УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я


Скачати 61.46 Kb.
НазваУКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Дата30.08.2013
Розмір61.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи


УКРАЇНА
Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К А О Б Л А С Т Ь

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТР І Ш Е Н Н Я

02 серпня 2013 року № 195
Про погодження внесення змін та доповнень

до Програми розвитку культури

в м.Синельниковому на 2011-2015 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 04.08.2011 №167-11/VІ
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про культуру», Законів України «Про державні цільові програми», «Про охорону культурної спадщини», «Про позашкільну освіту», «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про народні художні промисли», «Про музеї та музейну справу» з метою підвищення професійного рівня, творчої майстерності, естетичного рівня вихованців школи культури і мистецтв, виконком Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити внесення змін та доповнення до Програми розвитку культури в м.Синельниковому на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 04.08.2011 №167-11/VІ згідно з додатками 1-3.

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ культури та туризму Синельниківської міської ради.

3. Доручити виконуючій обов’язки начальника відділу культури та туризму Синельниківської міської ради Прокопенко К.М. доповісти на сесії Синельниківської міської ради про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 04.08.2011 №167-11/VI про «Програму розвитку культури в м.Синельниковому на 2011-2015 роки».

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 02.08.2013 № 195
Програма розвитку культури в м. Синельниковому

на 2011-2016 роки
Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання
Прийняття Програми розвитку культури в м. Синельниковому обумовлена необхідністю збереження та розвитку існуючої мережі закладів культури міста: Синельниківської школи культури і мистецтв, Синельниківської міської дитячої бібліотеки, ансамблю народних інструментів «НАНІ».

Стратегічними завданнями є:

- цілеспрямована кадрова політика, заповнення вакансій професіоналами. Впродовж 2011-2016 років буде продовжена практика навчання освітніх та мистецьких кадрів працівників закладів культури в рамках Національної програми «Розвиток соціальної взаємодії недержавних організацій України з державними закладами культури», що реалізується Міністерством культури і туризму України спільно з Департаментом культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської облдержадміністрації та центром культурних і творчих ініціатив;

- всебічна підтримка діяльності творчих спілок, поліпшення умов творчої діяльності та соціальний захист працівників культури, можливі на основі співробітництва громадських організацій, приватних підприємців, меценатів з державними закладами культури;

- укріплення матеріально-технічної бази закладів культури: придбання підсилюючої музичної апаратури, магнітофонів, аудіо-відеотехніки, музичних інструментів, м’якого та твердого інвентарю, музичної, методичної та навчальної літератури, комп’ютерної техніки, що забезпечить масштабніше проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, успішне навчання дітей та вільний доступ підростаючого покоління до світового інформаційного простору.
МЕТА ПРОГРАМИ:

Головною метою Програми є посилення підтримки культури в місті, підвищення її ролі у розвитку демократичного громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив громади з урахуванням місцевих особливостей, збереження національно-культурної спадщини, збереження та розвиток закладів культури.
Шляхи і засоби розв’язання проблеми:

Створення умов для повноцінного відпочинку дітей, підлітків, населення міста під час проведення загальноміських масових заходів дитячого та молодіжного спрямування.

Сприяння всебічному та гармонійному розвитку особистостей серед молоді та підростаючого покоління шляхом вивчення запитів населення, надання інформаційно - просвітницьких та навчальних послуг в Синельниківській міській дитячій бібліотеці та в Синельниківській школі культури і мистецтв.

Збереження та розвиток мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою, створення умов для збільшення кількості учнів в Синельниківській школі культури і мистецтв, шляхом відкриття навчальних місць на базі загальноосвітніх закладів міста.

Забезпечення діяльності Синельниківської міської дитячої бібліотеки, удосконалення переліку послуг шляхом поступового оснащення комп’ютерною технікою за допомогою спонсорських надходжень від фізичних та юридичних осіб.

Збереження та підтвердження статусу Синельниківської школи культури і мистецтв, як закладу високого рівня з відзнакою, шляхом постійного удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікації педагогів.

Створення умов для участі колективів художньої самодіяльності, майстрів декоративно - прикладного та вжиткового мистецтва в конкурсах, оглядах самодіяльності, фестивалях на основі співробітництва з відомчими закладами культури та громадськими неприбутковими організаціями;

Забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини, шляхом укладення охоронних угод з підприємствами міста;

Інформаційне забезпечення закладів культури, організацій, підприємств і населення з питань розвитку культури, шляхом публікацій у місцевих ЗМІ, випуску телепередач, розміщення інформації в мережі Інтернет.
Строки виконання програми:

Строки виконання з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2016 року.
Перелік завдань програми:

1. Створення організаційних умов для подальшого розвитку культурно - мистецької сфери міста.

2. Збереження національно-культурної спадщини.

3. Збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою.

4. Збільшення кількості випускників Синельниківської школи культури і мистецтв, що успішно складають вступні іспити до середньо-спеціального закладу та до вищих навчальних закладів мистецького спрямування на 5 %.

5. Вивчення попиту громади на забезпечення освітніх послуг у галузі «Культура», відкриття нових відділень Синельниківської школи культури і мистецтв.

6. Повноцінне функціонування Синельниківської міської дитячої бібліотеки, збереження, ефективне використання та оновлення бібліотечних фондів, які б сприяли інтелектуальному розвитку підростаючого покоління, оснащення технічними засобами. Надання максимального доступу до інформаційних ресурсів дітям і підліткам та організаторам дитячого читання.

7. Зміцнення матеріально-технічної бази відділу культури та туризму міської ради, Синельниківської школи культури і мистецтв та Синельниківської міської дитячої бібліотеки.

8. Проведення культурно-масових заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, оглядів народної творчості, фестивалів, конкурсів, шоу-програм для задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення.

9. Поліпшення умов творчої діяльності та соціального захисту майстрів мистецтв, народних умільців, аматорів народного мистецтва, працівників культури.

10. Поліпшення збереження та охорона об’єктів культурної спадщини, залучення коштів фізичних та юридичних осіб на проведення ремонтних та реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини.
Очікувані результати виконання програми:

Здійснення цієї програми забезпечить розвиток культурних і творчих ініціатив, збереження національно-культурної спадщини, покращення умов культурного обслуговування населення.

Поліпшення діяльності місцевих творчих колективів, об’єднань майстрів декоративно-прикладного та вжиткового мистецтва міста, працівників культури.

Співробітництво з державними закладами культури та закладами культури, незалежно від їх підпорядкування, в реалізації спільних культурно - просвітницьких програм.

Забезпечення права громадян міста на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти шляхом поповнення бібліотечного фонду.

Збільшення кількості випускників Синельниківської школи культури і мистецтв, що успішно складають вступні іспити до середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів в галузі культури.

Ресурсне забезпечення заходів програми:

Загальні обсяги фінансування програми складають 1167,769 тис. грн. З них - 1137,769 кошти міського бюджету та 30,00 тис.грн. гранти, дарунки, інші джерела, не заборонені чинним законодавством
Організація управління та контролю за ходом виконання програми:

Відповідальними виконавцями програми є відділ культури та туризму міської ради, заклади культури міста незалежно від їх підпорядкування.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Схожі:

УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
У зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради розглянув вимоги, викладені в протесті Синельниківського міжрайонного прокурора...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Розглянувши заяву і документи, представлені на *, яка мешкає за адресою: *, виконавчий комітет Синельниківської міської ради встановив,...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Синельниківської...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
«Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади гуртожитку на вул. Леніна,187», виконавчий комітет Синельниківської...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
У зв'язку з кадровими змінами та керуючись статтею 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Синельниківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка