинку, видана балансоутримувачем/ власником житлового будинку (ЖЕК або ОСББ);

 • узгодження на перепланування квартири (прибудову балкону) від балансоутримувача житлового будинку (ЖЕК або ОСББ);

 • технічний висновок щодо можливості перепланування (прибудови балкону), розроблений проектною організацією, що має відповідну ліцензію, погоджений в установленому порядку з управителем жилого будинку, головою ЖБК, ОСББ та службами міста у разі прибудови балкону;

 • узгодження власників, співвласників (наймачів) або уповноважених ними осіб на переобладнання та перепланування приміщень, що перебувають у їх спільній власності, завірена в установленому порядку.

Управління містобудування та архітектури міської ради готує проект рішення для розгляду виконавчим комітетом Нікопольської міської ради.

Дозвіл на перепланування квартир надається протягом 15 календарних днів від дня отримання управлінням містобудування та архітектури комплекту документів, перелічених вище, з урахуванням регламенту роботи виконкому. Роботи з перепланування квартир та жилих приміщень у житлових будинках, в т.ч. ОСББ, ЖБК, гуртожитках виконуються із залученням суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на виконання відповідних робіт, з обов’язковим здійсненням авторського нагляду організаціями, які здійснювали розробку проектної документації. Будівельні роботи виконуються будівельними організаціями, які мають відповідні ліцензії.

Якщо процедуру отримання дозволу на перепланування розпочато до затвердження цих Правил, видані до цього погодження є діючими та застосовуються для вирішення зазначених питань.

Після завершення робіт із перепланування жилих приміщень або прибудови балконів у житлових будинках, в т.ч. ОСББ, ЖБК, гуртожитках власник або уповноважена ним особа, наймач (орендар) приміщення звертаються до КП «Нікопольське МБТІ» для фіксації виконаного перепланування в технічній документації. Після отримання оновленого технічного паспорту на квартиру, виготовленого КП «Нікопольське МБТІ», замовник подає заяву встановленого зразку на ім’я міського голови про затвердження площ після перепланування.

До заяви додаються:

 • копії установчих документів – для юридичної особи, копія виписки з ЄДР – для суб’єкта підприємницької діяльності, копія документа, що посвідчує фізичну особу (власника(власників) квартири – для громадянина, а також засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;

 • копія документа, що посвідчує право власності замовника на квартиру або нотаріально засвідчена угода з власником на право здійснення перепланування (прибудови балкону);

 • копія оновленого технічного паспорту на квартиру, виготовленого КП «Нікопольське МБТІ»;

 • копія витягу з рішення виконкому про надання дозволу на перепланування квартири;

 • копію технічного висновку щодо можливості перепланування (прибудови балкону), розробленого проектною організацією, що має відповідну ліцензію, погодженого в установленому порядку з управителем жилого будинку, головою ЖБК, ОСББ та службами міста у разі прибудови балкону.

Управління містобудування та архітектури готує проект рішення про затвердження площ після перепланування. Витяг з рішення про затвердження площ надається протягом 15 календарних днів від дня отримання управлінням містобудування та архітектури комплекту документів, перелічених вище, з урахуванням регламенту роботи виконкому.

Рішення виконкому про затвердження площ після перепланування квартири є підставою для внесення змін в облікові матеріали комунальним підприємством «Нікопольське міжміське бюро технічної інвентаризації» та оформлення свідоцтва про право власності.

Власник, наймач (орендар) жилого приміщення у житловому будинку, в т.ч. ОСББ, ЖБК, гуртожитку, що припустив самочинне перепланування, що призводить до порушення конструктивних елементів або засобів протипожежного захисту, зобов'язаний за свій рахунок повернути йому попередній стан.

У разі, якщо самочинне перепланування призводить до погіршення технічного стану жилого будинку в цілому та порушуються права інших споживачів, зазначені роботи здійснюються виконавцем послуг, питання відшкодування вартості цих робіт власником, наймачем (орендарем) житлового будинку, в т.ч. ОСББ, ЖБК, жилого чи нежилого приміщення у житловому будинку, в т.ч. ОСББ, ЖБК, вирішується у судовому порядку.

Власник, наймач (орендар) жилого приміщення у житловому будинку, в т.ч. ОСББ, ЖБК, гуртожитку, що припустив самовільне переобладнання або перепланування, притягається до відповідальності згідно зі ст.150 Кодексу України про адміністративні правопорушення, після чого звертається до КП «Нікопольське МБТІ» для фіксації самовільного перепланування в технічній документації (технічному паспорті). Після чого звертається із заявою встановленого зразку на ім’я міського голови про затвердження площ після самочинного перепланування. До заяви додаються:

 • копії установчих документів – для юридичної особи, копія виписки з ЄДР – для суб’єкта підприємницької діяльності, копія документа, що посвідчує фізичну особу (власника(власників) квартири – для громадянина, а також засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;

 • копія документа, що посвідчує право власності замовника на квартиру або нотаріально засвідчена угода з власником на право здійснення перепланування (прибудови балкону);

 • копія поповерхових планів, завірених в установленому порядку управителем жилого будинку, головою ЖБК, ОСББ (копія технічного паспорту МБТІ з відміткою про самочинне перепланування);

 • довідка про технічний стан житлового будинку, видана балансоутримувачем/ власником житлового будинку (ЖЕК або ОСББ);

 • погодження на здійснене перепланування квартири (прибудову балкону) від балансоутримувача житлового будинку (ЖЕК або ОСББ);

 • технічний висновок щодо відповідності самочинного перепланування (прибудови балкону) державним будівельним нормам, розроблений проектною організацією, що має відповідну ліцензію, погоджений в установленому порядку з управителем жилого будинку, головою ЖБК, ОСББ та службами міста у разі прибудови балкону;

 • узгодження власників, співвласників (наймачів) або уповноважених ними осіб на здійснене переобладнання та перепланування приміщень, що перебувають у їх спільній власності, завірена в установленому порядку.

Управління містобудування та архітектури готує проект рішення про затвердження площ після самочинного перепланування. Витяг з рішення про затвердження площ надається протягом 15 календарних днів від дня отримання управлінням містобудування та архітектури комплекту документів, перелічених вище, з урахуванням регламенту роботи виконкому.

Рішення виконкому про затвердження площ після перепланування квартири є підставою для внесення змін в облікові матеріали комунальним підприємством «Нікопольське міжміське бюро технічної інвентаризації» та оформлення свідоцтва про право власності.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: прибудова балконів на головних фасадах житлових будинків, які розташовані вздовж вулиць міста.
5. Контроль за виконанням даного Порядку.

Комунальне підприємства «Нікопольська житлова технічна інспекція» Нікопольської міської ради зобов’язаний щомісячно проводити технічний огляд житлових будинків спільно з виконавцем послуг.

Проводити періодичний нагляд за житловими будинками, які підтверджені деформаціям.

Контролювати виконання умов договорів на надання житлово-комунальних послуг.

Вимагати беззастережного виконання умов договору, стандартів, нормативів, норм та правил від виконавців послуг.

Здійснювати огляд основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях (зовнішніх та внутрішньобудинкових систем, під'їзних шляхів і
тротуарів), і складати відповідні акти.

За невиконання або неналежне виконання Порядку - суб’єкти господарювання, що здійснюють обслуговування житлового фонду, власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків, т.ч. ОСББ, ЖБК несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

Систематичне порушення Порядку по утриманню та збереженню житлового фонду тягне за собою адміністративну відповідальність.
Начальник управління

житлово-комунального господарства С.Ф. Пастухов

Схожі:

ПРАВИЛ А утримання та збереження житлового фонду, в т ч. ОСББ, ЖБК в м. Нікополі
На виконавчий комітет Нікопольської міської ради покладено обов’язок територіальною громадою щодо збереження житлового фонду в тому...
«Про затвердження Порядку утримання та збереження житлового фонду,...

Про затвердження договору на управління житловим фондом м. Тернополя...
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги», з метою забезпечення належного утримання...
ПОРЯДОК переведення житлових приміщень (квартир, будинків), що належать...
Ради Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984р. №189, Житлового кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України...
До рішення міської ради від 05 липня 2011 року. ПОРЯДОК утримання,...
Порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Кременчука (далі за текстом...
Рішення, прийняті на засіданні
Про заходи щодо відселення мешканців четвертого під’їзду житлового будинку №24 на вул. Артема у м. Нікополі
Склад наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках...
України, Житловим Кодексом України, законами України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації...
Про приватизацію державного житлового фонду

ПОРЯДОК утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків...
Порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Кременчука (далі за текстом...
1 . Визначення   та  аналіз  проблеми,  яку  пропонується розв’язати...
«Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними  у м. Нікополі»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка