Тема уроку. Сила в природі Мета уроку


Скачати 33.59 Kb.
НазваТема уроку. Сила в природі Мета уроку
Дата28.03.2013
Розмір33.59 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
Тема уроку. Сила в природі

Мета уроку. Узагальнити і систематизувати знання про види сил і їх виникнення - сили тяжіння, сили пружності, сили тертя, сили всесвітнього тяжіння. Перевірити вміння знаходити при розвязані задач, визначити силу на практиці, зображати її за допомогою вектора. Показати широке викорестання теоритичних знань на практиці. Розвивати логічне мислення.

Обладнання. Динамометр брусок, мензурка з водою, тіло неправельної форми, лінійка, трибометр, карточки зтестовими завданнями.

Тип уроку. Узагальнення та систематизація знань.

Хід уроку

І. Організаційна чатина: оголошення теми, мета та завдання уроку.

ІІ. Головна частина уроку: узагальнення та систематизація знань.

1. На сьогоднішньому уроці ми перевіримо ваші знання по темі «Види сил» , де кожен учень покаже свої знання при розв’язувані задач, а на закінчення буде проведено тестову перевірку знань .

2. Клас розбито на 6 груп. На магнітній дошці прикріплено квітку із шести листочків, на кожному з яких написано види сил. Написи зроблено з тильної сторони. Із кожної групи виходе учень і вибирає собі види сил, відірвавши листочки від магнітної дошки.

3. Кожна група учнів розповідає про дану силу.

План.

а) Якою буквою позначається сила і якими одиницями вимірюється?

б) Явище чи властивість характеризують дану силу.

в) Формули, які поєднують дану величину з іншими.

г) Способи вимірювання даної сили.

д) Дати визначення сили.


4. Кожній групі роздається текст фізичного диктанту; кожен учень вносить свій внесок у його виконання.

Текст диктанту.

1. Якою буквою позначається вага тіла ?

2. Якими одиницями вимірюється маса тіла ?

3. За якою формулою можна визначати силу тяжіння ?

4. Записати формули для визначення маси тіла через густину і об’єм.

5. Якими одиницями вимірюється вага тіла ?

6. Визначити вагу тіла масою 400 г.

7. автомобіль рухається рівномірно під дією сили тяги двигуна 1200 Н. Чому дорівнює сила тертя ?

8. Визначити рівнодійну сил, що діють на тіло.


4Н 3Н 5Н5. Із кожної групи виходить учень і витягує текст задачі на малюнку.
А) дубУчні повинні скласти умову задачі, зробити її короткий запис і розв’язати.

6. заключна частина уроку – це контрольна робота за тестовими завданнями.
І. Варіант.


  1. За міжнародною домовленістю за одиницю сили прийнято...

а) кілограм; б) секунда; в) Ньютон.

2. Яка сила втримує супутник на орбіті?

А) сила потужності; б) сила тяжіння; в) вага тіла.

3. Чому рівна сила тяжіння, що діє на тіло масою 50 кг?

А) 5 Н; б) 500 Н; в) 5000 Н.

4. Два хлопчики тягнуть санки, прикладаючи в напрямку руху сили 8 Н і 9 Н, сила опору 14 Н. Чому дорівнює рівнодійна цих трьох сил?

а) 15 Н, б) 5 Н, в) 4Н, г)2Н.

5. При змащуванні тертьових поверхонь сила тертя…

а) не змінюється б) збільшиться в) зменшиться
6. Трактор, під час оранки, рухається рівномірно, розвиваючи силу тяги 15 кН.

Чому рівна сила опору гранта?

а) 150 кН; б) 30 кН; в) 15 кН; г) 12 кН.

7.Чому дорівнює вага мармурового бруска?

а) 4,05 Н; б) 0,405 Н;

в) 405 Н; г) 40,5 Н.

8. На книжку, що лежить на столі, з боку стола діє…

а) вага тіла; б) сила тяжіння; в) сила пружності.

9. Яка вага 1,5 л. часу?

а) 120 Н; б) 12 Н; в) 1,2 Н; г) 0,12 Н.

ІІ варіант

1. На важку, що лежить на столі, діє…

а) сила тяжіння і вага тіла;

б) сила пружності і вага тіла;

в) сила тяжіння і сила пружності;

2.1 Ньютон – це сила яка…

а) за 1 с. надає тілу масою 1 кг. швидкість 1 м/с;

б) за 1 с. змінює швидкість тіла на 1 кг м/с;

в) за 1 с. змінює швидкість тіла масою 1 кг на 1 м.

3. Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на тіло масою 4 кг?

а) 400 Н; б) 4 Н; в) 0,4 Н; г) 40 Н; д) 4000 Н.

4. Від чого залежить дія сили на тіло?

а) від модуля;

б) від модуля і напрямку;

в) від модуля і точки прикладання;

г) від модуля, напрямку і точки прикладання.

5. Дві сили 16 Н і 2 Н діють на тіло вліво, а сила в 20 Н вправо.

Знайдіть рівнодійну трьох сил.

а) 38 Н; б) 2 Н; в) 5 Н; г) 16 Н.

6. На тіло діє сила, рівна силі тертя. Що відбувається з тілом?

а) тіло в спокої; б) тіло рухається рівномірно і прямолінійно; в) тіло рухається прямолінійно рівномірно або в спокої.

7. Чому дорівнює вага бруска?

Метал – залізо
8. Як називається сила, що показана на рисунку?

а) сила тертя.б) сила пружності;

в) вага тіла.

9. Яка вага 1,5 л. води?

а) 0,15 Н; б) 150 Н; в) 15 Н; г) 1,5 Н.

Схожі:

Тема уроку: Механічний рух Мета уроку
Мета уроку: дати означення механічного руху; показати прояви механічного руху в природі, відносність руху; навчити спостерігати різні...
Урок №53 Дата: 18. 03. 2013 Тема уроку
Тема уроку: Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів
Тема уроку
Мета уроку: дати уявлення про значення ґрунту в природі і цінність його для людей, про шляхи забруднення і руйнування ґрунту, про...
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Тема уроку. Вписані та описані призми і циліндри. Мета уроку
Мета уроку: формування понять вписана призма, дотична площина до циліндра, описана призма
Тема уроку. Об'єм циліндра. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про об'єм циліндра, а також умінь знаходити об'єми циліндрів
Тема уроку. Площа сфери. Мета уроку
Мета уроку: вивчення формули для площі сфери; формування вмінь застосовувати вивчену формулу до розв'язування задач
Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка