ЗАЯВКА


Скачати 86.98 Kb.
НазваЗАЯВКА
Дата14.05.2013
Розмір86.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
-1-

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 3 АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ

ЗАЯВКА

на державну реєстрацію прав автора (ПА) на твори науки, літератури і мистецтва.

Стосується:

- літературних письмових творів белетристичного, документального , наукового, технічного, прикладного характеру тощо, комп'ютерних програм;

- виступів, лекцій, промов, проповідей, інших усних творів;

- музичних творив з текстом і без тексту;

- драматичних, музично-драматичних творів, пантомім, хореографічних та інших творів, створених для сценічного показу;

- аудіовізуальних творів;

- скульптур, картин, малюнків, гравюр, літографій та інших творів образотворчого мистецтва;

- творів архітектури;

- фотографій;

- творив прикладного мистецтва., якщо вони не охороняються спеціальним законом про промислову власність;

- ілюстрацій, карт, планів, ескізів, пластичних творів, що стосуються географії, геології, топографії , архітектури та інших галузей науки;

- сценічних обробок творив, обробок фольклору, придатних для .сценічного показу;

- перекладів, адаптацій, аранжувань, інших переробок творів і обробок фольклору (похідні творів без заподіяння шкоди охороні оригінальних творів, на основі яких створено похідні твори;

- збірників творив, збірників обробок фольклору, енциклопедій та антологій, збірників звичайних даних, включаючи бази даних, інших складових творів за умови, що вони є результатом творчої праці у доборі, координації або упорядкуванні змісту без заподіяння шкоди охороні творив, що входять до них.


Відмітки служби реєстрації

Підпис керівника служби реєстрації ______________________

І_________________І____________І______________І_____________І

Номер заявки Дата подання

(число, місяць, рік )

І____________________________І____________І______________І_____________І

Номер свідоцтва Дата реєстрації

(число, місяць, рік )
Усього аркушів ___________

-2-


 1. До якого виду творчої діяльності належить твір: науки, літератури чи мистецтва _____________________________________________________________________
 1. Назва твору (повна і скорочена): _________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
3. Попередня чи альтернативна назва: _______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
4. Відомості про публікації (заповнюється у разі, якщо твір або матеріали по даний роботі були опубліковані в періодиці чи в збірниках як частина спільної роботи):
4.1. Назва публікаціі (повна, і cкорочена) :_________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
4.2. Періодичне видання чи збірник

Назва : ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

Сторінки:____________
4.3. Дата опублікування твору : І_______І________________І____________І

( число, місяць, рік )
5. Дата остаточного завершення роботи: І_______І______________І____________І

( число, місяць, рік )

-3-
6. Відомості про авторів (вказати дані про кожного з авторів окремо)
6.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора: ___________________________

________________________________________________________________________
6.2. Дата народження : І_______І________________І____________І

( число, місяць, рік )
б.3. Громадянство : _________________________________

6.4. Поштова адреса, телефон (службовий, домашній ) : _____________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


 1. Суть авторства (стисло описати характер створеного автором твору або тіеї його частини, на яку заявляються права автора): _________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


 1. Цей твір створено в порядку виконання :

 1. Службового завдання ( так/ ні ) ___________________________________

 2. За договором ( так/ ні )___________________________________________

 3. В ініціативному порядку ( так/ ні ) _________________________________

 4. У порядку індивідуальної розробки ( так/ ні ) ________________________
 1. Цей твір створено :

 1. Анонімно ( так/ ні ) _______________

 2. Під псевдонімом ( так/ Ні ) _______________


-4-
6.1. Прізвище, ім'я, по батькові другого автора: ___________________________

________________________________________________________________________
6.2. Дата народження : І_______І________________І____________І

( число, місяць, рік )
б.3. Громадянство : _________________________________

6.4. Поштова адреса, телефон (службовий, домашній ) : _____________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


 1. Суть авторства (стисло описати характер створеного автором твору або тіeі його частини, на яку заявляються права автора): _________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


 1. Цей твір створено в порядку виконання :

 1. Службового завдання ( так/ ні ) ___________________________________

 2. За договором ( так/ ні )___________________________________________

 3. В ініціативному порядку ( так/ ні ) _________________________________

 4. У порядку індивідуальної розробки ( так/ ні ) ________________________
 1. Цей твір створено :

 1. Анонімно ( так/ ні ) _______________

 2. Під псевдонімом ( так/ Ні ) _______________


-5-
6.1. Прізвище, ім'я, по батькові третього автора: ___________________________

________________________________________________________________________
6.2. Дата народження : І_______І________________І____________І

( число, місяць, рік )
б.3. Громадянство : _________________________________

6.4. Поштова адреса, телефон (службовий, домашній ) : _____________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


 1. Суть авторства (стисло описати характер створеного автором твору або тіeі його частини, на яку заявляються права автора): _________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


 1. Цей твір створено в порядку виконання :

 1. Службового завдання ( так/ ні ) ___________________________________

 2. За договором ( так/ ні )___________________________________________

 3. В ініціативному порядку ( так/ ні ) _________________________________

 4. У порядку індивідуальної розробки ( так/ ні ) ________________________
 1. Цей твір створено :

 1. Анонімно ( так/ ні ) _______________

 2. Під псевдонімом ( так/ Ні ) _______________


-6-
7. Заявник ( заявники ) авторських прав ( ім'я та адресу необхідно зазначити також у разі, коли автор (автори), вказаний ( вказані ) у п.6, і заявник - одна і та ж особа ) : ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
8. Відомості про передачу авторських прав ( коли заявник і автор, зазначені у пп.6 і 7, різні, необхідно вказати, на якій підставі заявник має авторське право ) :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
9. Відомості про попередню реєстрацію:

9.1. Твір або його попередню версію вже було зареєстровано ( так/ ні ): _______

 1. Якщо відповідь дано "так", зазначте причину повторної реєстрації :

9.2.1. Це - перша опублікована редакція твору, який раніше було

зареєстровано в неопублікованому вигляд: ( так/ ні ): __________________________

 1. Це - перша заявка автора як заявника ( так/ ні ) _______________________

 2. Це - змінена версія твору ( так/ ні ) ________________________________ Примітка : Якщо у пункті 9.1. дано відповідь "так", зазначте :

номер попередньої реєстрації _____________

дату попередньої реєстрації ( число, місяць, рік )________________________

10. Відомості про використані твори

10.1. Відомості про твори, по відношенню до яких цей твір є похідним : _________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
10.2. Роботи, включені до твору , права на який реєструються ( дати відомості про роботи, на які вже заявлено права автора і які включено до цього твору ) : ________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
-7-
11. Свідчення:

11.1. Я, який нижче підписався, засвідчую, що я є автором (заявником) твору, зазначеного в цій заявці, і що всі твердження, зафіксовані в ній, відповідають дійсності.

Власноручний підпис заявника (фізичної особи)
( прізвище та підпис )

Власноручний підпис заявника (представника юридичної особи)
( прізвище та підпис )

Дата ________________

 1. Прізвища та підписи осі6, які зазначені в заявці як автори

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дані, зазначені у цьому пункті, перевірені працівником ДААСПу України ________________________________________________________________________

( прізвище та підпис )

12. Відмітки служби реєстрації

 1. Заявку одержано І___________І_______________І____________І

(число, місяць, рік)

 1. Відмітка про оплату реєстраційних зборів _______________________________

________________________________________________________________________

 1. Результати перевірки: ________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


 1. Матеріали, які подані на реєстрацію

- заявка ________ арк.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

-8-


 1. Висновки :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


 1. Вручення свідоцтва (свідоцтв)

 1. Свідоцтво ( свідоцтва ) відправити поштою:

- за адресою заявника _____________________________________________

( поштова адреса,

______________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові )

- за адресою ( адресами ) автора ( авторів) - зазначено у п.6 ______________________________________________________________________

 1. Свідоцтво (свідоцтва) вручити особисто кожному з авторів :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
-9-


 1. Додаток щодо особливостей реєстрації


КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ

 1. Відомості про програму:

 1. Тип ЕОМ, конфігурація ______________________________

________________________________________________________________________


 1. Тип та версія ОС, яка використовується ____________________________

 2. Мова програмування ____________________________

 3. Оперативна пам’ять (кб) ____________________________

 4. Обсяг програми (кб) ____________________________

 5. Пам'ять на зовнішніх носіях (Мб):

жорстка дискета (НD) ___________________________

гнучка дискета ___________________________

компакт-диск (СD) ___________________________

магнітна стрічка (ТАРЕ) ___________________________

 1. Початок - эакінчення розробки ___________ - ______________

 2. Вартість розробки (у нац.валюті, орієнтовно) __________________________

 3. Склад розробленої документації:

Технічне завдання (Специфікація вимог) _________ арк. Опис програми _____ арк. Настанова по використанню_____ арк. Текст програми _____арк.

2. Індекси та коди програми: ____________________________________________

3. Відомості про організацію - розробника:

Код ДКПО ___________ Телефон

Найменування організації _________________________________________

_________________________________________

Адреса _________________________________________________________

-10-


 1. Виробники твору (слід вказати імена чи назву конкретних виробників та їх адреси)
Виробники :

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Договори на передачу авторами майнових прав (дата і номер)
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Адреси:

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
 1. Подаються:

а) для комп'ютерних програм :

1. Настанова щодо використання програми або її опис.

2. Текст ( фрагменти тексту) програми - 25.перших і 25 останніх сторінок тексту, а для невеликих програм - перша або друга, половина тексту.

б) для баз даних:

1. Настанова щодо використання бази даних (або із опис), яка включає: предметну сферу, джерело даних, склад, назву і зміст кожного окремого файлу всієї бази даних, кількість окремих записів у кожному файлі, ретроспективу даних.

2. Текст (фрагменти тексту) бази даних :

для однофайлових баз даних (записи стосуються однієї предметної сфери) - 25 перших і 25 останніх сторінок;

для багатофайлових баз даних (різні записи, поділені за змістом на групи) - частину тексту від кожного файлу (50 записів або окремий невеликий файл).

Усі матеріали, включаючи текстову частину, подаються в альбомі форматом А4 або А8.

__________________________

Схожі:

ЗАЯВКА

ЗАЯВКА

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Заявка на бронювання комплексу «Замок» з амовник

Заявка на участь у конференції «Розвиток бухгалтерського обліку,...
Заявка на участь у конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління», яка відбудеться...
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ДРУГОМУ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОМУ КОНКУРСІ «БЛАГОДІЙНИК РОКУ 2010»

АНКЕТА-ЗАЯВКА на участь у відкритогму конкурсу читців, поетів та художників

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА ТРЕНІНГ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ В ПОЛІТИЦІ ЧЕРЕЗ ЗМІ»

ЗАЯВКА ПРО УЧАСТЬ
Зовнішньоекономічна діяльність і міжнародний менеджмент в умовах європейської інтеграції
Заявка на участие в ХVII Конференции УПЭЛ
Мои координаты: адрес тел.: e-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка