УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я


НазваУКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Дата12.04.2013
Розмір62.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


УКРАЇНА
Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К А О Б Л А С Т Ь

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТР І Ш Е Н Н Я
24 жовтня 2012 року № 229
Про хід виконання Програми

захисту прав дітей

та розвитку сімейних форм виховання

у місті Синельниковому

на 2011-2015 роки в 2012 році
На виконання закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указів Президента України від 11 липня 2005 року №1068/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», та від 5 травня 2008 року №411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей», поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшення дитячої бездоглядності та безпритульності, влаштування дітей до сімейних форм виховання протягом 2012 року вжиті відповідні заходи по виконанню Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Синельниковому на 2011-2015 роки.

Служба у справах дітей міської ради займається розвитком сімейних форм виховання в м. Синельниковому, робота направлена на створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей під опіку, піклування та усиновлення. Станом на 01.10.2012 на території міста функціонує 8 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей, позбавлених батьківського піклування. У червні 2012 року створено перший в місті дитячий будинок сімейного типу, до якого влаштовано 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Службою у справах дітей та центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, здійснено контрольну перевірку умов проживання та виховання дітей, які виховуються в прийомних сім’ях, проводяться перевірки умов проживання та виховання дітей в дитячому будинку сімейного типу, під опікою, піклуванням та усиновлених дітей згідно з законодавством.

Важливим питанням забезпечення соціального захисту дітей є вчасне надання їм відповідних статусів: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2012 року рішеннями виконавчого комітету Синельниківської міської ради надано статус 5 дітям, над 4 з яких встановлено опіку та піклування, 1 дитина направлена до комунального закладу соціального захисту центру соціально-психологічної реабілітації на повне державне утримання, 4 дітей з державних закладів влаштовано під опіку. Станом на 01.10.2012 на обліку перебуває 91 дитина, яка залишилась без піклування батьків. 73 з них перебувають під опікою та піклуванням та 7 виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Сімейними формами виховання охоплено 80% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Одним з напрямків роботи служби є вчасне виявлення дітей в сім’ях, де їх перебування загрожує життю та здоров’ю. З метою збереження інституту сім’ї практикується проведення профілактично-роз’яснювальних бесід з батьками та виховної роботи з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Протягом 2012 року службою у справах дітей було виявлено та поставлено на облік 12 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. За минулий період 2012 року здійснено 17 виходів у вказані сім’ї, проведено профілактичні бесіди з батьками щодо належного виховання та утримання дітей та виховні бесіди з дітьми. До батьків, які не займаються належним вихованням та утриманням дітей, застосовуються адміністративні санкції, а саме: винесено 12 попереджень батькам про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП.

З метою соціально-правового захисту дітей працівниками служби у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, проведено обстеження умов проживання 36 родин опікунів, в яких виховуються 53 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. За результатами перевірок складені відповідні акти.

Відповідно до частини 3 статті 8 Закону України «Про охорону дитинства», службою у справах дітей забезпечується контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень, реєстрації права власності дітей, купівлі нового житла. Службою у справах дітей створено реєстр житла, яке належить на праві власності, або закріплено право користування за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Питання відчуження житла неповнолітніх, встановлення опіки над дітьми та їх майном, питання захисту прав дітей та їх законних інтересів розглядаються на комісії з питань захисту прав дітей при виконавчому комітеті Синельниківської міської ради. Протягом 2012 року відбулося 9 засідань комісії, на яких розглядались питання встановлення опіки над дітьми, відчуження житла дітей, дарування житла, в якому зареєстровані діти, визначення порядку спілкування батьків з дитиною та доцільності позбавлення батьківських прав громадян.

В червні 2012 року проведене міське свято до Дня захисту дітей, на реалізацію якого з міського бюджету використано 3937 грн. 50 дітей, які перебувають на обліку в службі, відвідали циркові вистави в м. Дніпропетровськ. На оздоровлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, з міського бюджету використано 19 600 грн.

З метою соціального захисту дітей службою у справах дітей Синельниківської міської ради постійно ведеться облік дітей, які залишились без батьківського піклування та облік дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Всі дані про таких дітей регулярно поновлюються в базі даних ЄІАС «Діти».

З метою забезпечення якісного виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Синельниковому на 2011-2015 роки, керуючись статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Синельниковому на 2011-2015 роки в 2012 році прийняти до відома та продовжити роботу по її виконанню.
2. Службі у справах дітей міської ради (Дмитрієв):

- розробити графік перевірок прийомних сімей на 2013 рік спільно з іншими структурними підрозділами міської ради;

- постійно проводити роботу щодо пріоритетності сімейних форм виховання при влаштуванні дітей, які залишились без піклування батьків;

- забезпечити належне ведення всіх розділів обліково-статистичних карток дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей міської ради;

- тримати на контролі постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, на квартирний облік по досягненні ними 16-річного віку.
3. Начальнику служби у справах дітей міської ради Дмитрієву Д.Ю., директору центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А. активізувати роботу щодо створення прийомних сімей.
4. Директору центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А.:

- здійснювати підбір та направляти на навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі відповідно до вимог чинного законодавства України з урахуванням їх потенціалу, можливостей та потреб регіону;

- здійснювати соціальний супровід сімей, діти яких опинились в складних життєвих обставинах, забезпечувати профілактичну роботу з сім’ями, в яких батьки належним чином не виконують своїх обов’язків.
5. Начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Заіці О.В. продовжувати роботу щодо оформлення та видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей.
6. Начальнику служби у справах дітей міської ради Дмитрієву Д.Ю., директору центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оберемченко Ж.А., начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Заіці О.В., начальнику управління праці та соціального захисту населення міської ради Шекерській О.Л. здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, спрямованих на виплату соціальної допомоги та грошового забезпечення, шляхом проведення моніторингу виплат.
7. Начальнику відділу освіти міської ради Тимонік Н.Д., головному лікарю Комунального закладу «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» Довганю П.В., головному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги Сачко О.І., начальнику Синельниківського МВ (з обслуговування м. Синельникового та Синельниківського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Кравченку В.В. забезпечити своєчасне виявлення та інформування служби у справах дітей міської ради щодо фактів будь-якого насильства по відношенню до дітей та інших фактів невиконання обов’язків батьків по вихованню дітей.
8. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кучерук Т.Г. забезпечити підвищення відповідальності працівників служби у справах дітей міської ради, відділу освіти міської ради, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за якісне та безумовне виконання вимог діючого законодавства щодо забезпечення та охорони прав дітей, сприяння розвитку прийомних сімей, вдосконалення системи соціальних послуг.
9. Координацію роботи по виконанню рішення доручити начальнику служби у справах дітей міської ради Дмитрієву Д.Ю., контроль –заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кучерук Т.Г.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Схожі:

УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
У зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради розглянув вимоги, викладені в протесті Синельниківського міжрайонного прокурора...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Розглянувши заяву і документи, представлені на *, яка мешкає за адресою: *, виконавчий комітет Синельниківської міської ради встановив,...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Синельниківської...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
«Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади гуртожитку на вул. Леніна,187», виконавчий комітет Синельниківської...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
У зв'язку з кадровими змінами та керуючись статтею 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Синельниківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка