ІНСТРУКЦІЯ з ведення племінного обліку в м’ясному скотарстві


Скачати 108.54 Kb.
НазваІНСТРУКЦІЯ з ведення племінного обліку в м’ясному скотарстві
Дата01.04.2013
Розмір108.54 Kb.
ТипДокументи
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної

політики України

06.06.2002   № 154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України  19.06.2002 за № 517/6805

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення племінного обліку

в м’ясному скотарстві

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця Інструкція,  розроблена на виконання Закону України “Про племінну справу у тваринництві”, визначає порядок ведення форм племінного обліку, що застосовуються у м’ясному скотарстві з метою організації точного, систематичного обліку продуктивності, походження кожної тварини інших селекційних ознак для успішного проведення селекційно-племінної роботи.

1.2. Племінний облік – це індивідуальна реєстрація суб’єктами племінної справи у тваринництві даних про племінну цінність тварин з метою одержання систематизованих відомостей, необхідних для ведення племінної справи.

1.3. Племінний облік має бути чітким, своєчасним і негроміздким. Він узгоджується з первинним зоотехнічним та бухгалтерським обліком і складається з таких елементів: мічення, зважування, проміри, запис інформації про тварин у відповідні форми обліку.

1.4. У племінних господарствах ведуть індивідуальний облік походження і продуктивності тварин м’ясної худоби всіх статевовікових груп. Форми племінного обліку тварин м’ясної худоби ведуть спеціалісти підприємств (об’єднань) з племінної справи у тваринництві, суб’єкти племінної справи у тваринництві всіх форм власності незалежно від підпорядкованості та належності або власники до вибуття худоби, після чого передаються і зберігаються в архіві.

1.5. Племінний облік у племінних господарствах з м’ясного скотарства ведуть  за такими формами:

форма № 1–м’яс “Картка племінного бугая м’ясної породи”;

форма № 2-м’яс  “Картка племінної корови (телиці) м’ясної породи”;

форма № 3-врх  “Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 20 ____ р.”; 

форма № 4–м’яс “Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід за 20__ р.”;

форма № 5–м’яс  “Журнал бонітування корів м’ясних порід”;

форма № 6–м’яс “Журнал бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід”;

форма № 7–м’яс “Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м’ясного напрямку продуктивності відповідної породи”.

Форми призначені для обліку первинної інформації, яка потім заноситься  в автоматизовану базу даних, де накопичується уся інформація про тварин, що використовується для ведення селекційно-племінної роботи.

2. Загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку

2.1.  Усі графи у формах заповнюються чітко і розбірливо. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким перекресленням попередньої інформації. Не допускається зафарбовування та підтирання даних.

2.2. Примітки при заповненні форм племінного обліку не допускаються.

2.3. Кожна з ознак, що є у формах, записується певним числом цифр у залежності від точності зважування чи вимірювання. Жива маса племінних тварин і молодняку записується лише цілими числами з точністю до 1 кілограма. Основні проміри тварин визначаються в сантиметрах з точністю до 1. Усі відносні показники обчислюються у процентах з точністю до однієї десятої (один знак після коми).

3. Основні положення заповнення форм племінного обліку

3.1. Форма № 1–м’яс “Картка племінного бугая м’ясної породи” (далі –картка бугая) це основний документ індивідуального племінного обліку від народження до кінця господарського використання тварини.  Призначена для накопичення  усіх відомостей, що характеризують індивідуальні і племінні якості бугая, його родовід, лінійну належність, інтенсивність використання. Картка бугая є основним документом для запису тварин у державні книги племінних тварин (далі – ДКПТ). До складу форми входять  таблиці, що несуть певну інформацію.

3.1.1. Картка бугая заповнюється на всіх бугаїв-плідників.

У формі вказують:

кличку, ідентифікаційний номер, марку і номер ДКПТ;

породу і породність визначають відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід;

лінію, що визначається за лінією батька;

  родину, що визначається за родиною матері;

метод, за яким було одержано племінного бугая (трансплантацією, від штучного осіменіння, природного парування) - у рядку “Метод одержання”;

дані імуногенетичного тестування  (за  наявності) - у графі “Групи крові”;

домінуючу масть, наявність рогів або шутість тварини;

число, місяць, рік народження бугая - у графі  “Дата народження”;

число, місяць, рік надходження бугая в господарство - у графі “Дата надходження”;

назву господарства або власника тварини - у графі “Власник”.

3.1.2.  До таблиці І “Походження” заноситься інформація про продуктивність предків до третього покоління включно.

У таблиці вказують:

породність бугая за матір’ю  і батьком та за  другим і третім рядами родоводу;

у рядку “Продуктивність” за матір’ю – рік отелення для первісток (кількість отелень для корів), стать теляти (або стать усіх народжених телят для корів), перебіг отелення (середній бал за всі отелення для корів), молочність (найвища для корів), скоригована на стать і вік потомства у 210 днів;

у рядку “Продуктивність” за батьком – селекційна цінність, що позначається літерами, якщо оцінені: А – за власною продуктивністю, В – за якістю потомків;

клас за результатами бонітування записується словами;

дані імуногенетичного тестування (за наявності) - у графі “Групи крові”.

3.1.3. У таблиці ІІ “Розвиток тварини (см) у віці” зазначається інформація про:

вік тварини;

живу масу - при народженні, у 210 днів, у 8, 12, 15, 18 місяців, при першому використанні, у 2, 3, 4, 5 років і старше;

вади екстер’єру.

3.1.4. У таблиці ІІІ “Проміри тварини” зазначаються проміри тварини у віці: 210 днів, 12, 15 місяців, 2, 3, 4, 5 років та виводиться загальний бал за екстер’єр.

3.1.5. У таблицю ІV “Оцінка за власною продуктивністю” заносяться відповідні вікові параметри живої маси, середньодобових приростів, м’ясних форм, оплати корму за період оцінки, клас і селекційний індекс.

3.1.6. У таблицю V “Відтворна здатність” заносяться показники відтворної здатності плідників, що визначаються  згідно із загальноприйнятими методиками відповідно до років їх використання.

3.1.7. Таблицю VІ  “Бонітування бугая”  заповнюють на підставі даних щорічної комплексної оцінки  бугая відповідно до Інструкції  з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід.

3.1.8. У таблицю VІІ “Якість потомків бугая” заносяться дані про живу масу при народженні,  розвиток бугайців і теличок у віці – 210 днів, 12, 15, 18 місяців та відповідна оцінка його дочок-первісток і дорослих корів за роками використання бугая.

3.1.9. У таблиці VІІІ “Переміщення тварини” зазначається інформація про те, звідки і куди прибула тварина, коли і в якому віці, – її жива маса і мета переміщення.

3.1.10.  У таблиці ІХ “Участь у виставках” зазначається інформація про нагороди за участь у регіональних, державних і міжнародних виставках.

3.1.11.  У таблиці Х “Наказ про запис  у ДКПТ” зазначають дату і рік підписання наказу про запис тварин у ДКПТ та інформацію про стан здоров’я тварини.

3.1.12.  У таблиці ХІ “Примітки селекціонера” записують призначення бугая і роки його використання у певному стаді.

3.1.13.  У таблиці ХІІ “Дата та причина вибуття” зазначають інформацію про дату, рік і причину вибуття тварини.

3.2. Форма № 2–м’яс “Картка племінної корови (телиці) м’ясної породи” (далі – картка корови /телиці/) - це основний документ індивідуального племінного обліку від народження до кінця господарського використання тварини. У ній дається всебічна інформація про тварину: дата народження, походження, породність, розвиток, оцінка екстер’єру і конституції тощо. Картка корови (телиці) є основним документом для запису тварин у ДКПТ.  До її складу  входять  таблиці, що несуть певну інформацію.

 3.2.1. Картка корови (телиці) заповнюється на всіх племінних корів (телиць), з якими ведеться  індивідуальна племінна робота аналогічно до картки бугая.

3.2.2. У таблицю І  “Походження” заноситься інформація за позиціями, як для бугая, форма № 1–м’яс.

3.2.3. У таблицю ІІ “Продуктивність матері” заноситься  інформація про продуктивність матері (за кожним отеленням і їх перебігом) до кожного теляти окремо.

3.2.4.  У таблиці ІІІ “Розвиток корови – жива маса (кг) у віці” записують дані про живу масу у  відповідному віці (при народженні, у 210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців, при першому осіменінні,  у 2, 3, 4, 5 і старше років).

3.2.5. У таблиці ІV “Проміри тварини (см) у віці” записують проміри та загальний бал за екстер’єр у віці 210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців, 2, 3, 4, 5 років.

3.2.6. У таблиці V “Племінне використання і продуктивність корови” заносять інформацію про плідне осіменіння тварини, характеристику приплоду та його використання відповідно до призначення.

3.2.7. Таблицю VІ “Бонітування корови”  заповнюють на підставі даних щорічної комплексної оцінки корови відповідно до Інструкції  з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід.

3.2.8. У таблиці VІІ “Переміщення тварин” зазначається інформація про те, звідки і куди переміщена  тварина, коли і в якому віці, – її жива маса і мета переміщення.

3.2.9. У таблиці VІІІ “Участь у виставках” зазначається інформація про нагороди за участь у регіональних, державних і міжнародних виставках.

3.2.10.  У таблиці ІХ “Наказ про запис  у ДКПТ” зазначають дату і рік підписання наказу про запис тварин у ДКПТ та інформацію про стан здоров’я тварини.

3.2.11.  У таблиці Х “Примітки селекціонера” записують призначення корови і роки її використання у певному стаді.

3.2.12.  У таблиці ХІ “Дата та причина вибуття” зазначають інформацію про дату, рік і причину вибуття тварини.

3.3. Форма № 3–врх  “Журнал з відтворення стада великої рогатої худоби за 20 ____ р.”  Форма  призначена для накопичення  даних про відтворну здатність великої рогатої худоби.

3.3.1. У форму заносять:

кличку, ідентифікаційний номер матки, рік народження;

дати останнього отелення і осіменіння (парування) в минулому році;

дати фактичного осіменіння (парування) за місяцями поточного року, результатами ректального дослідження на тільність;

дату плідного осіменіння та ідентифікаційний номер  бугая;

дати очікуваного і фактичного отелення в поточному році, перебіг отелення;

 стать приплоду, його живу масу при народженні, ідентифікаційний номер та відомості про батька;

3.3.2. У кінці журналу заносять дані контролю за осіменінням (паруванням) корів і телиць та їх отеленням помісячно за поточний рік.

3.4. Форма № 4–м’яс  “Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід за 20 ___ р.” Форма призначена для накопичення інформації щодо народження молодняку та його розвитку.

3.4.1. У форму заносять:

кличку, ідентифікаційний номер, дату народження, стать приплоду;

породу і породність, масть, походження;

первинні дані зважування молодняку в поточному році;

живу масу молодняку при народженні, при відлученні (вік), у 210 днів,  8, 12, 15, 18 місяців, для телиць - при першому осіменінні (паруванні);

причину вибуття молодняку.

3.5.  Форма № 5–м’яс “Журнал бонітування корів м’ясних порід”. Форма призначена для накопичення інформації щодо племінної цінності корів.

3.5.1. У форму заносять:

кличку, ідентифікаційний номер, марку і номер ДКПТ, дату народження;

породу і породність, масть, походження;

інформацію про отелення;

поетапну оцінку при бонітуванні за живою масою, конституцією і екстер’єром, молочністю, відтворною здатністю і генотипом на день бонітування;

комплексну оцінку тварини у балах і клас поточного року (відповідно до Інструкції  з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід).

3.6.  Форма № 6–м’яс “Журнал бонітування племінного молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід”. Форма призначена для визначення племінної цінності молодняку.

3.6.1. Молодняк групують за статевовіковими групами:

телиці старше 2 років (нетелі);

телиці і бугайці минулих років та поточного року народження старше шести місяців.

3.6.2. У форму заносять:

кличку, ідентифікаційний номер, дату народження;

породу і породність, масть, походження і племінну цінність батьків;

розвиток молодняку:  живу масу - при народженні, у 210 днів, 8, 12, 15, 18 місяців (з форми № 4-м’яс), при відлученні і бонітуванні (з форм № 3-врх і 5-м’яс), для телиць - при першому осіменінні (паруванні), для бугайців - при першому використанні;

оцінку тварин за генотипом, живою масою, конституцією і екстер’єром, власною продуктивністю;

комплексну оцінку бугайців і телиць у балах і клас поточного року (відповідно до Інструкції  з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід);

 призначення тварини (селекційно-виробничу групу).

3.7. Форма № 7-м’яс “Звіт про результати бонітування великої рогатої худоби м’ясного напрямку продуктивності відповідної породи”. Форма призначена для зведення результатів бонітування.

Звіт включає 12 аналітичних таблиць та аналіз результатів бонітування і заповнюється на підставі даних бонітування тварин із форм №  1-, 2-, 4-, 5-,  6-м’яс.

Аналіз результатів бонітування проводиться в порівнянні з минулим роком з обов’язковим визначенням напрямів подальшої селекційної роботи в стаді.

3.7.1.  У таблиці 1 “Породний і класний склад великої рогатої худоби” зазначається інформація про:

розподіл поголів’я тварин за статево-віковими групами;

розподіл за породністю і класами;

запис тварин у ДКПТ.

3.7.2. У таблиці 2 “Розподіл корів і бугаїв за віком” зазначається інформація про поголів’я усіх корів, корів племінного ядра, бугаїв-плідників та їх розподіл за віком у поточному році.

 3.7.3. У таблиці 3 “Розподіл корів за живою масою” зазначають інформацію про:

розподіл поголів’я корів на групи за віком і живою масою, у тому числі корів племінного ядра;

кількість корів, жива маса яких відповідає І класу і вище, у тому числі корів племінного ядра;

середню живу масу корів, у тому числі корів племінного ядра;

середню оцінку за конституцію і екстер’єр у балах, у тому числі корів племінного ядра.

3.7.4. У таблиці 4 “Характеристика корів за молочністю (жива маса телят у 210 днів) ” зазначається інформація про:

розподіл поголів’я корів за породністю та кількістю отелень усіх корів та корів племінного ядра;

вирощування телят до відлучення та середню живу масу  1 голови.

3.7.5. У таблиці 5 “Розподіл бугаїв за живою масою” зазначають інформацію про:

розподіл поголів’я бугаїв за віком і живою масою;

кількість бугаїв, жива маса яких відповідає класам “еліта” та “еліта-рекорд”;

середню живу масу бугаїв;

середню оцінку за конституцію і екстер’єр у балах.

3.7.6. У таблиці 6 “Розподіл молодняку за живою масою” зазначається інформація про:

 розподіл поголів’я молодняку за статево-віковими групами;

середню живу масу молодняку;

кількість поголів’я, що відповідає І класу і вище.

3.7.7. У таблиці 7 “Отелення і парування корів” зазначають інформацію про отелення й парування корів і телиць та їх відтворну здатність.

Середня жива маса  спарованих телиць обчислюється на основі результатів бонітування відповідно до  форми № 5-м’яс.

 Результати парування і отелення  заповнюються відповідно до даних форми № 3–врх.

3.7.8. У таблиці 8  “Генеалогічна структура маточного стада за належністю до ліній” використовується  інформація з форм  № 4–м’яс і  № 5–м’яс  відповідно до належності потомків до бугаїв-родоначальників основних ліній, що використовуються у стаді.

3.7.9. У таблиці 9 “Генеалогічна структура за родинами” використовуються дані з форм № 4-, 5- та 6-м’яс за належністю потомків до корів-родоначальниць родин у даному стаді.

3.7.10.  У таблиці 10 “Опис плідників, що використовувались за звітний період” зазначаються  дані з форм № 1-, 5-  та 6-м’яс на плідників, які використовувались у стаді в поточному році.

3.7.11. У таблиці 11 ”Опис кращих  м’ясних корів”  зазначається інформація про корів, що використовуються у стаді на день бонітування, їх характеристика, зазначаються дані з форм № 2- і 5– м’яс.

3.7.12. У таблиці 12 “Класність реалізованого племінного молодняку” зазначається інформація про реалізацію племінного молодняку, розподіленого за статевовіковими групами і класами.

3.7.13. Форма № 7-м’яс підписується керівником (власником) господарства і зоотехніком – селекціонером (експерт - бонітером).

Начальник Департаменту ринків

продукції тваринництва з Головною

державною племінною інспекцією  Ю.Ф. Мельник

Схожі:

Зареєстровано в Міністерстві юстиції “5” серпня 2003 року за №680/8001 ІНСТРУКЦІЯ
Про племінну справу у тваринництві”, визначає порядок ведення форм племінного обліку, що застосовуються у вівчарстві та козівництві,...
“Журнал обліку парування (осіменіння) маточного поголів’я свиней”
України “Про племінну справу у тваринництві”, визначає порядок ведення форм племінного обліку, що застосовуються у свинарстві з метою...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 серпня 2004 р. № 1112...
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
ТЕМА: Форми бухгалтерського обліку
Мета заняття: ознайомитися з основними формами бухгалтерського обліку та порядком їх ведення
Таврійський національний університет
Особливо гостро постала проблема її якості та достовірності в сучасних умовах ведення бухгалтерського обліку за національними положеннями...
ПОЛОЖЕННЯ про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів,...
Це Положення визначає порядок формування, ведення та надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів,...
Направляю для вивчення та використання в роботі наказ МНС від 18....
МНС від 18. 08. 2006 року №540 та затверджену ним Інструкцію про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах...
КОНТРАКТ на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві

Про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України Про затвердження...
Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі,...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка